Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 41749
idvazba: 45128
šablona: stranka_ikona
čas: 17.6.2024 06:09:30
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 41749
idvazba: 45128
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/veda-a-vyzkum/ceny-a-souteze/ceny-udelene/medaile-emila-votocka/41749'
iduzel: 41749
path: 1/4111/942/994/1014/2302/5278/5687/41749
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

doc. Ing. Karel Ciahotný, CSc.

Doc. Ing. Karel Ciahotný, CSc. je významným odborníkem v oblasti chemického a energetického zpracování paliv se zaměřením na adsorpční materiály v ochraně ovzduší.

Profesní život doc. Ciahotného je úzce svázán s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze, Fakultou technologie ochrany prostředí. Studium na VŠCHT Praha ve studijním oboru Technologie paliv, zaměření Plynárenství, koksochemii a ochrana ovzduší ukončil v r. 1981. Po obhajobě kandidátské disertační práce v r. 1985 pracoval postupně na Ústavu plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší, nyní Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší, VŠCHT Praha ve funkcích odborného asistenta a docenta. Habilitován docentem byl v roce 1999 a to pro obor Chemické a energetické zpracování paliv. V letech 2000 – 2002 působil na fakultě jako proděkan FTOP pro styk s průmyslem a zahraniční styky, v letech 2002 – 2004působil jako prorektor VŠCHT Praha pro vědu a výzkum. Od roku 2006 působí jako vedoucí Ústavu plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší (dříve Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší).

Doc. Ciahotný se po celou dobu působení na VŠCHT Praha intenzivně věnuje jak pedagogické, vědecko-výzkumné i manažerské činnosti. Svojí prací významně přispěl k rozvoji oboru chemického a energetického zpracování paliv. Výrazně se také zasloužil o rozvoj spolupráce VŠCHT Praha s průmyslovou praxí. Po celou dobu svého působení spolupracuje s klíčovými průmyslovými partnery z oblasti plynárenství, s plynárenskými distribučními společnostmi a státní správou i dalšími organizacemi a vědeckými ústavy.

Karel Ciahotný patří mezi významné osobnosti VŠCHT Praha, která si plně zaslouží udělení medaile prof. Emila Votočka za přínos v rozvoji českého plynárenství a energetiky v oblasti ochrany ovzduší a prostředí, za úspěšné řešení mezinárodních projektů, za příkladné řízení ústavu a péči o osobní rozvoj zaměstnanců ústavu i za rozvoj spolupráce mezi ústavy fakulty a za rozvoj spolupráce mezi VŠCHT a partnery z praxe.

Aktualizováno: 19.12.2017 11:48, Autor: Jan Kříž

KONTAKT

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace

Mapa webu
Sociální sítě
zobrazit plnou verzi