Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Koronavirus - informace k datu 25. 3. 2020
iduzel: 52952
idvazba: 61064
šablona: stranka_obrazek
čas: 1.4.2020 05:46:54
verze: 4653
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Koronavirus - informace k datu 25. 3. 2020

COVID-19 ilustrace: CDC - Alissa Eckert, MS; Dan Higgins, MAMS

Informace o aktuálních opatřeních přijatých na VŠCHT Praha.

  • Veškerá kontaktní výuka je počínaje středou 11. 3. 2020 zrušena
  • Prosíme, aby studenti a zaměstnanci pravidelně sledovali oficiální komunikační kanály (školní e-mail, web, Facebook)

 

Vždy se řiďte pokyny státních institucí. Pro aktuální informace sledujte

 

 

Pomáhejte

Objevuje se mnoho aktivit, které nám mohou pomoci zvládnout současnou situaci. Děkujeme všem, kteří přichází s nápady, jak by studenti a zaměstnanci VŠCHT mohli pomoci. Pro koordinaci a zapojení se do již běžících aktivit můžete využít:

VŠCHT Praha jako instituce pomáhá výrobou dezinfekce v Technoparku Kralupy a její dodávkou dalším institucím.

Mnoha dalších způsobů pomoci jak chemického (výroba dezinfekce v malém, online vyučování středoškolských studentů, ověřování a šíření vědeckých informací...) tak obecného (výroba ochraných pomůcek, pomoc spoluobčanům, darování krve...) rázu je v nejvyšší možné míře školou podporováno. 

Souhrnné informace o provozu VŠCHT Praha

Studenti
Ode dne 11. března do odvolání se na VŠCHT Praha ruší veškerá forma kontaktní výuky studentů všech stupňů studia. Od 16. března se vyučují předměty s výjimkou laboratoří distanční formou.

Všichni vyučující měli do 16. 3.  za úkol studenty kontaktovat s tím, jakou formou bude pokračovat výuka předmětů, na něž jsou zapsáni. 

O dalším vývoji ohledně laboratoří budete včas informováni.

Zaměstnanci
Zaměstnancům VŠCHT Praha se rozhodnutím rektora z 10. 3. 2020 doporučuje práce z domova po řádné dohodě s přímým nadřízeným a jeho souhlasu. Vedoucí jednotlivých pracovišť jsou žádáni, aby zajistili bazální provoz pracovišť, tak aby nedošlo na pracovištích ke škodám. Pracovníci mají povinnost řídit se pokyny vedoucích.

Pedagogové v rámci možností vyučovaného předmětu zajistí pokračování výuky online.

Vedoucí pracovišť a další řídicí pracovníci mají právo svolat jednání skupiny osob pro řešení důležitých záležitostí, kde odklad by představoval riziko pro zajištění stávajícího i budoucího chodu školy, resp. pracoviště. Je třeba zachovat funkčnost orgánů školy a zajištění komunikace školy s orgány státu i municipality.

Koleje
Provoz kolejí VŠCHT zůstává zachován za zvýšeného hygienického režimu. Studentům z ČR se doporučujeme přesunout se na dobu zrušené výuky do místa bydliště. Nicméně, rozumně zvažte, zda je ve vaší konkrétní epidemiologické situaci (např. pobyt s prarodiči či chronicky nemocnými osobami) vhodnější zůstat v Praze, či odjet domů.

Univerzita třetího věku
Výuka v rámci univerzity třetího věku (U3V) je do odvolání zrušena.

DK Zkumavka
Provoz dětského koutku je do odvolání přerušen

Veřejné akce organizované VŠCHT Praha
Zrušeny/odloženy na pozdější termín jsou také všechny veřejné akce organizované školou.

Cestování
Před vlastní cestou do zahraničí posuďte přínosy a rizika související s cestou. Seznamte se s nejnovějšími informacemi Světové zdravotnické organizace (WHO) o oblastech kde se Covid-19 šíří. Sledujte stránky Ministerstva zahraničních věcí s informacemi pro občany ČR cestující do zahraničí. Pokud do zahraničí odcestujete, registruje se v systému DROZD.

Nevíte si rady?
Prosíme, aby zaměstnanci a studenti pravidelně sledovali oficiální komunikační kanály (školní e-mail, web, Facebook). Nevíte-li si přesto rady, rádi Vám pomůžeme na info@vscht.cz nebo na telefonním čísle 733 690 543.

 

Rozhodnutí rektora a příslušné aktuálně platné informace

E-mail rektora adresovaný studentům z 10. března 2020

Vážené studentky, vážení studenti,

vzhledem k mimořádné, neustále se měnící situaci, vás laskavě prosíme o trpělivost ohledně informací o výuce předmětů na VŠCHT v době platnosti zákazu kontaktní výuky.

Všichni vyučující mají za úkol se s vámi do konce tohoto pracovního týdne spojit s pokyny, jakou formou bude pokračovat výuka předmětů, na něž jste zapsáni. Klást dotazy je v tuto chvíli zbytečné, vyčkejte prosím, až budete kontaktováni. Nic vám neunikne.

Laboratorní cvičení, plánovaná na tento týden, budou studentům prominuta. O dalším vývoji ohledně laboratoří budete včas informováni.

Provoz kolejí VŠCHT zůstává zachován za zvýšeného hygienického režimu, studentům z ČR doporučujeme přesunout se na dobu zrušené výuky do místa bydliště.

Pro obecné informace o vývoji situace na VŠCHT sledujte školní web, sociální sítě a svou školní emailovou adresu. Nevíte-li si přesto rady, můžete se obracet na adresu info@vscht.cz, příp. na telefonní číslo +420733690543.

Pavel Matějka
rektor VŠCHT Praha

Vyjádření rektora z 10. března 2020 (po rozhodnutí ministerstva o zrušení výuky na VŠ)

Vážené kolegyně, kolegové,

v souladu s mimořádným opatřením Ministra zdravotnictví ČR, kterým se zakazuje s účinností ode dne 11. března 2020 osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole, činím následující rozhodnutí

  • Ode dne 11. března do odvolání se na VŠCHT Praha ruší veškerá forma kontaktní výuky studentů všech stupňů studia.
  • Možné jsou elektronické formy výuky za využití prostředků jako je Skype, Teams apod.
  • Zaměstnancům VŠCHT Praha se doporučuje práce z domova po řádné dohodě s přímým nadřízeným a jeho souhlasu. Vedoucí jednotlivých pracovišť jsou žádáni, aby zajistili bazální provoz pracovišť, tak aby nedošlo na pracovištích ke škodám. Pracovníky žádám, aby se řídili pokyny vedoucích.
  • Vedoucí pracovišť a další řídicí pracovníci mají právo svolat jednání skupiny osob pro řešení důležitých záležitostí, kde odklad by představoval riziko pro zajištění stávajícícho i budoucího chodu školy resp. pracoviště. Je třeba zachovat funkčnost orgánů školy a zajištění komunikace školy s orgány státu i municipality.

Děkuji za pochopení a žádám vás, abyste pečlivě sledovali elektronickou komunikaci v rámci školy i v rámci celého státu.

Pavel Matějka
rektor VŠCHT Praha

Informace pro studenty, zaměstnance a návštěvníky VŠVHT Praha z 4. 3. 2020

Nadále zůstávají v platnosti i dříve vydané pokyny (výnos č. A/V/961/8/2020), v rozsahu, který není v rozporu s novějšími rozhodnutími.

Nejdůležitější části výnosu:

  • Zaměstnanec nebo student, který přicestuje z oblasti s předpokládaným komunitním šířením nákazy Covid-19 (seznam rizikových oblastí v němčině, přehled rozšíření koronaviru v angličtině, aktuální reporty WHO v angličtině) oznámí tuto skutečnost místně příslušné pobočce hygienické stanice(pohotovostní telefon Hygienické stanice hl.m. Prahy – 733 673 900), která rozhoduje o rozsahu protiepidemických opatření po zhodnocení charakteru pobytu v rizikové oblasti Covid-19. Současně tento zaměstnanec nebo student ohlásí svůj návrat prostřednictvím elektronické pošty na zahranici@vscht.cz a zaměstnanec také elektronicky nebo telefonicky svému přímo nadřízenému zaměstnanci.
  • Zaměstnanci a studenti, kteří přicestovali z rizikové oblasti Covid-19, se do vyjádření hygienické stanice nesmí účastnit výuky na VŠCHT Praha, zejména vstupovat do výukových a studijních prostor VŠCHT Praha, knihoven a stravovacích zařízení VŠCHT Praha ani vykonávat práci na pracovištích VŠCHT Praha.
  • Pokud hygienická stanice pobyt studenta nebo zaměstnance v rizikové oblasti Covid-19 vyhodnotí jako rizikový, oznámí zaměstnanec nebo student tuto skutečnost prostřednictvím elektronické pošty na zahranici@vscht.cz a zaměstnanec také elektronicky nebo telefonicky svému přímo nadřízenému zaměstnanci a po dobu 14 dnů, tedy karanténní doby, od návratu z rizikové oblasti Covid-19 se nesmí účastnit výuky na VŠCHT Praha ani vykonávat práci na pracovištích VŠCHT Praha.

Vše výše uvedené se vztahuje i na hosty a další osoby, které se na VŠCHT Praha můžou pohybovat.

V případě pochybností o svém zdravotním stavu po návratu z postižených oblastí nenavštěvujte lékaře, ale kontaktujte jej telefonicky.

Zároveň platí obecné doporučení, aby osoby se všemi respiračními infekcemi (nachlazení, kašel, rýma...) nechodily mezi lidi (společenské akce, cestování hromadnou dopravou, jakékoli situace s vyšší koncentrací lidí).

K situaci ohledně koronaviru byl již dříve vydán výnos č. A/V/961/7/2020

Aktualizováno: 25.3.2020 17:17, Autor: Jan Kříž

Kód ASCDESC NázevASCDESC Platné odASCDESC Platné doASCDESC
A/V/961/8/2020Protiepidemická opatření na VŠCHT Praha ke snížení rizika nákazy koronavirem SARS-CoV-204.03.2020
A/V/961/7/2020Mimořádná protiepidemická opatření na VŠCHT Praha12.02.2020

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi