Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Koronavirus - informace k datu 18. 9. 2020
iduzel: 52952
idvazba: 61064
šablona: stranka_obrazek
čas: 18.9.2020 19:04:16
verze: 4723
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Koronavirus - informace k datu 18. 9. 2020

COVID-19 ilustrace: CDC - Alissa Eckert, MS; Dan Higgins, MAMS

Informace o opatřeních aktuálně přijatých na VŠCHT Praha.

  • 18. 9. 2020 vydal Hygienická stanice hlavního města Prahy nařízení č. 12/2020, na základě kterého se od pondělí 21. 9. nebude konat prezenční výuka přednášek ani cvičení. Výuka v laboratořích bude pokračovat. Pro podrobnější informace o vyučování či průběhu semestru sledujte své školní e-maily.
  • Každá osoba, u které se prokáže existence onemocnění COVID–19 pozitivním testem, je povinna tuto skutečnost sdělit svému vedoucímu skupiny, laboratoře či nadřízenému, a to bez zbytečného prodlení tak, aby tento mohl zabezpečit ve spolupráci s praktickou lékařkou školy a příslušnou hygienickou stanicí epidemiologické šetření či jiné preventivní kroky k minimalizaci dopadů této skutečnosti na chod školy.
  • 8. 9. 2020 byl vydán výnos upravující výuku a další činnosti v nadcházejícím období
  • Buďte ohleduplní a v rámci možností praktikujte náležitá hygienická opatření.
  • Pro všechny majitele telefonů s operačními systémy Android a iPhone je důrazně doporučeno aktivně používat aplikaci eRouška verze 2 (dostupná od pátku 18. září). Odkazy k instalaci: Android (play store) a iOS (apple store).
  • Prosíme, aby studenti a zaměstnanci pravidelně sledovali oficiální komunikační kanály (školní e-mail, web, aplikaci EMILFacebook), protože situace se může rychle měnit.

 


Vždy se řiďte pokyny státních institucí. Pro aktuální informace sledujte

 

Základní informace

Níže upozorňujeme na nejpodstatnější opatření, vycházející z aktuálně platných předpisů VŠCHT Praha a nadřazených nařízení a legislativy (pražská hygiena, ministerstva...).

V současnosti hlavním pramenem je nařízení č. 12/2020 Hygienické stanice hlavního města Prahy. Následuje výnos rektora, který je platný v rozsahu, který nekoliduje s uvedeným nařízením hygienické stanice.


 

Ve všech uzavřených prostorách školy je povinnost nošení roušek nebo jiné ochrany nosu a úst. Tato povinnost se nevztahuje na pobyt zaměstnanců ve vlastních kancelářích a ve stravovacím zařízení vysoké školy při konzumaci jídla a nápojů. Pravidla povinnosti nošení roušek nebo jiné ochrany nosu a úst pro laboratoře určuje vedoucí laboratoře s ohledem na charakter a bezpečnost práce v laboratoři.

Student ani vyučující se nesmí účastnit kontaktní výuky ani smíšené výuky, jestliže má příznaky infekčního onemocnění nebo ví, že se setkal s osobou v blízkém kontaktu (doba delší než 15 minut), která čeká na výsledek testu na covid-19. V případě, že se kontaktní výuky zúčastní student, vykazující některý ze symptomů covid-19, je vyučující povinen jej vykázat z výuky a tento musí bez prodlení opustit areál budov školy.

Kontaktní výuka laboratoří může probíhat ve výukových skupinách (paralelkách) za přítomnosti omezeného počtu studentů v jedné výukové skupině.  

Přednášky a cvičení budou zajištěny pomocí předtočených výukových videí nebo budou realizovány formou on-line výuky.

Vyučující je povinen evidovat docházku na kontaktní výuku. Minimálně musí být dostupný seznam přítomných studentů na výuce (den, hodina). Je doporučeno evidovat i místo studenta v místnosti.

Aktuální informace a pokyny, které musí být zaměstnanci i studenty dodržovány, budou zveřejněny na internetových stránkách vscht.cz/koronavirus a v aplikaci  EMIL.

Každá osoba, u které se prokáže existence onemocnění covid–19 pozitivním testem, je povinna tuto skutečnost sdělit svému vedoucímu skupiny, laboratoře či nadřízenému a to bez zbytečného prodlení. Student má povinnost sdělit tuto skutečnost telefonicky nebo e-mailem na děkanát fakulty, kde studuje .

Studentům, kteří lékařským potvrzením doloží na příslušné studijní oddělení, že patří do rizikové skupiny, doloží nařízenou karanténu nebo umístění do izolace, bude povoleno neúčastnit se povinné kontaktní výuky.

 

Dokumenty

Aktualizováno: 18.9.2020 18:01, Autor: Jan Kříž

Kód ASCDESC NázevASCDESC Platné odASCDESC Platné doASCDESC
A/V/961/21/2020Organizace výuky a hromadných akcí v ZS akademického roku 2020/21 v souvislosti s COVID-1908.09.202031.12.2020
B/O/963/03/2020Podklady pro trasování Covid-1914.09.2020

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi