Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Věda a výzkum → Projektové centrum - Iniciační granty
iduzel: 46932
idvazba: 52451
šablona: stranka_submenu
čas: 30.11.2021 12:35:14
verze: 5002
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Iniciační granty – Fond Dagmar Procházkové

For English version please continue here.

Iniciační grant je poskytován na vědecký projekt, jehož úspěšné řešení slibuje vytvoření samostatného výzkumného směru na VŠCHT Praha.

Oprávněným navrhovatelem je vědecko-výzkumný pracovník s mezinárodními zkušenostmi, který

  1. získal titul Ph.D. (nebo ekvivalent), a do začátku lhůty pro podávání návrhů projektů neuplynulo více než 8 let od jeho udělení, přičemž do této doby se nezapočítává řádně doložená mateřská a rodičovská dovolená, případně doložená dlouhodobá nemoc,
  2. není zaměstnancem VŠCHT Praha nebo doba jeho souvislého zaměstnaneckého poměru na VŠCHT Praha bezprostředně před začátkem lhůty pro podávání návrhů projektů nepřesáhla 12 kalendářních měsíců,
  3. v minulosti mu iniciační grant nebyl udělen.

Další informace viz pravidla v sekci dokumenty

Aktuální výzva

  • V roce 2021 lze udělit dva dvouleté iniciační granty
  • Celková výše prostředků přidělených iniciačnímu grantu bude 2 400 000 Kč
  • Nejzazší termín zahájení řešení projektu je 1. února 2022
  • Návrhy projektů lze podávat do 15. června 2021 15:00 SEČ
  • Výsledky soutěže budou zveřejněny do 31. října 2021

Další informace viz vyhlášení v sekci dokumenty

Přihláška

V průběhu přípravy návrhu projektu velmi doporučujeme včas kontaktovat vedoucího ústavu, na kterém by měl být projekt realizován. 

Zaslání přihlášky do soutěže:

v listinné formě (rozhodná soutěžní verze):
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze                             
Oddělení pro vědu a výzkum                                                   
Technická 3                                                                                    
166 28 Praha 6                                                                               
Česká republika                                                                            
(obálka označena “Soutěž FDP”)                                          

Současně je přihlášku v elektronické verzi ve formátu pdf třeba zaslat na adresu Petra.Kinzlova@vscht.cz.


Výsledky

 

Udělení iniciačního grantu v soutěži roku 2021

Iniciační grant je udělen Janu Holubovi, Ph.D., na řešení projektu Supramolecular grids: Versatile scaffold for multivalency studies and surface engineering.

Udělení iniciačního grantu v soutěži roku 2020

Iniciační grant je udělen Mgr. et Mgr. Pavle Perlíkové, Ph.D. na řešení projektu Development of actin-targeting compounds with anti-metastatic effect.

Iniciační grant je udělen Ing. Petru Kovaříčkovi, Ph.D. na řešení projektu Reaction networks and self-assembly for organic electronics.

Udělení iniciačního grantu v soutěži roku 2019

Iniciační grant je udělen RNDr. Ivanovi Řehořovi, Ph.D. na řešení projektu Locomoting soft microrobots.

 

Dokumenty

Aktualizováno: 28.10.2021 19:24, Autor: Oddělení pro vědu a výzkum

Kontakt/ Contact

Mgr. Petra Kinzlová, M.A.

Petra.Kinzlova@vscht.cz

×

O Dagmar Procházkové

Fond, ze kterého je podpora poskytována, je pojmenován po Ing. Dagmar Procházkové, CSc., absolventce Fakulty chemické technologie VŠCHT Praha v oboru Anorganická chemie a Fakulty chemicko-inženýrské VŠCHT Praha v oboru Technická kybernetika, a je založen z finančních prostředků z daru z její pozůstalosti.

×


Kód ASCDESC NázevASCDESC Platné odASCDESC Platné doASCDESC
A/V/961/8/2021Vyhlášení soutěže o iniciační grant Fondu Dagmar Procházkové VŠCHT pro rok 202131.03.202101.02.2022
A/N/961/1/2021Pravidla Fondu Dagmar Procházkové a zásady soutěže o iniciační granty na VŠCHT Praha17.03.2021

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi