Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Věda a výzkum → Výzkumný profil VŠCHT Praha → Řešené projekty → Projekty českých programů VaVaI → Přehled běžících projektů na FTOP
iduzel: 20458
idvazba: 38642
šablona: stranka
čas: 17.6.2024 06:18:39
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 20458
idvazba: 38642
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/veda-a-vyzkum/vyzkumny-profil-vscht-praha/resene-projekty/ceske-programy/ftop'
iduzel: 20458
path: 1/4111/942/994/1014/55555/2284/2285/20458
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Přehled běžících projektů na FTOP

Číslo dle CEP Název Poskytovatel Program Řešitel/Řešitelka Datum zahájení Datum ukončení Role VŠCHT
CK04000045 Posouzení environmentálních dopadů životního cyklu vozidel TAČR DOPRAVA 2020+ Kočí Vladimír prof. Ing., Ph.D., MBA 2023-02-01 2025-12-31 Spolupříjemce
FW01010158 Projekt výzkumu a vývoje technologie materiálového využití odpadních plastů a pneumatik v rafinérském a petrochemickém průmyslu v ČR TAČR TREND Straka Petr Ing., Ph.D. 2020-01-01 2024-12-31 Spolupříjemce
FW04020040 Digitální dvojče čistírny odpadních vod pro simulace provozních optimalizací v reálném měřítku a čase TAČR TREND Bartáček Jan prof. Ing., Ph.D. 2022-03-01 2024-06-30 Spolupříjemce
FW06010567 Digitální dvojče technologických celků recyklace vody/ DIRE TAČR TREND Dolejš Petr Ing., Ph.D. 2023-01-01 2025-12-31 Spolupříjemce
FW10010458 NanoFe katalytický reaktor pro odstranění farmak z odpadních vod s online sledováním a vyhodnocováním dat TAČR TREND Mcgachy Lenka Ing., Ph.D. 2024-01-01 2026-06-30 Spolupříjemce
FW10010462 Technologie membránových kontaktorů pro selektivní získávání kovů z průmyslových odpadních vod TAČR TREND Kroužek Jiří Ing., Ph.D. 2024-01-01 2026-06-30 Spolupříjemce
QL24010383 Včasné odhalení zdrojů nákazy ptačí chřipky pomocí detekce virových částic v environmentálních vzorcích MZE ZEMĚ II Bartáček Jan prof. Ing., Ph.D. 2024-03-01 2028-12-31 Koordinátor
SS02030008 Centrum environmentálního výzkumu: Odpadové a oběhové hospodářství a environmentální bezpečnost TAČR PROSTŘEDÍ PRO ŽIVOT Kočí Vladimír prof. Ing., Ph.D., MBA 2021-01-01 2026-12-31 Spolupříjemce
SS02030027 Vodní systémy a vodní hospodářství v ČR v podmínkách změny klimatu TAČR PROSTŘEDÍ PRO ŽIVOT Bindzar Jan Ing., Ph.D. 2020-07-01 2026-12-31 Spolupříjemce
SS06020070 Využití biodegradabilních polyurethanových pěn pro intenzifikaci nitrifikace na čistírnách odpadních vod TAČR PROSTŘEDÍ PRO ŽIVOT Říhová Ambrožová Jana doc. RNDr., Ph.D. 2023-04-01 2025-09-30 Spolupříjemce
SS07020013 Inovativní technologie kvarterního čištění komunálních odpadních vod TAČR PROSTŘEDÍ PRO ŽIVOT Pečenka Martin Ing., Ph.D. 2024-04-01 2026-06-30 Spolupříjemce
SS07020146 SustainGAU; Dlouhodobě spolehlivá výroba kvalitní pitné vody pomocí aktivního uhlí při respektování konceptu cirkulární ekonomiky TAČR PROSTŘEDÍ PRO ŽIVOT Pohořelý Michael doc. Ing., Ph.D. 2024-04-01 2026-06-30 Spolupříjemce
SS07020223 NEGEV; Metody nové generace pro vysoce citlivou a rychlou detekci fekálního znečištění a antibiotické rezistence pro podporu oběhového vodního hospodářství TAČR PROSTŘEDÍ PRO ŽIVOT Kouba Vojtěch Ing., Ph.D. 2024-04-01 2026-06-30 Koordinátor
SS07020254 KALBRO; Technologická, ekonomická a environmentální optimalizace energetického a surovinového využití biologicky rozložitelných odpadů TAČR PROSTŘEDÍ PRO ŽIVOT Jeníček Pavel prof. Ing., CSc. 2024-04-01 2026-06-30 Koordinátor
SS07020258 Recyklace fosforu z kalové vody ve formě vhodné pro zemědělské využití TAČR PROSTŘEDÍ PRO ŽIVOT Pečenka Martin Ing., Ph.D. 2024-04-01 2026-06-30 Spolupříjemce
SS07020436 PERFAS; Identifikace a management bodových zdrojů zátěže PFAA v antropogenním vodním cyklu TAČR PROSTŘEDÍ PRO ŽIVOT Kouba Vojtěch Ing., Ph.D. 2024-04-01 2026-06-30 Koordinátor
TH79020001 ABtomat; Využití alternativních primárních a druhotných surovin pro výrobu hliníku, hliníkových sloučenin, dalších kovů a produktů TAČR Mezinárodní výzvy Kočí Vladimír prof. Ing., Ph.D., MBA 2022-02-01 2025-01-31 Koordinátor
TK01030089 Odolnost a degradace slitin ve vysokoteplotním plynném médiu TAČR THÉTA Ciahotný Karel doc. Ing., CSc. 2018-09-01 2024-12-31 Koordinátor
TK02030023 ČiČiMe - Čištění a kontrola čistoty plynného média CO2 okruhů TAČR THÉTA Hlinčík Tomáš doc. Ing., Ph.D. 2019-07-01 2025-06-01 Spolupříjemce
TK02030024 SODOMAHe - Stabilita a odolnost materiálů okruhů s vysokoteplotním héliem TAČR THÉTA Hlinčík Tomáš doc. Ing., Ph.D. 2019-08-01 2025-12-31 Spolupříjemce
TK03030167 Nízkoemisní technologie energetického využití biomasy a alternativních paliv TAČR THÉTA Pohořelý Michael doc. Ing., Ph.D. 2020-10-01 2025-12-31 Spolupříjemce
TK04010099 MOSUMO; Modelová podpora čisté a udržitelné mobility v ČR TAČR THÉTA Pospíšil Milan prof. Ing., CSc. 2022-01-01 2024-12-31 Koordinátor
TK04020087 Využití ultrafiltrace a nanofiltrace při zpracování kapalného radioaktivního odpadu TAČR THÉTA Jelínek Luděk doc. Ing., Ph.D. 2022-01-01 2024-12-31 Spolupříjemce
TK05020038 Instrumentace in-situ měření pro vysokoteplotní aplikace klasických i pokročilých jaderných reaktorů TAČR THÉTA Arnoult Růžičková Mariana Ing., Ph.D. 2023-02-01 2025-12-31 Spolupříjemce
TK05020077 Systém pro získávání oxidu uhličitého ze spalin využitelného k výrobě syntetického methanu a dalších paliv TAČR THÉTA Ciahotný Karel doc. Ing., CSc. 2023-02-01 2025-12-31 Koordinátor
TN02000025 Národní centrum pro energetiku II TAČR NÁRODNÍ CENTRA KOMPETENCE Pohořelý Michael doc. Ing., Ph.D. 2023-03-01 2028-12-31 Spolupříjemce
TQ03000357 Intenzifikace biologického odstraňování nutrientů z odpadní vody pomocí granulované biomasy TAČR SIGMA Kouba Vojtěch Ing., Ph.D. 2024-01-01 2025-12-31 Spolupříjemce
TS01020038 Ověření technologie Power-to-X v reálných podmínkách ČOV TAČR THÉTA 2 Hlinčík Tomáš doc. Ing., Ph.D. 2024-05-01 2027-04-30 Spolupříjemce
TS01030097 ŘASY; Integrace kultivace mikrořas v rámci komplexního využití výstupních proudů z bioplynových stanic za účelem optimalizace a ekonomizace jejich provozování v souladu s cílem snižování emisí CO2 a cirkulární ekonomiky TAČR THÉTA 2 Šír Marek Ing., Ph.D. 2024-07-01 2029-12-31 Koordinátor
VB02000068 Ochrana obyvatelstva a zasahujících složek IZS ČR před emisemi z požárů lithiových akumulátorů MV SECTECH Pokorná Lucie Ing., Ph.D. 2024-01-01 2026-12-31 Spolupříjemce
GA23-05901S Degradace UV filtrů benzofenonového typu ve vodném roztoku za použití peroxydisíranu GA ČR Standardní projekty Mcgachy Lenka Ing., Ph.D. 2023-03-01 2025-12-31 Příjemce
Aktualizováno: 20.5.2024 10:53, Autor: Hana Čadková

KONTAKT

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace

Mapa webu
Sociální sítě
zobrazit plnou verzi