Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Škola → Vedení a orgány školy → Akademický senát → Volby do AS VŠCHT Praha → Volby 2020 → Volby do akademických senátů 2020 → Volby studentů na FTOP (a celouniverzitních pracovištích)
iduzel: 56481
idvazba: 65929
šablona: stranka_ikona
čas: 24.5.2024 18:36:51
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 56481
idvazba: 65929
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/skola/vedeni-skoly/akademicky-senat/volby-as-vscht/volby-2020/volby-portal/ftop'
iduzel: 56481
path: 1/4111/942/994/1011/512/5272/41465/55799/56125/56481
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Volby studentů na FTOP (a celouniverzitních pracovištích)

For information in English switch to English election webpage.

 

Jsem bakalářský nebo magisterský student FTOP

  • Volím spolu s doktorskými studenty 1 mandát v univerzitním senátu
  • Volím 1 mandát ve fakultním senátu

Jsem doktorský student FTOP

  • Volím spolu s bakalářskými a magisterskými studenty 1 mandát v univerzitním senátu
  • Volím 1 mandát ve fakultním senátu

Studuji v celouniverzitních programech (ekonomie, učitelství)

  • Volím spolu se studenty FTOP 1 mandát v univerzitním senátu

 


Seznamy kandidátů

Univerzitní senát

Senát FTOP, skupina Bc. a Mgr.

Senát FTOP, skupina Ph.D.

 

Medailonky kandidátů

Kandidáti jsou uvedeni v abecedním pořadí

Hrdličková Petra, Ing.

 ◳ hrdličková (jpg) → (ořez 215*215px)Kandiduji do: univerzitního senátu a fakultního senátu za doktorandy
Studuji: 1. ročník Ph.D. - program Chemie a technologie ochrany životního prostředí

Kdo jsem?

Jsem Petra Hrdličková, student doktorského programu. Za svůj studentský život na VŠCHT jsem si prošla dvěma fakultami, ale až na FTOP jsem se našla. Jsem oprimista, organizátor a trochu i lenoch. Mé motto je "Dělej, co tě baví, potom budou překážky menší." 

Proč byste mě měli volit?

Volena bych měla být pro svou organizovanost a snahu najít schůdné řešení pro všechny. Ráda bych se podílela na lepší organizaci nastupujících doktorandů a usnadnila jim těžší začátky v tomto studiu, popularizaci a zviditelnění naší fakulty. A v neposlední řadě urychlit propojení školního e-mail, především kalendáře, s MS Teams. 

zpět na seznam kandidátů

Hušek Matěj, Ing.

 ◳ hušek (jpg) → (ořez 215*215px)Kandiduji do: univerzitního senátu a fakultního senátu za doktorandy
Studuji: 1. ročník Ph.D. - program Energie a paliva

Kdo jsem?

Jmenuji se Matěj Hušek, je mi 26 let a už nemám studentské jízdné ve vlaku. Na FTOP jsem vystudoval Odpadové hospodářství, v současné době pokračuji v studiu PhD, kde se zabývám termickým zpracování čistírenského kalu. Mám za sebou roční studium ve finském Oulu. Studentem PhD jsem, protože bych se chtěl dále posunovat pomocí stáží a výzkumu pro prací v zahraničí. 

Proč byste mě měli volit?

Chtěl bych, aby VŠCHT byla školou 21. století, se zázemím pro studenty a s větším podílem výuky v angličtině. Prostředí naší školy je sterilní, neodpovídající dnešním standardům. Je zaneřáděno nepořádkem s cedulkou „MAJETEK ÚSTAVU XY, NEBRAT!“. Studenti, kteří jsou pomalí a neukořistí volnou židli v Respiriu, jsou odkázaní na plné NTK. Kde jsou místa pro relaxaci, pro tvorbu skupinové nebo vlastní práce? U nás na VŠCHT ne. Zaběhlý princip „přijď, poslechni a odejdi“ nevytváří příliš tvůrčí místo pro potkávání a samovzdělávání mladých lidí. Zároveň bych si přál, aby oficiálním jazykem VŠCHT byla i angličtina. Zvýšil se objem předmětů vyučovaných v angličtině ve třídách s českými a se zahraničními studenty. 

Ve fakultním senátu FTOP bych chtěl pracovat na třech bodech: vize x spolupráce x moderní výuka.  Má snaha by mířila: 1) K prosazení jasně definované vize směrování fakulty, ke stanovení krátkodobých a dlouhodobých cílů. 2) K nastavení viditelné spolupráce mezi ústavy. Jsme malá fakulta a bez spolupráce se nejsme schopni posouvat vpřed. 3) Využít postcovidovou dobu ke skloubení tradiční výuky s novými metodami (interaktivní výuka, s větším zapojení studentů, fungující platforma MS Teams…). Ke snaze nejen pomocí exkurzí, spojit reálné provozy s výukou.

zpět na seznam kandidátů

Jermář Petr

 ◳ jermar (jpg) → (ořez 215*215px)Kandiduji do: fakultního senátu za Bc. a Mgr. studenty
Studuji: 1. ročník Bc. - program Ekotoxikologie a enviromentální analýza

Kdo jsem?

Asi očekáváte, že na vás teď spadne pořádná hromada superlativ. Avšak to, co o mě potřebujete vědět je v celku prosté. Jsem otevřený novým informacím a rád si z věcí dělám srandu. Zkrátka chci žít zajímavý a zábavný život. To nezní tak špatně, ne? 

Proč byste mě měli volit?

Předvolební sliby, všichni je známe. Já vám dopředu neslibuju nic. Snad jen to, že se budu chovat jako já.  A Když už teď víte, kdo jsem, tak pro vás nebude těžké se rozhodnout. Budu otevřený a komunikativní jako doposud. Tak a teď už běžte volit, ať to máte rychle za sebou. 

zpět na seznam kandidátů

Keprtová Karolína, Ing.

 ◳ keprtová (jpg) → (ořez 215*215px)Kandiduji do: univerzitního senátu
Studuji: 3. ročník Ph.D. - program Chemie a technologie ochrany životního prostředí 

Kdo jsem?

Jsem absolventkou magisterského studijního programu Odpadové hospodářství. Po promoci jsem rok pracovala jako analytik na skládce Ďáblice. Na doktorát jsem nastoupila, protože mi vědecko-vyzkumné prostředí chybělo a cítila jsem, že mám chuť se dál vzdělávat a zároveň se podílet na výuce v nižších ročnících. Současně pracuji v CENIA, české agentuře životního prostředí jako specialista IPPC a mám tak možnost poznat problematiku ochrany životního prostředí z pohledu průmyslových ekologů.  

Proč byste mě měli volit?

Mým cílem je reprezentovat zájmy studentů a to především se zaměřením na lepší fungování komunikace mezi studenty a vedením naší školy. Budu přinášet nejen informace o aktuálním dění ale též v rámci udělených pravomocí a možnosti zasahovat do jeho průběhu na základě Vašich podnětu.  

zpět na seznam kandidátů

Kuklová Kristýna, Bc.

 ◳ kuklova (jpg) → (ořez 215*215px)Kandiduji do: univerzitního senátu
Studuji: 1. rožník Mgr. - program Odvětvový management - Řízení chemického průmyslu

Kdo jsem?

Jsem studentka nově vzniklého ekonomického oboru, pro který jsem se rozhodla po úspěšném dokončení bakalářského studia na FCHI. Jelikož ráda trávím čas s přáteli, právě oni mě motivovali ke kandidatuře. Mezi mé největší záliby patří literatura, sport a VÍNO :D 

Proč byste mě měli volit?

Vzhledem k tomu, že jsem na VŠCHT 4. rokem a v součastnosti jsem členem týmu Tutorů, myslím si, že mám přehled o životě na škole i mimo ni. Proto předpokládám, že nejen tyto znalosti bych mohla využít v roli senátora. Mým cílem je přispět k integraci ekonomických oborů na VŠCHT, které dle mého názoru mohou zvýšit prestiž univerzity. Věřím, že budu vhodným prostředníkem k propojení světa ekonomie a chemie.  

zpět na seznam kandidátů

Kvaček Robert, Bc.

 ◳ kvaček (jpg) → (ořez 215*215px)Kandiduji do: fakultního senátu za Bc. a Mgr. studenty
Studuji: 1. ročník Mgr. - program Technologie vody 

Kdo jsem?

Ahoj, jmenuji se Robert, je mi 22 let a pocházím z Prahy. Na „FTOPce“ studuji čtvrtým rokem a nejvíce se zajímám o vodárenství. Ve volném čase rád zajdu na fotbal, zahraji si bridž nebo vyrazím na výlet do přírody. Když se donutím, jdu si zaběhat, nebo si zahrát badminton s kamarády. Přátele by mě asi popsali jako člověka, který má věčně dobrou náladu a srší trapnými vtípky. 

Proč byste mě měli volit?

Bohužel už od seznamováku slýchám narážky na naši fakultu ohledně nízké aktivity, problému sehnat lidi na akce pro studenty atd. Přestože to ostatní myslí většinou v nadsázce, tak čím dál tím víc dospívám k názoru, že je to pravda. Sice jsme nejmenší fakultou s poměrně nízkým počtem studentů, ale těch aktivních je opravdu málo. Ani já jsem se do letošního roku příliš neangažoval a nebýt mého kamaráda z FPBT, nic by se asi nezměnilo. Díky němu jsem v červnu vstoupil do kolegia studentských senátů a spolků (K3S) a zjistil jsem, že oproti ostatním fakultám výrazně zaostáváme v prosazování studentských návrhů ve fakultním akademickém senátu. Rád bych tento fakt změnil. Mým dalším cílem je kromě prosazení těchto návrhů i zvýšení zájmu o aktivní život na škole mezi vámi. 

zpět na seznam kandidátů

Rada Václav

 ◳ rada (jpg) → (ořez 215*215px)Kandiduji do: univerzitního senátu
Studuji: 3. ročník Bc - program Ekonomika a management

Kdo jsem?

Jsem studentem Ekonomiky a managementu v 3. ročníku bakalářského studia jakožto jeden z těch, kteří přešli z MÚVS ČVUT v letošním roce.  

Proč byste mě měli volit?

Kandiduji do senátu jako reprezentant Ústavu ekonomiky a managementu. Budu usilovat o směr školy, který byl zasazen letošním rokem - to jest rozšíření ekonomických studií na VŠCHT a jejich zasazení do struktury školy. Pevně věřím v jejich hodnotu na akademickém poli univerzity. 

zpět na seznam kandidátů

Rošková Zuzana, Ing.

 ◳ roskova (jpg) → (ořez 215*215px)Kandiduji do: univerzitního senátu a fakultního senátu za doktorandy
Studuji: 2. ročník Ph.D. - program Chemie a technologie ochrany ŽP

Kdo jsem?

Zdravím, jsem studentkou PGS studia na FTOP. V rámci studia se zabývám přírodními chelatačními činidly a jejich aplikacemi v dekontaminačních technologiích. Mimo studium se zabývám emisemi skleníkových plynů. Ve volném čase při špatném počasí se snažím být kreativní a tvořit rukama. Když je hezky, tak jsem venku v přírodě. 

Proč byste mě měli volit?

Nemám ráda politické sliby, takže tu nebudu moc rozvíjet nějaký "volební program", jelikož sama pořádně nevím co tato funkce obnáší. Byla jsem nominována a řekla jsem si, tak to zkusím. 

zpět na seznam kandidátů

Valtr Jaromír, Ing.

 ◳ valtr (jpg) → (ořez 215*215px)Kandiduji do: fakultního senátu za doktorandy
Studuji: 1. ročník Ph.D. - program Energie a paliva

Kdo jsem?

Jsem studentem 1. ročníku doktorandského studia. V předchozích letech jsem studoval obor Chemie a technologie paliv a prostředí na Ústavu energetiky. Již dlouhou dobu se zajímám o dění na VŠCHT a přemýšlím, jak zlepšovat chod naší fakulty. 

Proč byste mě měli volit?

Chtěl bych se zaměřit na zkvalitňování distanční výuky a výukových materiálů a celkově na zpříjemnění a zefektivnění studia. Podporoval bych rozšíření výuky jazyků a informačních technologií. Hodlám se zasadit i o liberalizaci bydlení na kolejích VŠCHT a zlepšování vztahů mezi vedením Správy účelových zařízení a ubytovanými studenty. 

zpět na seznam kandidátů

Aktualizováno: 23.11.2020 13:59, Autor: Jan Kříž

KONTAKT

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace

Mapa webu
Sociální sítě
zobrazit plnou verzi