Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 43337
idvazba: 47319
šablona: stranka_obrazek
čas: 22.1.2020 09:11:07
verze: 4633
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

prof. Ing. Jan Šmidrkal, CSc.

Profesor Jan Šmidrkal je absolventem Fakulty chemické technologie a po čtvrtstoletí badatelské kariery ve Výzkumném ústavu pro farmacii a biochemii a ve Výzkumném ústavu tukového průmyslu se v roce 1996 vrátil na VŠCHT Praha, na její Ústav technologie mléka a tuků, aby zde, mimo jiné, postupně zavedl výuku kosmetické chemie a technologie. Dnes tak ústav, na kterém působí, známe pod názvem Ústav mléka, tuku a kosmetiky.  V oblasti vědecko-výzkumné patří mezi přední odborníky v oblasti syntéz a technologií výroby tenzidů, syntéz biologicky aktivních lipidů a glykosidů a dalších přírodních látek, vývoje antimikrobiálních sloučenin pro kosmetické přípravky a problematice procesních kontaminantů při rafinaci rostlinných olejů. Významný přínos profesora Šmidrkala v pedagogické práci lze jednoznačně spatřovat v tom, že při přednáškách a při výchově diplomantů a doktorandů spojuje svoji základní profilaci organického chemika se zkušenostmi vědecko-výzkumného pracovníka z aplikovaného výzkumu, opřené o úspěšné realizace v průmyslu.

Aktualizováno: 25.6.2018 17:10, Autor: Jan Kříž

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi