Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Úřední deska → Výběrová řízení, kariéra  → Výběrová řízení - vedoucí pozice
iduzel: 39894
idvazba: 42468
šablona: stranka_submenu
čas: 21.5.2018 15:51:34
verze: 4353
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Výběrová řízení - vedoucí pozice

Rektor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze vypisuje výběrová řízení na obsazení následujících vedoucích pozic na Fakultě technologie ochrany prostředí:

Vedoucí Ústavu plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší
Vedoucí Ústavu technologie vody a prostředí
Vedoucí Ústavu energetiky
Vedoucí Ústavu chemie ochrany prostředí

Požadavky:
Habilitace/jmenování profesorem v příslušném oboru, vědecká hodnost CSc., Dr. nebo Ph.D. v oboru, pedagogická a výzkumná praxe v daném oboru, zkušenosti s vedením kolektivu, organizační a řídící schopnosti, zkušenosti s výukou na všech stupních VŠ studia, zkušenosti s vedením výzkumných projektů, publikační aktivita v dané oblasti, aktivní znalost alespoň jednoho světového jazyka, organizační a odborně-společenská činnost v oboru.

Přihlášky:
Přihlášky společně se strukturovaným životopisem, přehledem dosavadní pedagogické a vědecké činnosti včetně přehledu publikační činnosti, s písemným vyjádřením koncepční představy uchazeče o vedení příslušného ústavu a s ověřenými doklady o nabytí akademických a akademicko-vědeckých titulů doručte nejpozději do 20. 6. 2018 na adresu: VŠCHT Praha, Personální odbor, Technická 3, 166 28  Praha 6 - Dejvice.

Zveřejněno 21. 5. 2018

 


 

Rektor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze vypisuje výběrová řízení na obsazení následujících vedoucích pozic na Fakultě chemicko-inženýrské:

Vedoucí Ústavu analytické chemie

Vedoucí Ústavu chemického inženýrství

 

Požadavky:
Požadované kvalifikační předpoklady (jmenování profesorem nebo habilitace v oboru, vědecká hodnost CSc., Dr. nebo Ph.D. v oboru, znalost cizích jazyků, publikační aktivita v dané oblasti, organizační a odborně-společenská činnost v oboru).

Přihlášky:
Přihlášky společně se životopisem, přehledem dosavadní pedagogické a vědecké činnosti včetně přehledu publikační činnosti a s ověřenými doklady o nabytí vědecko-pedagogických titulů a vědeckých hodností a dále s písemným vyjádřením koncepční představy uchazeče o vedení příslušného ústavu doručte nejpozději do 11. 6. 2018 na adresu: VŠCHT Praha, Personální odbor, Technická 3, 166 28  Praha 6 - Dejvice.

Zveřejněno  11. 5. 2018


Rektor Vysoké školy chemicko-technologické v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení vedoucí pozice na rektorátě:

 

VEDOUCÍ VÝPOČETNÍHO CENTRA

 

Požadavky:
Ukončené VŠ vzdělání minimálně magisterského stupně v technických/přírodovědných oborech zaměřených na informační technologie, informatiku, elektrotechniku, HW/SW,
minimálně 2 roky zkušeností v řídící funkci v útvaru působícím v oblasti ICT,
minimálně 5 roků praxe v útvaru ICT či podobném,
znalost cizího jazyka (AJ) výhodou,
znalost prostředí veřejné vysoké školy výhodou,
komunikační a organizační schopnosti, prezentační dovednosti, vysoká motivace k práci, časová flexibilita, odolnost vůči stresu.

Výběrové řízení může být vícekolové. VŠCHT Praha si vyhrazuje právo prodloužit výběrové řízení, případně neobsadit pracovní pozici, pokud uchazeči nenaplní očekávání výběrové komise.

Přihlášky:
Přihlášky doručte společně se strukturovaným životopisem, s úředně ověřenými doklady o vzdělání a o nabytí akademických titulů a s písemným vyjádřením koncepční představy (v rozsahu cca 1x A4) o formování a náplni činnosti oddělení a vedení oddělení, výpisem z rejstříku trestů, nejpozději do 1. 6. 2018  na adresu VŠCHT Praha, Personální odbor, Technická 3, 166 28  Praha 6.

Zveřejněno  2. 5. 2018


 

Zasláním Vašeho životopisu udělujete, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, svůj výslovný souhlas se shromažďováním a zpracováním Vašich osobních údajů poskytnutých Vysoké škole chemicko-technologické v Praze se sídlem Technická 1905/5, 166 28, Praha 5, IČO 60461373, výhradně pro účely související s Vámi projeveným zájmem o zaměstnání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze, a to v rozsahu nezbytném pro průběh výběrového řízení. Tento souhlas platí až do jeho odvolání písemnou formou, nejdéle však po dobu 1 roku od jeho zaslání. Současně s tím prohlašujete, že jsou Vám známa práva, která Vám náleží dle příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, a že všechny Vámi uvedené údaje jsou pravdivé. Závěrem si Vás dovolujeme ubezpečit, že dodržujeme etické principy i platné právní předpisy upravující ochranu osobních údajů a že Vaše osobní údaje neposkytneme třetí straně.

Aktualizováno: 21.5.2018 07:53, Autor: Výběrová řízení

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi