Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Věda a výzkum → Výzkumný profil VŠCHT Praha → Řešené projekty → Projekty českých programů VaVaI → Přehled běžících projektů na FPBT
iduzel: 20459
idvazba: 38643
šablona: stranka
čas: 22.3.2023 18:17:52
verze: 5263
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 20459
idvazba: 38643
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: 'cs'
iduzel: 20459
path: 1/4111/942/994/1014/55555/2284/2285/20459
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Přehled běžících projektů na FPBT

Číslo dle CEP Název Poskytovatel Program Hlavní řešitel Datum zahájení Datum ukončení Role univerzity
EF16_025/0007397 Centrum pro rekombinantní biotechnologie a imunoterapeutika ESF OP VVV Effenberg Roman Ing., Ph.D. 2018-01-01 2022-12-31 Spolupříjemce
EG19_262/0020180 Zařízení na přepracování másla - reworker MPO OPPIKA Filip Vladimír prof. Ing., CSc. 2020-05-01 2023-12-31 Spolupříjemce
EG20_321/0024380 Komplexní vývoj mikrobiologického činitele pro pivovarství MPO OPPIKA Dostálek Pavel prof. Ing., CSc. 2021-03-01 2023-05-31 Spolupříjemce
  Výzkum a vývoj nové řady zelené kosmetiky MPO OPPIKA Hrádková Iveta doc. Ing., Ph.D. 2022-01-01 2023-04-30 Spolupříjemce
FV40103 Biotechnologie kultivace konopí pro výrobu produktů CBD MPO Trio Hajšlová Jana prof. Ing., CSc. 2019-07-01 2022-12-31 Spolupříjemce
FW01010370 Biofiltrační impregnované kompozitní materiály a substráty TAČR Trend Halecký Martin doc. Ing., Ph.D. 2020-01-01 2023-12-31 Spolupříjemce
FW03010017 Pokročilé metody rafinace rostlinných olejů TAČR Trend Filip Vladimír prof. Ing., CSc. 2021-03-01 2025-12-31 Spolupříjemce
FW03010400 Bioaktivní látky z organicky produkovaných tradičních českých léčivek a plodin a vývoj nano-enkapsulovaných forem pro použití v dermatologii, kosmetice a posílení obranyschopnosti organismu TAČR Trend Hajšlová Jana prof. Ing., CSc. 2021-01-01 2024-12-31 Spolupříjemce
FW03010433 Systém pro zefektivnění rostlinné výroby a mikrobiologických procesů TAČR Trend Dostálek Pavel prof. Ing., CSc. 2021-01-01 2023-12-31 Spolupříjemce
LM2018100 Infrastruktura pro propagaci metrologie v potravinářství a výživě v České republice MŠMT Výzkumné infrastruktury Hajšlová Jana prof. Ing., CSc. 2019-01-01 2022-12-31 Spolupříjemce
LM2018131 ELIXIR-CZ - pokračování MŠMT Výzkumné infrastruktury Spiwok Vojtěch prof. Ing., Ph.D. 2020-01-01 2022-12-31 Spolupříjemce
LTAUSA19013 Mikrobiální kometabolismus: Propagace biodegradace polutantů MŠMT INTER-ACTION Uhlík Ondřej prof. Ing. Bc., Ph.D. 2019-11-01 2022-12-31 Příjemce
LTAUSA19028 Mikrobiomy vybraných extrémních biotopů – jejich fylogenetická diversita a funkční potenciál MŠMT INTER-ACTION Uhlík Ondřej prof. Ing. Bc., Ph.D. 2019-11-01 2022-12-31 Příjemce
LTC19007 Testování nových látek s potenciálem modulace resistence u mnohočetně lékově rezistentních kmenů MŠMT INTER-COST Viktorová Jitka doc. Ing., Ph.D. 2019-06-01 2022-08-31 Příjemce
LTC20015 In vitro toxicological comparison of extracts of stressed transgenic and non-transgenic crops MŠMT INTER-COST Macek Tomáš prof. Ing., CSc. 2020-06-01 2023-03-31 Příjemce
LX22NPO5103 Národní institut virologie a bakteriologie MŠMT EXCELES Rumlová Michaela prof. Dr. Ing. 2022-06-01 2025-12-15 Spolupříjemce
8J22FR002 Chemo-Enzymatická a organická syntéza C-galaktofuranosidů s parazitostatickou aktivitou MŠMT MOBILITY Parkan Kamil doc. Ing., Ph.D. 2022-01-01 2023-12-31 Příjemce
NU21-01-00259 Nové inhibitory lipolýzy v léčbě poruch metabolismu lipidů a sacharidů při syndromu obstrukční spánkové apnoe MZdr Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 - 2022 Hajšlová Jana prof. Ing., CSc. 2021-05-01 2024-12-31 Spolupříjemce
NU22-04-00389 Vliv metabolomu aterosklerotického plátu v karotidě na jeho embolizační potenciál MZdr Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 - 2022 Hajšlová Jana prof. Ing., CSc. 2022-05-01 2025-12-31 Spolupříjemce
QK1910024 Využití enzymatického a probiotického potenciálu mikroorganismů k vývoji nových a zvýšení kvality a trvanlivosti stávajících mléčných a pekárenských výrobk MZE ZEMĚ Štětina Jiří doc. Ing., CSc. 2019-01-01 2023-12-31 Spolupříjemce
QK1910028 Biologická ochrana brambor proti vybraným patogenním bakteriím MZE ZEMĚ Ševčík Rudolf doc. Ing., Ph.D. 2019-01-01 2022-12-31 Spolupříjemce
QK1910036 Využití potenciálu různých metabolitů divokých kmenů bakterií mléčného kvašení a kvasinek k potlačení výskytu nežádoucích fungálních kontaminantů a prodloužení trvanlivosti mléčných a pekařských výrobků. MZE ZEMĚ Horáčková Šárka doc., CSc. 2019-01-01 2023-12-31 Spolupříjemce
QK1910100 Vliv reformulace potravin na trvanlivost a fyzikálně-chemické vlastnosti výrobků MZE ZEMĚ Rajchl Aleš doc. Ing., Ph.D. 2019-01-01 2023-12-31 Koordinátor
QK1910104 Výzkum metabolomických metod pro laboratorní ověření geografické autenticity jablek. MZE ZEMĚ Hajšlová Jana prof. Ing., CSc. 2019-01-01 2023-12-31 Spolupříjemce
QK1910209 Inovativní aplikace léčivých hub ve funkčních potravinách a podpora jejich národní produkce MZE ZEMĚ Sinica Andrej doc. Mgr., Ph.D. 2019-01-02 2023-12-29 Spolupříjemce
QK1910231 Nové přístupy k průkazu falšování rybího masa pomocí genomové DNA MZE ZEMĚ Zdeňková Kamila Ing., Ph.D. 2019-01-01 2023-12-31 Spolupříjemce
QK1910300 Využití odpadů z mlékáren pro produkci nových mléčných výrobků a doplňků stravy s přídavkem mikrořas nebo jejich komponent MZE ZEMĚ Brányik Tomáš prof. Ing., Ph.D. 2019-01-01 2023-12-31 Koordinátor
QK1910302 Zpracování vedlejších produktů z lisování semen olejnin na nové výrobky s nutričními a zdravotními přínosy MZE ZEMĚ Filip Vladimír prof. Ing., CSc. 2019-01-01 2023-12-31 Spolupříjemce
QK21020238 Inovace integrované produkce zeleniny při změně spektra prostředků ochrany, zdokonaleném monitoringu škodlivých organismů a omezení rizik pesticidů v produktech MZE ZEMĚ Hajšlová Jana prof. Ing., CSc. 2021-01-01 2023-12-31 Spolupříjemce
QK22010135 Nové trvale udržitelné způsoby zpracování a využití tuzemských olejnin MZE ZEMĚ Rajchl Aleš doc. Ing., Ph.D. 2022-01-01 2025-12-31 Koordinátor
QK22010186 Postbiotika, bakteriální exopolysacharidy a nové oligosacharidy pro funkční synbiotické fermentované výrobky. MZE ZEMĚ Štětina Jiří doc. Ing., CSc. 2022-01-01 2025-12-31 Spolupříjemce
EG17_176/0015758 Aplikace a vývoj zařízení RECLIME 5.0 ve společnosti FUTURECYCLING Technology a.s. MPO OPPIKA Pour Vladimír Ing., CSc. 2019-01-01 2023-12-31 Spolupříjemce
SS01020234 REZIDUA; Snižování zátěže potravního řetězce a životního prostředí rezidui přípravků na ochranu rostlin při produkci ovoce TAČR Prostředí pro život Hajšlová Jana prof. Ing., CSc. 2020-03-01 2023-12-31 Spolupříjemce
TH04030109 Výzkum a vývoj pomocných látek pro výživu a vitalitu rostlin TAČR Epsilon Jarošová Irena doc. Ing., Ph.D. 2019-01-01 2022-12-31 Příjemce
TJ04000443 Inovativní způsob podání imunoglobulinů TAČR Zéta Klojdová Iveta Ing., Ph.D. 2020-08-01 2022-07-31 Příjemce
TN01000013 Personalizovaná medicína - diagnostika a terapie TAČR Národní centra kompetence Ruml Tomáš prof. Ing., CSc. 2019-01-01 2023-12-31 Spolupříjemce
TN01000048 BIOCIRTEC / Biorafinace jako oběhové technologie TAČR Národní centra kompetence Hajšlová Jana prof. Ing., CSc. 2019-01-01 2023-12-31 Spolupříjemce
TN01000048 Zpracování živočišných odpadů (PEŘÍ) TAČR Národní centra kompetence Hajšlová Jana prof. Ing., CSc. 2019-01-01 2023-12-31 Spolupříjemce
TN01000048 Valorizace rostlinné biomasy biorafinačními postupy (BIOMASA) TAČR Národní centra kompetence Hajšlová Jana prof. Ing., CSc. 2019-01-01 2023-12-31 Spolupříjemce
TN01000048 Degradace reziduí pesticidů pomocí bakterií (MONAS) TAČR Národní centra kompetence Hajšlová Jana prof. Ing., CSc. 2019-01-01 2023-12-31 Spolupříjemce
VI04000090 Biosenzory pro epidemiologický monitoring virových respiračních onemocnění MV Bezpečnostní výzkum České republiky 2015-2022 Effenberg Roman Ing., Ph.D. 2021-01-01 2022-12-31 Koordinátor
GA19-02836S Biochar: valorizace pevných odpadů a zlepšení půdních vlastností GA ČR Standardní projekty Demnerová Kateřina prof. Ing., CSc. 2019-01-01 2022-06-30 Spolupříjemce
GA19-06759S Hyperakumulace kadmia ve velkých houbách: od izotopů k proteinům a bakteriálním komunitám GA ČR Standardní projekty Kotrba Pavel prof. Ing., Ph.D. 2019-01-01 2022-06-30 Spolupříjemce
GA20-00291S Ecological functions of soil microorganisms govern by secondary plant metabolites GA ČR Standardní projekty Strejček Michal Ing., Ph.D. 2020-01-01 2023-06-30 Příjemce
GA20-14649S Pulzní elektrické pole jako inovativní nástroj snižující výskyt mikromycet rodu Fusarium a mykotoxinů v řetězci ječmen-slad-pivo GA ČR Standardní projekty Stránská Milena doc. Ing., Ph.D. 2020-01-01 2023-06-30 Koordinátor
GA20-19906S Modulace stability hexamerní sítě kapsidového proteinu: slibný cíl pro inhibici HIV-1 GA ČR Standardní projekty Rumlová Michaela prof. Dr. Ing. 2020-01-01 2022-12-31 Příjemce
GA21-00551S Metabolity a vybrané deriváty potravinových flavonoidů - příprava a biologická aktivita GA ČR Standardní projekty Viktorová Jitka doc. Ing., Ph.D. 2021-01-01 2023-12-31 Spolupříjemce
GA21-11688S Core-shell nanočástice pro cílenou fotodynamickou terapii indukovanou RTG zářením GA ČR Standardní projekty Ruml Tomáš prof. Ing., CSc. 2021-01-01 2023-12-31 Spolupříjemce
GC21-16084J Světlem indukované antibakteriální a antivirové materiály obsahující kovové klastry GA ČR Mezinárodní projekty Zelenka Jaroslav doc. Ing., Ph.D. 2021-01-01 2023-12-31 Spolupříjemce
GA21-19437S Vliv nových chlorovaných kontaminantů na adipogenezi GA ČR Standardní projekty Pulkrabová Jana prof. Ing., Ph.D. 2021-01-01 2023-12-31 Příjemce
GA22-00132S Život na rozhraní: ekologie mikroorganismů asociovaných s rostlinami GA ČR Standardní projekty Uhlík Ondřej prof. Ing. Bc., Ph.D. 2022-01-01 2024-12-31 Příjemce
GA22-00150S Kdo je ten zodpovědný? Propojení přeměny organochlorových sloučenin s konkrétními bakteriálními populacemi GA ČR Standardní projekty Šuman Jáchym Ing., Ph.D. 2022-04-01 2024-12-31 Spolupříjemce
GA22-02702S Microbiologically induced calcite precipitation for production of carbon-negative building materials from recycled concrete GA ČR Standardní projekty Stiborová Hana Ing., Ph.D. 2022-01-01 2024-12-31 Spolupříjemce
GA22-13745S Zvýšení účinku biokontrolního agens Pythium oligandrum studenou plazmou proti plísňovým biofilmům GA ČR Standardní projekty Jarošová Irena doc. Ing., Ph.D. 2022-01-01 2024-12-31 Spolupříjemce
GA22-17118S Allosterická místa SARS-CoV-2 RNA polymerasy a opravná aktivita exoribonukleasy: perspektivní cíle nových antivirotik GA ČR Standardní projekty Rumlová Michaela prof. Dr. Ing. 2022-01-01 2024-12-31 Koordinátor
GA22-19250S Interaction and structural changes of retroviral MA domain of Gag due to plasma membrane binding and implications for the maturation GA ČR Standardní projekty Ruml Tomáš prof. Ing., CSc. 2022-01-01 2024-12-31 Koordinátor
GA22-20860S Protizánětlivé účinky bioaktivních sloučenin izolovaných z Cannabis sativa L. GA ČR Standardní projekty Stránská Milena doc. Ing., Ph.D. 2022-01-01 2024-12-31 Koordinátor
GA22-25042S Dva do tanga: Interakce mezi TBEV C proteinem a virovou genomovou RNA GA ČR Standardní projekty Rumlová Michaela prof. Dr. Ing. 2022-04-01 2024-12-31 Spolupříjemce
GA22-29667S Analýza a vzorkování molekulárních simulací pomocí kontradiktorních autokodérů GA ČR Standardní projekty Spiwok Vojtěch prof. Ing., Ph.D. 2022-01-01 2024-12-31 Koordinátor
Aktualizováno: 22.8.2022 13:42, Autor: Hana Čadková

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi