Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Úřední deska → Předpisy a dokumenty → Směrnice
iduzel: 65067
idvazba: 77854
šablona: stranka
čas: 25.6.2024 04:59:22
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 65067
idvazba: 77854
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/uredni-deska/predpisy-a-dokumenty/smernice'
iduzel: 65067
path: 1/4111/942/994/1011/1220/53642/65067
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Směrnice

Přehled aktuálně platných směrnic vydaných na VŠCHT Praha. Pro zobrazení některých směrnic je nutné být v počítačové síti VŠCHT Praha nebo se přihlásit školním loginem do webu.

 Na intranetu je také dostupný archiv všech vydaných směrnic (i již neplatných).

 

Platné směrnice

Aktualizováno: 7.7.2023 11:03, Autor: Jan Kříž

Kód ASCDESC NázevASCDESC Platné odASCDESC Platné doASCDESC
A/S/961/5/2024Posuzování a řízení Kurzů CŽV01.05.2024
A/S/961/1/2024Systém organizace a řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci15.02.2024
A/S/961/3/2024Požární řád pro objekty A, B, C univerzitního kampusu Dejvická26.01.2024
A/S/961/2/2024Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany26.01.2024
A/S/961/9/2023Pravidla pro instalaci, obsluhu a evidenci tlakových nádob stabilních01.12.2023
A/S/961/7/2023Zajištění možnosti pokračovat ve studiu při zániku akreditace18.05.2023
A/S/961/6/2023Směrnice pro podávání a vyřizování žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění 25.05.2023
A/S/961/5/2023Školení zaměstnanců VŠCHT Praha v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany + PREZENČNÍ LISTINY01.05.2023
A/S/961/2/2023Elektronický oběh personálních dokumentů 20.02.2023
A/S/961/6/2022Bezpečnostní zásady manipulace s tlakovými nádobami a rozvody technických plynů01.01.2023
A/S/961/5/2022Zajištění nezávislosti řešitelského týmu v oblasti projektů vědy a výzkumu01.12.2022
A/S/961/3/2022Statut a jednací řád Mezinárodního poradního sboru pro VŠCHT Praha05.10.2022
A/S/961/4/2022Rámcová pravidla ubytování zahraničních studentů a zaměstnanců na kolejích VŠCHT Praha03.10.2022
A/S/962/4/2021Postupy upomínání neuhrazených pohledávek 01.11.2021
A/S/962/3/2022Pořizování materiálu pro účely specifických vědecko-výzkumných činností 03.05.2022
A/S/961/3/2023Data pro evidenci a vykazování tvůrčí a pedagogické činnosti01.04.2023
A/S/961/1/2022Oznamování porušení práva EU interním kanálem01.04.2022
A/S/961/8/2021Organizace povinného předmětu Odborná praxe v magisterském studiu14.02.2022
A/S/961/5/2020Pravidla pro posuzování zahraničního středoškolského a vysokoškolského vzdělání v rámci přijímacího řízení01.01.2021
A/S/961/4/2021Výkon znalecké činnosti09.02.2021
A/S/961/2/2020Zásady Interní grantové soutěže VŠCHT Praha - IGRA@UCTP (včetně dodatku č. 1)01.02.2021
A/S/961/3/2020Výkon práce z domova01.01.2021
A/S/961/1/2020Evidence tlakových nádob na plyny a pravidla pro sledování jejich pohybu v budovách VŠCHT Praha15.06.2020
A/S/962/2/2019Provozní řád laboratoře - vzor15.02.2019
A/S/962/3/2019Laboratorní řád - vzor15.02.2019
60.01/99Hlavní zásady vedení účetnictví a systém jeho zpracování4.1.1999
60.03/99Úschova účetních písemností4.1.1999
60.11/01 Směrnice k DPH a jejímu vykazování15.2.2001
60.18/02Kursové rozdíly2.5.2002
A/S/961/7/2022Pravidla pro zadávání poplatků a postup při odvolání proti rozhodnutí o vyměření poplatku22.12.2022
A/S/961/8/2019Pravidla pro zřízení a obsazení místa mimořádného profesora10.10.2019
A/S/961/3/2021Evidence přítomnosti zaměstnanců VŠCHT Praha na pracovištích01.02.2021
A/S/962/2/2018O pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do 9. měsíce po porodu a mladistvým zaměstnancům01.05.2018
A/S/961/05/2019Evidence pracovní doby VŠCHT Praha01.07.2019
A/S/961/2/2019Oběh dokumentů – věda a výzkum14.05.2019
A/S/962/1/2023Pravidla pro stanovení zákonných odvodů a zdanění dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr na VŠCHT Praha01.01.2023
A/S/961/9/2018Provozní řád VŠCHT Praha, budova A10.12.2018
A/S/961/6/2021Závěrečné práce a realizace státních závěrečných zkoušek v bakalářských a v magisterských studijních programech06.09.2021
A/S/961/8/2018Prevence sexuálního obtěžování a genderově podmíněného obtěžování na VŠCHT Praha05.11.2018
A/S/961/7/2019Pravidla studia v zahraničí studentů VŠCHT Praha01.10.2019
A/S/961/03/2019Tvorba studijních programů24.05.2019
A/S/961/14/2018Tvůrčí volno na VŠCHT18.10.2018
A/S/965/15/2018Rámcová kritéria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na VŠCHT18.10.2018
A/S/961/11/2018Pravidla pro tvorbu, schvalování a zveřejňování strategických dokumentů na VŠCHT Praha01.10.2018
A/S/961/6/2018Obhajoba a uchovávání závěrečných prací s odloženým zveřejněním01.10.2018
A/S/961/10/2018Pravidla pro udělování statusu hostujícího a emeritního profesora na VŠCHT Praha24.09.2018
A/S/962/1/2018Pravidla pořádání studentských akcí v prostorách VŠCHT28.03.2018
A/S/961/7/2021Podpora studentů se specifickými potřebami06.09.2021
A/S/961/3/2018Pravidla pro předkládání a zveřejňování dizertačních prací na VŠCHT Praha01.02.2018
A/S/961/2/2018Provozní řád VŠCHT Praha - Budova B24.01.2018
A/S/961/4/2019Garanti studijních programů a předmětů na VŠCHT Praha24.05.2019
60.59/17Pravidla pro fungování studentských spolků, registrovaných na VŠCHT Praha20.11.2017
A/S/961/2/2021Evidence výsledků tvůrčí činnosti zaměstnanců a studentů VŠCHT Praha01.02.2021
60.55/17Směrnice o oddělování hospodářské a nehospodářské činnosti na VŠCHT Praha a vymezení relevantní entity09.01.2017
60.54/16Směrnice o uveřejňování smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. 1.7.2016
60.50/14Postup při uzavírání smlouvy o doktorském studiu v programu pod dvojím vedením uskutečňovaném ve spolupráci se zahraniční univerzitou14.11.2014
60.49/14Inventarizace majetku a závazků26.6.2014
A/S/961/8/2023Zadávání veřejných zakázek na VŠCHT Praha27.07.2023
60.46/14 Pravidla k řídící kontrolní činnosti 02.01.2014
A/S/961/4/2023Kontrola a evidence jaderných materiálů14.04.2023
A/S/962/1/2024Typy akcí ve finančním informačním systému pro rok 202402.04.2024
A/S/962/2/2023Typy akcí ve finančním informačním systému pro rok 202324.01.2023
A/S/962/4/2022Pracovnělékařské prohlídky na VŠCHT Praha01.06.2022
60.43/12Účtování stipendií ve finančním informačním systému a termíny výplat stipendií28.06.2012
A/S/961/13/2018Ochrana a uplatňování práv duševního vlastnictví na VŠCHT Praha05.11.2018
60.34/07Nájemné při pronájmu prostor VŠCHT Praha14.9.2007
A/S/961/1/2023Oběh personálních dokumentů20.02.2023
60.31/15Oběh účetních dokladů (+příloha - dispoziční oprávnění)16.06.2015
60.22/04Drobné vydání25.08.2004
A/S/961/1/2021Evidence dlouhodobého majetku11.01.2021
60.26/05Odpisový plán3.1.2005
60.27/05Fond účelově určených prostředků16.12.2005

KONTAKT

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace

Mapa webu
Sociální sítě
zobrazit plnou verzi