Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 41744
idvazba: 45123
šablona: stranka_ikona
čas: 17.4.2024 08:05:06
verze: 5351
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 41744
idvazba: 45123
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/veda-a-vyzkum/ceny-a-souteze/ceny-udelene/medaile-emila-votocka/41744'
iduzel: 41744
path: 1/4111/942/994/1014/2302/5278/5687/41744
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

prof. RNDr. Bohumil Kratochvíl, DSc.

Prof. RNDr. Bohumil Kratochvíl, DSc. patří k významným vědcům v oboru krystalografie a využití difrakčních metod v materiálové a farmaceutické chemii. Absolvoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v roce 1972, po vědecké aspirantuře zde v roce 1977 obhájil i svoji disertační práci a v následujících letech pracoval jako odborný asistent na Katedře anorganické chemie. Důležitým krokem v jeho odborné kariéře byl přechod z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy na Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze v roce 1985, kde dosud působí na Ústavu chemie pevných látek. V roce 1990 se habilitoval a v roce 1999 byl jmenován profesorem v oboru Chemie a technologie materiálů. V roce 2004 mu byl Akademií věd České republiky udělen titul doktor věd v oboru Anorganická chemie.

Svoji vědeckou činnost profesor Kratochvíl zaměřil na základní výzkum molekulárních a krystalových struktur látek a materiálů metodou difrakce rentgenového záření na krystalech. Na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze založil a vybudoval moderní rentgenovou krystalografickou laboratoř. Metodiku původně spojenou hlavně s fyzikou pevných látek, mineralogií a anorganickou chemií rozšířil i na strukturní studium v materiálovém a farmaceutickém výzkumu. V posledních letech se věnuje především strukturám a formulacím farmaceutických látek na základě požadavků průmyslu. Dlouhodobě spolupracuje s farmaceutickými firmami, zejména s globální firmou Teva na studiu krystalových forem aktivních substancí (např. námelových alkaloidů, cyklosporinů, statinů, aj.), což mu umožnilo rozvinout i základní výzkum v této oblasti. Dokladem jeho plodné vědecké činnosti je více než 170 prací publikovaných v impaktovaných časopisech a mnoho sdělení na zahraničních i domácích konferencích. Více než 30 let je redaktorem a posléze šéfredaktorem a předsedou redakční rady časopisu Chemické listy a členem předsednictva České společnosti chemické.

Nelze pominout také přínos profesora Kratochvíla k výuce a výchově mladých odborníků na VŠCHT Praha. Ve své bohaté pedagogické práci přednášel a přednáší předměty vztahující se k problematice pevné fáze, tj. Chemie a fyzika pevných látek, Úvod do studia materiálů a Chemie a fyzika pevných léčiv a je autorem nebo spoluautorem několika pedagogických publikací. Dosud vychoval čtyři desítky studentů v bakalářském a magisterském stupni a 17 doktorandů.

Vedle výše zmíněných vědeckých a pedagogických aktivit je profesor Kratochvíl členem vědeckých rad Fakulty chemické technologie VŠCHT Praha, Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, Českého vysokého učení technického a Univerzity Karlovy v Praze. Působí také v řadě dalších odborných komisí a oborových rad. Po mnoho let (1989 – 2012) vedl Ústav chemie pevných látek VŠCHT Praha, v letech 2006 – 2011 zastával funkci proděkana pro vědu a výzkum Fakulty chemické technologie a v letech 2012 – 2015 byl prorektorem pro vědu a výzkum Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.

Aktualizováno: 19.12.2017 11:41, Autor: Jan Kříž

KONTAKT

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace

Mapa webu
Sociální sítě
zobrazit plnou verzi