Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Věda a výzkum → Výzkumný profil VŠCHT Praha → Řešené projekty → Projekty českých programů VaVaI → Přehled běžících projktů na FTOP
iduzel: 20458
idvazba: 38642
šablona: stranka
čas: 20.3.2023 14:16:08
verze: 5263
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 20458
idvazba: 38642
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: 'cs'
iduzel: 20458
path: 1/4111/942/994/1014/55555/2284/2285/20458
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Přehled běžících projektů na FTOP

Číslo dle CEP Název Poskytovatel Program Hlavní řešitel Datum zahájení Datum ukončení Role univerzity
EG21_374/0027351 HERMIA - Vývoj moderní technologie na zpracování gastroodpadu a BRO využitím larev much Hermetia illucens MPO OPPIKA Vurm Radek Ing., Ph.D. 2021-09-01 2023-05-31 Spolupříjemce
FW01010142 Kombinace pokročilých oxidačních procesů (AOP) a membránové separace pro čištění průmyslových odpadních vod (POV) TAČR Trend Bindzar Jan Ing., Ph.D. 2020-01-01 2022-12-31 Spolupříjemce
FW01010158 Projekt výzkumu a vývoje technologie materiálového využití odpadních plastů a pneumatik v rafinérském a petrochemickém průmyslu v ČR TAČR Trend Straka Petr Ing., Ph.D. 2020-01-01 2024-12-31 Spolupříjemce
FW01010563 Nanostrukturované katalyzátory pro pokročilé dekontaminační postupy (3deCAT) TAČR Trend Kroužek Jiří Ing., Ph.D. 2020-01-01 2023-12-31 Spolupříjemce
FW04020040 Digitální dvojče čistírny odpadních vod pro simulace provozních optimalizací v reálném měřítku a čase TAČR Trend Bartáček Jan prof. Ing., Ph.D. 2022-03-01 2024-06-30 Spolupříjemce
LTAUSA18198 ADAR - Pokročilý jaderný reaktor řízený urychlovačem MŠMT INTER-ACTION Rejková Jana Ing., Ph.D. 2019-01-01 2022-12-31 Spolupříjemce
SS01020063 Snížení obsahu stopových xenobiotik v pitné vodě za specifických podmínek zdroje Káraný TAČR Prostředí pro život Pohořelý Michael doc. Ing., Ph.D. 2020-01-01 2023-12-31 Spolupříjemce
SS01020112 argTECH; Technologie pro odstranění antibiotické resistence z čistírenských kalů aplikovaných v zemědělství TAČR Prostředí pro život Bartáček Jan prof. Ing., Ph.D. 2020-06-01 2023-12-31 Příjemce
SS01020210 Water Scan toolbox; Využití cloud-computingu a prediktivní analýzy odpadní vody za účelem snížení emisí do vodního ekosystému TAČR Prostředí pro život Bartáček Jan prof. Ing., Ph.D. 2020-05-01 2022-12-31 Příjemce
SS02030008 Centrum environmentálního výzkumu: Odpadové a oběhové hospodářství a environmentální bezpečnost TAČR Prostředí pro život Kočí Vladimír prof. Ing., Ph.D., MBA 2021-01-01 2026-12-31 Spolupříjemce
SS02030027 Vodní systémy a vodní hospodářství v ČR v podmínkách změny klimatu TAČR Prostředí pro život Bindzar Jan Ing., Ph.D. 2020-07-01 2026-12-31 Spolupříjemce
TH04030102 NEWSAK | Aktivní vsakovací vrstva pro přírodě blízké hospodaření se srážkovými vodami TAČR Epsilon Hendrych Jiří Ing., Ph.D. 2019-01-01 2022-12-31 Spolupříjemce
TH79020001 ABtomat; Využití hliníkových ložisek jako suroviny pro výrobu hliníkových kovů, ostatních kovů a sloučenin TAČR M-ERA-NET Kočí Vladimír prof. Ing., Ph.D., MBA 2022-01-01 2024-12-31 Koordinátor
TITSSSHR922 Hodnocení skladovatelnosti sladkých rop v systému SSHR TAČR Beta Maxa Daniel Ing., Ph.D. 2021-02-01 2023-01-31 Příjemce
  Predikce stability motorových naft při jejich dlouhodobém skladování TAČR Beta Šimáček Pavel doc. Ing., Ph.D. 2021-02-01 2023-07-31 Příjemce
TK01030051 Biomethanizace oxidu uhličitého na biomethan s využitím vodíku TAČR Théta Pokorná Dana Ing., CSc. 2018-09-01 2023-08-31 Spolupříjemce
TK01030089 Odolnost a degradace slitin ve vysokoteplotním plynném médiu TAČR Théta Ciahotný Karel doc. Ing., CSc. 2018-09-01 2024-12-31 Příjemce
TK02030023 ČiČiMe - Čištění a kontrola čistoty plynného média CO2 okruhů TAČR Théta Hlinčík Tomáš doc. Ing., Ph.D. 2019-07-01 2025-06-01 Spolupříjemce
TK02030024 SODOMAHe - Stabilita a odolnost materiálů okruhů s vysokoteplotním héliem TAČR Théta Hlinčík Tomáš doc. Ing., Ph.D. 2019-08-01 2025-12-31 Spolupříjemce
TK03030167 Nízkoemisní technologie energetického využití biomasy a alternativních paliv TAČR Théta Pohořelý Michael doc. Ing., Ph.D. 2020-10-01 2025-12-31 Spolupříjemce
TK04010099 MOSUMO; Modelová podpora čisté a udržitelné mobility v ČR TAČR Théta Pospíšil Milan prof. Ing., CSc. 2022-01-01 2024-12-31 Koordinátor
TK04020087 Využití ultrafiltrace a nanofiltrace při zpracování kapalného radioaktivního odpadu TAČR Théta Jelínek Luděk doc. Ing., Ph.D. 2022-01-01 2024-12-31 Spolupříjemce
VB01000006 TWIN SKIN - Digitální dvojče úpravny vody pro efektivní řízení rizik kritické vodárenské infrastruktury MV ČR SECTECH Bartáček Jan prof. Ing., Ph.D. 2022-01-01 2023-12-31 Koordinátor
VB01000054 Pokročilý systém prevence a snížení následků šíření nebezpečného vzduchu v rámci IZS MV ČR SECTECH Škarohlíd Radek Ing., Ph.D. 2022-01-01 2023-12-31 Spolupříjemce
GA20-13766S Unique ladderane phospholipids of anammox bacteria: potential valuable resource from sewage GA0 Standardní projekty Bartáček Jan prof. Ing., Ph.D. 2020-01-01 2022-12-31 Příjemce
Aktualizováno: 18.8.2022 13:23, Autor: Hana Čadková

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi