Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 41747
idvazba: 45126
šablona: stranka_ikona
čas: 3.3.2024 16:52:36
verze: 5351
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 41747
idvazba: 45126
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/popularizace/ceny-a-souteze/ceny-udelene/medaile-emila-votocka/41747'
iduzel: 41747
path: 1/4111/942/994/1014/1/4111/942/994/5161/2302/5278/5687/41747
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc.

Prof. Ing. Jan Hajšlová, CSc. působí od počátku své vědecké kariéry do současnosti na VŠCHT Praha. V současné době je vedoucí Ústavu analýzy potravin a výživy FPBT. Postupně se jí podařilo vybudovat špičkově vybavené pracoviště s výzkumem na světové úrovni. Ústav se stal uznávaným centrem pro vývoj moderních analytických metod pro efektivní hodnocení kvality a bezpečnosti potravin, surovin pro jejich výrobu a dalších přírodních materiálů. V poslední dekádě se pracoviště zaměřilo též na realizaci metabolomických studií v oblasti autentizace potravin a hodnocení zdravotních rizik populace v důsledku expozice různým typům kontaminantů a přírodních toxinů. Vědecká prestiž prof. Hajšlové je dokumentována spoluautorstvím více než 300 publikací evidovaných v databázi WOS, citovaných více než 6 000 x a hodnotou Hirschova indexu 46.

Prof. Hajšlová je často zvána na mezinárodní symposia a kongresy (´keynote speaker´ na více než 70 zahraničních konferencích). Jmenovaná pravidelně pořádá jako ´chairwoman´ spolu s holandským partnerem (RIKILT, Wageningen) velmi úspěšná mezinárodní symposia Recent Advances in Food Analysis (www.rafa2017.eu ). Prof. Hajšlová se svým týmem spolupracuje s řadou zahraničních vědeckých institucí a je (byla) řešitelkou, či spoluřešitelkou několika desítek mezinárodních (EU Framework program, HORIZON 2020, COST Actions, EEA grants) i národních grantových projektů (GAČR, TAČR, NAZV, MŠMT, KONTAKT).

Prof. Hajšlová je členkou několika oborových a vědeckých rad a členkou programového výboru HORIZON2020 “Food Security, Sustainable Agriculture and Forestry, Marine, Maritime and Inland Water". Na vysoké úrovni je též její pedagogická činnost. V průběhu působení na VŠCHT byla školitelkou 48 magisterských a 30 doktorských studentů, kteří úspěšně obhájili své kvalifikační práce, a řada z nich našla uplatnění v zahraničí.

Prof. Hajšlová získala za svoji vědeckou činnost významná národní a mezinárodní ocenění – cena ministra školství za mimořádný přínos k rozvoji metod pro kontrolu chemické bezpečnosti potravin 2006, Cena Františka Běhounka - 2015, Stříbrná pamětní medaile Senátu - 2016, Association of Official Analytical Chemists  Int. (AOAC) Harvey W. Wiley Award - 2016 (USA) a další.

Tento stručný a značně neúplný výčet mnoha vědeckých a pedagogických aktivit přiměl vedení Fakulty potravinářské a biochemické technologie k doporučení udělit prof. Ing. Janě Hajšlové, CSc. u příležitosti jejího životního jubilea Votočkovu medaili VŠCHT Praha.

Aktualizováno: 19.12.2017 11:46, Autor: Jan Kříž

KONTAKT

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace

Mapa webu
Sociální sítě
zobrazit plnou verzi