Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Veřejnost → Setkej se s VŠCHT Praha → Věda hrou → Věda hrou 2018
iduzel: 48058
idvazba: 53988
šablona: stranka_ikona
čas: 14.4.2024 03:35:15
verze: 5351
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 48058
idvazba: 53988
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/popularizace/setkej-se-s-vscht-praha/crp/CRP2018'
iduzel: 48058
path: 1/4111/942/994/5161/5163/42608/48058
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Věda hrou 2018

 Propagace a popularizace společné tvůrčí činnosti tří vysokých škol - CRP 2018

Vysoké školy chemicko technologické v Praze

České zemědělské univerzity v Praze

Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 

Cíl projektu

Projekt je cílen na rozvoj meziuniverzitní spolupráce v oblasti propagace a popularizace vědecko-výzkumné činnosti zapojených univerzit využívající příbuznosti oblastí výzkumu spoluřešitelských vysokých škol.

Jednotlivé aktivity projektu se připravují ve spolupráci zapojených vysokých škol s využitím jejich oborové synergie. Projekt přispěje nejen k diseminaci výsledků výzkumné práce, ale také k naplňování „třetí role“ vysokých škol a měl by přispět ke zvýšení zájmu žáků a studentů středních a vysokých škol o problematiku zemědělských, přírodovědných a technických disciplín, která může pozitivně ovlivnit výběr jejich profesní orientace.

Všechny pořádané aktivity projektu mají za cíl kromě samotné propagace a popularizace také nalézt talenty různých věkových kategorií a zapojit je do tvůrčí činnosti na zúčastněných univerzitách.

Leták

Aktivity

Cílovou skupinou projektu jsou zejména studenti středních škol, i když plánované aktivity jsou okrajově cílené i na magisterské studenty a žáky základních škol. Aktivity projektu zahrnují sérii popularizačních a odborných přednášek, jednodenních prakticky orientovaných odborných programů a týdenních letních workshopů. Přidanou hodnotou společně řešeného projektu je komplexnost témat, která mohou být studentům prezentována díky meziuniverzitní spolupráci a oborové synergii univerzit. To přinese výsledky na kvalitativně vyšší úrovni, než kdyby tyto aktivity realizovala každá ze zapojených škol samostatně.

Odborné přednášky

V průběhu akademického roku budou připraveny odborné přednášky se zaměřením na zajímavá témata doplněna dobrovolnou diskuzí odborníků s posluchači.

Tajemství vody 20. století 
25. 06. 2018   13:00   VŠCHT Praha
20. 11. 2018   13:00   JU ČB
27. 11. 2018   13:00   ČZU v Praze
Kvalita vody a její změny ve 20. století   -   doc. Ing. Nina Strnadová, CSc. (VŠCHT Praha)
Vliv znečištění na chování vodních organismů - Ing. Pavel Horký, PhD. (ČZU v Praze)
Rybářství ve 20. století - Ing. Ján Regenda, Ph.D. (JU ČB)

Pivo - zlatý univerziní mok
26. 09. 2018   13:00   VŠCHT Praha
05. 11. 2018   13:00   ČZU v Praze
26. 11. 2018   13:00   JU ČB
Pivo jako funkční potravina?   -   Ing. Robert Kala (JU ČB)
Suroviny ve výrobě piva - historie a současnost   -   Ing. Vladimír Plachý, Ph.D. (ČZU v Praze)
Pivovarská tradice na VŠCHT zavazuje   -   Rudolf Jung (VŠCHT Praha)

Léčivé rostliny
08. 11. 2018   13:00   VŠCHT Praha
12. 12. 2018   13:00   ČZU v Praze
14. 12. 2018   13:00   JU ČB
Psychoaktivní rostliny v medicíně - Ing. Martin Kuchař, Ph.D. (VŠCHT Praha)
Zajímavé léčivé druhy rostlin z čeledi miříkovité (Apiaceae) - Ing. Tomáš Nix, Ph.D. (JU ČB)
Historie využití LAKR v minulosti a dnes. Byliny pěstované u nás - Ing. Tauchen Jan, Ph.D. (ČZU v Praze)

Popularizační přednášky

Série popularizačních přednášek je vytvořená z různých témat, která představují zajímavosti řešené na různých pracovištích dané univerzity.

Hodiny moderní chemie
V rámci těchto hodin popularizují chemii a moderní chemické obory odborníci z VŠCHT Praha na základních a středních školách. Snaží se tak přiblížit chemii studentům ZŠ a SŠ. Žákům jsou objasněny nejnovější trendy v chemii a ukazovány praktické aplikace chemie, bez kterých se neobejde náš každodenní život. Hodina je velmi interaktivní, probíhá formou komunikace, dialogu, s množstvím pokusů, které jsou předvedeny v průběhu hodiny.

Jednodenní workshopy

V průběhu roku budou připraveny jednodenní workshopy s pestrým programem.

Workshop Chemie v létě I
18. 7. 2018   9:00   VŠCHT Praha

Workshop Chemie v létě II
21. 8. 2018   9:00   VŠCHT Praha

Workshop k ChemQuestu
7. 9. 2018   9:00   VŠCHT Praha

Workshop nejen černobílé fotografie
září - prosinec 2018   VŠCHT Praha

Pětidenní workshopy

V letním období bude pro zájemce připraven několikadenní workshop.

Letní workshop Projekt Fénix - CIVILIZACE XVIII: Věky Fénixe
12. - 17. 8. 2018  VŠCHT Praha

Schůzky koordinátorů projektu

15. 2. 2018   11:00      Akademický klub ČZU v Praze
29. 6. 2018   10:00      MEVPIS Vodňany

20180629_131646 (originál)

Odpovědní řešitelé za VŠCHT Praha

Ing. Dana Bílková

Mgr. Michal Janovský 

Aktualizováno: 25.2.2020 14:59, Autor: Dana Kardová

KONTAKT

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace

Mapa webu
Sociální sítě
zobrazit plnou verzi