Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Věda a výzkum → Výzkumný profil VŠCHT Praha → Řešené projekty → Projekty českých programů VaVaI → Přehled běžících projektů na FCHT
iduzel: 20457
idvazba: 38640
šablona: stranka
čas: 4.6.2023 16:23:47
verze: 5263
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 20457
idvazba: 38640
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/veda-a-vyzkum/vyzkumny-profil-vscht-praha/resene-projekty/ceske-programy/fcht'
iduzel: 20457
path: 1/4111/942/994/1014/55555/2284/2285/20457
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Přehled běžících projektů na FCHT

Číslo dle CEP Název Poskytovatel Program Hlavní řešitel Datum zahájení Datum ukončení Role univerzity
DG18P02OVV001 Syntetické materiály v knihovních fondech MK NAKI II (2016 - 2022) Brožek Jiří prof. Ing., CSc. 2018-03-01 2022-12-31 Spolupříjemce
DG18P02OVV028 Technologie ošetření a identifikace degradačních procesů keramických nálezů z hradčanských paláců - Metody restaurování-konzervování pórovité i slinuté keramiky a porcelánu MK NAKI II (2016 - 2022) Kloužková Alexandra doc. Ing., CSc. 2018-03-01 2022-12-31 Koordinátor
DG18P02OVV050 Metodika klasifikace korozní agresivity vnitřních prostředí pro sbírkové předměty ze slitin olova MK NAKI II (2016 - 2022) Kouřil Milan doc. Ing., Ph.D. 2018-03-01 2022-12-31 Koordinátor
DG18P02OVV062 Biodiverzita černobílých fotografických a kinematografických materiálů v archivních fondech a metody jejich dezinfekce MK NAKI II (2016 - 2022) Ďurovič Michal doc. Dr. Ing. 2018-03-01 2022-12-31 Příjemce
DG20P02OVV007 Pokročilé archeometrické metody získávání kvalitních dat k velkým souborům artefaktů MK NAKI II (2016 - 2022) Bartůněk Vilém Ing., Ph.D. 2020-03-01 2022-12-31 Spolupříjemce
DG20P02OVV009 Konzervování archeologických textilií MK NAKI II (2016 - 2022) Škrdlantová Markéta Ing., Ph.D. 2020-03-01 2022-12-31 Příjemce
EF15_003/0000444 Pokročilí funkční nanoroboti ESF OP VVV Pumera Martin prof. RNDr., Ph.D. 2016-09-01 2022-10-31 Příjemce
EF16_025/0007414 Palivové články s nízkým obsahem platinových kovů ESF OP VVV Bouzek Karel prof. Dr. Ing. 2018-04-01 2022-12-31 Spolupříjemce
Nadace Experientia HETEROGENEOUS ORGANOCATALYSIS ON SELFASSEMBLED ORGANIC SEMICONDUCTORS Nadace Experientia Start-up grant Kovaříček Petr Ing., Ph.D. 2021-01-01 2023-12-31 Příjemce
LL2101 Příští generace monoelementárních 2D materiálů (Next2DMonoChem) MŠMT ERC CZ Sofer Zdeněk prof. Ing., Ph.D. 2021-11-01 2026-10-31 Příjemce
LM2018130 Národní infrastruktura chemické biologie (CZ-­OPENSCREEN) MŠMT Velké výzkumné infrastruktury Svozil Daniel prof. Mgr., Ph.D. 2020-01-01 2022-12-31 Spolupříjemce
LTAIZ19011 Fotokatalyzátory zabudované do hydrofobní matrice pro čištění vod obsahující nepolární, biologicky neodbouratelné látky MŠMT INTER-ACTION Krýsa Josef prof. Dr. Ing. 2019-07-01 2022-12-31 Příjemce
LTAUSA18075 Analýza pěnění - kritického procesu při přeměně kmene na sklo MŠMT INTER-ACTION Pokorný Richard Ing., Ph.D. 2019-01-01 2022-12-31 Příjemce
LTAUSA19034 Dvoudimenzionální nanomateriály pro aplikace v elektronice MŠMT INTER-ACTION Sofer Zdeněk prof. Ing., Ph.D. 2019-11-01 2022-12-31 Příjemce
LTT20001 Povrchy silikátových skel; charakterizace, struktura a modifikace. Spolupráce s Centrem excelence FunGlass. MŠMT INTER-TRANSFER Gedeon Ondrej prof. RNDr., Ph.D., DSc. 2020-03-01 2024-12-31 Příjemce
8J22FR005 Oxidové katalyzátory připravené z hydrotalcitů pro odstraňování těkavých organických látek MŠMT MOBILITY Kovanda František prof. Ing., CSc. 2022-01-01 2023-12-31 Příjemce
NU20-06-00424 Implantabilní senzory pro včasnou detekci zánětu a bakteriální kolonizace MZdr Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020-2026 Fojt Jaroslav doc. Ing., Ph.D. 2020-05-01 2023-12-31 Spolupříjemce
NU20-08-00208 Nové konstrukty buňka-materiál pro inženýrství měkkých a tvrdých tkání MZdr Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020-2026 Slepička Petr prof. Ing., Ph.D. 2020-05-01 2023-12-31 Spolupříjemce
NU21-08-00407 Funkční nanoroboti pro navigovanou kombinovanou nádorovou terapii MZdr Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020-2026 Pumera Martin prof. RNDr., Ph.D. 2021-05-01 2024-12-31 Koordinátor
NV19-09-00378 Štěpné produkty proteinových aduktů v moči jako nový typ biomarkerů v preventivní medicíně MZdr Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020-2026 Linhart Igor doc. Ing., CSc. 2019-05-01 2022-12-31 Spolupříjemce
FV30114 Funkční aditiva pro tvrzený kámen s novými užitnými vlastnostmi MPO TRIO Mastný Libor Ing., CSc. 2018-01-01 2022-03-31 Spolupříjemce
FV40201 Výzkum a vývoj materiálů pro depozici supravodivých vrstev MPO TRIO Sedmidubský David prof. Dr. Ing. 2019-08-01 2022-12-31 Spolupříjemce
EG21_374/0026732 Podhledové moduly pro čištění vzduchu s fotokatalytickou a antimikrobiální funkcí MPO OPPIKA Baudys Michal Ing., Ph.D. 2022-01-01 2023-05-31 Spolupříjemce
FW03010226 Vývoj a validace modulárního řešení pro dočištění a recyklace odtoků ČOV TAČR Trend Fíla Vlastimil doc. Dr. Ing. 2021-01-01 2023-12-31 Spolupříjemce
FW01010020 Membránové inteligentní systémy 4.0 TAČR Trend Paidar Martin doc. Ing., Ph.D. 2020-01-01 2022-12-31 Spolupříjemce
FW01010115 ALMARA; Alternativní výplňové Matrice pro ukládání RAdioaktivních odpadů z vyřazování jaderných elektráren TAČR Trend Kouřil Milan doc. Ing., Ph.D. 2020-03-01 2024-10-31 Spolupříjemce
FW01010195 Pokročilé výrobní technologie pro strategické využití a skladování vedlejších energetických produktů (VEP) TAČR Trend Šídlová Martina Ing., Ph.D. 2020-01-01 2023-12-31 Spolupříjemce
FW01010561 Zlepšení funkčních vlastností filamentů pro 3D tisk za pomoci nanovlákenných aditiv TAČR Trend Čadek Drahomír Ing., Ph.D. 2020-01-01 2022-12-31 Spolupříjemce
FW03010014 Vodíkové vozidlo TAČR Trend Bouzek Karel prof. Dr. Ing. 2021-01-01 2023-12-31 Spolupříjemce
FW03010583 Řešení ochrany nitinolových stentů před korozním prostředím lidského organismu a nové přístupy v metodice jejich testování TAČR Trend Fojt Jaroslav doc. Ing., Ph.D. 2021-01-01 2023-12-31 Spolupříjemce
TH04020224 Příprava práškové slitiny na bázi TiNbTa pro výrobu kloubních náhrad s osteointegračním trabekulárním povrchem technologií 3D tisku. TAČR Epsilon Vojtěch Dalibor prof. Dr. Ing. 2019-01-01 2022-12-31 Spolupříjemce
TH04020318 Kloubní implantát s bioaktivní antibakteriální a antibiofilmovou vrstvou zamezující vzniku infekce a podporující jeho osteointegraci TAČR Epsilon Vojtěch Dalibor prof. Dr. Ing. 2019-01-01 2022-12-31 Koordinátor
TH73020001 Nádorová imunoterapie: obnovenı́ protinádorové odpovědi blokádou imunitnı́ch kontrolnı́ch bodů použitı́m multifunkčnı́ch nanočástic schopných blokády CTLA-4 a eliminace ICER TAČR Epsilon Sofer Zdeněk prof. Ing., Ph.D. 2021-01-01 2023-12-31 Koordinátor
TH80020006 IMMENSE / Výroba CCM pro palivové články typu PEM inkoustovým tiskem - vývoj katalytického inkoustu a metodiky jeho nanášení TAČR M-ERA-NET Bouzek Karel prof. Dr. Ing. 2022-07-01 2025-04-30 Spolupříjemce
TITSMPO026 Výzkum surovinového potenciálu strategických nerostných surovin v solankách Českého masivu TAČR Beta Vu Nguyen Hong Ing., Ph.D. 2021-04-01 2023-09-30 Spolupříjemce
TJ04000022 Keramické kompozity pro dekontaminace vod znečištěných pesticidy a těžkými kovy TAČR Zéta Jankovský Ondřej doc. Ing., Ph.D. 2020-07-01 2022-06-30 Příjemce
TK01010040 Archeologické analogy pro verifikaci modelů životnosti kontejneru pro hlubinná úložiště radioaktivního odpadu TAČR Théta Stoulil Jan doc. Ing., Ph.D. 2018-07-01 2022-06-30 Příjemce
TK01030128 H2PLAZMON - Pokročilá plazmonová technologie pro výrobu, skladování a využití "zeleného" vodíku TAČR Théta Švorčík Václav prof. Ing., DrSc. 2018-09-01 2024-08-31 Příjemce
TK01030200 Pokročilá supravodivá keramika pro energetické aplikace TAČR Théta Jankovský Ondřej doc. Ing., Ph.D. 2018-07-01 2024-12-31 Příjemce
TK02030103 Výzkum a vývoj reverzibilního alkalického palivového článku TAČR Théta Bouzek Karel prof. Dr. Ing. 2019-08-01 2025-12-31 Spolupříjemce
TK03010067 Vliv radiolýzy a bakteriálních extremofilů na životnost kontejneru pro hlubinné úložiště RAO TAČR Théta Stoulil Jan doc. Ing., Ph.D. 2020-09-01 2023-08-31 Příjemce
TK04020056 VELEMLOK; Vysokoteplotní odolné materiály pro komponenty tepelných okruhů TAČR Théta Průša Filip Ing., Ph.D. 2022-01-01 2025-12-31 Spolupříjemce
TK04030143 AdRes-Hy; Pokročilý reverzibilní systém pro výrobu vodíku a elektrické energie na bázi vysokoteplotní cely na bázi pevných oxidů TAČR Théta Bouzek Karel prof. Dr. Ing. 2022-01-01 2025-12-31 Koordinátor
TO01000306 Výzkum a vývoj inovativních povlaků pro protikorozní ochranu kovových biplolárních desek pro zařízením pro konverzi energie TAČR Kappa Bouzek Karel prof. Dr. Ing. 2021-01-01 2023-12-31 Koordinátor
TO01000324 Viability of hydrogen trains on Czech railways TAČR Kappa Paidar Martin doc. Ing., Ph.D. 2021-01-01 2023-12-31 Spolupříjemce
VI04000074 Hodnocení funkčnosti fotoaktivních antimikrobiálních povrchů z hlediska ochrany veřejného zdraví MV ČR Bezpečnostní výzkum České republiky 2015-2022 Krýsa Josef prof. Dr. Ing. 2021-01-01 2022-12-31 Koordinátor
VI20192022152 Vývoj nových materiálů pro detekci a účinné varování před ionizujícím zářením MV ČR Bezpečnostní výzkum České republiky 2015-2022 Rubešová Kateřina doc. Ing., Ph.D. 2019-07-01 2022-11-30 Koordinátor
VJ01010065 Expresní a portativní detekce zakázaných sloučenin s použitím inovativních technik: flexibilní a chirální SERS, selektivní povrchová extrakce, neuronové sítě. MV ČR IMPAKT 1 Lyutakov Oleksiy Mgr., Ph.D. 2021-01-01 2025-12-31 Koordinátor
GA19-04682S Biodostupnost antimonu a jeho interakce s prostředím v místech dopravních uzlů GA ČR Standardní projekty Doušová Barbora doc. Ing., CSc. 2019-01-01 2022-06-30 Koordinátor
GA19-05677S Sklo v českých zemích od gotiky do baroka podle nálezů v Chrudimi a Brně. Význam regionální produkce v evropském kontextu GA ČR Standardní projekty Rohanová Dana doc. Dr. Ing. 2019-01-01 2022-06-30 Spolupříjemce
GX19-26910X Chemie ve dvou dimenzích - za hranice grafenu GA ČR EXPRO Sofer Zdeněk prof. Ing., Ph.D. 2019-01-01 2023-12-31 Příjemce
GC20-01417J Nové elektrodové materiály a přístupy zabraňující pasivaci elektrod při environmentálním monitorování biologicky aktivních organických látek GA ČR Mezinárodní projekty Kratochvíl Bohumil prof. RNDr., DSc. 2020-01-01 2022-12-31 Spolupříjemce
GA20-01639S Nová generace organicko/anorganických materiálů pro detekci, zachycení a využití oxidu uhličitého GA ČR Standardní projekty Siegel Jakub doc. Ing., Ph.D. 2020-01-01 2022-12-31 Spolupříjemce
GA20-01641S Degradovatelná nanocelulóza jako nová podpůrná struktura pro tkáňové inženýrství GA ČR Standardní projekty Švorčík Václav prof. Ing., DrSc. 2020-01-01 2022-12-31 Spolupříjemce
GA20-01768S Smart magnetic materials: from bulk systems towards “spinterface” GA ČR Standardní projekty Orendáč Martin prof. Ing., CSc. 2020-01-01 2022-12-31 Koordinátor
GA20-01866S Vysocehodnotné kompozity obsahující vrstevnaté nanomateriály GA ČR Standardní projekty Jankovský Ondřej doc. Ing., Ph.D. 2020-01-01 2022-12-31 Koordinátor
GA20-02120S Q-uhlík, příprava unikátních uhlíkových nanostruktur GA ČR Standardní projekty Slepičková Kasálková Nikola Ing., Ph.D. 2020-01-01 2022-12-31 Příjemce
GA20-03253S Fázové rovnováhy, proměnlivá stechiometrie a fyzikální vlastnosti oxidů přechodných kovů GA ČR Standardní projekty Sedmidubský David prof. Dr. Ing. 2020-01-01 2022-12-31 Příjemce
GA20-03913S Organické senzory plynů – nové struktury, elektrické parametry, vlastnosti a funkce GA ČR Standardní projekty Kalachyova Yevgeniya Mgr., Ph.D. 2020-04-01 2022-12-31 Spolupříjemce
GA20-06264S Separace enantiomerů chirálními membránami: Experiment a simulace GA ČR Standardní projekty Sysel Petr prof. Ing., CSc. 2020-01-01 2022-12-31 Spolupříjemce
GC20-06422J Pokročilá nanostrukturovaná sestava membrány a elektrod se zdokonaleným přenosem hmoty a náboje pro elektrolýzu vody s protonově výměnnou membránou GA ČR Mezinárodní projekty Bouzek Karel prof. Dr. Ing. 2020-01-01 2022-12-31 Koordinátor
GA20-07833S Nové nanomateriály pro separaci aniontů GA ČR Standardní projekty Lhoták Pavel prof. Ing., CSc. 2020-01-01 2022-12-31 Spolupříjemce
GA20-08667S Chemie thiacalixarenů na bázi phenoxathiinu a příbuzných látek GA ČR Standardní projekty Lhoták Pavel prof. Ing., CSc. 2020-01-01 2022-12-31 Příjemce
GA20-11635S Pokročilé oxidické polovodičové fotoelektrody pro konverzi sluneční energie a úpravu vody GA ČR Standardní projekty Krýsa Josef prof. Dr. Ing. 2020-01-01 2022-12-31 Koordinátor
GA20-15217S Nové metalurgické postupy pro nové „přírodní slitiny“ GA ČR Standardní projekty Novák Pavel prof. Ing., Ph.D. 2020-01-01 2022-12-31 Koordinátor
GC20-16124J Dvojdimenzionální vrstevnaté dichalkogenidy přechodných kovů / nanostruktur... GA ČR Mezinárodní projekty Sofer Zdeněk prof. Ing., Ph.D. 2020-01-01 2022-12-31 Příjemce
GA20-19353S Příprava a charakterizace hybridních plazmonických nanostruktur se silnou chirální odezvou GA ČR Standardní projekty Lyutakov Oleksiy Mgr., Ph.D. 2020-01-01 2022-12-31 Spolupříjemce
GA20-20201S Mikromotory na bázi 2D materiálů pro biomedicinální a environmentální aplikace GA ČR Standardní projekty Khezri Bahareh, Ph.D. 2020-01-01 2022-12-31 Příjemce
GJ20-21105Y Dendrimer-Protected Metal Alloy Catalyst Incorporated into Graphene for Hydrogen Evolution Reaction in Polymer Electrolyte Membrane Water Electrolyser GA ČR Juniorské projekty Devadas Balamurugan, Ph.D. 2020-01-01 2022-12-31 Příjemce
GJ20-21523Y 2D Trichalkogenidy fosforu s vrstvami kovů pro přeměnu energie a skladování GA ČR Juniorské projekty Coelho Gusmao Rui Jorge, Ph.D. 2020-01-01 2022-12-31 Příjemce
GA21-02183S Porézní polymerní sítě s helikálně chirálními polyacetylenovými řetězci pro enantioselektivní aplikace GA ČR Standardní projekty Vyskočilová Eliška doc. Ing., Ph.D. 2021-01-01 2023-12-31 Spolupříjemce
GA21-02550S Plazmonem indukované zachycení excitovaného spinového stavu v komplexech se spinovým GA ČR Standardní projekty Orendáč Martin prof. Ing., CSc. 2021-07-01 2024-06-30 Příjemce
GA21-04477S krosoverem GA ČR Standardní projekty Kovanda František prof. Ing., CSc. 2021-01-01 2023-12-31 Spolupříjemce
GA21-05506S Interakce savčích buněk s periodicky nanostrukturovanými povrchy GA ČR Standardní projekty Slepička Petr prof. Ing., Ph.D. 2021-01-01 2023-12-31 Příjemce
GX21-05926X Nanokrystalografie molekulárních krystalů GA ČR EXPRO Čejka Jan Ing., Ph.D. 2021-01-01 2025-12-31 Spolupříjemce
GA21-06065S Nové funkcionalizované senzory založené na plazmonech jako nástroje pro monitorování buněk GA ČR Standardní projekty Švorčík Václav prof. Ing., DrSc. 2021-01-01 2023-12-31 Spolupříjemce
GA21-09277S a pro pokročilé tkáňové inženýrství GA ČR Standardní projekty Lyutakov Oleksiy Mgr., Ph.D. 2021-01-01 2023-12-31 Koordinátor
GA21-11313S Příprava nanokrystalických kompozitních slitin s vysokou entropií a kontrolovatelnými vlastnostmi GA ČR Standardní projekty Průša Filip Ing., Ph.D. 2021-01-01 2023-12-31 Koordinátor
GF21-11439K Vývoj nových biodegradovatelných materiálů na bázi zinku postupy práškové metalurgie. GA ČR LA projekty Kubásek Jiří Ing., Ph.D. 2021-03-01 2024-02-29 Příjemce
GA21-11965S Výzkum mikrostruktury a simulace sdružených fyzikálních polí v betonu při elektromigračním léčení GA ČR Standardní projekty Kouřil Milan doc. Ing., Ph.D. 2021-04-01 2024-03-31 Spolupříjemce
GA21-14179S Nová strategie přepólování s využitím kovalentní organokatalýzy s flaviny GA ČR Standardní projekty Cibulka Radek prof. Ing., Ph.D. 2021-01-01 2023-12-31 Příjemce
GF21-14200K Cílený návrh flavinů pro organickou fotokatalýzu GA ČR LA projekty Cibulka Radek prof. Ing., Ph.D. 2021-01-01 2023-12-31 Příjemce
GA21-27243S Synthesis of large area TiO2 nanotube layers for effective photocatalytic degradation of pollutants in gas phase GA ČR Standardní projekty Krýsa Josef prof. Dr. Ing. 2021-01-01 2023-12-31 Spolupříjemce
GF21-29531K Pokročilá činidla pro (asymetrickou) nukleofilní fluoraci GA ČR LA projekty Kvíčala Jaroslav prof. Ing., CSc. 2021-03-01 2024-02-29 Příjemce
GC21-31139J Novel chiral ion-exchangers for chromatographic enantioseparations GA ČR Mezinárodní projekty Kohout Michal doc. Ing., Ph.D. 2021-01-01 2023-12-31 Příjemce
GA22-00828S Archeologické předměty s aplikovanými emaily - přínos archeometrie pro poznání výrobních technologií GA ČR Standardní projekty Zlámalová Cílová Zuzana Ing., Ph.D. 2022-01-01 2024-12-31 Koordinátor
GA22-02022S Hybridní materiály a pokročilé struktury pro napodobování přirozené fotosyntézy GA ČR Standardní projekty Švorčík Václav prof. Ing., DrSc. 2022-01-01 2024-12-31 Příjemce
GA22-04006S Organized biopolymer nanopatterns constructed by replication GA ČR Standardní projekty Slepička Petr prof. Ing., Ph.D. 2022-01-01 2024-12-31 Příjemce
GA22-05801S Příčiny a mechanismus degradace slitin cínu s nízkým obsahem legujících prvků GA ČR Standardní projekty Michalcová Alena doc. Ing., Ph.D. 2022-01-01 2024-12-31 Koordinátor
GF22-09470L Ověření přesnosti struktury komplexních polyolefinů GA ČR LA projekty Merna Jan prof. Ing., Ph.D. 2022-03-01 2024-12-31 Příjemce
GN22-11140O Kontrolovaná syntéza uhlíkatých nanotrubek pomocí mechanicky propojených uhlíkatých nanoprstenců GA ČR PIF - Outgoing Tlustý Martin Ing., Ph.D. 2022-05-01 2025-04-30 Příjemce
GM22-11299M Reakční sítě na fázových rozhraních pro dynamickou samoskladbu GA ČR JUNOR STAR Kovaříček Petr Ing., Ph.D. 2022-01-01 2026-12-31 Příjemce
GA22-14200S Luminofory z transparentní keramiky s nízkou fononovou energií emitující v krátké a střední infračervené oblasti GA ČR Standardní projekty Pabst Willi prof. Dr. Dipl.-Min. 2022-04-01 2024-12-31 Spolupříjemce
GA22-16499S Chiralita jako nástroj kontroly fotosenzitivity supramolekulárního uspořádání GA ČR Standardní projekty Kohout Michal doc. Ing., Ph.D. 2022-01-01 2024-12-31 Spolupříjemce
GA22-17346S Příprava a vlastnosti nanoporézních membrán s funkcionalizovanými nanočástecmi GA ČR Standardní projekty Siegel Jakub doc. Ing., Ph.D. 2022-04-01 2024-12-31 Spolupříjemce
GN22-17367O Využití metod umělé inteligence v návrhu nových biologicky aktivních látek ve výzkumu receptorů spřažených s G proteinem GA ČR PIF - Outgoing Šícho Martin Ing., Ph.D. 2022-01-01 2024-12-31 Příjemce
GA22-22248S Hořčíkové slitiny pro letecké aplikace s optimalizovaným složením, mikrostrukturou a odolností
proti vznícení
GA ČR Standardní projekty Vojtěch Dalibor prof. Dr. Ing. 2022-04-01 2024-12-31 Koordinátor
GF22-23668K Katalyzátory na bázi intermetalických slitin pro zlepšení výkonu vysokoteplotního palivového
článku typu PEM s nízkým obsahem Pt
GA ČR LA projekty Bouzek Karel prof. Dr. Ing. 2022-03-01 2024-12-31 Příjemce
GA22-25562S Impulzní excitace jako nekonvenční metoda k monitorování fázových přeměn a mikrostrukturních změn během tepelného zatížení materiálů GA ČR Standardní projekty Pabst Willi prof. Dr. Dipl.-Min. 2022-01-01 2024-12-31 Příjemce
GA22-25734S Nová generace materiálů na bázi vodivých polymerů pro využití a skladování energie slunečního světla GA ČR Standardní projekty Elashnikov Roman Ing., Ph.D. 2022-04-01 2024-12-31 Příjemce
Aktualizováno: 18.8.2022 11:21, Autor: Hana Čadková

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi