Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Věda a výzkum → Výzkumný profil VŠCHT Praha → Řešené projekty → Projekty Evropských strukturálních fondů: Operační programy → Evropské strukturální fondy pro období 2021 - 2027
iduzel: 71683
idvazba: 87406
šablona: stranka
čas: 29.5.2024 05:21:05
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 71683
idvazba: 87406
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/veda-a-vyzkum/vyzkumny-profil-vscht-praha/resene-projekty/esf/op-jak-2021-2027'
iduzel: 71683
path: 1/4111/942/994/1014/55555/2284/2286/71683
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Evropské strukturální fondy pro období 2021 - 2027

Operační program Jan Amos Komenský

 

Nové technologie pro translanční výzkum ve farmaceutických vědách (NETPHARM)

Registrační číslo projektu: CZ.02.01.01/00/22_008/0004607

Anotace projektu: 

Projekt synegisticky propojuje významné instituce základního a translačního výzkumu a multidisciplinární týmy využívající moderní přístupy farmaceutických věd se silným aplikačním potenciálem. Cílem projektu je špičkový výzkum a vývoj pokročilých terapií, (nano)formulací a delivery systémů léčiv, přičemž budou využívany inovativní technologie, nejnovější přístupy a experimentální modely translačního vývoje léčiv v rámci sítě excelentních VaV center.

Termín realizace projektu: 1.3.2024 – 29.2.2028

Garant projektu: prof. Ing. František Štěpánek, Ph.D.

Kontaktní osoba: Daniel Kwoczynski

Celkové způsobilé výdaje: 495 479 168,91 Kč

Způsobilé výdaje za VŠCHT:79 552 811,90 Kč

Tento projekt byl spolufinancován EU.

 ◳ EU+MŠMT Barevné (png) → (šířka 450px)

Konverze a skladování energie (ECO&Stor)

Registrační číslo projektu: CZ.02.01.01/00/22_008/0004617

Anotace projektu: 

Projekt se zaměřuje na klíčovou výzvu současné společnosti: ekologicky přijatelnou energetickou bezpečnost podporující její budoucí existenci. Tento vysoce ambiciózní cíl bude řešen komplexním způsobem, který kombinuje přístupy z oblasti chemické fyziky, materiálové chemie, chemického inženýrství, elektrotechniky a urbanismu, aby podpořil průlomové objevy v oblasti přeměny a skladování energie. Projekt zahrnuje 6 vědeckých výzkumných záměrů, které pokrývají celý řetězec VaV v této oblasti.

Termín realizace projektu: 1.1.2024 – 31.12.2027

Garant projektu: prof. Dr. Ing. Karel Bouzek

Kontaktní osoba: Ing. Iva Algerová, Ing. Hana Bartková, Ph. D.

Celkové způsobilé výdaje: 488 822 831, 73 Kč

Způsobilé výdaje za VŠCHT: 182 642 215, 83

Tento projekt byl spolufinancován EU.

 ◳ EU+MŠMT Barevné (png) → (šířka 450px)

Mluvíme s mikroby - porozumění mikrobiálním interakcím v konceptu One Health (Inter-Micro)

Registrační číslo projektu: CZ.02.01.01/00/22_008/0004597

Anotace projektu: 

Nejvýznamější hráč na poli mikrobiologie v ČR spolu se dvěma tuzemskými partnery spojí síly s předními světovými výzkumnými institucemi s cílem rozklíčovat procesy, které stojí za ustanovením a vývojem mikrobiomů v různých hostitelích (rostlinách, houbách a zvířatech vč, člověka), za mechanismy výměny informací mezi mikroby a jejich hostiteli a mezi mikroby navzájem, které definují jejich roli v hostitelském zdraví a zdraví ekosystému. Výstupem budou inovativní aplikace v medicíně i ekologii.

Termín realizace projektu: 1.1.2024 - 30.6.2028

Garant projektu: prof. Ing. František Štěpánek, Ph.D.

Kontaktní osoba: Ing. Markéta Křehnáčová, Ing. et Ing. Petra Goluchová, Ph.D.

Celkové způsobilé výdaje: 436 524 435,84 Kč

Způsobilé výdaje za VŠCHT: 75 721 050,66 Kč

Tento projekt byl spolufinancován EU.

 ◳ EU+MŠMT Barevné (png) → (šířka 450px)

Pokročilé víceškálové materiály pro nosné klíčové technologie (AMULET)

Registrační číslo projektu: CZ.02.01.01/00/22_008/0004558

Anotace projektu: 

Vývoj mateirálů s požadovanými parametry a jejich integrace do funkčních struktur při zachování jejich maximální užitné hodnoty je společným jmenovatelem moderního materiálového výzkumu, který má ze své podstaty interdisciplinární charakter. Projekt AMULET významně přispěje k pokroku v této oblasti výzkumu. Pro dosažení synergické spolupráce je nutné, ale zárověň velmi obtížné, dosáhnout úplného pochopení všech souvisejících vědeckých nebo technologických problémů. Projektové konsorcium AMULET a zapojené výzkumné týmy byly proto pečlivě sestavny tak, aby pokryly všechny relevantní aspekty plánovaného výzkumu v oblasti komplexního materiálového inženýrství a aplikaci pokročilých multiškálových materiálů.

Termín realizace projektu: 1.1.2024 - 30.6.2028

Garant projektu: prof. Ing. Zdeněk Sofer, PhD.

Kontaktní osoba: Mgr. Mária Jirásková

Celkové způsobilé výdaje: 480 071 526,47 Kč

Způsobilé výdaje za VŠCHT: 72 288 699,11 Kč

Tento projekt byl spolufinancován EU.

 ◳ EU+MŠMT Barevné (png) → (šířka 450px)

Senzory a detektory pro informační společnost budoucnosti (SENDISO)

Registrační číslo projektu: CZ.02.01.01/00/22_008/0004596

Anotace projektu: 

Projekt SENDISO je zaměřen na výzkum a vývoj nových senzorových a detekčních technologií. Skrze tuto interdisciplinární platformu bude podpořen vývoj nových materiálů, detektorů elektromagnetických vln a ionizujícího záření a (bio)analytických metod s orientací na přenos do aplikací a k výchově nové generace studentů a vědců. Tato agenda podpoří integraci těchto nových technologií do každodenního života v současné době se formující informační společnosti.

Termín realizace projektu: 1.1.2024 - 30.6.2028

Garant projektu: prof. Dr. Ing. Martin Vrňata

Kontaktní osoba: Ing. Anna Chmelová

Celkové způsobilé výdaje: 499 688 868 Kč

Způsobilé výdaje za VŠCHT: 39 247 074 Kč

Tento projekt byl spolufinancován EU.

 ◳ EU+MŠMT Barevné (png) → (šířka 450px)

Centrum excelence v regenerativní medicíně (CERM)

Registrační číslo projektu: CZ.02.01.01/00/22_008/0004562

Anotace projektu: 

Cílem projektu Centrum excelence v regenerativní medicíně je: 1) Realizace naplánovaných 6 výzkumných záměrů zabývajících se regenerací tkání a obtížně léčitelných defektů. Ve VZ1 dojde ke vývoji nových a efektivních možností léčby poranění CNS založené na principech regenerativní medicíny. VZ2 přispěje k vývoji nové a efektivní možnosti léčby neurodegenerace pomocí unikátních chemických derivátů a nanomateriálů. Ve VZ3 dojde k propracování metodik klíčových pro buněčnou a genovou terapii degenerativních onemocnéní sítnice. VZ4 je zaměřen na vývoj nových cév malého průměru a cévních záplat pomocí metod tkáňového inženýrství. VZ5 cílí na rozvoj léčby osteochondrálních defektů. Cílem VZ6 je vývoj nových materiálů pro podporu hojení chronických ran na bázi přírodních a syntetických polymerů. 2) Tvorba/rozvoj excelentního výzkumného týmu pomocí trvalého zapojení 31 kvalitních klíčových pracovníků, včetn dlouhodobého zapojení 17 dalších seniorních výzkumníků, 13 techniků, 21 expertních pracovníků a studentů ze zahraničí a dalších odborných juniorních pracovníků a studentů. 3) Navázání min. 7 nových mezinárodních spoluprací a rozšiřením stávajících mezinárodních spoluprací dojde k podání alespoň 34 mezinárodních grantů a uveřejnění alespoň 36 publikací se zahraničním spoluautorstvím. 5) Pořizení přístrojového a infrastrukturního vybavení nezbytného k realizaci výzkumných záměrů.

Termín realizace projektu: 1.10.2023 - 30.6.2028

Garant projektu: Ing. Nikola Slepičková Kasálková, Ph.D.

Kontaktní osoba: Ing. Romana Bocková

Celkové způsobilé výdaje: 481 225 433,50 Kč

Způsobilé výdaje za VŠCHT: 18 454 647,06 Kč

Tento projekt byl spolufinancován EU.

 ◳ EU+MŠMT Barevné (png) → (šířka 450px)

Materiály a technologie pro udržitelný rozvoj (MATUR)

Registrační číslo projektu: CZ.02.01.01/00/22_008/0004631

Anotace projektu: 

Projekt je zaměřen na vytvoření centra špičkového výzkumu MATUR, založeného na aktivitách interdisciplinárního výzkumného týmu pro 4 výzkumné záměry, které spojuje výzkum v oboru materiálového inženýrství pro trvale udržitelný rozvoj. Činnost centra povede ke zvýšení počtu špičkových a aplikovatelných výsledků VaV. Náplní je také podpora zapojení výzkumných organizací do spolupráce se špičkovými týmy ze světa v rámci plánovaného výzkumu a realizace mobilit výzkumníků.

Termín realizace projektu: 1.10.2023 – 30.6.2028

Garant projektu: prof. Ing. Ondřej Jankovský Ph.D.

Kontaktní osoba: Daniel Kwoczynski

Celkové způsobilé výdaje: 464 165 881,69 Kč

Způsobilé výdaje za VŠCHT: 18 357 751,56 Kč

Tento projekt byl spolufinancován EU.

 ◳ EU+MŠMT Barevné (png) → (šířka 450px)

Strojní inženýrství biologických a bioinspirovaných systémů (MEBIOSIS)

Registrační číslo projektu: CZ.02.01.01/00/22_008/0004634

Anotace projektu: 

Cílem projektu je posílení mezinárodní spolupráce, rozvoj týmu a realizace špičkového výzkumu za účelem vývoje nové generace ground-breaking strojírenských produktů, které jsou výsledkem konvergence biologické a technologické evoluce. Součástí projektu je rozvoj internationalizace ve spolupráci sezahraničními pracovišti včetně mobilit, modernizace technockého vybavení a hlubší integrace zapojených institucí. Výsledkem budou publikační i technicky realizované výsledky, včetně několika patentů.

Termín realizace projektu: 1.9.2023 - 30.6.2028

Garant projektu: prof. Dr. Ing. Dalibor Vojtěch

Kontaktní osoba: Ing. Romana Bocková

Celkové způsobilé výdaje: 499 811 211,58 Kč

Způsobilé výdaje za VŠCHT: 90 248 426 Kč

Tento projekt byl spolufinancován EU.

 ◳ EU+MŠMT Barevné (png) → (šířka 450px)

Vybavení pro PhD studenty VŠCHT Praha (Equip PhD)

Registrační číslo projektu: CZ.02.01.01/00/22_012/0005292

Anotace projektu:

Absolventi doktorských studijních programů ( DSP) mají být nositeli nových trendů a moderních kompetencí ve vědě i v praxi. Cílem projektu je zajištění moderního a kvalitního přístrojového vybavení pro studeny akreditovaných DSP na všech čtyřech fakultách VŠCHT Praha, jehož naplnění dosáhneme obnovou, rozšířením a pořízením nových přístrojů a software do vědecko-výzkumných laboratoří studentů DSP. Realizace projektu zcela jednoznačně přispěje ke zvýšení kvality znalostí absolventů VŠCHT Praha a tím i jejich lepšímu uplatnění na trhu práce v ČR i v Evropě.

Termín realizace projektu:  1.4.2023 – 30.9.2025

Garant projektu:  prof. Dr. Ing. Dalibor Vojtěch

Kontaktní osoby projektu:   Ing. Anna Chmelová, Mgr. Mária Jirásková

Celkové způsobilé výdaje: 174.957.860,-

Tento projekt byl spolufinancován EU.

 ◳ EU+MŠMT Barevné (png) → (šířka 450px)

Chemical Fellows VI

Registrační číslo projektu:  CZ.02.01.01/00/22_010/0008122

Anotace projektu: Projekt Chemical Fellows VI umožní uskutečnit výzkumné projekty, které ve výzvách programu Horizont Evropa dosáhly hodnocení alespoň 70 % celkového počtu bodů, ale nemohly být z důvodu nedostatku finančních prostředků podpořeny.

Cílem tohoto projektu je realizace tří klíčových aktivit: příjezd 6 výzkumníků přicházejících ze zahraničí na VŠCHT Praha, výjezd 3 výzkumníků z VŠCHT Praha na zahraniční instituci a mobilita jedné výzkumnice v rámci Global Postdoctoral Fellowships.

Termín realizace projektu: 1. 1. 2024 - 30. 4. 2027

Garant projektu: prof. Dr. Ing. Dalibor Vojtěch

Kontaktní osoba projektu: Ing. Bc. Anna Knaislová, Ph.D.

Celkové způsobilé výdaje: 40 432 040 Kč

 Tento projekt byl spolufinancován EU.

 ◳ EU+MŠMT Barevné (png) → (šířka 450px)

Chemical Fellows V

Registrační číslo projektu:  CZ.02.01.01/00/22_010/0003004

 Anotace projektu: Projekt Chemical Fellows V umožní uskutečnit výzkumné projekty, které ve výzvách programu Horizont 2020 (výzva H2020-MSCA-IF-2020) a Horizont Evropa dosáhly hodnocení alespoň 70 % celkového počtu bodů, ale nemohly být z důvodu nedostatku finančních prostředků podpořeny.

Cílem tohoto projektu je realizace dvou klíčových aktivit: příjezd 7 výzkumníků přicházejících ze zahraničí na VŠCHT Praha a výjezd jedné zaměstnankyně VŠCHT Praha na zahraniční instituci.

 Termín realizace projektu: 1. 1. 2023 - 31. 12. 2025

 Garant projektu: prof. Dr. Ing. Dalibor Vojtěch

 Kontaktní osoba projektu: Ing. Bc. Anna Knaislová, Ph.D.

 Celkové způsobilé výdaje: 28 169 730,00 Kč

 Tento projekt byl spolufinancován EU.

 ◳ EU+MŠMT Barevné (png) → (šířka 450px)

Aktualizováno: 3.5.2024 15:22, Autor: Jakub Halbrštát

KONTAKT

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace

Mapa webu
Sociální sítě
zobrazit plnou verzi