Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 5472
idvazba: 6162
šablona: stranka_ikona
čas: 22.9.2019 05:56:18
verze: 4603
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Hospodaření

1. Řešitel projektu je povinen s přidělenými prostředky nakládat hospodárně a v souladu s obecně platnými závaznými právními předpisy.

2. Řešitel nemůže obdržet finanční zálohu v hotovosti.

3. Platby na fakturu: Řešitel před akcí vyplní požadavek na objednávku, který předá Oddělení komunikace,  odběratelem je ve všech případech VŠCHT Praha. Po dohodě s oddělením komunikace může řešitel objednávku vyhovovit sám.

4. Platby v hotovosti: Budou proplaceny Oddělením komunikace na základě vyúčtování, které je nutno na Oddělení komunikace předložit nejpozději do 15. dne následujícího kalendářního měsíce. Platným daňovým dokladem je tzv. paragon (který musí obsahovat podpis dodavatele, vyčíslení DPH a rozpis nakupovaných položek) nebo faktura s vyznačením, že platba byla uskutečněna v hotovosti (odběratelem na faktuře musí být: VŠCHT Praha).

Fakturační adresa:

VŠCHT Praha
Oddělení komunikace
Technická 5
166 28 Praha 6
IČO: 60461373 DIČ: CZ60461373
Bankovní spojení: ČSOB, číslo účtu: 130197294/0300

5. Výplaty stipendií: Řešitel vyplní žádost o výplatu stipendií z grantu a předá ji Oddělení komunikace. Oddělení komunikace předá žádost děkanátu příslušné fakulty. Výplata stipendií proběhne dle platných pravidel (poukázáním na účet).

6. Finanční prostředky jsou přiděleny pouze pro jeden kalendářní rok a nelze je převádět do roku následujícího. Veškeré účetní doklady musí být předány na Oddělení komunikace nejpozději do 30. listopadu daného roku.

Žádost o objednávku 

Žádost o stipendium 

Kontaktní osoba:
Ing. Petra Karnetová, Ph.D.
petra.karnetova@vscht.cz
místnost A205
220 444 459
739 249 128

Aktualizováno: 15.2.2019 15:37, Autor: Jan Kříž

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi