Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 6207
idvazba: 7273
šablona: stranka
čas: 22.3.2023 18:19:25
verze: 5263
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 6207
idvazba: 7273
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: 'cs'
iduzel: 6207
path: 1/4111/942/994/1014/1249/2289/6207
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

GRANTOVÁ AGENTURA ČR

 

Grantová agentura České republiky (GA ČR) je organizační složkou státu, jejímž posláním je účelovou formou podporovat základní výzkum, a to výhradně z veřejných prostředků. Jde o jedinou instituci tohoto typu a s tímto posláním v ČR. Při své činnosti se řídí zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, a je samostatnou účetní jednotkou. Hospodaří tedy samostatně s účelovými a institucionálními prostředky přidělenými státním rozpočtem. GA ČR zahájila svoji činnost v roce 1993. V rámci vyhlášených programů poskytuje finanční podporu na vědecké projekty jak pro erudované vědce a týmy, tak pro mladé a začínající vědecké pracovníky.

Cíle GA ČR

V rámci veřejných soutěží ve výzkumu a vývoji financovat vědecké projekty základního výzkumu s vysokým potenciálem pro dosažení výsledků světové úrovně.

Podporovat a dále rozšiřovat mezinárodní vědeckou spolupráci v základním výzkumu.

Přispívat k vytváření atraktivních podmínek pro profesní dráhu mladých a začínajících vědeckých pracovníků.

Dbát na to, aby svěřené prostředky byly využívány co nejúčelněji k prospěchu české vědy.

Pro navrhovatele i řešitele projektů vytvářet v rámci platných zákonů co nejlepší podmínky pro administrativní zpracování žádostí a projektů.

 

GAČR poskytuje účelovou podporu na řešení následujících skupin grantových projektů:

- standardní grantové projekty, ve kterých jsou podporovány projekty zamřené na základní výzkum

- mezinárodní (bilaterální) grantové projekty, které jsou zaměřeny na podporu mezinárodní spolupráce v základním výzkumu na základě podepsaných mezinárodních dohod o spolupráci se zahraničními partnerskými organizacemi (NRF - Korea; MOST - Tchaj-wan; FAPESP - São Paulo ; RFBR – Rusko)

- JUNIOR STAR, které jsou zaměřeny na podpora excelentního základního výzkumu pro začínající vědecké pracovníky s cílem vybudovat si nezávislou skupinu s několika spolupracovníky a moderním vybavením na špičkové úrovni

- mezinárodní grantové projekty „LA granty“, podpora mezinárodní bilaterální i trilaterální spolupráce v základním výzkumu na základě podepsaných mezinárodních dohod o spolupráci se zahraničními partnerskými organizacemi. Hodnocení projektů probíhá na principu „Lead Agency“ (FWF - Rakousko; DFG - Německo; ARRS - Slovinsko, NCN – Polsko; SNSF - Švýcarsko; FNR – Lucembursko; NSF – USA; do budoucna je také plánovaná spolupráce s Belgií, Chorvatskem, Norskem, Švédskem)

- EXPRO, jejichž cílem je vytvářet podmínky pro rozvoj excelentního výzkumu, nastavit standardy exclenetní vědy a napomoci k úspěchu projektových návrhů ERC

- POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP – INCOMING, OUTGOING

  INCOMING - motivovat vynikající vědecké pracovníky s dlouhodobou zahraniční zkušeností, kteří jsou na počátku vědecké kariéry, k řešení jejich vlastního vysoce kvalitního vědeckého projektu na instituci v ČR

  OUTGOING - umožnit vynikajícím tuzemským vědeckým pracovníkům na počátku jejich vědecké kariéry   realizovat vlastní vědecký záměr zahrnující dlouhodobou zahraniční vědeckou stáž v kombinaci s dokončením   řešení na domácí instituci

Aktualizováno: 24.9.2021 11:18, Autor: Hana Čadková


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi