Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Věda a výzkum → Výzkumný profil VŠCHT Praha → Řešené projekty → Projekty Evropských strukturálních fondů: Operační programy → Evropské strukturální fondy pro období 2014 - 2020
iduzel: 71682
idvazba: 87405
šablona: stranka
čas: 17.6.2024 07:10:23
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 71682
idvazba: 87405
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/veda-a-vyzkum/vyzkumny-profil-vscht-praha/resene-projekty/esf/op-vvv-2014-2020'
iduzel: 71682
path: 1/4111/942/994/1014/55555/2284/2286/71682
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Evropské strukturální fondy pro období 2014 - 2020

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

logolink_MSMT_VVV_hor_barva_cz (šířka 450px)

Vytvoření systému pro efektivní komunikaci s aplikační sférou

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000657

Anotace projektu:

Cílem projektu je vybudování efektivní a udržitelné interní a externí infrastruktury pro efektivní komunikaci s aplikační sférou a transfer know-how. Součástí interní infrastruktury bude vytvoření a zavedení efektivního motivačního systému. Budovaná infrastruktura bude poskytovat podporu v oblasti ochrany duševního vlastnictví, přípravy a administrace projektů grantových i komerčních. Systém bude zaměřen na efektivní správu duševního vlastnictví a hledání příležitostí pro jeho aplikaci v praxi.

Termín realizace projektu:  1.12.2016 – 30.11.2019

Garant projektu:  Ing. Milan Petrák

Kontaktní osoba projektu:  Ing. Milan Petrák

Celkové způsobilé výdaje: 17 499 717,32 Kč

Tento projekt je spolufinancován EU.

 


Pokročilí funkční nanoroboti

Registrační číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000444

Anotace projektu:

Cílem projektu Pokročilí Funkční Nanoroboti je vytvořit mezinárodní tým, který se bude vyvíjet novou kategorii nanotechnologií - dynamické nanosystémy. Všechny nanotechnologie dosud vyvinuté byly v podstatě statické. Právě vznikající excelentní tým by měl vyvíjet zcela nové  nanotechnologie - autonomní nano-zařízení získávající energii ze svého okolí, která je možné dálkově ovládat tak, aby selektivně vyhledávali konkrétní buňky nebo chemické látky. Tito mobilní, samopohánějící se a samoorganizující nanoroboti budou nositeli chemických funkčních skupin, které lze použít v nanomedicinálních  aplikacích, jako je cílená léčba rakoviny, distribuce léků v organismu nebo aktivní dekontaminaci během ekologických havárií.

Termín realizace projektu:  15.12.2016 – 30.06.2023

Garant projektu:  RNDr. Martin Pumera, Ph.D.

Kontaktní osoba projektu:  Ing. Blanka Švecová, Ph.D.

Celkové způsobilé výdaje: 219 452 785,44 Kč

Odkaz na stránky projektu: http://nanorobots.vscht.cz/?jazyk=cs

Tento projekt je spolufinancován EU.

 


Modernizace stávajících a tvorba doktorských studijních programů na VŠCHT Praha

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002732

Anotace projektu:

Předmětem řešení projektu bude modernizace 9 stávajících doktorských studijních programů (DSP) a zavedení tří zcela nových DSP na VŠCHT Praha. V obou případech bude dbáno toho, aby v DSP došlo k ustavení nového, moderního systému výuky a vědecké výchovy, které povedou zejména k vyšší kvalitě a relevanci studijní části DSP ve vztahu k  vyšší míře samostatnosti, šíři odborného a mezioborového rozhledu a rychlé adaptaci a lepší uplatnitelnosti absolventů v praxi.

Termín realizace projektu:  1.5.2017 – 31.12.2021

Garant projektu: prof.  Ing. Pavel Kotrba, Ph.D.

Kontaktní osoba projektu: Jan Machálek, M.A.

Celkové způsobilé výdaje: 14 457 767,32 Kč

Tento projekt je spolufinancován EU.

 


ELIXIR-CZ: Budování kapacit

Registrační číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001777

Anotace projektu:

Z projektu ELIXIR-CZ: Budování kapacit bude financováno vybudování výpočetní infrastruktury (několik tisíc výpočetních jader a až PB pro ukládání data) pro biomedicínská data ELIXIR CZ. Dále se v rámci projektu infrastruktura rozšíří o několik přímo podporovaných databází a nástrojů, jako jsou např. RepeatExplorer, Dolbico, MotiveValidator, ValidatorDB a SecStructureAnnotator. Infrastruktura a její služby budou otevřené všem výzkumným pracovníkům v oblasti věd o živé přírodě a stanou se součástí mezinárodního ekosystému ELIXIR. Hlavním žadatelem o projekt je Masarykova univerzita. VŠCHT Praha je v roli jednoho z partnerů.

Termín realizace projektu:  1.5.2017 – 30.4.2021 (VŠCHT Praha odstoupila z realizace projektu na konci února 2018)

Hlavní řešitel projektu za VŠCHT Praha: doc. Mgr. Daniel Svozil, Ph.D

Kontaktní osoba projektu:  doc. Mgr. Daniel Svozil, Ph.D.

Celkové způsobilé výdaje: 68 538 000,00 Kč

Způsobilé výdaje za VŠCHT Praha: 1 560 000,00 Kč

Partneři: MU, BTÚ, MBÚ, CESNET, BC, VŠCHT

Tento projekt je spolufinancován EU.

  


Zkvalitnění vzdělávání - priorita VŠCHT Praha

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002374

Anotace projektu:

Cílem projektu je zvýšení kvality a efektivity vzdělávání na VŠCHT Praha na úrovni všech fakult. Jednotlivé aktivity  se stávají z dílčích procesů, jako je podpora rozvoje bakalářských a magisterských programů zaměřených na praxi, systematická výuka předmětů v anglickém jazyce zaměřených na aktuální společenské a hospodářské potřeby, posílení internacionalizace, výuka předmětů dle moderních výukových trendů, nastavení minimálních standardů služeb pro studenty se speciálními potřebami v rámci podpory Inkluze a vzdělávání studentů na vysokých školách a vytvoření transparentních systémů vnitřního zajišťování kvality na vysoké škole.

Termín realizace projektu: 1. 6. 2017  - 31. 12. 2022

Garant projektu: prof. Ing. Zdeněk Bělohlav, CSc.; od 1. 2. 2020 je garantem projektu doc. Dr. Ing. Milan Jahoda

Kontaktní osoba projektu: Ing. Jitka Svatošová, Ing. Helena Valenzová

Celkové způsobilé výdaje: 146 086 382,15 Kč

Tento projekt je spolufinancován EU.

 


Doctoral school Konzervační vědy v péči o hmotné kulturní dědictví

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002709

Anotace projektu:

V oblasti vzdělávání zaměřeného na komplexní problematiku konzervace, restaurování a preventivní péče o hmotné kulturní dědictví není v současnosti v ČR akreditován doktorský studijní program odpovídající současným principům a požadavkům moderní památkové péče. Hlavním cílem projektu je připravit doktorský studijní program na principu interdisciplinarity respektující současné potřeby památkové péče v českém i v evropském kulturním prostoru.

Termín realizace projektu:  1. 6. 2017 – 30. 9. 2022

Garant projektu:  doc. Dr. Ing. Michal Ďurovič

Kontaktní osoba projektu:  doc. Dr. Ing. Michal Ďurovič

Celkové způsobilé výdaje: 3 489 660,16 Kč

Partneři projektu: ČVUT, AMU (AMU odstoupila z realizace projektu ke dni 28. 2. 2021)

Tento projekt je spolufinancován EU.

 


Rozvoj a zlepšení infrastruktury pro kvalitní studium a výuku na VŠCHT Praha

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002477

Anotace projektu:

Cílem projektu je zvýšení kvality a efektivity vzdělávání na VŠCHT Praha, které je naplňováno intervencemi více aktivit: zajištění kvalitního materiálně-technického zázemí pro bakalářské a magisterské programy zaměřené na praxi, pořízení vybavení pro výuku podle moderních výukových trendů, nastavení minimálních standardů služeb pro studenty se specifickými potřebami a vytvoření nástrojů a technických podmínek pro systém zajišťování a hodnocení kvality a pro efektivní strategické řízení na VŠ.

Termín realizace projektu:  1.9.2017 – 30.04.2022

Garant projektu:  prof. Ing. Zdeněk Bělohlav, CSc.

Kontaktní osoba projektu:  Ing. Jitka Svatošová, Ing. Helena Valenzová

Celkové způsobilé výdaje: 141 233 778,30 Kč

Tento projekt je spolufinancován EU.

 


Infrastruktura pro moderní doktorské studium na VŠCHT Praha

Registrační číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002654

Anotace projektu:

Absolventi doktorských studijních programů (DSP) mají být nositeli nových trendů a moderních kompetencí ve vědě i v praxi. Cílem projektu je zajištěním kvalitního materiálně-technického zázemí pro 9 modernizovaných a 3 zcela nové DSP na VŠCHT Praha. Specificky projekt v souladu se záměry komplementárního projektu MOST DSP cílí na realizaci nezbytných stavebních rekonstrukcí, obnovu a pořízení nových přístrojů a hardware a software do vědecko-výzkumných laboratoří studentů DSP zaměřených na praxi.

Termín realizace projektu:  1.9.2017 – 31.10.2021

Období udržitelnosti projektu: 7. 4. 2022 - 6. 4. 2027

Garant projektu:  prof. Ing. Pavel Kotrba, Ph.D.

Kontaktní osoba projektu: Ing. Jitka Svatošová

Celkové způsobilé výdaje: 199 045 040,85 Kč

Tento projekt je spolufinancován EU.

 


ChemJets UCT Prague - Internacionalizace VŠCHT

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_027/0008351

Anotace projektu:

Projekt ChemJets vytvoří na VŠCHT Praha 14 nových dvouletých pozic ve 14 chemických oborech, např. biochemie, biotechnologie, chemické inženýrství, chemická technologie, chemoinformatika, elektrochemie, chemie životního prostředí, chemie a analýza potravin, materiálová chemie, organická chemie, fyzikální chemie a další pro 14 talentovaných juniorských výzkumníků z celého světa. Projekt podpoří internacionalizaci VŠCHT Praha a české chemie příchodem a integrací zahraničních odborníků.

Termín realizace projektu:  1.1.2018 – 31.12.2020

Garant projektu: prof. Ing. Pavel Kotrba, Ph.D.; od 1. 2. 2020 je garantem projektu prof. Dr. Ing. Dalibor Vojtěch

Kontaktní osoba projektu:  Ing. Anna Mittnerová

Celkové způsobilé výdaje: 41 978 964 Kč

Tento projekt je spolufinancován EU.

 


Chemical Fellows for UCT Prague - Podpora žadatelů o MSCA-IF

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/17_050/0008485

Anotace projektu:

Projekt CHEMFELLS4UCTP umožní čtyřem výzkumníkům uskutečnit výzkumné projekty, se kterými uspěli ve výzvách programu Horizont 2020, Marie Skłodowska-Curie Actions 2015 & 2016 (specificky Marie Skłodowska-Curie Actions - Individual Fellowship-European Fellowship, MSCA-IF), s hodnocením nejméně 70 %, ale nebyly finančně podpořeny ze zdrojů Evropské komise.

Termín realizace projektu:  1. 3. 2018 – 31. 3. 2021

Garant projektu: prof. Ing. Pavel Kotrba, Ph.D.; od 1. 2. 2020 je garantem projektu prof. Dr. Ing. Dalibor Vojtěch

Kontaktní osoba projektu: Ing. Jana Tomášková

Celkové způsobilé výdaje: 13 768 389 Kč

Tento projekt je spolufinancován EU.

 


Tvorba mezinárodních doktorských studijních programů na VŠCHT Praha

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002730

Anotace projektu:

Předmětem projektu je tvorba a příprava k akreditaci následujících 8 DSP typu double/multiple degree: Chemie a technologie potravin, Chemie, Biochemie a biotechnologie, Chemie a technologie materiálů, Chemie a chemické technologie, Syntéza a výroba léčiv, Chemické a procesní inženýrství a Chemie a technologie ochrany životního prostředí. Double/multiple degree programy budou připravovány ve spolupráci s  evropskými partnerskými institucemi, které vyjádřily zájem spolupracovat s VŠCHT Praha.

Termín realizace projektu:  1.8.2017 – 30.11.2021

Garant projektu:  prof. Dr. RNDr. Pavel Matějka; od 1. 1. 2020 je garantem projektu doc. Dr. Ing. Milan Jahoda

Kontaktní osoba projektu: Jan Machálek, M.A.

Celkové způsobilé výdaje: 8 964 158,59 Kč

Tento projekt je spolufinancován EU.

  


Centrum pro Rekombinantní biotechnologie a imunoterapeutika

Registrační číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_025/0007397

Anotace projektu:

Cíl projektu CEREBIT: využít a rozvíjet moderní technologie přípravy rekombinantních vysokoafinitních proteinových binderů pro vývoj vakcín, imunoterapeutik a teranostik.
Struktura týmu: multioborová spolupráce čtyř projektových týmů (UP Olomouc, VUVeL Brno, BTU Praha, VŠCHT Praha) které disponují excelentní infrastrukturou a zkušenostmi s řešením velkých komplexních projektů.
Hlavní výsledky projektu: publikace (Q1) a výsledky s právní ochranou, vhodné pro transfer technologie a komercializaci.

Termín realizace projektu:  1.1.2018 – 31.12.2022

Hlavní řešitel projektu za VŠCHT Praha: RNDr. Miroslav Ledvina, CSc.

Kontaktní osoba projektu: RNDr. Miroslav Ledvina, CSc.

Celkové způsobilé výdaje: 73 817 755,00 Kč

Způsobilé výdaje za VŠCHT Praha: 6 417 945,00 Kč

Partneři: UP Olomouc, VUVeL Brno, BTU Praha, VŠCHT Praha

Tento projekt je spolufinancován EU.

  


Palivové články s nízkým obsahem platinových kovů

Registrační číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_025/0007414

Anotace projektu:

Cílem projektu PaC-NG je základní vývoj pokročilých tenkovrstvých nanokatalyzátorů s nízkým obsahem drahých kovů a jejich korozi odolných nosičů pro svazky vodíkových palivových článků s polymerní membránou. Zároveň proběhne výzkum specifik aplikace na velkoplošné elektrody jako příprava pro budoucí škálování technologií do svazků s aktivními plochami přes 200 cm^2 a výkony až 5 kW, využitelným v malých a středních stacionárních a mobilních zdrojích energie.

Termín realizace projektu:  1.4.2018 – 31.12.2022

Hlavní řešitel projektu za VŠCHT Praha: Prof. Dr. Ing. Karel Bouzek

Kontaktní osoba projektu: Doc. Ing. Martin Paidar, Ph.D.

Celkové způsobilé výdaje: 81 022 435,49 Kč

Způsobilé výdaje za VŠCHT Praha: 32 324 433,60 Kč

Partneři: UK Praha, AB Pharma s.r.o.,  BIOCEV z.s.p.o., CESNET, zájmové sdružení právnických osob

Tento projekt je spolufinancován EU.

  


Baterie na bázi organických redoxních látek pro energetiku tradičních i obnovitelných zdrojů/

Organic redox couple based batteries for energetics of traditional and renewable resources

Registrační číslo projektu/Project registration number: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_025/0007445

Anotace projektu/Project annotation:

Projekt je zaměřen na vývoj technologií akumulace energie pro energetiku tradičních i obnovitelných zdrojů. Budou hledány organické redoxní látky s vhodnými vlastnostmi pro aplikaci v průtočných a kvazi-/pevnolátkových sekundárních bateriích. Bude optimalizována příprava těchto látek s ohledem na výrobní náklady a čistotu. Budou hledány způsoby dalšího využití výsledků projektů v aplikacích chemické výroby (organická oxidační činidla), elektroseparačních procesech a senzorice.

The project is focused on the development of energy storage technologies traditional and renewable energy sources. Organic redox substances with suitable properties for application in redox flow batteries and quasi-/solid-state secondary batteries will be sought. The preparation of these substances will be optimized with respect to production costs and purity. Ways of further use of the project results in applications of chemical production (electro-synthesis of organic oxidizing agents), electro-separation processes and sensors will be sought.

Termín realizace projektu/Project implementation date:  1.4.2018 – 31.3.2022

Hlavní řešitel projektu za VŠCHT Praha/The main researcher of the project for the University of Chemistry and Technology Prague: prof. Dr. Ing. Juraj Kosek

Kontaktní osoba projektu/Contact person of the project: prof. Dr. Ing. Juraj Kosek

Celkové způsobilé výdaje/Total eligible expenses: 54 548 886,73 Kč

Způsobilé výdaje za VŠCHT Praha/Eligible expenses for UCT Prague: 26 908 886 Kč

Partneři/Project partners: Univerzita Pardubice/University of Pardubice, Centrum organické chemie s.r.o./Center for Organic Chemistry s.r.o.

Tento projekt je spolufinancován EU/This project is co-financed by the EU.

 


Podpora rozvoje studijního prostředí na VŠCHT Praha

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008549

Anotace projektu:

Náplní projektu je modernizace a dovybavení infrastruktury pro pregraduální výuku na VŠCHT Praha, a to prostor pro teoretickou (posluchárny a učebny) a praktickou (základní a oborové laboratoře) výuku, dále softwarového vybavení a konečně pořízení elektronických informačních zdrojů v anglickém jazyce pro zajištění dostupnosti kvalitní studijní literatury.

Termín fyzické realizace projektu:  1. 1. 2018 – 31. 8. 2019

Období udržitelnosti projektu: 12. 5. 2020 - 11. 5. 2025

Garant projektu:  prof. Ing. Milan Pospíšil, CSc.

Kontaktní osoba projektu:  Ing. Iva Algerová

Celkové způsobilé výdaje: 50 766 350,80 Kč

Tento projekt je spolufinancován EU.

  


Chemical Fellow II - Podpora žadatelů o MSCA-IF

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_070/0010465

Anotace projektu:

Projekt CHEMFELLS II umožní zahraničnímu výzkumníkovi realizovat jeho výzkumný projekt, se kterým uspěl ve výzvě programu Horizont 2020, Marie Skłodowska-Curie Actions 2017 (specificky Individual Fellowship - European Fellowship, MSCA-IF) s hodnocením 83 %, ale nebyl finančně podpořen ze zdrojů Evropské komise. Cílem tohoto projektu je zajistit finanční podporu pro řešení projektu a umožnit tak vědecký a kariérní rozvoj výzkumníka a přispět k internacionalizaci VŠCHT Praha.

Termín realizace projektu:  1. 11. 2018 – 30. 11. 2020

Garant projektu: prof. Ing. Pavel Kotrba, Ph.D.; od 1. 2. 2020 je garantem projektu prof. Dr. Ing. Dalibor Vojtěch

Kontaktní osoba projektu:  Anna Konecká

Celkové způsobilé výdaje: 3 266 208,- Kč

Tento projekt je spolufinancován EU.

 


Lifelong Learning VŠCHT Praha

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_031/0011577

Anotace projektu:

Projekt 3L VŠCHT Praha je orientován na výrazné zkvalitnění, aktualizaci a modernizaci systému CŽV na VŠCHT Praha. Prioritou projektu je zvýšení kompetencí pedagogů zapojených do přípravy programů CŽV orientovaných na výkon povolání a dále návrh a příprava studijních programů CŽV s širším odborným zázemím a dlouhodobou perspektivou. Vytvářené studijní programy CŽV jsou koncipovány především jako další vzdělávání absolventů VŠCHT Praha a také absolventů VŠ se zaměřením na technickou chemii.

Termín realizace projektu:  1. 5. 2019 – 30. 6. 2020

Garant projektu: prof. Ing. Zdeněk Bělohlav, CSc.

Kontaktní osoba projektu:  Ing. Jana Krátká, Ph.D.

Celkové způsobilé výdaje: 3 945 638,75 Kč

Tento projekt je spolufinancován EU.

 


Chemical Fellows III - Podpora žadatelů o MSCA-IF

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_074/0014006

Anotace projektu:

Projekt CHEMFELLS III umožní dvěma výzkumníkům uskutečnit výzkumné projekty, které byly ve výzvě programu Horizont 2020, Marie Skłodowska-Curie Actions 2018 (specificky MSCA - Individual Fellowship - European Fellowship), Evropskou komisí hodnoceny kladně, ale nemohly být z důvodu nedostatku finančních prostředků podpořeny. Cílem tohoto projektu je realizace dvou klíčových aktivit: příjezd zahraničního výzkumníka na VŠCHT Praha a výjezd zaměstnankyně VŠCHT Praha na zahraniční instituci.

Termín realizace projektu:  1. 9. 2019 – 31. 12. 2021

Garant projektu: prof. Ing. Pavel Kotrba, Ph.D.; od 1. 2. 2020 je garantem projektu prof. Dr. Ing. Dalibor Vojtěch

Kontaktní osoba projektu:  Anna Konecká

Celkové způsobilé výdaje: 5 558 220,00 Kč

Tento projekt je spolufinancován EU.


Chemické vzdělávání pro praxi

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013354

Anotace projektu:

Cílem projektu je zvýšení kvality a efektivity praktického vzdělávání na VŠCHT Praha. Mezi vzdělávací aktivity patří: podpora rozvoje bakalářských a navazujících magisterských studijních programů reflektujících potřeby praxe, reagujících převážně na aktuální společenské a hospodářské potřeby, posílení a prohloubení vnitřní internacionalizace vysoké školy, výuka podle moderních výukových trendů a rozšíření služeb pro studenty se specifickými potřebami.

Termín realizace projektu:  1. 10. 2019 – 31. 10. 2022

Garant projektu: prof. Ing. Zdeněk Bělohlav, CSc.; od 1. 2. 2020 je garantem projektu doc. Dr. Ing. Milan Jahoda

Kontaktní osoba projektu:  Jan Machálek, M.A.

Celkové způsobilé výdaje: 19 289 730,46 Kč

Tento projekt je spolufinancován EU.


Infrastruktura pro chemické vzdělávání pro praxi

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013355

Anotace projektu:

Cílem projektu je zvýšení kvality a efektivity vzdělávání zaměřeného na potřeby praxe na VŠCHT Praha, které je naplňováno intervencí do pořízení přístrojového a softwarového vybavení.
Nově vytvořená centra vybavená moderní laboratorní přístrojovou technikou umožní zlepšit laboratorní výuku studentů bakalářských a magisterských studijních programů tak, aby lépe reflektovala potřeby současné výrobní sféry. Centra budou využívána studenty Bc. a Mgr. studijních programů napříč všemi fakultami VŠCHT.

Termín realizace projektu:  1. 10. 2019 – 31. 9. 2022

Garant projektu: prof. Ing. Zdeněk Bělohlav, CSc.; od 1. 2. 2020 je garantem projektu doc. Dr. Ing. Milan Jahoda

Kontaktní osoba projektu:  Jan Machálek, M.A.

Celkové způsobilé výdaje: 40 041 107,58 Kč

Tento projekt je spolufinancován EU.

 


Činnosti k podpoře interních grantů pro doktorské studijní programy na VŠCHT Praha

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/19_073/0016928

Anotace projektu:

Projekt je zaměřen na zavedení systémových opatření vedoucích k podpoře soutěží o studentské vědecké projekty na VŠCHT Praha, které jsou klíčovou součástí výzkumně zaměřených studijních programů. Zvýšením kvality a odborné úrovně těchto soutěží chceme docílit intenzivnějšího zájmu studentů o vědecké projekty a zlepšení  připravenosti studentů doktorského studia pro práci v oblasti výzkumu, kde je získání podpory na kompetitivní bázi a obhájení její účelnosti základem úspěšného odborného růstu.

Termín realizace projektu:  1. 5. 2020 – 30. 6. 2023

Garant projektu: prof. Ing. Pavel Kotrba, Ph.D.; od 1. 11. 2021 je garantem projektu prof. Dr. Ing. Dalibor Vojtěch

Kontaktní osoba projektu:  Ing. Iva Algerová

Celkové způsobilé výdaje: 34 050 943,02 Kč

Tento projekt je spolufinancován EU.

 


ChemJets2

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_053/0016974

Anotace projektu:

Projekt ChemJets2 umožní vytvoření 8 nových pozic pro zahraniční juniorní výzkumníky v 8 chemických oborech a stane se tak impulsem k rozvoji lidských zdrojů a mezinárodnímu přenosu poznatků na všech fakultách VŠCHT Praha. Díky příchodu a integraci talentovaných zahraničních odborníků projekt velmi významným způsobem přispěje k prohloubení procesu internacionalizace VŠCHT Praha a českého výzkumu v oblasti chemie.

Termín realizace projektu:  1. 5. 2020 – 30. 6. 2023

Garant projektu: prof. Dr. Ing. Dalibor Vojtěch

Kontaktní osoba projektu:  Ing. Anna Konecká

Celkové způsobilé výdaje: 21 577 280 Kč

Tento projekt je spolufinancován EU.


Chemical Fellows IV - Podpora žadatelů o MSCA-IF

Registrační číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/20_079/0017899

Anotace projektu:

Projekt CHEMFELLS IV umožní uskutečnit výzkumné projekty, které byly ve výzvě programu Horizont 2020, Marie Skłodowska-Curie Actions 2019 (specificky MSCA - Individual Fellowship - European Fellowship), Evropskou komisí hodnoceny kladně, ale nemohly být z důvodu nedostatku finančních prostředků podpořeny. Cílem tohoto projektu je realizace dvou klíčových aktivit: příjezd 10 výzkumníků přicházejících ze zahraničí na VŠCHT Praha a výjezd jedné zaměstnankyně VŠCHT Praha na zahraniční instituci.

Termín realizace projektu:  1. 10. 2020 - 30. 6. 2023

Garant projektu:  prof. Dr. Ing. Dalibor Vojtěch

Kontaktní osoba projektu:  Ing. Anna Knaislová, Ph.D.

Celkové způsobilé výdaje: 39 094 392 Kč

Tento projekt je spolufinancován EU. 

Archiv Projektů řešených v předcházejících rozpočtových obdobích

Aktualizováno: 11.5.2023 19:49, Autor: Jan Kříž

KONTAKT

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace

Mapa webu
Sociální sítě
zobrazit plnou verzi