Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Magisterské studium vskutku mezinárodní
iduzel: 18059
idvazba: 22381
šablona: stranka
čas: 24.5.2024 18:16:04
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 18059
idvazba: 22381
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/popularizace/media/v-mediich/elektronicka-media/18060/18059'
iduzel: 18059
path: 1/4111/942/994/5161/1314/1474/5567/18060/18059
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Magisterské studium vskutku mezinárodní

Erasmus Mundus je program Evropské unie, který podporuje spolupráci a mobilitu v oblasti vysokoškolského vzdělávání. První etapa programu byla schválena na období 2004-2008.

Erasmus Mundus II (20092013) pokračuje ve snaze o zlepšování kvality vysokého školství a v rozvoji mezikulturního porozumění. Účelem programu je podpořit evropské vysokoškolské vzdělávání, přispět k rozšíření a ke zlepšení profesních vyhlídek studentů a podpořit mezikulturní porozumění prostřednictvím spolupráce s mimoevropskými zeměmi v souladu s cíli vnější politiky EU. Program je určen pro absolventy bakalářského studia příslušného zaměření.
Prof. Ing. Pavel Jeníček, CSc., proděkan pro zahraniční styky a styk s průmyslem Fakulty technologie ochrany prostředí, a Prof. Dr. Ing. Karel Bouzek, proděkan Fakulty chemické technologie, jsou garanty projektů Erasmus Mundus na Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. První otázka byla nasnadě.

- Jak se škola vlastně do obou projektů zapojila?

Pavel Jeníček: Konsorcium IMETE se zrodilo díky kontaktům se zahraničními evropskými univerzitami, se kterými dlouhodobě spolupracujeme na výzkumných projektech. Jelikož máme obdobné zaměření, univerzita v Ghentu nám nabídla účast v projektu Erasmus Mundus, která spočívala ve vytvoření společných studijních programů, jež se pak vyučují na několika evropských školách současně.
Karel Bouzek: I naše účast v programu EM3E vyplynula z dlouholetého působení v evropské síti excelence, zaměřené na membrány a membránové procesy. Jedním z prvků sítě byl požadavek na zvýšení kvality vzdělání v dané oblasti, který nakonec přerostl do společného programu.

- Co obnáší účast na projektech pro školu a fakulty?

PJ: Výuka probíhá na postupně na zmíněných třech hlavních univerzitách, ostatní partnerské školy budou zabezpečovat praxe a částečně i diplomové práce.
KB: První semestr probíhá ve Francii, v Montpellier a Toulouse. Tam se studenti rozdělí do dvou skupin podle toho, v čem si potřebují doplnit znalosti. Na druhý semestr se pak celá skupina přestěhuje k nám, zde získají teoretické základy reakční kinetiky a reaktorového inženýrství, navrhování procesů atd.
Třetí semestr absolvují podle přání, přičemž si vyberou ze tří směrů, z nichž každý zabezpečuje jedna univerzita (portugalská, španělská, nizozemská). A ve čtvrtém semestru už jim nezbude než si vybrat, kde chtějí absolvovat diplomovou práci.

- Co organizační stránka projektu? Na jaká úskalí jste naráželi?

KB: Kvalita studentů je vysoká, program je velmi motivační zvláště pro ty mimoevropské, máme studenty od Brazílie po Čínu. A ti evropští mají vizi něčeho dosáhnout. Studium znamená opustit teplo své školy a oddat se kočovnému životu, každý semestr měnit školu, jazyk, zvyky. Kdo se do toho pustí, musí být dobře motivovaný, aby to podstoupil. Pro organizátora (v prvním semestru pro Francouze) je náročné organizačně zvládnout lidi přicházející z tolika rozmanitých kulturních prostředí. U nás je kritickou záležitostí dostat mimoevropské studenty do země. Trvalo měsíce, než se podařilo přesvědčit naše orgány, že si studenti mohou nechat vyhotovit vízum v Belgii a že nemusejí pro ně do země, ze které do Evropy přijeli, a tam na vízum měsíce čekat. Český zastupitelský úřad v Belgii jejich žádost přijme, zpracuje, ale než to naše úřady akceptovaly... Řadu problémů jsme vůbec nepředpokládali, například zdravotní pojištění pro Evropu naše úřady nezajímá…
PJ: Mysleli jsme, že když si studenti všechny formality vyřídí v rámci příjezdů do Evropské unie, bude to fungovat po celou dobu jejich pobytu, ale ukazuje se, že to může být stále problém.

- Kolik studentů je z České republiky? Jak probíhaly přijímací zkoušky?

PJ: Výběr byl velmi náročný, obávali jsme se, zda se do výběrového řízení přihlásí dost studentů, absolventů bakalářského stupně. K našemu překvapení se o dvacet míst ucházelo asi 360 uchazečů z celého světa. Nejprve proběhlo elektronické první kolo, pak pohovor přes Skype a elektronickými cestami a počet se zredukoval na dvacet, kteří dostanou stipendium od EU. Pro spoustu studentů z rozvojových zemí jde o velkou příležitost možnosti studia v Evropě. Další si mohou zaplatit studium jako samoplátci, máme jednoho Američana a Mexičana. Český student ve skupině není žádný.
KB: My máme podobnou zkušenost, 180 přihlášených na 30 míst, řada lidí ovšem neprošla kvalitativním sítem, takže nakonec zbylo 18 lidí, kteří obdrží stipendium, a jeden samoplátce z Indie. Ve skupině je sice jeden Čech, ale ten se do programu hlásil z Anglie.

- Naše studenty tento typ studia neláká?

KB: VŠCHT poskytuje široký prostor pro studium v zahraničí, takže tento důvod by je asi nemotivoval. Motivujícím prvkem by měl pro ně být jistý stupeň exkluzivity, studuje se vlastně na několika školách a studenti mají možnost vybrat si to nejlepší z programů, které univerzity nabízejí. Získají navíc zkušenosti z různých kulturních a jazykových prostředí.
PJ: Jde o nové studijní programy, s kterými zatím naši studenti nemají zkušenosti, ale až uvidí, že se tu zahraniční studenti pohybují a absolvují s nimi některé předměty jako volitelné, zaujme je to. Obecně je zájem lidí z rozvojových zemí výrazně vyšší než z Evropy. KB: Evropské unii jde v podstatě o to vyhledat a přitáhnout špičkové mozky z třetích zemí do Evropy, aby zůstaly a posílily zdejší technické prostředí. Známe přece evropskou demografickou křivku, studentů bude méně a méně.

- Co znamená účast v programech pro školu?

PJ: Zapojení do programu je prestižní záležitost a školy, které se jej účastní, mají v rámci evropského prostoru své jméno. Současně je to další cesta jak prohloubit kontakty se špičkovými univerzitami a získat výborné studenty.
KB: Cesta do prestižního týmu není krátká, nestačí jen úmysl. Zapojení do programu předcházely dlouhodobé vazby, univerzity spolupracují na výzkumné bázi, důvěřují si. Program je komplementární, školy se vzájemně doplňují, což znamená, že se znají a jsou provázané. Následně si navzájem uznávají vzdělání, které studenti dostanou jinde ve spřátelených institucích. Všechno stojí na spolupráci; vysoce kvalitní výzkum je dnes drahý, takže kooperace je nezbytnou záležitostí.

- Program je pro tyto projekty vytvořen speciálně, nebo se studenti účastní běžného studia?

PJ: Náš program je akreditovaný v režimu joint degree, takže absolvent dostává titul ze všech tří univerzit. Pro uplatnění v Evropě je to dost cenné.
KB: Jejich studijní program není možné postavit identicky s běžným. Vychází se z toho, co už absolvovali, a každé pracoviště poskytuje to nejlepší, co v daném oboru má k dispozici. Takže sestavujeme program speciálně pro ně a jejich letní semestr. Jeho součástí jsou standardní předměty, ovšem v jiném uspořádání, abychom doplnili znalosti, které získají u našich partnerů. Přednášky jsou otevřené i pro ostatní studenty na škole. PJ: Jedna z velkých výhod pro naše studenty je možnost účastnit se těchto přednášek, které jsou v angličtině. Program prošel oponenturou v rámci EU, ostrým výběrem a sítem, což zaručuje jeho vysokou kvalitu. Bylo poněkud nelogické, že musel získat ještě tuzemskou akreditaci. Na rozdíl od partnerů jsme u nás museli znovu celou akreditační proceduru absolvovat.

- Co si do budoucna od tohoto typu mezinárodní spolupráce slibujete?

KB: Málokterá z amerických i evropských škol žije pouze z národních studentů a také v ČR je zájem o technické školy nízký. Pokud se podaří dobře nastartovat takový program, bude šance, že se po světě rozšíří dobré jméno školy a otevře se kanál pro studenty z dalších zemí. To bude přínos nejen pro školu, ale i pro stát, protože studenti pak budou zůstávat a budou pracovat v místních podnicích.
PJ: Přínosem také je, že se zavede pravidelná výuka v angličtině, což je pro výzkumně zaměřenou univerzitu výzva; budeme muset přejít na výuku pro celou Evropu a rozvojové země. Naše republika je konkurenceschopná v průmyslových oborech, i vzdělání je u nás levnější. Najde-li zde student podobně kvalitní vzdělání jako jinde v Evropě, vybere si nás. *

---

Studium znamená opustit teplo své školy a oddat se kočovnému životu, každý semestr měnit školu, zvyky.

IMETE

International Master of Science in Environmental Technology and Engineering je mezinárodní magisterský program v rámci Erasmus Mundus. Je zajišťovaný konsorciem univerzit Ghent University (Belgie), VŠCHT Praha a UNESCO-IHE Institute for Water Education (Delft, Nizozemí). VŠCHT Praha je zastoupena Fakultou technologie ochrany prostředí a Fakultou potravinářské a biochemické technologie. Studenti tohoto programu se budou v mezinárodním prostředí učit navrhovat a aplikovat technologie pro ochranu životního prostředí. Během programu jim bude nabídnuto velké množství povinných i volitelných kurzů, které budou probíhat postupně v UNESCOIHE (1. semestr), VŠCHT Praha (2. semestr) a Ghent University (3. semestr). Během 4. semestru budou pracovat na diplomové práci na té univerzitě, kterou si sami zvolí. Mohou si rovněž vybrat jednoho z asociovaných partnerů.

EM3E

Erasmus Mundus Master in Membrane Engineering je mezinárodní magisterský program orientovaný na membránového inženýrství a problematiku propojení materiálových věd a chemického inženýrství. Podílí se na něm šest vysokých škol z pěti zemí (Nizozemí, Portugalsko, Španělsko, Česká republika – VŠCHT, Fakulta chemické technologie a Fakulta chemickoinženýrská, Francie). Další tři univerzity figurují jako partneři. Čtyři semestry programu budou studenti absolvovat minimálně ve třech různých evropských zemích. Počet studentů je stanoven na 30 pro první ročník, vyučovacím jazykem je angličtina. Koordinátorem projektu je Université Montpellier 2.

Motivujícím prvkem by měl být jistý stupeň exkluzivity, studuje se na několika školách a studenti mají možnost vybrat si to nejlepší z programů, které univerzity nabízejí.

Zdroj: Hospodářské noviny, 25. 1. 2012, str. 17- 18, převzato z anopress.cz

Aktualizováno: 28.5.2015 14:31, Autor:

KONTAKT

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace

Mapa webu
Sociální sítě
zobrazit plnou verzi