Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 41748
idvazba: 45127
šablona: stranka_ikona
čas: 17.4.2024 07:35:47
verze: 5378
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 41748
idvazba: 45127
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/veda-a-vyzkum/ceny-a-souteze/ceny-udelene/medaile-emila-votocka/41748'
iduzel: 41748
path: 1/4111/942/994/1014/2302/5278/5687/41748
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

prof. Ing. Dušan Čurda, CSc.

Prof. Čurda absolvoval Vysokou školu zemědělskou v Brně, jeho celoživotní profesní kariéra je však svázána s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze a její Fakultou potravinářské a biochemické technologie, na které působil od roku 1955 jako aspirant a asistent profesora Kyzlinka a to nejprve na katedře kvasné technologie a konzervárenství a později na katedře konzervace potravin a technologie masa. V roce 1967 se habilitoval, rok nato byl jmenován docentem a v roce 1990 profesorem pro obor Konzervace potravin. V letech 1989 – 1994 vedl Ústav konzervace potravin a technologie masa.

Pedagogická a vědecká činnost prof. Čurdy je spjata především s problematikou balení potravin, i když se aktivně věnoval i dalším oblastem, zejména zpracování ovoce a zeleniny. Hlavní přínos prof. Čurdy lze jednoznačně spatřovat v tom, že už na počátku padesátých let minulého století spolu s prof. Kyzlinkem jako první v tehdejším Československu a jedni z prvních v Evropě pochopili důležitost obalové techniky v potravinářství a prosadili výuku tohoto tématu na vysokoškolské úrovni (v tuzemsku po dobu následujících zhruba čtyř desetiletí jako jediní). Prof. Čurda jako první přednášející předmětu Balení potravin a tvůrce jeho koncepce využil již tehdy originální, dodnes nepřekonaný systém formulovaný posléze v knize Balení potravin, která vyšla v několika vydáních. Byl autorem několika dalších skript, jeho kurzy na VŠCHT absolvovalo celkem přes tisíc studentů, vedl asi 100 diplomových a doktorandských prací.

Vědecká činnost prof. Čurdy byla zaměřena nejen na studium různých aspektů ochranné funkce obalů, asi nejznámější jsou jeho práce týkající se vlivu obalu na oxidoredukční změny potravin, podmínek koroze kovových obalů potravin, vliv obalu na průběh tepelných procesů atd., ale i hodnocení vlivu obalové techniky na životní prostředí, ekonomiku balení apod. Ve spolupráci s prof. Slavíčkem již v prvé polovině šedesátých let využíval počítačových aplikací pro modelování chemických změn probíhajících v balených potravinách. Je autorem více než stovky vědeckých publikací v zahraničních i tuzemských časopisech.

Prof. Čurda byl během své aktivní kariéry i schopný organizátor. Spolupodílel se na vytvoření Výzkumného ústavu balení potravin v Praze pozdějšího Institutu pro manipulaci, dopravu a skladování (IMADOS), s kterými úzce spolupracoval. Organizoval postgraduální kurzy pro pracovníky potravinářského průmyslu, účastnil se prací hodnotitelských komisí obalových a potravinářských veletrhů, soutěže Obal roku atd.

Návrh na ocenění Votočkovou medailí pro prof. Čurdu, který letos oslavil 88. narozeniny, je za celoživotní dílo v oblasti pedagogické, vědecko-výzkumné i společenské. Charakteristickými vlastnostmi prof. Čurdy jsou profesionalita a odbornost, pracovitost a spolehlivost. Neméně významným rysem vždy byl jeho chápavý a lidský přístup ke kolegyním, kolegům a studentům.

Aktualizováno: 19.12.2017 11:46, Autor: Jan Kříž

KONTAKT

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace

Mapa webu
Sociální sítě
zobrazit plnou verzi