Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Bruselský audit na výbornou
iduzel: 5748
idvazba: 6503
šablona: stranka
čas: 16.6.2024 23:13:08
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 5748
idvazba: 6503
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/popularizace/media/tiskove-zpravy/5336/bruselsky-audit'
iduzel: 5748
path: 1/4111/942/994/5161/1314/1473/5336/5748
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Bruselský audit na výbornou

V Česku se najdou i instituce, které dokáží získat peníze na výzkum přímo z Bruselu, projekt nejen úspěšně řešit, ale i bezchybně administrovat jeho financování. Částku ve výši téměř 1 milionu EUR nárokovanou Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze za tříleté období řešení prestižního výzkumného projektu financovaného Evropskou výzkumnou radou (ERC) uznává Brusel v plné výši a uhradí do posledního centu, neboť bruselští auditoři neshledali při své kontrole ŽÁDNÁ pochybení.

Projekt s akronymem  CHOBOTIX, zabývající se vývojem chemických mikro robotů, řeší na  VŠCHT Praha výzkumný tým pod vedením mladého docenta Františka Štěpánka. Projekt od roku 2008 financuje Evropská výzkumná rada (ERC) v 7. Rámcovém programu. Je prvním grantem tohoto typu, který od ERC získal český výzkumník. Řešení projektu se letos chýlí ke konci, rýsují se první výsledky. Grant ve výši 1,64 mil EUR bude brzo celý vyčerpán, a proto si Evropská komise zadala provedení auditu, aby prověřila dosavadní financování projektu.

Na VŠCHT Praha nenechávají nic náhodě anebo pouze na samotném výzkumníkovi. V okamžiku, kdy obdrželi od Evropské komise zprávu, že projekt CHOBOTIX byl vybrán k financování, ujalo se administrace a finančního managementu Oddělení pro vědu a výzkum.

Vedoucí skupiny administrace EU projektů A. Mittnerová vzpomíná za začátky:„Vyjednali jsme s Evropskou komisí podmínky Grantové dohody, v manažerském systému školy jsme nastavili pravidla pro hrazení mzdových nákladů řešitelů projektu a systém pro generování tolik diskutovaných Time Sheetů (pracovních výkazů). Zahájili jsme okamžitě výběrová řízení na přístroje pro vybavení nové Laboratoře chemické robotiky a nábor členů vědeckého týmu včetně zahraničních výzkumníků“.

Administrace a management projektu není přímo financován samotným grantem ERC, proto si tyto činnosti VŠCHT Praha zajišťuje z vlastních zdrojů a částečně i z grantu MŠMT na projekt programu EUPRO, který podporuje účast českých vědeckých týmů v intra-evropské spolupráci ve vědě a výzkumu.  Že se to VŠCHT Praha vyplácí, prokázaly nyní výsledky auditu, který na základě požadavku Evropské výzkumné rady prováděla skupina auditorů z KPMG. Auditoři zkoumali kromě detailních výkazů nákladů účtovaných k tíži projektu i manažerský systém školy, který by měl zaručit, že jsou evropské peníze využívány k účelům deklarovaným v samotném projektu.

„Abychom dostáli přísným, ale logickým požadavkům finančních pravidel,“ říká A. Mittnerová, „musíme velmi dobře prostudovat všeobecné podmínky grantové dohody a v součinnosti s ekonomickým a personálním oddělením vyladit stávající manažerské systémy tak, abychom byli schopni po ukončení každého dílčího monitorovacího období projektu jednoznačně vyúčtovat, zdokladovat a obhájit způsobilost nákladů nárokovaných ve finanční a manažerské zprávě poskytovateli grantu ERC.“

Zapojení v Evropských výzkumných projektech financovaných přímo z Bruselu, zejména v 7. Rámcovém programu, je jednoznačným přínosem pro rozvoj vědeckého a vzdělávacího potenciálu vysoké školy, ale druhotně pomáhá také rozvíjet a zdokonalovat manažerské a účetní systémy školy, které pak zpětně využívají další řešitelé EU projektů. Rizikovost selhání při čerpání evropských grantů se tak daří úspěšně eliminovat.

Kontakt: Ing. Anna Mittnerová anna.mittnerova@vscht.cz,  tel.: 220 443 675

Aktualizováno: 19.9.2014 11:28, Autor:

KONTAKT

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace

Mapa webu
Sociální sítě
zobrazit plnou verzi