Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Veřejnost → Mohlo by vás zajímat → Převrácená výuka
iduzel: 54597
idvazba: 90825
šablona: stranka_obrazek
čas: 21.7.2024 19:20:16
verze: 5474
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 54597
idvazba: 90825
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/popularizace/mohlo-by-vas-zajimat/prevracena-vyuka'
iduzel: 54597
path: 1/4111/942/994/5161/8351/51370/54597
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Převrácená výuka

Převrácená výuka

Jedním z témat plánovaných pro další přednášku v rámci DejVíceUčení.cz je koncept známý pod anglickým názvem flipped learning.

Tradiční model vysokoškolské výuky spočívá v přednášce odborníka, který se ve škole studentům snaží předat fakta a zajistit jejich pochopení. Po přednášce studenti ve svém individuálním prostoru začínají nové znalosti aplikovat – třídit si myšlenky a zpracovávat úkoly. Někdy to jde lehce, jindy je toto přesně tím okamžikem frustrace na straně studentů, když si začnou uvědomovat, že ten plynulý příběh předaný na přednášce obsahuje ve skutečnosti mnohá úskalí a nástrahy. Ty tradičně pomáhají překonat cvičení a semináře v čase po přednáškách.

Převrácená výuka je snahou jít na to obráceně a prohodit využití individuálního a školního prostoru. Je to právě v prostoru individuálním, kde se student sám poprvé setká se základními pojmy, koncepty a principy. Následně v tom prostoru společném, už za přítomnosti experta-učitele ale i spolužáků, se pak student potýká s problémy při prvním použitím nové látky pro řešení zadaných úloh, případně má příležitost zeptat se na nejasnosti či si nechat vysvětlit pokročilejší souvislosti.

Argumentace pro podporu tohoto převrácení výuky vychází z vědeckých poznatků o tom, co je v procesu výuky nejjednodušší, co náročnější a co nejnáročnější. Didaktici znají Bloomovu taxonomii, pro začátek však stačí poznání, že zapamatování faktů je jednodušší než pochopení souvislostí, a i to je jednodušší než správná aplikace, syntéza a tvorba nových odvozených konceptů. Převrácená výuka není nic jiného, než odraz snahy učitele rozmyslet si, ve které fázi učení může být svým studentům nejprospěšnější.

Přestože bývají výuková videa považována za klíčový nástroj převrácené výuky, základní motivace leží jinde. Rozmyslete si, každý sám za sebe, v závislosti na vlastním osobnostním i profesním profilu, v závislosti na předmětu a studijním programu, v jakém fázi učení můžete být svým studentům nejvíce užiteční. To je to hlavní.


spin-7 (výška 215px)Tento článek původně vyšel ve SPINU - interním magazínu VŠCHT Praha. Květnové číslo vyšlo kvůli pandemii pouze online

Dále si v čísle přečtěte

  • Zkušenosti z Jižní Koreje

 

Z hlediska implementace pak nelze minout, že jestliže dosud primárním nástrojem pro prvotní seznámení s novým materiálem je přednáška, pak její verzí v převrácené výuce je její video-záznam. Ten může s velkou výhodou být zvoleným nástrojem, ale není to nutné. Vhodným nosičem může být i text (kniha) nebo interaktivní kód či něco dalšího.

V žádném případě není v duchu převrácené výuky jen jednoduše zadat studentům, ať si danou látku nastudují sami (ať už z textu či videa). Učitel má stále zodpovědnosti za studium svých studentů v jejich individuálním prostoru. Jak zodpovědnosti dostát?

Pro každé téma (přednášku/týden) mají studenti k dispozici velmi detailní výčet výukových cílů – co si mají z přednášky zapamatovat a pochopit. Znalost těchto cílů vede studenty při jejich sledování videa či čtení textu. Následně musí alespoň částečné dosažení cílů prokázat vyplněním online kvízu.

Poté přichází studenti do prostoru společného, na přednášku. Náplň takové hodiny se spíše blíží semináři či cvičení. Vyučující může studentům předvést, jak já by řešil některé problémy s využitím „individuálně odpřednášené“ metodiky. Při takovémto předvádění použití již odpřednášeného materiálu je zapojení studentů výrazně častější a jejich podněty mnohem kvalifikovanější.

Převrácením výuky se svým způsobem přesouvá společná tvůrčí část výuky tradičně zabezpečovaná (odbornými) asistenty v rámci seminářů a cvičení k hlavním přednášejícím. Asistentům samotným tak zase zbývá více času nechat studenty pracovat samostatně. Studenti si doslova můžou na seminářích/cvičeních začít řešit domácí úkoly s tím, že oproti tradičnímu modelu tady mají možnost se zeptat asistenta či spolužáků, pokud jim není něco jasné.

 

Další zdroje informací

  • Plánovaná přednáška o zkušenostech doc. Huráka s převrácenou výukou (sledujte dejviceuceni.cz pro oznámení termínu).
  • Kniha Flipped Learning: A Guide for Higher Education Faculty od Roberta Talberta, vydaná u Stylus Publicastions v roce 2017.
  • Blog stejného autora rtalbert.org, kde kromě převrácené výuky jsou i informace i k hodnocení/známkování studentů a dalším tématům.

Jan Kříž na základě materiálů Zdeňka Huráka

Aktualizováno: 18.6.2020 15:17, Autor: Jan Kříž

KONTAKT

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace

Mapa webu
Sociální sítě
zobrazit plnou verzi