Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Veřejnost → Pro média → Archiv tiskových zpráv → 2022 → Laboratoř budoucnosti: Výstava ECO
iduzel: 65171
idvazba: 77978
šablona: stranka_obrazek
čas: 19.6.2024 05:58:09
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 65171
idvazba: 77978
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/popularizace/media/tiskove-zpravy/2022/laborator-budoucnosti-vystava-eco'
iduzel: 65171
path: 1/4111/942/994/5161/1314/1473/62642/65171
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Laboratoř budoucnosti: Výstava ECO

Laboratoř budoucnosti: Výstava ECO

Český design na cestě k udržitelnosti

11. 7. – 31. 7. 2022, Mariánské náměstí, Praha 1

Při příležitosti českého předsednictví EU (CZ PRES) připravila Česká centra širokou škálu aktivit. Většina z nich se uskuteční v průběhu nadcházející kulturní sezóny v zahraničí, ale LABORATOŘ BUDOUCNOSTI je určena také pro české publikum. Od 11. do 31. 7. 2022 oživí Mariánské náměstí na Praze 1 nevšední instalace tvořená modulem s ukázkami eko-produktů s vlastním příběhem a mírně kontroverzním názvem ECO? Projekt vznikl ve spolupráci Českých center (ČC), Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (VŠCHT) a Magistrátu hl. m. Prahy (MHMP). Kurátorkou projektu je Veronika Pařízková. Cílem je otevřít širší kritickou debatu co vlastně ona „udržitelnost“ reprezentuje.

Výstava ECO? Český design směrem k udržitelnosti je jedním z projektů Českých center konaných v rámci CZ PRES. Díky zapojení Vysoké školy chemicko-technologické a kurátorky Veroniky Pařízkové (CZECHDESIGN) se jedná o projekt v mnoha ohledech unikátní. Na vysoce aktuální téma udržitelnosti nahlíží kriticky a téměř konfrontačně. Zapojila do něj řadu jednotlivců, tvůrčích skupin i větších firem, které svou konkrétní ideou ukazují, jak obratně lze využívat design pro nové, zdravější konzumní zvyky. Organizátorům nešlo jen o další výstavu ekologického designu, ale o pozornější vhled do tématu CO je skutečně ekologické, JAK komplexně je potřeba o udržitelnosti přemýšlet nebo KDE začíná pouhá marketingová hra se spotřebitelem? Výstava je určena nejen široké veřejnosti, ale také designérům, kteří hledají cesty jak změnit spotřební návyky, nebo odborníkům, kteří na téma udržitelnosti nahlížejí optikou vědy.

„Zapojení designu do řešení environmentálních problémů je především v Čechách stále na začátku, ekologie a udržitelnost jsou nezřídka využívány pro účely čistého marketingu a klasického 'greenwashingu‘. Otázka zní, jak tedy rozeznat čistou motivaci firem, které jsou si vědomy nutnosti změny, od těch, kteří se jen chytře vezou na módní vlně?“ ptá se Veronika Pařízková, kurátorka projektu.

VŠCHT NA SCÉNU!

Otázka vlivu jednotlivých vybraných produktů z hlediska reálné udržitelnosti pak byla již na týmu Vysoké školy chemicko-technologické pod vedením vedoucího Ústavu udržitelnosti
a produktové ekologie Vladimíra Kočího, který zastává názor, že skutečně důsledný design zohledňuje celý životní cyklus výrobku a zároveň respektuje všechny složky prostředí i různé typy environmentální zátěže. „Design má větší vliv na ekologii výrobků, než se obvykle předpokládá. Když designér navrhne výrobek nevhodným způsobem, má zodpovědnost za způsobené environmentální škody, říká prof. Vladimír Kočí.

Každý z vystavených produktů byl podroben zkoumání nejen z hlediska zátěže prostředí množstvím CO2 při výrobě, ale také z hlediska spotřeby vody při výrobě nebo používání toxických látek. Produkty, které touto analýzou prošly, tvoří vlastní základ celé výstavy. Jsou umístěny v proskleném modulu přístupném veřejnosti 24 hodin denně. „Laboratoř tak i českým divákům nabízí ochutnávku toho, co připravila Česká centra v rámci předsednictví Radě EU pro celou svou síť v 24 zemích světa,“ říká Ondřej Černý, generální ředitel Českých center a dodává: Všechny projekty stojí na třech pevných pilířích: ‚Udržitelnost – Inovace – Kreativita‘, přičemž právě téma udržitelnosti je nejsilnějším motivem našeho rozsáhlého programu k CZ PRES.“

Eko-logické hodnocení eko-designu

Design má větší vliv na ekologii výrobků, než se obvykle předpokládá:

 1. Design zásadním způsobem ovlivňuje materiálové složení výrobků.
 2. Design ovlivňuje, zda bude výrobek při jeho používání spotřebovávat větší či menší množství energie.
 3. Ve fázi designu se předurčuje, jak snadno či obtížně se bude výrobek odstraňovat po skončení jeho životnosti.

Důsledný design zohledňuje celý životní cyklus výrobku a zároveň respektuje všechny složky prostředí i různé typy environmentální zátěže. Když designér navrhne výrobek nevhodným způsobem, má zodpovědnost za způsobené environmentální škody. Zde nepomůže nevhodně vyrobený výrobek zahodit či spálit – nepříznivé dopady na prostředí tím nezmizí.

Jak může zodpovědný designer do své práce zahrnout respekt k životnímu prostředí:

 1. Nevytvářet zbytečné produkty.
 2. Navrhovat výrobky trvanlivé, multifunkční, opravitelné, nadčasové.
 3. Navrhovat energeticky úsporné výrobky.
 4. Využívat druhotné suroviny kde je to smysluplné.
 5. Co nejméně používat kompozitní materiály, které nelze recyklovat.

Jaká jsme zvolili kritéria ekodesignu?

Naplňování cílů udržitelnosti je v současnosti celospolečenským úkolem. OSN definovala 17 hlavních cílů udržitelnosti, tzv. SDGs. Jednotlivé cíle udržitelnosti zahrnují respekt nejen k životnímu prostředí, ale i k ekonomice a společnosti. Výkonné hospodářství nemůže fungovat bez kvalitního životního prostředí poskytujícího důležité zdroje a suroviny, ani bez zdravé a uvědomělé společnosti. Pro hodnocení míry ekodesignu produktů naší výstavy jsme zvolili tři pilíře udržitelnosti: environmentální, ekonomický a sociální. Jelikož design považujeme za kreativní složku lidské kultury, rozhodli jsme se uměleckou roli designu zdůraznit rozšířením hodnocení o čtvrtý pilíř – kulturní přínos.

Přínos produktů k ekodesignu jsme hodnotili pomocí celkem 8 kritérií, z nichž 5 bylo zvoleno s ohledem na připravovanou Taxonomii EU z environmentální oblasti:

Kritéria přínosu k ekodesignu

 1. Předcházení klimatické změně
 2. Snížení spotřeby surovin
 3. Ochrana vodních ekosystémů
 4. Zachování biodiverzity
 5. Omezení úniku toxických látek
 6. Ekonomický přínos
 7. Sociální přínos
 8. Kulturní přínos

Jak se uděloval počet hvězd za environmentální přínos

Environmentální kritéria je třeba vyčíslit. K určení konkrétních hodnot jsme použili metodu posuzování životního cyklu LCA (Life Cycle Assessment), která zohledňuje environmentální zátěž výrobků tak zvaně od kolébky do hrobu. Díky LCA jsme byli schopni vyčíslit různé environmentální zátěže včetně uhlíkové stopy.

Jak však přidělovat hvězdy výrobkům, které mají rozdílnou povahu, plní různé spotřebitelské funkce a ani nejsou stejně veliké? Jelikož součástí životního cyklu prakticky všech produktů výstavy se spotřebovalo určité množství elektrické energie, rozhodli jsme se použít environmentální zátěž vznikající při výrobě elektrické energie jako měřítko. Jedna průměrná kWh vyrobená v Evropské Unii (průměrný energetický mix) má komplexní environmentální dopady a postihuje všechna námi zvolená environmentální kritéria. Metodou LCA jsme určili, jakou environmentální zátěž má 0,1 kWh průměrné evropské elektřiny a dále 1 kWh, 10 kWh, 100 kWh a 1000 kWh. Toto rozpětí elektrické energie pokrývá jak nízkou spotřebu malého domácího úsporného svítidla, tak spotřebu velkých energeticky náročných průmyslových zařízení.

Produkt, který vykázal v měřeném kritériu menší hodnotu environmentální zátěže než výroba 0,1 kWh elektřiny získal 5 hvězd. Produkt, který se svojí zátěží překonal environmentální dopady výroby 100 kWh získal hvězdu jen 1.

Sociální, ekonomický a kulturní přínos produktu byl hodnocen dotazníkovým šetřením.

Laboratoř‘ je nyní k vidění v Praze, odsud putuje do dalších měst Evropy. Ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy bude projekt představen také ve Varšavě, Bratislavě a v Budapešti, které jsou partnerskými městy Prahy v rámci Paktu svobodných měst.

„Praha se v následujících měsících stává hlavním evropským městem a má tu čest hostit během českého předsednictví množství zajímavých akcí. Jednou z nich je i instalace Laboratoř budoucnosti přímo před budovou Nové radnice, která otvírá otázku udržitelnosti českého designu. I pro hlavní město je tato myšlenka důležitá – udržitelnost nesmí být jen prázdnou frází, ale je nutné neustále hledat skutečně funkční řešení,“ říká Zdeněk Hřib, primátor hlavního města Prahy.

Díky zapojení vybraných českých center v zahraničí nabyde projekt různé podoby. Nevšední instalaci spatří také cestující metra v centru berlínského Schönebergu, milovníci umění v galerii na břehu Visly ve Varšavě, nebo návštěvníci proslulého komunitního centra Blivande ve Stockholmu. Další uvedení se chystají také Bukurešti a Milánu.

SUMA SUMÁRUM

Výstavní projekt Laboratoř budoucnosti přináší kritický pohled na to, co je udržitelnost. Nová instalace otevírá nevšední téma, přičemž organizátoři slibují řadu doprovodných programů nebo pravidelné komentované prohlídky. Sledujte aktualizovaný program.

Partneři Laboratoře budoucnosti:
Magistrát hl. města Prahy, VŠCHT Praha, Moje Mariánské a Plastic Guys.
Mediálními partnery jsou CZECHDESIGN a Material Times.

Vystavující firmy a umělci:
BROKIS and Janštejn Glass, MMCITÉ, TON, Egoé, Sára Matysová, Anna Marešová, Maria Nina Václavková, Nahaku, Kave Footwear, David Valner Glass, Filip Krampla, Anny Vácová, Adam Železný, Textile Mountain, LLEV, Plastic Guys, Veronika Janečková

ČESKÁ CENTRA PRO PŘEDSEDNICTVÍ

Spojené mottem Vize pro Evropu se v síti českých kulturních institutů v EU i mimoevropských destinacích představí 10 síťových projektů, které tvoří hlavní linii nadcházející kulturní sezóny. Program vznikl za podpory Ministerstva zahraničních věcí ČR a k realizaci se spolu s českými centry v zahraničí připojují také zastupitelské úřady. Celkem se jedná o 10 projektů, které v průběhu uplynulého roku a půl vytvořila Česká centra ve spolupráci se zahraničními i českými partnery. Jedná se například o Technologickou agenturu ČR, Knihovnu Václava Havla, Magistrát hl. m. Prahy a celou řadu dalších subjektů.

10 PROJEKTŮ ČESKÝCH CENTER K CZ PRES

VISIONS FOR EUROPE
Zastřešující platforma (www.visionsforeurope.cz) pro projekty CZ PRES.

LABORATOŘ BUDOUCNOSTI
Projekt vybízející k interakci a diskuzi
o udržitelnosti, životním prostředí a vlivu nových trendů na společnost a ekonomiku.

SDGs: INNOVATIONS FOR A SUSTAINABLE FUTURE
Interaktivní výstava prezentovaná v rozšířené realitě.

EVROPSKÉ DIALOGY VÁCLAVA HAVLA
Mezinárodní konference, která se snaží otevřít
a rozvinout diskuzi o tématech určujících směřování současné Evropy s přihlédnutím k odkazu Václava Havla.

NOC LITERATURY
Tradiční literární festival organizovaný Českými centry v řadě evropských zemí včetně ČR.

STREET MEETS (MURAL) ART
Intervence českých vizuálních umělců do veřejného prostoru zahraničních měst.

EVROPA 2050
Projekt, který do programu CZ PRES vtahuje nejmladší generaci. Pracuje se sítí Evropských škol
a tvůrčích soutěží tematizujících budoucnost Evropy.

ARTMAT & CZECH CENTRES
Zpřístupnění tvorby vybraných umělců prostřednictvím repasovaných automatů, které oživují místa převážně ve veřejném prostoru.

CZECH IN
Výstava představí zásadní inovační vklady do světového sklářství od jeho počátků
po současnost.

MOVING TOWARDS THE FUTURE
Projekt pracuje s aktivní účastí na tematických sportovních akcích v průběhu předsednictví.


Česká centra (ČC), příspěvková organizace Ministerstva zahraničních věcí ČR, jsou stěžejním nástrojem veřejné diplomacie zahraniční politiky České republiky a rozvíjejí kulturní vztahy mezi zeměmi. Jakožto kulturní institut jsou členem sítě zahraničních evropských kulturních institutů EUNIC. Prezentují naši zemi v široké škále kulturních a společenských oblastí: od umění přes kreativní průmysly až po propagaci úspěchů české vědy a inovací. Věnují se výuce češtiny v zahraničí. Zapojují se do mezinárodních projektů a slouží jako platforma pro rozvoj mezinárodního kulturního dialogu. V současnosti působí v zahraničí celkem 26 poboček na 3 kontinentech. Kromě Českých center spravují také Český dům v Jeruzalémě a Bratislavě. Činnost Českého centra Moskva a Českého domu Moskva byla kvůli ruské agresi na Ukrajině pozastavena.

 


Více informací poskytne

Mgr. Michal Janovský - vedoucí oddělení komunikace
Tel.: 220 444 159, mobil: 733 690 543
E-mail: michal.janovsky@vscht.cz

Foto: Kamil Košún

IMG_01
IMG_03
IMG_06
IMG_07
IMG_13
IMG_18
IMG_19
IMG_25
IMG_28
IMG_38
IMG_59

Aktualizováno: 12.7.2022 23:13, Autor: Jan Kříž

KONTAKT

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace

Mapa webu
Sociální sítě
zobrazit plnou verzi