Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Věda a výzkum → Výzkumný profil VŠCHT Praha → Řešené projekty → Projekty českých programů VaVaI → Přehled běžících projektů - FCHI
iduzel: 20456
idvazba: 38641
šablona: stranka
čas: 29.11.2022 08:28:53
verze: 5243
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 20456
idvazba: 38641
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/veda-a-vyzkum/vyzkumny-profil-vscht-praha/resene-projekty/ceske-programy/fchi'
iduzel: 20456
path: 1/4111/942/994/1014/55555/2284/2285/20456
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Přehled běžících projektů FCHI

Číslo dle CEP Název Poskytovatel Program Hlavní řešitel Datum zahájení Datum ukončení Role univerzity
LM2018133 EATRIS CZ MŠMT Výzkumné infrastruktury Jakubek Milan Ing., Ph.D. 2020-01-01 2022-12-31 Spolupříjemce
LTAIN19007 Vývoj pokročilých výpočetních algoritmů pro včasnou diagnostiku MŠMT INTER-ACTION Mareš Jan doc. Ing., Ph.D. 2020-01-01 2022-12-31 Příjemce
LTAUSA18011 Ab initio studie polymorfismu farmaceuticky aktivních látek podpořená přesnými NMR krystalografickými a kalorimetrickými experimenty MŠMT INTER-ACTION Červinka Ctirad Ing., Ph.D. 2019-01-01 2022-12-31 Příjemce
LTAUSA19038 Nové membránové materiály pro efektivní separaci kyselých polutantů ze vzduchu MŠMT INTER-ACTION Friess Karel prof. Ing., Ph.D. 2020-01-01 2022-12-31 Koordinátor
LTAUSA19065 Příprava a studium vlastností metaloporfyrinových derivátů Trögerových, spiro-Trögerových a oligo-Trögerových bází MŠMT INTER-ACTION Dolenský Bohumil doc. Ing., Ph.D. 2019-11-01 2022-12-31 Příjemce
8J21FR006 Syntéza a milimetrová spektroskopie organických molekul potenciálně se vyskytujících v mezihvězdném prostoru MŠMT MOBILITY Kolesniková Lucie Ing., Ph.D. 2021-01-01 2022-12-31 Příjemce
8J22FR023 Funkcionalizace černých kovů tenkými vrstvami organických látek pro detekci plynů MŠMT MOBILITY Fitl Přemysl Ing., Ph.D. 2022-01-01 2023-12-31 Příjemce
LTC20014 Research of selenium-enriched lactic acid bacteria, bifidobacteria and yeasts and influence of low-pH stress exposure on their selenium biotransformation efficiency MŠMT INTER-COST Kaňa Antonín doc. Ing., Ph.D. 2020-06-01 2023-04-15 Spolupříjemce
IDENT023 Dezinfekční mikročástice s prodlouženým ochranným účinkem a metoda jeho vyhodnocení MPO CRU_2.0 Kašpar Ondřej Ing., Ph.D. 2021-03-01 2022-04-30 Příjemce
NU20-09-00229 Vývoj nových analytických přístupů pro včasné odhalení adenomatózních polypů a prevenci kolorektálního karcinomu MZdr Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020 - 2026 Sinica Alla Mgr., Ph.D. 2020-05-01 2023-12-31 Spolupříjemce
NU22-08-00346 COMBINATION OF NEW CANNABINOIDS AND ADVANCED FORMULATION METHODS FOR TREATMENT OF RHEUMATOID ARTHRITIS MZdr Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020 - 2026 Šoóš Miroslav prof. Ing., Ph.D. 2022-05-01 2025-12-31 Koordinátor
NV19-08-00525 Časná diagnostika hepatocelulárního karcinomu u pacientů s jaterní cirhózou pomocí nových molekulárně spektrometrických biomarkerů v krevní plazmě MZdr Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2015 - 2020 Setnička Vladimír prof. Ing., Ph.D. 2019-05-01 2022-12-31 Spolupříjemce
TK02030001 Vývoj pokročilých průtočných elektrochemických úložišť energie TAČR Théta Kosek Juraj prof. Dr. Ing. 2019-08-01 2023-12-31 Spolupříjemce
TO01000329 METAMORPH - pokročilé hybridní nanovlákenné membrány pro záchyt a zpracování CO2 TAČR Kappa Šoóš Miroslav prof. Ing., Ph.D. 2021-01-01 2024-04-30 Spolupříjemce
FW03010509 Nextphage; Nanovlákenné kožní kryty s enkapsulovanými bakteriofágy pro léčbu infikovaných ran TAČR Trend Šoóš Miroslav prof. Ing., Ph.D. 2021-03-01 2023-12-31 Spolupříjemce
FV40053 TOM2022 Elektromembránové moduly pro provoz při zvýšených teplotách se systémem aktivní regulace stahovacích sil MPO Trio Šnita Dalimil prof. Ing., CSc. 2019-07-01 2022-06-30 Spolupříjemce
FV40151 Zařízení pro výrobu membránových modulů s dutými vlákny MPO Trio Kosek Juraj prof. Dr. Ing. 2019-05-01 2022-04-30 Spolupříjemce
VI20192022120 Modelování tepelné degradace a hoření deskových materiálů na bázi dřeva MV Bezpečnostní výzkum České republiky 2015 - 2022 Jahoda Milan doc. Dr. Ing. 2019-07-01 2022-12-31 Spolupříjemce
VI20192022155 Pokročilé polovodičové senzory rizikových průmyslových plynů MV Bezpečnostní výzkum České republiky 2015 - 2022 Vrňata Martin prof. Dr. Ing. 2019-07-01 2022-12-31 Koordinátor
VJ01010123 Identifikace pachatele pomocí forenzní analýzy pachových a dotykových stop nalezených na místě činu MV IMPAKT 1 Urban Štěpán prof. RNDr., CSc. 2021-01-01 2025-12-31 Koordinátor
VJ01030005 Vytvoření mezinárodní komunity v oboru „Forenzní olfaktronika“ MV IMPAKT 1 Urban Štěpán prof. RNDr., CSc. 2021-01-01 2022-12-31 Příjemce
GA19-09518S Dynamika nestacionárních dějů v plyno-kapalinových soustavách GA ČR Standardní projekty Basařová Pavlína doc. Dr. Ing. 2019-01-01 2022-06-30 Spolupříjemce
GX19-26127X Robotický nano-lékárník: Výrobní procesy budoucnosti pro personalisovaná terapeutika GA ČR EXPRO Štěpánek František prof. Ing., Ph.D. 2019-01-01 2023-12-31 Příjemce
GA20-08679S Study of the initial self-assembly processes during the formation of biomimetic anchor layers GA ČR Standardní projekty Matějka Pavel prof. Dr. RNDr. 2020-01-01 2022-12-31 Spolupříjemce
GA20-09980S Mikrofluidní reaktory s vloženými semi-permeabilními membránami pro přípravu speciálních chemikálií GA ČR Standardní projekty Přibyl Michal prof. Ing., Ph.D. 2020-01-01 2022-12-31 Koordinátor
GA20-15825S Towards Accurate Computational Spectroscopy: Merging Quantum Mechanics with Statistical Techniques GA ČR Standardní projekty Slavíček Petr prof. RNDr. Bc., Ph.D. 2020-01-01 2022-12-31 Příjemce
GA20-20335S Studium fázového rozhraní kapalina-plyn pomocí termografie GA ČR Standardní projekty Rejl František doc. Ing., Ph.D. 2020-01-01 2022-12-31 Příjemce
GA20-21263S Analýza elektrodialýzy v milifluidních průtočných systémech GA ČR Standardní projekty Slouka Zdeněk doc. Ing., Ph.D. 2020-01-01 2022-12-31 Příjemce
GA20-24155S Studium preferenčních interakcí, přemosťování, a efektu kononsolvence na polymer PNIPAM pomocí experimentální a výpočetní termodynamiky GA ČR Standardní projekty Heyda Jan RNDr. Mgr., Ph.D. 2020-01-01 2022-12-31 Příjemce
GA21-03691S Receptor pro neuropeptid FF-2 jako potenciální cíl pro terapii obezity: vliv nových analogů RF-amid peptidů GA ČR Standardní projekty Sýkora David doc. RNDr. Dr. 2021-01-01 2023-12-31 Spolupříjemce
GA21-09830S Pružný nanokřemík pro pokročilé Li-ion baterie GA ČR Standardní projekty Hassouna Fatima doc. Mgr., Ph.D. 2021-01-01 2023-12-31 Spolupříjemce
GC21-23131J New superhydrophobic perfluorinated nanomaterials for advanced micro and bio applications GA ČR Mezinárodní projekty Friess Karel prof. Ing., Ph.D. 2021-01-01 2022-12-31 Příjemce
GX21-26601X Probing and Transforming Matter by Electrons in Liquid Jets GA ČR EXPRO Slavíček Petr prof. RNDr. Bc., Ph.D. 2021-01-01 2025-12-31 Koordinátor
GA21-27338S Kapacitní deionizace: Porozumění pomocí molekulárního modelování GA ČR Standardní projekty Malijevský Alexandr doc. Mgr., Ph.D., DSc. 2021-04-01 2024-03-31 Spolupříjemce
GF21-39019L Decontamination of sensitive materials using cold atmospheric plasma technology for efficient and inexpensive (affordable) elimination of epidemic viruses GA ČR LA projekty Scholtz Vladimír doc. Ing., Ph.D. 2021-01-01 2023-12-31 Příjemce
GA22-06621S Inaktivace růstu plísní na površích stavebních materiálů pomocí nízkoteplotního atmosférického plazmatu GA ČR Standardní projekty Scholtz Vladimír doc. Ing., Ph.D. 2022-01-01 2024-12-31 Příjemce
GA22-07164S Racionální návrh systémů pro dodávání léčiv založených na laditelných biodegradabilních polymerech: iterativní in silico a experimentální postup GA ČR Standardní projekty Fulem Michal prof. Ing., Ph.D. 2022-01-01 2024-12-31 Příjemce
GA22-11155S Vzájemná interakce ghrelinu a jeho nového endogenního antagonisty LEAP2: možná úloha v patologii obezity GA ČR Standardní projekty Sýkora David doc. RNDr. Dr. 2022-01-01 2024-12-31 Spolupříjemce
GA22-12227S Počítačový návrh katalytických filtrů zohledňující vliv zachycených částic GA ČR Standardní projekty Kočí Petr prof. Ing., Ph.D. 2022-01-01 2024-12-31 Příjemce
GN22-13489O Predikce a optimalizace optických vlastností v chemickém prostoru pomocí strojového učení GA ČR PIF - Outgoing Sršeň Štěpán Ing., Ph.D. 2022-10-01 2025-09-30 Příjemce
GA22-14886S Pokročilý chemorezistor pro detekci plynů založený na jediné 1D-nanostruktuře (1D-SENS) GA ČR Standardní projekty Vrňata Martin prof. Dr. Ing. 2022-01-01 2024-12-31 Spolupříjemce
GA22-15511S Solvatochromní sklíčka a silikagely jako chemické převodníky umožňující spektrofotometrii bezbarvých tekutin ve viditelné oblasti spektra GA ČR Standardní projekty Dolenský Bohumil doc. Ing., Ph.D. 2022-01-01 2024-12-31 Příjemce
GA22-28869S Vznik kapek při rychlých expanzích: přechodné případy mezi unární, binární a hetorogenní cestou. GA ČR Standardní projekty Kolafa Jiří prof. RNDr., CSc. 2022-01-01 2024-12-31 Spolupříjemce
Aktualizováno: 22.8.2022 14:38, Autor: Hana Čadková

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi