Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Zaměstnání - kariéra na VŠCHT → HR Award na VŠCHT
iduzel: 56464
idvazba: 65912
šablona: stranka_obrazek
čas: 19.6.2024 05:20:55
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 56464
idvazba: 65912
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/kariera/hr-award'
iduzel: 56464
path: 1/4111/942/994/39285/56464
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

HR Award na VŠCHT

HR-award

Human Resources Strategy For Researchers (HRS4R)

Vysoká škola chemickotechnologická v Praze  se v roce 2020 přihlásila k principům Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků.

Charta a Kodex zavazují výzkumné instituce vytvářet přátelské pracovní podmínky, podporovat profesní rozvoj a uplatňovat transparentní postupy přijímání pracovníků. Je určena výzkumným pracovníkům a zaměstnavatelům, kteří pracují ve veřejném a soukromém sektoru.

Dne 4. ledna 2023  získala VŠCHT v Praze od Evropské komise ocenění „HR Excellence in Research Award“ a v současné době probíhá dvouletá implementační fáze.

Revidovaná Charta a Kodex výzkumných pracovníků

Rada EU přijala 18. 12. 2023  „Doporučení o evropském rámci pro přilákání a udržení výzkumných, inovačních a podnikatelských talentů v Evropě“. Jeho součásti je i revidovaná     Evropská charta pro výzkumné pracovníky /Příloha II/   Nová verze charty je koncipovaná ve zjednodušené formě tak, aby bylo usnadněno její provádění a bylo možno ji využít i mimo akademický sektor.

 Přínos implementace HRS4R pro VŠCHT jako výzkumnou organizaci a pro výzkumné pracovníky

 • Pracoviště prokazuje kompatibilitu se standardy výzkumných organizací v Evropě, stává se tak atraktivnější a čitelnější jako člen konsorcií v mezinárodních projektech
 • Sladění vnitřních předpisů a personální práce  na základě principů Charty a Kodexu
 • Mezinárodní zviditelnění pomocí „HR Excellence“ loga
 • Zaručení transparentního náboru, výběru, hodnocení  a ocenění výzkumných pracovníků 
 • Vytvoření podmínek pro přitažlivější kariéru v oblasti vědeckého výzkumu
 • Splnění přístupových podmínek do soutěží evropských a tuzemských programů na podporu VaV, zejména programů HORIZON EUROPE (včetně specifických programů ERC, MSCA), TAČR, GAČR.

 

Harmonogram:

 • Dopis, kterým se VŠCHT zavázala k implementaci HRS4R  (13. 7. 2020)
 • Odeslání žádosti Evropské komisi/ GAP analýza, Akční plán, OTM-R strategie/-květen 2021
 • Odeslání revidované žádosti EK -září 2022
 • implementační fáze leden 2023-leden 2025
 • Iterim assesment –leden 2025

Hlavní výstupy:

 ◳ 2023_Obr._Plnění_AP (jpg) → (originál)

  Proces HR Award

   ◳ Proces HR Award (zdroj: EURAXESS) (png) → (originál)

  Proces HR Award (zdroj - EURAXESS)

   

  Tým HRS4R

  Řídící výbor (Steering Committee)

  • prof. Ing. Milan Pospíšil, CSc., rektor
  • prof. Ing. Pavel Novák, Ph.D., prorektor pro vědu a výzkum
  • prof. Dr. RNDr. Pavel Matějka, prorektor pro vnější vztahy a komunikaci
  • Ing. Ivana Chválná, kvestorka
  • Ing. Miroslav Hala, zástupce vědeckých pracovníků R1
  • Ing. Lucie Pokorná, Ph.D., zástupce vědeckých pracovníků R2
  • doc. Ing. Petra Lovecká, Ph.D., zástupce vědeckých pracovníků R3

  Pracovní skupina (Working Group)

  Vedoucí

  • prof. Ing. Pavel Novák, Ph.D., prorektor pro vědu a výzkum

  Koordinátorka

  • PhDr. Alena Tříšková, /Rektorát, Oddělení pro výzkum a transfer technologií/
  • Ing. Anna Mittnerová, /Rektorát, Oddělení pro výzkum a transfer technologií/

   Členové pracovní skupiny

  • doc. Ing. Ondřej Jankovský, Ph.D., /FCHT/
  • doc. Ing. Jitka Čejková, Ph.D.,/FCHI/
  • doc. Ing. Aleš Rajchl, PhD.,/FPBT/
  • Ing. Kateřina Kovaříčková, /Rektorát, Oddělení pro výzkum a transfer technologií/
  • Jan Machálek, M.A., /Rektorát, Oddělení pro strategie a rozvoj/
  • Ing. Eva Hnátková, Ph.D., /Rektorát, Centrum informačních služeb/
  • prof. Ing. Karel Friess, Ph.D.,/FCHI/
  • doc. Ing. Ondřej Uhlík, PhD.,/FPBT/
  • Ing. Mariana Hanková , /FPBT/
  • Ing. Jolana Lukešová,  /Rektorát, Personální odbor/
  • Ing. Marek Šír, Ph.D., /FTOP/
  • doc. Dr. Ing. Helena Parschová, /FTOP/
  • Ing. Václav Šefl, Ph.D., /VTP Kralupy/
  • Ing. Darya Rudomilova, /VTP Kralupy/
  • Ing. Anna Konecká, /Rektorát, Projektové centrum/
  • Bc. Filip Faltejsek, /Rektorát, Zahraniční odd./
  • Mgr. Jan Kříž, /Rektorát, Odd. komunikace/
  • Ing. Marel Staf, Ph.D., /zástupce odborů/
  • Ing. Petr Kovář/FCHI/
  • Ing. Marie Fenclová Ph.D., /FPBT/
  • Ing. Kamila Sirotná, /FTOP/
  • doc. Ing. Alena Michalcová, Ph.D.,/FCHT/
  • Ing. Drahomír Čadek, Ph.D.,/FCHT/
  • doc. Ing. Darina Dvořáková, Ph.D. /FPBT/
  • Ing. Marek Staf, Ph.D.,/FTOP/
  • Ing. Eliška Brůhová, /Rektorát, Personální odbor/
  • Ing. Martin Dobšík, /Rektorát,Ekonomický odbor/
  • Mgr. Anna Junková, /Rektorát,Ekonomický odbor/

  Kontakt

  Alena Tříšková

  koordinátorka pro HR Award na VŠCHT
  E-mail: triskova@vscht.cz

  Anna Mittnerová, E-mail: mittnera@vscht.cz

  Odkazy

  Aktualizováno: 10.5.2024 12:54, Autor: Anna Mittnerová

  KONTAKT

  VŠCHT Praha
  Technická 5
  166 28 Praha 6 – Dejvice
  IČ: 60461373
  DIČ: CZ60461373

  Copyright VŠCHT Praha
  Za informace odpovídá Oddělení komunikace

  Mapa webu
  Sociální sítě
  zobrazit plnou verzi