Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Veřejnost → Setkej se s VŠCHT Praha → Věda hrou → Věda hrou 2019
iduzel: 52777
idvazba: 60740
šablona: stranka_ikona
čas: 17.4.2024 07:59:37
verze: 5351
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 52777
idvazba: 60740
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/popularizace/setkej-se-s-vscht-praha/crp/52777'
iduzel: 52777
path: 1/4111/942/994/5161/5163/42608/52777
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Věda hrou 2019

Propagace vzdělávací činnosti a posilování společenské odpovědnosti a regionálního působení dvou vysokých škol CRP 2019

Vysoké školy chemicko technologické v Praze

České zemědělské univerzity v Praze

Cíl projektu

Projekt je cílen na rozvoj meziuniverzitní spolupráce v oblasti propagace a popularizace vzdělávací činnosti obou zapojených univerzit a na posílení jejich společenské odpovědnosti a regionálního působení. Projekt využívá příbuznosti vzdělávací i odborné a tvůrčí činnosti obou spoluřešitelských vysokých škol.

Projekt navazuje na předchozí projekt zaměřený na popularizaci vědecko-výzkumné činnosti ČZU v Praze, VŠCHT Praha a JU v Českých Budějovicích. Modifikace nového projektu vychází ze zkušeností získaných v rámci řešení tohoto projektu, který se velmi dobře osvědčil, a více akcentuje zvýšení informovanosti studujících na středních školách o základních podmínkách studia na vysoké škole.

Přidanou hodnotou společně řešeného projektu je komplexnost a diverzita nabídky vzdělávacích programů a odborných témat, která mohou být studentům prezentována díky meziuniverzitní spolupráci a oborové synergii univerzit. To by mělo významně pomoci při rozhodování středoškolských studentů, který program na vysoké škole studovat (oborová profilace a specializace) a tím ke snížení chybné volby a zvýšení úspěšnosti ve studiu. Projekt je koncipován tak, aby přispěl nejen k popularizaci studia na obou vysokých školách a výsledků výzkumné práce, ale také k naplňování „třetí role“ vysokých škol při řešení závažných společenských problémů, která je sice považována za velmi významnou, ale dosud stále ne plně rozvinutou.

Leták

Aktivity

Cílovou skupinou projektu jsou zejména studenti regionálních i pražských středních škol, i když plánované aktivity jsou okrajově cílené i na žáky vyššího stupně základních škol a studenty zúčastněných vysokých škol. Dále projekt cílí na zájemce ze stran odborné veřejnosti, pro které budou v Praze i v regionech realizovány odborné semináře zaměřené na řešení aktuálních problémů a seznámení veřejnosti s aktuálními výzkumnými tématy. Aktivity projektu zahrnují sérii popularizačních přednášek zaměřených na propagaci a popularizaci vzdělávací a tvůrčí činnosti obou univerzit především na regionálních i pražských středních školách, jednodenních prakticky orientovaných odborných programů a týdenních letních workshopů pořádaných na obou univerzitách pro studenty středních škol, resp. pro zájemce o studium na vysoké škole, a jejich učitele či lektory.

Odborné přednášky

Série odborných přednášek je vytvořená z různých témat, která představují zajímavosti řešené na různých pracovištích dané univerzity.

Hodiny moderní chemieLetáček
V rámci těchto hodin popularizují chemii a moderní chemické obory odborníci z VŠCHT Praha na základních a středních školách. Snaží se tak přiblížit chemii studentům ZŠ a SŠ. Žákům jsou objasněny nejnovější trendy v chemii a ukazovány praktické aplikace chemie, bez kterých se neobejde náš každodenní život. Hodina je velmi interaktivní, probíhá formou komunikace, dialogu, s množstvím pokusů, které jsou předvedeny v průběhu hodiny.

Jednodenní odborné popularizační programy

V průběhu roku budou připraveny jednodenní přednášky nebo workshopy s pestrým programem.

Workshop Věda hrou
29. 5. 2019   10:00   VŠCHT Praha

Workshop Chemie v létě
31. 7. 2019   10:00   VŠCHT Praha

Workshop k ChemQuestu
4. 9. 2019   9:00   VŠCHT Praha

Pětidenní workshopy

V letním období bude pro zájemce připraven několikadenní letní workshop.

Letní workshop - Kriminálka Fénix
11. - 16. 8. 2019  VŠCHT Praha

Odborné semináře

V průběhu akademického roku budou připraveny odborné semináře v regionech či v Praze zaměřené na řešení aktuálních problémů vycházejících z výsledků vědecké činnosti obou univerzit.

Okounění v Chotči - vody a ryby
6. 8. 2019      18:00   Choteč u Jičína
Vodní hospodářství ČR a dopady klimatických změn - prof. Ing. Jiří Wanner, DrSc. (VŠCHT Praha)
Osud léčiv v půdě - Ing. Aleš Klement, Ph.D. (ČZU v Praze)

Precizní zemědělství - od krajiny po semínko
25. 10. 2019   11:30   ČZU
O půdě - doc. Ing. Václav Brant, Ph.D. (ČZU v Praze)
Zpracování odpadů ze zemědělství: mikrořasy vs. žížaly - Ing. Marek Šír, Ph.D. a Ing. Lucia Tajnaiová (VŠCHT Praha)

Věda a život
listopad 2019   VŠCHT Praha
11. 11.   Vodík jako náhrada fosilních paliv - budoucnost nebo realita?
13. 11.   Réva vinná a Užitkové rostliny
13. 11.   Réva vinná: proměny vinařství v čase
14. 11.    Mezi povodněmi a suchem

Schůzky koordinátorů projektu

15. 4. 2019   15:00      ČZU v Praze

Předchozí ročníky

CRP 2018 - Věda hrou

Odpovědní řešitelé za VŠCHT Praha

Ing. Dana Bílková
Mgr. Michal Janovský 

Aktualizováno: 9.10.2020 15:05, Autor: Dana Kardová

KONTAKT

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace

Mapa webu
Sociální sítě
zobrazit plnou verzi