Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Škola → Vedení a orgány školy → Akademický senát → Volby do AS VŠCHT Praha → Volby 2021 → Volby do akademických senátů 2021 → Volby studentů na FCHT - 2021
iduzel: 61811
idvazba: 73368
šablona: stranka_ikona
čas: 16.4.2024 00:02:05
verze: 5378
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 61811
idvazba: 73368
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/skola/vedeni-skoly/akademicky-senat/volby-as-vscht/volby-2021/volby-portal/fcht'
iduzel: 61811
path: 1/4111/942/994/1011/512/5272/41465/60997/60998/61811
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Volby studentů na FCHT - 2021

For information in English switch to English election webpage.

 

Hlasování ve volbách probíhá elektronicky od pondělí 29. 11. do čtvrtka 2. 12. 2021 pomocí VOLEBNÍ APLIKACE.

Jsem bakalářský nebo magisterský student

  • Volím spolu s doktorskými studenty 1 mandát v univerzitním senátu
  • Volím 1 mandát ve fakultním senátu

Jsem doktorský student

  • Volím spolu s bakalářskými a magisterskými studenty 1 mandát v univerzitním senátu
  • Volím 1 mandát ve fakultním senátu

 


Seznamy kandidátů

Univerzitní senát

Senát FCHT, skupina Bc. a Mgr.

Senát FCHT, skupina Ph.D.

 

Medailonky kandidátů

Kandidáti jsou uvedeni v abecedním pořadí

Fabiánová SilvieFabianová Silvie

Kandiduji do: fakultního senátu ve skupině bakalářských a magisterských studentů
Studuji: 1. ročník Mgr. - Odvětvový management, Syntéza a výroba léčiv

Kdo jsem?

Ahoj! Jsem Silvuš a studuju první ročník magisterského studia obor Výroba léčiv. Když zrovna "nevyrábím" léčiva, tak se věnuju kruhovému tutoringu a studentskému spolku IAESTE, kde jsem se účastnila organizace veletrhu Chem-iK. Ve volném čase ráda hraju deskové hry, objevuju taje asijské kuchyně a zajímám se o módu a kosmetiku.

Proč byste mě měli volit?

Rozhodla jsem se kandidovat, jelikož ráda zlepšuju a posouvám věci okolo sebe. Zajímá mě dění ve škole, do kterého jsem už měla možnost nahlédnout v rámci IAESTE. Chtěla bych dostat do povědomí studentů různé možnosti jejich budoucího uplatnění a s tím související významnost soft skills. Není to ovšem jediná věc, kterou bych ze své pozice prosazovala. Chtěla bych být hlavně zástupcem studentů a se zápalem prosazovat i vaše nápady.

zpět na seznam kandidátů

Hala MiroslavHala Miroslav

Kandiduji do: univerzitního senátu
Studuji: 1. ročník Ph.D. – Chemie a chemické technologie

Kdo jsem?

Jmenuji se Mira Hala, v září jsem nastoupil do prvního ročníku doktorského studia na Ústavu anorganické technologie, a jsem místopředseda akademického senátu za studenty.

Když jsem před dvěma lety psal medailonek, nevěděl jsem co do něj napsat. Měl jsem za sebou turnus seznamováku jako vedoucí a znal jsem pár kamarádů ze senátů, zajímala mě politika a rád jsem pomáhal lidem. Nevěděl jsem do čeho jdu. Teď už to vím. První rok jsem sbíral zkušenosti a seznamoval se s procesy ve školní politice, druhý rok jsem se stal předsedou a začal vést studentskou komoru. Za sebou mám také několik úspěšných projektů, z těch nejmladších třeba organizaci „První akademické“ po imatrikulacích prváků.


My name is Mira Hala. I started my first year of doctorate studies at the Department of inorganic technology. I am currently the vice-chair of the academic senate.

I did not know what to write to introduce myself two years ago. I had been a leader at freshman orientation, had a few friends from academic senates, had an interest in politics, and liked to help people. I had no idea know what to expect. Now I know. I gathered experience in the first year, became a vice-chair in the second, and started to lead the student chamber. There are a few successful projects behind me, the most recent being „První akademická“ after freshman matriculation.

Proč byste mě měli volit?

Za minulé volební období se nám společně s kolegy ze studentské komory podařilo vybudovat respekt před vedením, čímž jsme získali prostor pro řešení studentských problémů. Společně s Marianou Hankovou jsme získali silné postavení ve Studentské komoře Rady vysokých škol, která řeší celorepublikové problémy studia před ministerstvem a zároveň je skvělým zdrojem nápadů a příkladů dobré praxe z jiných vysokých škol.

Některé problémy se dají vyřešit jednou schůzkou, jiné, jako je třeba koncepce doktorského studia nebo duplikace předmětů na nižších stupních, jsou hluboko v systému školy a celého školství.

Pracujeme na zlepšení komunikace se studentskou obcí a na spolupráci s fakultními senáty a spolky. Přál bych si aby se vyrovnal počet senátorů a senátorek, které poté půjdou příkladem nejenom na univerzitě a vytvoří prostředí pro budoucí generace. Mým velkým cílem je vznik pozice ombudsmana, který by pomohl řešit konflikty mezi akademiky a studenty. Velkým přínosem by také bylo začlenění kariérního a motivačního předmětu do studijních plánů. Vašeho hlasu si vážím a slibuju, že vás budu hrdě reprezentovat.


With my colleagues, we have earned respect from the university management allowing us to promote student interests. Together with Mariana Hanková, we have a strong position at the Students chamber of the council of HEIs. This institution solves nationwide education problems, communicates and advises the ministry, and is a great source of inspiration and examples of good practice.

Some problems can be solved with one meeting, some, as is the conception of doctorate studies or duplication of subjects at pregraduate levels, are deep in the university system and the whole education.

We work to make communication with the student body, faculty senates, and student organizations better. I wish the number of woman senators would increase. They would lead by example and inspire, not only at the university, and could create an environment for future generations. My big ambition is to appoint an ombudsman to help solve conflicts between academics and students. Integration of a career and motivation subject to our curriculums would help to improve our education. I would appreciate your vote and promise you I will represent you proudly.

zpět na seznam kandidátů

Havlíková PetraHavlíková Petra

Kandiduji do: fakultního senátu ve skupině bakalářských a magisterských studentů
Studuji: 2. ročník Mgr. – Chemie a technologie materiálů

Kdo jsem?

Jmenuji se Petra Havlíková a studuji magisterský obor Biomateriály. Mým domovským ústavem je Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství. Už dva roky jsem členkou Tutorů a koordinátorkou projektu Kruhový tutoring, kterého jsem jedna ze zakladatelek. Baví mě výlety a poznávání nových míst, ze kterých si vždy přivezu pár turistických známek.


My name is Petra Havlíková and I study Biomaterials at The Department of Metals and Corrosion Engineering. I am member of Tutors for two years. Part of my work is being coordinator of project Kruhový tutoring where I was as one of founding members. My avocation is travelling and discovering of new places. From many places I bring several tourist stamps.

Proč byste mě měli volit?

Naše škola mi přirostla k srdci a ráda bych i nadále pomáhala v jejím rozvoji. Má účast na Výjezdním zasedání K3S mě přesvědčila, že je stále co zlepšovat. V současnosti na naší škole studuje 54 % studentek, ale své zastoupení mají pouze ve 2 z 8 senátorů. Podle mého by se toto procentuální zastoupení mělo odrazit i ve složení senátu. Ráda bych byla jedním z hlasů dívčí části v senátu.


Our school really grew on my heart and I would like to help in its development. Participation on annual meeting of K3S convinced me, that there is always something to be improved. At this time there is 54 % of female students, but their reprersentation in senate is only 2 from 8 senators. In my opinion this percentage should be reflected in the senate composition. I would like to be one of the women voices in the senate.

zpět na seznam kandidátů

Hříbalová SoňaHříbalová Soňa

Kandiduji do: fakultního senátu ve skupině doktorských studentů
Studuji: 3. ročník Ph.D. – Chemie a technologie materiálů

Kdo jsem?

Jsem studentka 3. ročníku doktorského studia na Ústavu skla a keramiky, na VŠCHT jsem už osmým rokem. V Akademickém senátu FCHT jsem již strávila téměř dva roky. Během této doby jsem studentskou část zastupovala jako její místopředsedkyně, jsou ale i další místa, kde se věnuji zájmům studentů. Tím je i Etická komise VŠCHT Praha. Spousta z vás mě jistě zná z přednášek „Přemýšlíš nad doktorátem?“ a „Prvák na doktorátu“, které spolupořádám se svými kolegy.

V rámci svého doktorátu se zabývám několika okruhy: rozptylem světla v transparentní keramice, předpovídáním vlastností piezoelektrické keramiky a obecně řečeno předpovídáním vlastností heterogenních materiálů a metamateriálů.


I am a 3rd-year doctoral student at the Department of Glass and Ceramics, and this is my eighth year at UCT Prague. I have spent almost 2 years in the Academic Senate of FCT and during that time, I have been representing the student section as its vice-chairman. Another position where I am representing students of our university is the Ethics Committee of UCT Prague. Many of you already know me from the seminars „Are you considering doing a PhD?“ and „PhD Freshmen?“ I am co-organizing every year with my colleagues.

In my doctoral studies, I deal with several topics: light scattering in transparent ceramics, property predictions of piezoelectric ceramics, and, generally said, property predictions of heterogeneous materials and metamaterials.

Proč byste mě měli volit?

Uplynulé dva roky jsem se nejen v senátu věnovala nejrůznějším tématům tykajících se doktorského studia. Byla to ta aktuální covidová, například zákaz vstupu do školy, ale i ta dlouhodobá jako zlepšování informovanosti doktorandů ohledně studia, hodnocení a financování doktorandů. Ale také témata, která se týkají i zahraničních doktorandů – začali jsme pořádat přednášky k doktorátu i anglicky.

Kromě doktorandských témat, kdykoliv to bylo možné, jsem se zapojovala i do jiných projektů, například do proslulých covidových Carbonlinů.

Brzy bude pravděpodobně třeba otevřít téma doktorského studia v širším měřítku kvůli chystané novele zákona. Téma, kterému bych se chtěla věnovat, jsou příčiny špatných zkušeností s doktorským studiem, jeho prodlužování a případné nedokončení. Toto totiž pojímá vše, co je třeba řešit – informovanost o doktorském studiu a povinnostech, financování, pedagogika, plnění doktorských předmětů a spousta dalšího. Všechno to jsem už v uplynulém volebním období nakousla a pokusila se přispět ke zlepšení, a tomu všemu se v každém případě plánuji věnovat i v příštích letech – v senátu a/nebo mimo něj.

Pokud se mě rozhodnete v těchto volbách podpořit a zvolíte mě svým zástupcem tak stejně jako doposud, budu řešit každou záležitost, se kterou se na mě obrátíte, a budu vás v senátu zastupovat, jak nejlépe dovedu.


During the past two years, I have been engaged with topics regarding doctoral studies. The covid-related as well as long-term topics – improving the awareness of doctoral students about study obligations, their rating, and financing. Moreover, I have focused on issues regarding international students. For example, we started organizing seminars about doctoral studies in English.

Soon, the topic of doctoral studies will have to be opened on a larger scale due to the expected changes in the law. I would like to look into the causes of bad experiences with doctoral studies and their unsuccessful completion. Because this topic contains everything that has to be addressed – the awareness about doctoral studies and the obligations, financing, pedagogics, education, and much more. I have already dealt with all of these topics and contributed to improving the current situation and I plan to deal with this in the future as well – in the senate and/or outside the senate.

If you decide to support me and elect me as your representative, then (in the same way as up until now), I will take care of all the issues you contact me with and I will represent you in the senate to my best abilities.

zpět na seznam kandidátů

CutiLe Tuan Anh

Kandiduji do: univerzitního senátu a do fakultního senátu ve skupině doktorských studentů
Studuji: 1. ročník Ph.D. – Chemie a chemické technologie

Kdo jsem?

Říkají mi Cuti a jsem kruhový tutor (3 kruhů), tutor (koordinátor pro e-mailový tým), zakladatel/vedoucí/choreograf Street dance oddílu ÚTVS VŠCHT Praha, člen 4students, člen VŠCHT Gaming, PhD. student/kolega na ÚOT (111), popularizátor (Otevřená univerzita), „integrátor“ (tutorské aktivity, seznamovací kurzy a další integrační akce), fanoušek našeho školního orchestru, rekreační tenista, basketbalista, florbalista, lukostřelec, tanečník, šachista (shout out UCT Chess clubu!), starší bratr, syn, přítel a kamarád. ^^ :3 A nyní Váš kandidát do senátu!

PS: seznam NENÍ seřazen dle důležitostí funkcí a aktivit ;)


They call me Cuti and I am a study group tutor (for 3 study groups), member of Tutors (coordinator of the e-mail response team), founder/manager/choreographer of the Streetdance section of the Department of Physical Education and Sport of UCT Prague, member of 4students, member of UCT Gaming, PhD. student/colleague at the Department of Organic Technology (111), popularizer of our university, „integrator“ (projects for Tutors and other projects for integrating students), a fan of our university orchestra, recreational tennis player, basketball player, floorball player, archer, dancer, chess player (shout out to the UCT Chess Club!), an older brother, son, boyfriend and a friend. ^^ :3 And a senate candidate now aswell!

PS: the list is NOT sorted by the importance of those functions and activities ;)

Proč byste mě měli volit?

Díky všem svým aktivitám se dostávám velmi často do kontaktu nejen se studenty všech úrovní studia, ale i zaměstnanci školy. V posledních 2 letech v rámci své funkce jako vedoucí spolku Tutoři jsem dokázal dobře tyto dva pomyslné světy spojovat dohromady, najít vhodné kompromisní řešení, případně vykomunikovávat názory jedné strany té druhé. A na tuto práci bych chtěl navázat v senátu. Senát se samozřejmě od činnosti Tutorů diametrálně liší, ale svoje organizační, komunikační a manažerské dovednosti jsou jistě přenositelné i do senátorského prostředí, kde bych se chtěl zaměřit na onu komunikaci ve všech směrech, tj. fakultní senát-akademický senát, studenti-zaměstnanci, senát-akademická obec… Další témata/projekty, na které bych se chtěl zaměřit: kvalita výuky (např. ankety), ERD, digitalizace, výuka předmětů v AJ.


Due to all of my activities I get to interact not only with students at all levels of study but with the staff and employees of the university aswell. In the last 2 years as a Tutor I was able to bring those two worlds closer together, find an acceptable solution for both sides to a few problems or effectively explain the views of one side to another. I would love to continue in the same manner as a senator. The way Tutors and senate operate are very different but I am confident that I can apply my organizational, communication and management skills at the senate level aswell, where I would like to focus on the before mentioned communication between all the entities, e.g. faculty senate-academic senate, students-employees, senate-rest of academic community… Other topics/projects I would like to focus on are: quality of the education (for example the SIS survey), ERD, digitization, classes in English.

zpět na seznam kandidátů

Priškin JonášPriškin Jonáš

Kandiduji do: univerzitního senátu
Studuji: 3. ročník Bc. – Chemie biomateriálů pro medicínské využití

Kdo jsem?

Ahoj, jsem třeťák na FCHT. Věnuju se polymerům a dalším oblastem biomateriálů. Zajdu někdy na stěnu nebo na výjezd Hodin moderní chemie a snažím se starat o svěřený kruh 107 😃 Mohli jste mne v poslední době potkat v laborce, jako fotografa na Labyrintu školou nebo jako organizátora zápočťáku Mat A nanečisto.


Hi, I am currently attending third grade at Faculty of Chemical Technology. My field of study are polymers, more precisely in medicinal use. In free time, I sometimes climb, go on HMCH (modern lessons of chemistry) and I am tutoring group 107. We might seen each other in lab, at School Labyrint run (I was taking pictures) or at mock Maths A exam.

Proč byste mě měli volit?

Snažím se ve všem hledat nějaké optimalizace, a to asi protože jsem líný. Každá příležitost je pro mne zajímavá, zapojuju se do popularizačních akcí školy a baví mne naslouchat a řešit problémy ostatních. Vnitřní běh školy je další dimenze toho, z čeho vychází naše studium. Věřím, že na dosavadními nápady na zlepšení, které máme (konzistentnější info k předmětům a jejich organizaci, chaotický e-learning, řazení sylabu) se mi podaří dostat lepší náhled z hlediska vedení. Věci jsou složité, ale vždy existuje nějaká cesta 🥳


I am always looking for any optimisations, maybe due to my laziness. Every opportunity is interesting for me. I am active at school popularisation events and listening to others and solving their troubles a joy for me. The inside run of our school is the next dimension projected in our studies. For ideas for improvements and issues gathered in the past years (consistency about subjects, chaotic e-learning, sorting of our sylabus) I hope to gather a better point of view. Things are difficult, but there is always a way 🥳

zpět na seznam kandidátů

Tsepeleva AlisaTsepeleva Alisa

Kandiduji do: fakultního senátu ve skupině doktorských studentů
Studuji: 2. ročník Ph.D. – Chemie a technologie materiálů

Kdo jsem?

Russian girl in Prague – jak by mohl zazpívat Sting. V rámci oboru Metalurgie se věnuji studiu metod přípravy nových legovaných slitin na bázi hliníku a manganu – kovů historicky široce využívaných v průmyslu: od kostry prvních vzducholodí Zeppelin až po moderní vesmírné lodě a plechovky ječného nápoje, co si dáváte s přáteli po škole. Díky práci na ÚFP AV v rámci diplomky jsem se naučila vidět za každým odborníkem především člověka, se kterým se dá či nedá dohodnout. Svůj volný čas věnuji knihám, napodobuji tím konverzaci s chytřejšími lidmi než já.


Russian girl in Prague – how Sting could sing. Within the specialization Metallurgy, I’m studying methods of preparation of new alloys based on aluminum and manganese – metals historically widely used in industry: from the skeleton of the first airships Graf Zeppelin to the modern spaceships and tins of barley drink that you take with friends after lectures. Thanks to working at the IPP CAS within my diploma thesis, I have learned to see primarily a man behind every expert, with whom it is possible or impossible to negotiate. In my spare time, I focus on books, where I always find smarter and more experienced people than I am.

Proč byste mě měli volit?

Pokud se stejně jako Kafkův zeměměřič snažíte dostat na Hrad ať už s administrativními dokumenty, studijními problémy nebo jen novým nápadem, ale Vás neslyší, navrhuji zaklepat na bránu společně. Život zdaleka není růžový i vaše problémy mohou zůstat bez řešení, ale nikdo nám nebrání navýšit entropii kolem Vaší situace, zvýšit tímto pravděpodobnost kladného pro nás výsledku, i když řeč vašeho parťáka bude s přízvukem =).


If you have been trying, like Kafka's surveyor, to get to the Castle, whether with administrative documents, study problems or just a new idea, but no one hears you, let`s knock on the gate together. Life is far from rosy and your problems may remain unresolved, but no one prevents us from increasing the entropy around your situation and thus increasing the probability of a positive result for you, even if your assistant will speak with Russian accent =).

zpět na seznam kandidátů

Vacek CyrilVacek Cyril

Kandiduji do: fakultního senátu ve skupině bakalářských a magisterských studentů
Studuji: 3. ročník Bc. – Chemie a technologie materiálů

Kdo jsem?

Jsem student, ale mám pocit, že jsem byl pandemií připraven o část toho, co pro mě být student znamenalo a teď tedy dělám co mohu, abych ztracený čas dohnal. Snažím se obklopit přáteli mezi kterými je mi dobře a navštívit tolik kaváren kolik jeden může. Jsem také idealista, a proto věřím v optimální a koncepční řešení, kterých se snažím dosáhnout přes skepsi skeptiků. To je asi také důvod, proč jsem se rozhodl kandidovat.


I am a student but I have a feeling that I had been robbed of something that being a student meant to me. Now I am trying my best to catch it up. I am trying to surround myself with friends I feel great being around and visit as many cafes as one person possibly can. I am an idealist and I trust in optimal and conceptual solutions and I am trying to find them over skepticism of skepticist. That is also probably the reason why I have decided to candidate.

Proč byste mě měli volit?

Touha aktivně se podílet na chodu školy se ve mně nakumulovala a myslím, že fakultní senát je ideální místo, kde ji přetavit v něco dobrého. Kvůli zmíněnému idealismu jsme se s přáteli v našem rodném městě, Železném Brodě, začali věnovat komunální politice a jako zastupitel jsem načerpal některé zkušenosti, které bych mohl využit. Žijeme v době zběsilého rozvoje technologií, které nevyhnutelně pronikají i do vzdělávání. Myslím, že je povinností studentů informovat školu o možnostech aplikace technologií při výuce a administrativě a zasadit se o jejich implementaci. Čas ukázal, že mnohé nástroje zavedené narychlo během pandemie jsou skvělé a využitelné i během prezenční výuky. Je teď na nás, abychom postup sjednotili a nástroje dopilovali. Například v tom vidím obrovský potenciál fakultního senátu.


My desire to take an active part in university development has accumulated and I think that faculty senate is a great place where I can transform this desire into something beneficial. My friends and I started to participate in communal politics in our hometown Železný Brod couple of years ago due to the mentioned idealism and I think that as a representative i have gained some experiences I could use. We live in a time of rapid development of technologies which inevitably permeate into education. I think that students are obligated to inform university about possibilities of aplication of these technologies in teaching and administration. Time has shown that a lot of tools implemented rapidly during pandemic are great and useable during face to face teaching also. It is our job to unify and refurbish those tools now. For example in this I see a huge potential of faculty senate.

zpět na seznam kandidátů

Aktualizováno: 29.11.2021 13:55, Autor: Jan Kříž

KONTAKT

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace

Mapa webu
Sociální sítě
zobrazit plnou verzi