Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Věda a výzkum → Výzkumný profil VŠCHT Praha → Řešené projekty → Projekty českých programů VaVaI → Přehled běžících projektů na FPBT
iduzel: 20459
idvazba: 38643
šablona: stranka
čas: 14.6.2024 14:22:08
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 20459
idvazba: 38643
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/veda-a-vyzkum/vyzkumny-profil-vscht-praha/resene-projekty/ceske-programy/fpbt'
iduzel: 20459
path: 1/4111/942/994/1014/55555/2284/2285/20459
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Přehled běžících projektů na FPBT

Číslo dle CEP Název Poskytovatel Program Řešitel/Řešitelka Datum zahájení Datum ukončení Role VŠCHT
FW03010017 Pokročilé metody rafinace rostlinných olejů TAČR TREND Filip Vladimír prof. Ing., CSc. 2021-03-01 2025-12-31 Spolupříjemce
FW03010400 Bioaktivní látky z organicky produkovaných tradičních českých léčivek a plodin a vývoj nano-enkapsulovaných forem pro použití v dermatologii, kosmetice a posílení obranyschopnosti organismu TAČR TREND Hajšlová Jana prof. Ing., CSc. 2021-01-01 2024-12-31 Spolupříjemce
FW06010014 VaV technologie výroby bílkovinných koncentrátů z pokrutin olejnatých semen TAČR TREND Kyselka Jan doc. Ing., Ph.D. 2023-01-01 2026-12-31 Spolupříjemce
FW06010206 Vývoj receptorového biočipu pro kontrolu a regulaci steroidních hormonů TAČR TREND Kuchař Martin doc. Ing., Ph.D. 2023-03-01 2026-06-30 Spolupříjemce
FW10010107 Detoxikace a odstranění endotoxinů a mykotoxinů pomocí inovativních sorbentů TAČR TREND Džuman Zbyněk Ing., Ph.D. 2024-01-01 2026-06-30 Spolupříjemce
LM2023055 Česká národní infrastruktura pro biologická data (ELIXIR-CZ III) MŠMT VELKÉ VÝZKUMNÉ INFRASTRUKTURY Spiwok Vojtěch prof. Ing., Ph.D. 2023-01-01 2026-12-31 Spolupříjemce
LM2023064 Infrastruktura pro propagaci metrologie v potravinářství a výživě v České republice (METROFOOD-CZ II) MŠMT VELKÉ VÝZKUMNÉ INFRASTRUKTURY Hajšlová Jana prof. Ing., CSc. 2023-01-01 2026-12-31 Spolupříjemce
LUC23138 Role zánětu v progresi atherosklerózy studovaná pomocí metabolomických a proteomických nástrojů MŠMT INTER-COST Kosek Vít Ing., Ph.D. 2023-09-01 2026-08-31 Koordinátor
LUC23140 Bezpečné, senzoricky atraktivní tepelně zpracované potraviny z cereálií s nízkým obsahem asparaginu MŠMT INTER-COST Hajšlová Jana prof. Ing., CSc. 2023-10-01 2026-09-30 Koordinátor
LX22NPO5103 Národní institut virologie a bakteriologie MŠMT EXCELES Rumlová Michaela prof. Dr. Ing. 2022-06-01 2025-12-15 Spolupříjemce
NU21-01-00259 Nové inhibitory lipolýzy v léčbě poruch metabolismu lipidů a sacharidů při syndromu obstrukční spánkové apnoe MZ Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 - 2022 Hajšlová Jana prof. Ing., CSc. 2021-05-01 2024-12-31 Spolupříjemce
NU22-04-00389 Vliv metabolomu aterosklerotického plátu v karotidě na jeho embolizační potenciál MZ Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 - 2022 Kosek Vít Ing., Ph.D. 2022-05-01 2025-12-31 Spolupříjemce
QK22010135 Nové trvale udržitelné způsoby zpracování a využití tuzemských olejnin MZE ZEMĚ Rajchl Aleš doc. Ing., Ph.D. 2022-01-01 2025-12-31 Koordinátor
QK22010186 Postbiotika, bakteriální exopolysacharidy a nové oligosacharidy pro funkční synbiotické fermentované výrobky. MZE ZEMĚ Štětina Jiří doc. Ing., CSc. 2022-01-01 2025-12-31 Spolupříjemce
QK23020101 Komplexní laboratorní strategie pro identifikaci druhů hmyzu určeného k lidské spotřebě a produkci zpracované živočišné bílkoviny, autentikace potravin na jeho bázi MZE ZEMĚ Hajšlová Jana prof. Ing., CSc. 2023-01-01 2025-12-31 Koordinátor
QL24010123 Poruchy reprodukce prasat - zátěž chovů škodlivými látkami MZE ZEMĚ II Pulkrabová Jana prof. Ing., Ph.D. 2024-03-01 2028-12-31 Spolupříjemce
QL24010148 Alternativní způsoby biologické ochrany bramboru za využití bioagens a látek přírodního původu MZE ZEMĚ II Demnerová Kateřina prof. Ing., CSc. 2024-03-01 2028-12-31 Spolupříjemce
QL24010251 Komplexní mikrobiota sýrů – nové metody hodnocení jejího složení a bezpečnosti pro následné využití v technologii sýrů MZE ZEMĚ II Horáčková Šárka doc., CSc. 2024-03-01 2028-12-31 Koordinátor
TN02000044 Biorafinace a cirkulární ekonomika pro udržitelnost TAČR Národní centra kompetence Melzoch Karel prof. Ing., CSc. 2023-01-01 2028-12-31 Spolupříjemce
TN02000109 Personalizovaná medicína: Translačním výzkumem k biomedicínským aplikacím TAČR Národní centra kompetence Ruml Tomáš prof. Ing., CSc. 2023-01-01 2028-12-31 Spolupříjemce
TN02000122 REkombinantní TEchnologie pro MEDicínu TAČR Národní centra kompetence Effenberg Roman Ing., Ph.D. 2023-01-01 2028-12-31 Spolupříjemce
TQ03000474 Vývoj přípravku na bázi chitosanu pro biologickou stabilitu nízkoalkoholických a nealkoholických piv TAČR SIGMA Kinčl Tomáš Ing. 2024-01-01 2025-12-31 Spolupříjemce
TQ03000738 Inovativní test pro screening asparaginu surovinách pro výrobu tepelně zpracovaných potracvin - prevence tvorby akrylamidu TAČR SIGMA Tsagkaris Aristeidis, M.Sc., Ph.D. 2024-01-01 2025-12-31 Koordinátor
TQ03000804 Využití nanopórového sekvenování bakteriomu aktivovaného kalu pro řízení procesu čištění odpadních vod TAČR SIGMA Šolcová Milada Ing. 2024-01-01 2025-12-31 Koordinátor
TQ03000899 Technologie posklizňového zpracování máku setého z pohledu zajištění kvality a bezpečnosti finálního produktu TAČR SIGMA Schusterová Dana Ing., Ph.D. 2024-01-01 2025-12-31 Koordinátor
TQ03000920 Biologická ochrana v technologii vína TAČR SIGMA Michailidu Jana Ing., Ph.D. 2024-01-01 2025-12-31 Spolupříjemce
GA22-00132S Život na rozhraní: ekologie mikroorganismů asociovaných s rostlinami GA ČR Standardní projekty Uhlík Ondřej prof. Ing. Bc., Ph.D. 2022-01-01 2024-12-31 Příjemce
GA22-00150S Kdo je ten zodpovědný? Propojení přeměny organochlorových sloučenin s konkrétními bakteriálními populacemi GA ČR Standardní projekty Šuman Jáchym Ing., Ph.D. 2022-04-01 2024-12-31 Spolupříjemce
GA22-02702S Microbiologically induced calcite precipitation for production of carbon-negative building materials from recycled concrete GA ČR Standardní projekty Stiborová Hana doc. Ing., Ph.D. 2022-01-01 2024-12-31 Spolupříjemce
GA22-13745S Zvýšení účinku biokontrolního agens Pythium oligandrum studenou plazmou proti plísňovým biofilmům GA ČR Standardní projekty Jarošová Irena doc. Ing., Ph.D. 2022-01-01 2024-12-31 Spolupříjemce
GA22-17118S Allosterická místa SARS-CoV-2 RNA polymerasy a opravná aktivita exoribonukleasy: perspektivní cíle nových antivirotik GA ČR Standardní projekty Rumlová Michaela prof. Dr. Ing. 2022-01-01 2024-12-31 Koordinátor
GA22-19250S Interaction and structural changes of retroviral MA domain of Gag due to plasma membrane binding and implications for the maturation GA ČR Standardní projekty Ruml Tomáš prof. Ing., CSc. 2022-01-01 2024-12-31 Koordinátor
GA22-20860S Protizánětlivé účinky bioaktivních sloučenin izolovaných z Cannabis sativa L. GA ČR Standardní projekty Stránská Milena doc. Ing., Ph.D. 2022-01-01 2024-12-31 Koordinátor
GA22-25042S Dva do tanga: Interakce mezi TBEV C proteinem a virovou genomovou RNA GA ČR Standardní projekty Rumlová Michaela prof. Dr. Ing. 2022-04-01 2024-12-31 Spolupříjemce
GA22-29667S Analýza a vzorkování molekulárních simulací pomocí kontradiktorních autokodérů GA ČR Standardní projekty Spiwok Vojtěch prof. Ing., Ph.D. 2022-01-01 2024-12-31 Koordinátor
GA23-05154S Investigation of prokaryotic and eukaryotic cell interactions with nanofibers differing in morphology and structure GA ČR Standardní projekty Demnerová Kateřina prof. Ing., CSc. 2023-01-01 2025-12-31 Spolupříjemce
GA23-05805S Ligandy pro mannosa-6-fosfát/insulin podobný růstový faktor 2 receptor a jejich in vitro efektů v patologických a nervových proceses GA ČR Standardní projekty Parkan Kamil doc. Ing., Ph.D. 2023-01-01 2025-12-31 Spolupříjemce
GA23-06568S Dynamika a údržba genomů v jednoduchých a homogenních přirozených komunitách prokaryot GA ČR Standardní projekty Uhlík Ondřej prof. Ing. Bc., Ph.D. 2023-01-01 2025-12-31 Spolupříjemce
GA23-06941S Inhibitors from bio-waste processing: challenge or opportunity for the biotechnological production of chemicals by clostridia? GA ČR Standardní projekty Branská Barbora doc. Ing., Ph.D. 2023-01-01 2025-12-31 Příjemce
GA24-10000S Glykosylované mykotoxiny: jejich struktura, výskyt, příprava a zdravotní dopady GA ČR Standardní projekty Stránská Milena doc. Ing., Ph.D. 2024-01-01 2026-12-31 Koordinátor
GF24-10651K Udržitelné polyuretany: od kolébky až po hrob s pomocí enzymů GA ČR Mezinárodní projekty Halecký Martin doc. Ing., Ph.D. 2024-01-01 2026-12-31 Koordinátor
ELIXIR-CZ III ELIXIR-CZ III MŠMT VELKÉ VÝZKUMNÉ INFRASTRUKTURY Spiwok Vojtěch prof. Ing., Ph.D. 2023-01-01 2026-12-31 Spolupříjemce
METROFOOD-CZ II METROFOOD-CZ II MŠMT VELKÉ VÝZKUMNÉ INFRASTRUKTURY Hajšlová Jana prof. Ing., CSc. 2023-01-01 2026-12-31 Spolupříjemce
Aktualizováno: 20.5.2024 13:24, Autor: Hana Čadková

KONTAKT

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace

Mapa webu
Sociální sítě
zobrazit plnou verzi