Tematicky obrazek
»
VŠCHT Praha

Vítejte ve světě moderní chemie

Vysoká  škola chemicko-technologická v Praze spojuje tradici s nejmodernějšími nano- a biotechnologiemi a dalšími progresivními směry a obory ve vědě a výzkumu. Spolu s vynikajícím mezinárodním renomé a špičkovým přístrojovým vybavením otevírá každému studentovi možnosti zapojit se do vědeckých projektů dle vlastního výběru, umožňuje zahraniční stáže a je následně vstupenkou k prestižnímu, dobře ohodnocenému uplatnění doma i v zahraničí.

V roce 2013 získali ocenění 
Vysokou úroveň našich zaměstnanců i studentů ve vědě a výzkumu potvrzuje i řada ocenění, která za své práce získali. Jak vědci, tak studenti obdrželi na různých úrovních významné ceny a prestižní ocenění. Přehled vyznamenaných a jejich cen >>>

Zajímají vás osudy našich absolventů? 
Inženýr Miroslav Volařík patří k těm, o nichž se bez mrknutí oka dá říci, že jako absolvent VŠCHT Praha je použitelný v mnoha oborech. Po úspěších v petrochemii, odsolování vod, podnikání v hotelnictví a obchodováním v různých oborech, zakotvil u pěstování vína. A dosáhl skvělých úspěchů – stal se Vinařem roku 2011. Nejen proto, že se kolem vína točil od dětství, ale proto, že se dokázal obklopit šikovnými lidmi. Dobré víno, jak sám říká, je výsledkem práce mnoha lidí.
Čtěte životní příběh Ing. Miroslava Volaříka, čtěte další Příběhy úspěšných.

Elektronická přihláška se nachází na adrese student.vscht.cz

Novinky

23. 4. 2014
Václav Klaus v laboratořích i na přednášce

Laboratoře Ústavu analýzy potravin a výživy FPBT navštívil dnes bývalý prezident Václav Klaus při své již druhé návštěvě VŠCHT Praha. Při setkání s vedením FPBT  i ústavu se zajímal kromě jiného o výsledky výzkumu. Se studenty i zaměstnanci VŠCHT Praha poté besedoval  ve velké posluchárně na téma 10 let členství ČR v EU. Zhodnotil ze svého pohledu pozitiva i negativa našeho vstupu do Evropské unie, od něhož za pár dnů uplyne právě 10 let. V rámci přednášky zodpověděl také četné dotazy týkající se jak Evropské unie, ekonomie i současné situace na Ukrajině. Fotografie >>> Další informace z Institutu Václava Klause >>>

IMG_9690.JPG

17. 4. 2014
ESC uspořádal pro studenty VŠCHT netradiční jazykové kurzy

Jazykové kurzy vedené přímo zahraničními studenty uspořádal Erasmus Student Club ve středu 16. 4. Akce sklidila ohromný úspěch a to jak u studentů VŠCHT Praha, tak i u samotných erasmáků. V respiriu tak studenti měli možnost se naučit základy hindštiny, čínštiny a arabštiny. Součástí kurzů byl i certifikát, který studenti obdrželi po úspěšném dokončení lekce cizího jazyka. V průběhu konání akce studenti také měli možnost se informovat o programu Erasmus+ popř. se aktivně zapojit do činnosti klubu.

DSC_1120.jpg

17. 4. 2014
Mýty o mléce
Prof. Jana Dostálová z Ústavu analýzy potravin a výživy navštívila 15. 4. 2014 spotřebitelskou poradnu Českého rozhlasu Dvojka, kde odpovídala na telefonické a elektronické dotazy posluchačů na téma „Mýty o mléce". Věnovala se otázkám týkající se trvanlivosti a kvality mléka, přídavku modifikovaných škrobů do mléčných výrobků, zpracovatelnosti trvanlivého mléka po datu spotřeby, náhrady mléčných výrobků sójovými nápoji a mnoha dalším atributům. Záznam rozhovoru naleznete zde.

17. 4. 2014
Novartis Lectures jsou opět tady

Další série přednášek z cyklu Novartis Lectures, který pořádá VŠCHT Praha ve spolupráci s firmou Novartis proběhne 23. 5. 2014 v 10:00 v posluchárně BIII. Přednášky jsou určené zejména pro studenty bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů orientovaných na syntézu a výrobu léčiv a organickou chemii. Zváni jsou rovněž další zájemci o medicinální chemii.

2. 4. 2014
Cena rektora pro vynikající mladé akademické pracovníky VŠCHT Praha
Prorektor pro vědu a výzkum prof. Bohumil Kratochvíl vyhlašuje 2. ročník soutěže pro vynikající mladé akademické pracovníky VŠCHT Praha. Do soutěže se mohou hlásit pracovníci, kteří mají na VŠCHT Praha pracovní poměr, přičemž limitující podmínkou je věk: u mužů do 35 let, u žen do 38 let, dosažený v roce 2014. Oceněno bude 5 vybraných pracovníků částkou 50 000 Kč pro každého. Více informací a přihlašovací formulář naleznete zde.

25. 3. 2014
12th Pannonian Symposium on Catalysis

VŠCHT Praha s partnery pořádá 16. - 20. září 2014 mezinárodní konferenci 12th Pannonian Symposium on Catalysis. Konference s již 24 letou tradicí je zaměřena zejméně na  nové trendy v oblasti homogenní i heterogenní katalýzy a fotokatalýzy. více >>>

4. 7. 2013
Stoleté výročí aktivačního procesu

Mezinárodní asociace pro vodu IWA pořádá konferenci ke stoletému výročí  objevu aktivačního procesu, který je dnes nejrozšířenějším způsobem čištění odpadních vod po celém světe. Konference se uskuteční  12. -14. 6. 2014 v Essenu. Více info zde 889 kB.

 

Archiv aktualit

 

Sdílej tyto stránky na