Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Veřejné představení projektu TRIGGER
iduzel: 5326
idvazba: 5984
šablona: stranka
čas: 13.4.2024 08:42:23
verze: 5351
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 5326
idvazba: 5984
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/popularizace/media/tiskove-zpravy/5325/tiskova-zprava-trigger'
iduzel: 5326
path: 1/4111/942/994/5161/1314/1473/5325/5326
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Veřejné představení projektu TRIGGER

TRIGGER je akronym vytvořený z anglického názvu projektu TRansforming Institutions by Gendering Contents and Gaining Equality in Research a do češtiny ho volně překládáme jako Transformace institucí pro genderovou rovnost ve vědě. Proč institucí v množném čísle? Projekt je totiž řešen v evropském 7. Rámcovém programu na podporu výzkumu a vývoje, kde je vždy nutnou podmínkou účast řešitelů nejméně ze tří členských států. V našem případě máme v projektu partnery z pěti univerzit z různých členských zemí (IT, CZ, ES, FR, UK), konsorcium řešitelů vede italský koordinátor z Oddělení pro rovné příležitosti italského konsilia ministrů (DPO) spolu s asociací ASDO, která má zkušenosti s řešením podobného projektu   již z dřívějšího období. VŠCHT Praha by si sama na řešení tohoto typu projektu netroufla, proto si ke spolupráci přizvala dalšího českého partnera, specialistky na genderovou tématiku za Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i, kolegyně z Klubu NKC ženy a věda.

Projekt byl zahájen 1. ledna 2014 a potrvá 4 roky, má pro každou z pěti univerzit jasně stanovený a dle skutečných potřeb na míru ušitý „Akční plán“, navíc řešitele spojuje plán průřezových aktivit, kde je hlavním cílem sdílet zkušenosti partnerů a nechat se jimi inspirovat.

Veřejné představení projektu probíhalo ve čtvrtek 19. 6. 2014 od 14 do 17 hodin v respiriu budovy B na  VŠCHT Praha v Technické ulici v Praze 6 Dejvicích. Na tuto akci přijeli zástupci koordinátora DPO a asociace ASDO z Itálie, proto jsme ještě na dopoledne zařadili jako doprovodný program návštěvu Dětského koutku ZKUMAVKA  a prohlídku laboratoří Ústavu biochemie a mikrobiologie  a Ústavu technologie vody a prostředí. Konferenci zahájil proslovem rektor VŠCHT Praha prof. K. Melzoch a jako další řečník vystoupil prorektor pro strategie a rozvoj doc. M. Pospíšil, vyjádřil podporu vedení školy tomuto projektu. Zástupci italského koordinátora DPO  pozdravili účastníky, seznámili je s cíli projektu a ve svém vystoupení též informovali o připravovaných akcích v rámci italského předsednictví v Radě EU v druhé polovině roku 2014. Specialistka z ASDO promluvila o zkušenostech získaných z řešení předchozích projektů s  tématikou gender ve vědě.

Abychom nemluvili jen o teorii, zařadili jsme do programu vystoupení dvou žen, zkušené profesorky a jako protiváhu mladé vědkyně na počátku své vědecké dráhy.  Paní profesorka Jitka Moravcová s bohatými životními zkušenostmi vyprávěla o tom, jaká byla její cesta k získání akademického titulu první ženy profesorky v oboru organické chemie, o dalším prvenství, kdy v  letech 2005 - 2007 zastávala jako první žena funkci prorektorky na VŠCHT Praha, v tomto případě pro vědu a výzkum. Pod jejím vedením nastavila nové koncepce práce tohoto oddělení, což se zúročilo ve vyšším zapojení v projektech tehdy nově zahajovaného 7.RP.  Nastavila takové podmínky, že se po sedmiletém pobytu v zahraniční (UK) vrátil na VŠCHT Praha talentovaný, dnes již profesor F. Štěpánek, který získal v obrovské konkurenci ERC grant na projekt CHOBOTIX , v té době první a jediný v celé ČR. Paní profesorka na své kariérní dráze musela překonávat mnohé překážky, ale nikdy se nevzdávala, je to žena stále velmi aktivní v pedagogické i ve vědecké činnosti, je zapojena do řady projektů s přesahem až do vědní politiky.

Na prof. Moravcovou navázala začínající vědkyně Ing. Jitka Čejková, PhD., která zahájila svoji vědeckou dráhu už jako studentka doktorského programu právě v projektu ERC (CHOBOTIX) v týmu mladého prof. F. Štěpánka. Téměř vzápětí po obhajobě disertační práce se jí narodilo dítě, ve své vědecké práci však mohla brzy pokračovat, díky možnosti umístit 2 leté batole do Dětského koutku ZKUMAVKA, zřízeného VŠCHT Praha. Ve svém vystoupení také tuto výhodu velice ocenila, zároveň i zmínila, že v týmu prof. Štěpánka nepociťuje žádné náznaky genderové nerovnosti, ač se jedná o pracoviště na Fakultě chemického inženýrství, kde je počet studentů i studentek vyvážený. Dr. Čejkové byla den před naší „Launch event“ udělena Cena rektora pro mladé akademické pracovníky VŠCHT Praha 2014. Oba tyto příběhy byly srovnáním toho, jak může akademická dráha v různých týmech a v různém období probíhat, obě přednášející sklidily velký potlesk.

Druhý blok prezentací jsme věnovali informacím o aktivitách projektu TRIGGER a jeho Akčním plánu probíhajícím na VŠCHT Praha. V úvodu promluvila Ing. A. Mittnerová, vedoucí řešitelského týmu na VŠCHT Praha, o přínosech projektu pro školu, pro její účast v národních i mezinárodních projektech, po té bylo slovo předáno projektovým partnerkám ze SOÚ AV ČR, v.v.i.. Mgr. M. Linková  představila plán genderové rovnováhy, její kolegyně Dr. M. Vohlídalová prezentovala výsledky statistických šetření v oblasti zastoupení mužů a žen od studia k akademickým pozicím, zastoupení na jednotlivých kariérních pozicích, vedoucích pozicích a v rozhodovacích orgánech VŠCHT Praha, Mgr. H. Víznerová představila akce, které jsou plánovány na rok 2014.

Po ukončení přednášek měli návštěvníci akce možnost ještě diskutovat u panelů s vystavenými postery a dalšími informačními materiály a ochutnat pivo uvařené v pivovaru Ústav biotechnologie, na naší Fakultě potravinářské a biochemické technologie. Celou akcí nás provázela Dr. K. Zdeňková z VŠCHT Praha, Ústavu biochemie a mikrobiologie. Prezentace jsou uveřejněny na webu http://gro.vscht.cz/, stránky projektu http://triggerproject.eu/.

trigger_1.jpg

Fotogalerie

IMG_7418
IMG_7426
IMG_7429
IMG_7464
IMG_7535
IMG_7585

Aktualizováno: 18.8.2015 14:07, Autor: Anna Mittnerová


KONTAKT

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace

Mapa webu
Sociální sítě
zobrazit plnou verzi