Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Úřední deska → Výběrová řízení, kariéra  → Výběrová řízení - vedoucí pozice
iduzel: 39894
idvazba: 42468
šablona: stranka_submenu
čas: 18.9.2020 18:23:35
verze: 4723
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Výběrová řízení - vedoucí pozice

 

Rektor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení vedoucí pozice na rektorátě:


Vedoucí Oddělení bezpečnosti práce VŠCHT Praha (BOZP a PO) – úvazek 1,0 / nástup dohodou


Požadavky:
Ukončené VŠ vzdělání, nejlépe chemického, stavebního nebo jiného technického směru.
Odborná způsobilost o požární ochraně dle §11 zákona č. 133/1985 Sb.
Odborná způsobilost v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle §10 zákona č. 309/2006 Sb.
(doložit osvědčení alespoň jedné způsobilosti s tím, že výhledově je požadavek na získání druhé způsobilosti)
Znalost problematik:  evidence a práce s chemikáliemi,
likvidace odpadů a zdraví nebezpečných chemikálií,
BOZP a hygiena práce.

Výběrové řízení je zamýšleno jako vícekolové. VŠCHT Praha si vyhrazuje právo prodloužit výběrové řízení, případně neobsadit pracovní pozici, pokud uchazeči nenaplní očekávání organizace.

Přihlášky:
Přihlášky přijímáme společně:
se strukturovaným životopisem,
s přehledem dosavadní odborné činnosti,
s úředně ověřenými doklady o vzdělání a o nabytí akademických titulů,
s osvědčeními odborné způsobilosti k požární ochraně a bezpečnosti práce (viz výše),
s písemným vyjádřením koncepční představy o vedení oddělení
a to nejpozději do 30. 9. 2020 na adrese VŠCHT Praha, Personální odbor, Technická 3, 166 28  Praha 6.

Zveřejněno 31.  8. 2020

Každá přihláška musí obsahovat souhlas s poskytnutím osobních údajů pro účely tohoto VŘ, a to v souladu s GRPR.

 

 Zasláním Vašeho životopisu udělujete, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, svůj výslovný souhlas se shromažďováním a zpracováním Vašich osobních údajů poskytnutých Vysoké škole chemicko-technologické v Praze se sídlem Technická 1905/5, 166 28, Praha 5, IČO 60461373, výhradně pro účely související s Vámi projeveným zájmem o zaměstnání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze, a to v rozsahu nezbytném pro průběh výběrového řízení. Tento souhlas platí až do jeho odvolání písemnou formou, nejdéle však po dobu 1 roku od jeho zaslání. Současně s tím prohlašujete, že jsou Vám známa práva, která Vám náleží dle příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, a že všechny Vámi uvedené údaje jsou pravdivé. Závěrem si Vás dovolujeme ubezpečit, že dodržujeme etické principy i platné právní předpisy upravující ochranu osobních údajů a že Vaše osobní údaje neposkytneme třetí straně.

Aktualizováno: 31.8.2020 06:26, Autor: Výběrová řízení

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi