Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Ceny rektora 2020
iduzel: 57133
idvazba: 66918
šablona: stranka_galerie
čas: 19.6.2024 06:41:13
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 57133
idvazba: 66918
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '57133'
iduzel: 57133
path: 1/4111/942/994/1014/2302/5278/5688/57133
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Ceny rektora 2020

Ceny rektora 2020 byly předávány 18. prosince 2020 v Uhelně v budově A VŠCHT Praha. Záznam předávání je k dispozici na youtube kanálu VŠCHT Praha.

 

Michaela Rumlová

 ◳ Doc. Dr. Ing. Michaela Rumlová (jpg) → (ořez 215*215px)Doc. Dr. Ing. Michaela Rumlová vyučuje předmět Molekulární biologie a v roce 2018 založila na Ústavu biotechnologie Laboratoř molekulární biologie, kde studuje retroviry (HIV), flaviviry (viry Dengue, Zika a klíšťové encefalitidy) a v současné době i koronavirus SARS-CoV-2.

V centru zájmu laboratoře je proces skládání virové částice: studium proteinové domény a oblasti, které se podílí na tvorbě virové kapsidy a možnosti, jak tomuto procesu zabránit. Též studují i opačnou situaci, a sice jak pomoci malých molekul virovou kapsidu stabilizovat, aby se po vstupu do buňky nemohla rozložit a dokončit svoji replikaci. Zavedli řadu metod pro studium těchto procesů ve zkumavce, což umožňuje testovat ve velkém formátu inhibitory skládání nebo disociace virových částic. Jedna z metod byla patentována a licencována (Generi Biotech s.r.o.). Dále se zajímají o rozpoznání a inkorporaci genomové virové RNA do virových částic. Hledají u různých virů sekvenční a strukturní úseky zodpovědné za tyto procesy a věnují se studiu interakcí mezi virovými a buněčnými proteiny: jednak vlivu malých buněčných molekul jako např. polyaniontů, ale hledají i buněčné proteiny, nutné pro účinnou replikaci viru. Identifikovali lidskou RNA helikasu, která hraje klíčovou roli v životním cyklu opičího retroviru. U SARS-CoV-2 začali studovat enzym nezbytný pro replikaci virového genomu, RNA polymerasu, a ve spolupráci s kolegy z VŠCHT a ÚOCHB budou testovat její inhibitory. 

V době koronavirové pandemie spolupracuje s firmou Diana Biotechnologies na přípravě DNA polymerasy, používané v rámci souprav pro stanovení SARS-CoV-2.

 

Nguyen Hong Vu

 ◳ Ing. Nguyen Hong Vu, Ph.D. (jpg) → (ořez 215*215px)Ing. Nguyen Hong Vu, Ph.D. je od roku 2013 vedoucím skupiny Chemická Metalurgie na Ústavu kovových materiálů a korozního inženýrství. Ve své výzkumné a pedagogické práci se specializuje na metalurgii neželezných kovů a jejich recyklaci. Je předním odborníkem v oblasti technologie výroby lithia a zpracování hlubokomořských konkrecí.

Zastupuje Českou republiku v pozici experta na metalurgii a nerostné suroviny ve významných evropských a světových organizacích. Je autorem a spoluautorem řady výzkumných zpráv, studií, učebních textů, publikací a článků v odborném tisku s rostoucím mezinárodním ohlasem. Je také původcem několika českých a mezinárodních patentů a spolupracuje na uvedení patentované technologie do praxe.

 

Vojtěch Šálek

 ◳ Ing. Vojtěch Šálek (jpg) → (ořez 215*215px)Ing. Vojtěch Šálek je studentem 3. ročníku doktorského studia na Ústavu chemického inženýrství, kde se v Laboratoři požárního inženýrství zabývá modelováním hoření pevných látek. Je jedním z nejaktivnějších studentů na VŠCHT Praha, je tutorem, členem Akademického senátu Fakulty chemicko-inženýrské a členem Kolegia studentských senátů a spolků. Zároveň se aktivně podílí na popularizaci chemie a náboru a integraci nových studentů.

V době distanční výuky v roce 2020 se intenzivně věnoval a nadále se věnuje technické podpoře distančního vzdělávání ze strany pedagogů i studentů.

 

Milan Petrák

 ◳ Ing. Milan Petrák (jpg) → (ořez 215*215px)Ing. Milan Petrák vystudoval Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT v Praze se zaměřením na inženýrství pevných látek. Po škole nastoupil do Výzkumného ústavu anorganické chemie a v letech 1993 až 2014 zde působil jako ředitel. Během této doby byl členem řady orgánů a institucí, např. Rady ředitelů Unipetrolu, představenstva Výzkumného ústavu organických syntéz, dozorčí rady Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského Akademie věd, předsednictva Asociace výzkumných organizací a byl místopředsedou Rady pro výzkum, vývoj, inovace Ústeckého kraje. Inicioval a vedl projekt UniCRE, v rámci kterého bylo vybudované výzkumně vzdělávací centru v areálu Unipetrolu v Záluží u Litvínova.

Od roku 2015 pracuje jako ředitel Technoparku Kralupy, kde sestavil kvalitní výzkumné týmy, získal finanční podporu pro řadu technologických projektů s významným aplikačním potenciálem a navázal trvalou spolupráci s průmyslovými partner nejen z České republiky a EU, ale z celého světa. Díky jeho nasazení Technopark výrazně pomáhal při zvládnutí první vlny pandemie Covid-19 na jaře 2020 především bezplatnými dodávkami dezinfekce potřebným především státním organizacím a zdravotnickým zařízením.

 

Pavel Galář

 ◳ RNDr. Pavel Galář, Ph.D. (jpg) → (ořez 215*215px)RNDr. Pavel Galář, Ph.D. absolvoval doktorské studium na Matematicko-fyzikální fakultě UK obor Kvantová optika a optoelektronika se specializací na studium ultrarychlých procesů v nanomateriálech. Již během studia se věnoval pedagogice na ČVUT a následně v rámci VŠCHT na ústavu Fyziky a měřicí techniky. V roce 2014 získal cenu děkana Matematicko-fyzikální fakulty za nejlepší PR počin roku s projektem Fyzika do vlastních rukou, který je zaměřen na propagaci vědy na středních školách. Po návratu z post-doktorské zahraniční stáže ve španělském Toledu, kde se zabýval výzkumem a vývojem hybridních solárních panelů třetí generace, pokračoval Pavel Galář ve výuce fyziky na VŠCHT.

V současné době přednáší a cvičí základní kurz Fyziky, Fyziku III a učí v laboratořích fyziky. V rámci všech těchto předmětů se snaží přesvědčovat studenty o krásách a významu fyziky nejen pro akademické účely, což se mu evidentně daří, jak vyplývá z jeho vysoce kladného hodnocení studenty jako jednoho z nejlepších učitelů VŠCHT Praha. Během pandemie Covidu-19 nahrával přednášky i cvičení, jejichž záznamy patří mezi nejvíce shlížené v rámci školy. Kromě výuky se věnuje i vědě a výzkumu na Fyzikálním ústavu Akademie věd ČR, se zaměřením na přípravu a povrchovou modifikaci křemíkových kvantových teček pomocí netermálního plasmatu a jejich aplikaci. Ve volném čase se zabývá popularizací vědy. Jeho populárně naučné texty na aktuální vědecká témata můžete najít například na portálu Aldebaran. 

 

Petra Lipovová

 ◳ Doc. Ing. Petra Lipovová, Ph.D. (jpg) → (ořez 215*215px)Doc. Ing. Petra Lipovová, Ph.D. vystudovala Biochemické inženýrství na Fakultě potravinářské a biochemické technologie. Na VŠCHT je zaměstnána od roku 2001. Je garantkou magisterského programu Biochemie a buněčná biologie a doktorského programu Biochemie a bioorganická chemie. Vyučuje předměty Izolace a charakterizace biomakromolekul, Laboratoře z biochemie a podílí se na výuce Biochemie. Během počátku nouzového stavu na jaře, kdy byla přerušena laboratorní výuka, s kolegy zrealizovali ve velmi krátké době natočení výukových videí deseti laboratorních úloh, která sloužila jako studijní materiály při distanční výuce a budou využívána i k přípravě studentů na laboratoře při prezenční výuce, která snad na jaře bude probíhat ve standardním režimu. Studenti vysoce hodnotí jí namluvené přednášky, mimořádnou srozumitelnost výkladu, komunikaci se studenty, vstřícnost a férový přístup.

Ceny rektora 2020

DSC02796
DSC02805
DSC02816
DSC02822
DSC02846
DSC02852
DSC02870
DSC02863
DSC02950
DSC02934
DSC02936

Aktualizováno: 22.12.2020 01:33, Autor: Jan Kříž

KONTAKT

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace

Mapa webu
Sociální sítě
zobrazit plnou verzi