Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Věda a výzkum → Ceny a soutěže → Ceny a ocenění udělené školou → Medaile Emila Votočka → Prof. Ing. Jan Roda, CSc.
iduzel: 9310
idvazba: 10774
šablona: stranka
čas: 22.7.2024 16:40:13
verze: 5474
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 9310
idvazba: 10774
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/veda-a-vyzkum/ceny-a-souteze/ceny-udelene/medaile-emila-votocka/9310'
iduzel: 9310
path: 1/4111/942/994/1014/2302/5278/5687/9310
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Prof. Ing. Jan Roda, CSc.

Prof. Ing. Jan Roda, CSc. ukončil studium VŠCHT v roce 1970 na katedře polymerů a disertační práci zabývající se speciálními aspekty radikálové polymerace vypracoval v Ústavu makromolekulární chemie ČSAV a obhájil v roce 1974. Na katedru polymerů, dnes Ústav polymerů,  VŠCHT Praha se vrátil v roce 1973. Zde pracoval do roku 1990 jako vědecký pracovník. V oboru Makromolekulární chemie se habilitoval v roce 1990 a ve stejném oboru byl jmenován profesorem.

Svoji vědeckou činnost soustředil na aniontovou polymeraci laktamů, nejprve na polymeraci 2-pyrrolidonu, kde rozšířil vědecké poznání v oblasti mechanismu procesu a vlastností produktů. Poté se soustředil na modifikaci vlastností inženýrského plastu polyamidu 6 (Silonu). Syntézou blokových kopolymerů polyamid 6 - elastomer byly připraveny materiály se zlepšenou rázovou houževnatostí. Poznatky z tohoto výzkumu byly přeneseny do praxe při výrobě materiálu Rovasco, tj. unikátního materiálu vyvinutého ve spolupráci s VŠCHT Praha, jak je uvedeno na materiálovém listě výrobku.

Dokladem jeho plodné vědecké činnosti je více než 70 původních prací, publikovaných v impaktovaných časopisech a mnoha sdělení na zahraničních i domácích konferencích. Řadu užitečných kontaktů navázal s průmyslovými podniky, jak domácími, tak zahraničními. Zajímavé tematiky řešil s firmami DSM, Elkamet,  Arkema (Total) a BASF.

Ve své bohaté pedagogické práci přednášel a přednáší předměty vztahující se k oborům spojených s polymery, tj. Makromolekulární chemie, Výroba polymerů, Přírodní polymery a pro doktorandy Vybrané kapitoly z makromolekulární chemie. Vychoval na čtyři desítky inženýrů včetně doktorandů.

Ve funkci člena i místopředsedy Akademického senátu VŠCHT Praha, proděkana pro pedagogiku a po dvě funkční období děkana Fakulty chemické technologie naší školy se podílel na zásadních změnách, které proběhly na VŠCHT po roce 1990. Kromě toho vedl po čtyři volební období ústav polymerů.

Vedle rozsáhlé vědecké, pedagogické a organizační činnost v ústavu polymerů je prof. Roda činný ve vědeckých radách – FCHT VŠCHT Praha, VŠCHT Praha, FCH VUT v Brně a  FT UTB  Zlíně (dříve SF ČVUT, FCHPT STU Bratislava) a v řadě dalších odborných komisí a oborových rad.

Náročnou a zodpovědnou činnost vykonává od r. 2006 v Akreditační komisi vlády České republiky, nyní ve funkci jejího místopředsedy.

Blahopřejeme prof. Ing. Janu Rodovi, CSc. k získání Votočkovy medaile a přejeme mu do dalších let pevné zdraví, stálou životní pohodu a mnoho tvůrčích sil.

Aktualizováno: 13.11.2014 15:22, Autor:

KONTAKT

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace

Mapa webu
Sociální sítě
zobrazit plnou verzi