Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 41743
idvazba: 45122
šablona: stranka_ikona
čas: 17.4.2024 07:21:41
verze: 5351
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 41743
idvazba: 45122
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/veda-a-vyzkum/ceny-a-souteze/ceny-udelene/medaile-emila-votocka/41743'
iduzel: 41743
path: 1/4111/942/994/1014/2302/5278/5687/41743
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

prof. Ing. Mečislav Kuraš, CSc.

Prof. Kuraš je mimořádně uznávaným odborníkem v oblasti technologie zpracování odpadů. Na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze stál na počátku devadesátých let u zrodu Ústavu chemie ochrany prostředí, který následně po dobu deseti let vedl a profiloval. Jméno profesora Kuraše je odborné veřejnosti známé zejména díky intenzivní publikační aktivitě zahrnující, kromě jiného, i řadu široce využívaných knižních publikací uznávaných v rámci celé České republiky jako vysokoškolské učebnice.

Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze absolvoval v letech 1955-59. Po dvouleté stáži na MCHTI Mendělejeva v Moskvě nastoupil na VŠCHT Praha nejprve v pozici vědeckého asistenta a samostatného vědeckého pracovníka, posléze docenta pro obor Technologie paliv a nakonec profesora pro obor Technologie ochrany prostředí. Pedagogické aktivity prof. Kuraše postupně pokrývaly výuku toxikologie a ekologie v základním studiu a výuku technologie zpracování odpadů a průmyslové toxikologie ve studiu oborovém. Přednášky zaměřené na technologie zpracování odpadů vede prof. Kuraš dodnes. Uvedené předměty byly a jsou vyučovány také v anglickém jazyce.

Prof. Kuraš dlouhodobě působí jako člen vědecké rady FTOP, předseda Státní zkušební komise a Státní doktorské komise Technologie ochrany prostředí FTOP. V minulosti současně řadu let působil jako člen vědecké rady VŠCHT Praha, místopředseda prvního Akademického senátu VŠCHT Praha, proděkan pro vědu a výzkum FTOP,  člen a předseda  Státní zkušební komise na Univerzitě Tomáše Bati Zlín, na Univerzitě Pardubice a oborové rady Aplikovaná a krajinná ekologie Univerzita Pardubice a VŠCHT Praha. Dále působil a působí jako člen habilitačních a jmenovacích komisí VŠCHT, ČVUT (Fakulta stavební, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská), Technická Univerzita Liberec, Česká zemědělská Univerzita Praha, VŠB -Technická Univerzita Ostrava.

Prof. Kuraš je členem následujících mezinárodních a národních organizací: American Chemical Society, International Solid Waste Association, International Waste Working Group;  Česká společnost chemická, Společnost pro techniku prostředí (člen výboru a čestný člen). V minulosti rovněž působil jako člen rozkladové komis ministra životního prostředí pro odpady, předseda správní rady Českého centra čistší produkce, člen komise ministra průmyslu a obchodu pro druhotné suroviny.

Prof. Kuraš se celoživotně věnuje prezentaci školy a oboru. Zásadním způsobem přispěl k rozvoji oboru Chemie a technologie ochrany životního prostředí a k rozvoji spolupráce VŠCHT Praha s průmyslovou praxí.  

Aktualizováno: 19.12.2017 11:40, Autor: Jan Kříž

KONTAKT

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace

Mapa webu
Sociální sítě
zobrazit plnou verzi