Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → VŠCHT Praha investuje 800 milionů do vybavení pro studenty
iduzel: 14340
idvazba: 17336
šablona: stranka_obrazek
čas: 25.6.2024 05:17:07
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 14340
idvazba: 17336
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/popularizace/media/tiskove-zpravy/12763/vscht-investuje-do-vybaveni'
iduzel: 14340
path: 8549/6011/6448/6451/6473/14340
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

VŠCHT Praha investuje 800 milionů do vybavení pro studenty

IMG_0421

Praha, 2. března 2015 – Studenti Vysoké školy chemicko-technologické v Praze dostali k dispozici nově zrekonstruované laboratoře anorganické chemie. V pondělí 2. března jim je symbolicky předal rektor univerzity Karel Melzoch. Jedná se o první hmatatelný výstup velkého projektu Zvýšení kvality laboratorní výuky studentů VŠCHT Praha (KvaLab), do něhož škola vstoupila v loňském roce.

Celkem bude proinvestováno přes 800 milionů korun s jediným cílem: vytvořit studentům špičkové podmínky pro kvalitní vzdělávání. „Na konci projektu, který nás všechny stojí spoustu energie, bude, s nadsázkou řečeno, nová VŠCHT,“ vysvětluje Milan Pospíšil, prorektor pro strategii a rozvoj.

Projekt modernizace je rozdělen do tří hlavních částí. V rámci stavební části dochází k rekonstrukci výukových laboratoří a poslucháren, na kterou navazuje fáze nákupu přístrojů pro základní, oborové a výzkumné laboratoře. Třetím pilířem projektu je celoplošné pokrytí školy wi-fi sítí a virtualizace softwarových aplikací. Celkem 29 položek klíčového vybavení přesahuje svou hodnotou hranici pěti milionů korun bez DPH, některé přístroje pak budou v rámci celé České republiky jedinečné.

„Podstatné je, že celá investice bude mít zcela zásadní přínos pro naše studenty. Naše univerzita dbá na vysoký podíl praktické laboratorní a projektové výuky, což bude nyní podpořeno špičkovým vybavením,“ říká prorektor Pospíšil.

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze do projektu financovaného z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) vstoupila i přes 10% spoluúčast a s vědomím, že všechny tři části budou realizovány během plného provozu školy. Jen v lednu bylo například vyhlášeno 41 veřejných zakázek. Předpokládané datum ukončení projektu je prosinec letošního roku.

Detaily projektu „KvaLab“

Základním cílem projektu je připravit kvalitní zázemí pro výuku studentů všech úrovní studia tak, aby bylo možné udržet, případně zvýšit jejich konkurenceschopnost na trhu práce, a to nejen v ČR, ale také v celé Evropě.

Studenti přicházejí ze středních škol s minimálními zkušenostmi, nebo zcela bez základních znalostí práce v laboratoři. Výjimku tvoří pouze studenti chemických průmyslových škol a několika gymnázií. Práce v laboratoři je základní dovedností, která je od absolventů VŠCHT Praha vyžadována jejich zaměstnavateli jak v průmyslové, tak i ve výzkumné sféře. Je proto nezbytné, aby studenti získali potřebné praktické dovednosti v průběhu studia.

Zajistit i nadále vysokou konkurenceschopnost absolventů VŠCHT Praha na trhu práce není možné bez kvalitního zázemí pro odbornou laboratorní výuku. Přístrojové vybavení i infrastruktura laboratoří musí být srovnatelné s vybavením laboratoří, do kterých budou absolventi po ukončení studia nastupovat. Bez moderního přístrojového vybavení není možné zajistit kvalitní vysokoškolskou výuku studentů v rychle se rozvíjejících technických a přírodovědných oborech. Samozřejmostí je, že se studenti již během svého studia zapojují do kvalitního a aktuálního vědeckého výzkumu. Možnost zapojení studentů do práce vědeckých týmů, sledovat při práci na špičkových přístrojích své starší kolegy či pedagogy (renomované vědecké vzory) výrazně zvyšuje jejich motivaci při studiu.

Věcná náplň projektu je rozdělena do následujících celků:

1) Stavební část – tato část zahrnuje rekonstrukce laboratoří a podpůrných laboratorních prostor v souladu se soudobými požadavky na kvalitní výuku a bezpečnost práce, případě na technické požadavky instalovaných přístrojů a zařízení.

Dále je součástí stavební části rekonstrukce 2 poslucháren, využívaných nejen pro výuku, ale také na prezentaci vědeckovýzkumných výsledků studentů.

2) Přístroje a zařízení – tato finančně největší část projektu zahrnuje obnovu/doplnění stávajících či pořízení nových přístrojů do laboratoří základní celoškolské výuky, oborové výuky a vědeckovýzkumných laboratoří studentů doktorského studia.

3) IT infrastruktura – posílení a rozšíření dostupnosti IT infrastruktury (wifi, virtualizace) na všechna studentská pracoviště VŠCHT Praha v Dejvicích a to hlavně z důvodu zvýšení efektivnosti využití všech výukových možností a usnadnění studia studentům VŠCHT Praha.

Co umí nové laboratoře? 

Nově zrekonstruovanými laboratořemi anorganické chemie projde každoročně více než 700 studentů bakalářských programů. Kromě renovace dlažeb a nábytku přibylo v rámci projektu „KvaLab“ nové vysoce odolné keramické obložení digestoří. Nová ventilace poskytuje lepší teplotní regulaci odpovídající evropským normám. Laboratoře byly též vybaveny přívodem plynu a bylo zavedeno centrální vakuum s pojistným systémem podtlakové filtrace.

Přístrojové vybavení čítá stolní rentgenové difraktometry, IR spektrometry pro charakterizaci chemických látek, potenciostaty na elektrochemické procesy, UV- VIS spektrometry pro studium a kvantifikaci koordinačních komplexů a další. Celková cena všech přístrojů se pohybuje na hranici 11 milionů Kč.

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze je špičková výzkumná technická univerzita s nadregionálním dosahem. Kromě odborného vzdělávání realizuje kvalitní základní a aplikovaný výzkum v širokém spektru chemických, technologických, inženýrských, materiálových, biochemických, biotechnologických, farmaceutických a potravinářských oborů. Posláním vysoké školy je výchova jak kvalitních vysokoškolsky vzdělaných odborníků pro výrobní praxi, veřejnou a státní správu, tak i špičkových výzkumných a vědeckých pracovníků. VŠCHT Praha byla založena v roce 1952 a v současné době ji tvoří čtyři fakulty – Fakulta chemické technologie, Fakulta technologie ochrany prostředí, Fakulta potravinářské a biochemické technologie, Fakulta chemicko-inženýrská.

 

výška 215px 

 

Nové laboratoře

Laboratoř anorganické chemie 04
Laboratoř anorganické chemie 02
Laboratoř anorganické chemie 06
Laboratoř anorganické chemie 05
Laboratoř anorganické chemie 03
Laboratoř anorganické chemie - otevření

Aktualizováno: 2.3.2015 16:36, Autor:

KONTAKT

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace

Mapa webu
Sociální sítě
zobrazit plnou verzi