Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 5651
idvazba: 6389
šablona: stranka_galerie_velka
čas: 29.5.2023 17:34:51
verze: 5263
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 5651
idvazba: 6389
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/veda-a-vyzkum/vyzkumny-profil-vscht-praha/laboratore/akreditovane-laboratore/mzl/mlab'
iduzel: 5651
path: 2/14444/1402/14456/1507/3975/1/4111/942/994/1014/55555/6428/1316/8548/15102/15103/15106/4319/5651
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

O Metrologické a zkušební laboratoři

Kdo jsme:

 • Metrologická a zkušební laboratoř VŠCHT Praha (MZL) je celoškolským vědecko-výzkumným pracovištěm, účelově zřízeným v prostorách Ústavu analýzy potravin a výživy na Fakultě potravinářské a biochemické technologie. Organizačně spadá přímo pod prorektora pro vědu a výzkum.
 • zkušební laboratoř akreditovaná Českým institutem pro akreditaci pod číslem 1316.2 pro chemické analýzy v oblasti vymezené Osvědčením o akreditaci a podrobněji pak jeho přílohou,
 • Pracoviště je laboratoří, která je dle  nařízení EP a Rady (ES) 2017/625, čl. 37 určena Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci jako Laboratoř č. 1 k provádění analýz a vyšetření pro účely úřední kontroly potravin.

Laboratoř provádí mimo jiné testování zemědělských plodin a produktů vyžadované pro certifikaci Global GAP, případně  pro orgány  inspekce a certifikace biopotravin a bioproduktů, integrované systémy pěstování ovoce a zeleniny nebo například i pro doložení kvality  a bezpečnosti potravin při udělování značky KLASA aj. 

Vedoucí laboratoře je prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc. Vedoucí Ústavu analýzy potravin a výživy VŠCHT Praha. Přednáší analýzu potravin a přírodních látek a forenzní analýzu a  je řešitelkou řady evropských i národních výzkumných projektů zaměřených na vývoj nových metod pro hodnocení kvality, bezpečnosti  a nutriční hodnoty potravin.

Manažerem kvality je prof. Ing. Vladimír Kocourek, CSc., specializuje se na kontaminaci prostředí a potravních řetězců a na analýzu kontaminantů a reziduí pesticidů. V pedagogické činnosti se zaměřuje se na systémy managementu kvality v laboratorní a výrobní praxi, na potravinářskou legislativu a hodnocení shody.

Metrologem laboratoře je doc. Dr. Ing. Věra Schulzová, která se též zaměřuje na analýzu biologicky aktivních přírodních látek a nutraceutika.

Odborné zaměření ostatních specialistů zkušební laboratoře je uvedeno na stránkách Ústavu analýzy potravin a výživy VŠCHT Praha.

Co provádíme

 • rozbory potravin včetně nápojů a doplňků stravy, potravinářských a farmaceutických surovin a produktů, krmiv, chemických přípravků, biologických materiálů humánních, rostlinných i živočišných, složek životního prostředí a forenzních vzorků včetně návykových látek,
 • interpretaci výsledků zkoušek, poskytování konzultací a expertíz v oblasti analytické chemie, metrologie a managementu kvality ve zkušebních a kalibračních laboratořích,
 • vzdělávání a výcvik pracovníků ve shora uvedených oblastech,
 • výzkum v oblasti analytické chemie potravin a životního prostředí,
 • rozvoj primárních analytických metod měření (hmotnostní spektrometrie) a validaci postupů v oblasti analýz  organických látek, včetně odhadu nejistoty měření,
 • ověřování referenčních materiálů (RM) pomocí primárních metod měření,
 • organizaci mezilaboratorních studií,
 • forenzní analýzu na vyžádání, včetně identifikace a rozpoznávání původu omamných a psychotropních látek. 

 

Přístrojové vybavení

Aktualizováno: 18.6.2020 16:31, Autor: Vladimír Kocourek

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi