Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 61411
idvazba: 72838
šablona: api_html
čas: 22.4.2024 11:05:36
verze: 5351
uzivatel:
remoteAPIs: https://studuj-api.cis.vscht.cz/cms/?weburl=/sis
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 61411
idvazba: 72838
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/sis/plan/22330/D301'
iduzel: 61411
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/61411
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Mikrobiologie

Doporučený studijní plán doktorského studijního programu

Informace o studijním plánu

Předměty si student vybírá ve spolupráci se školitelem a výsledný studijní plán vždy podléhá schválení oborovou radou. Student si v případě souhlasu školitele a oborové rady může zvolit i předměty mimo seznam níže uvedených.

 

Povinně volitelné předměty se dělí na dvě skupiny (moduly). V první skupině, také nazývané "modul A", jsou předměty charakteristické přímo pro studovaný program. Ve druhé skupině, také nazývané "modul B", jsou odborné předměty rozšiřující znalosti v oblastech, které jsou komplementární studovanému programu.

 

Minimální počet zapisovaných povinně volitelných předmětů celkem z obou skupin: 4 (jde o součet zapsaných předmětů z modulu A a modulu B).

 

Povinně volitelné předměty programu 1
Minimální počet zapisovaných předmětů: 2
Kód Název předmětu P/C/L
P320001 Obecná mikrobiologie 3 / - / -
P320002 Molekulární podstata interakcí bakterií s hostiteli 3 / - / -
P320003 Mikrobiální ekologie 3 / - / -
P320006 Imunochemie 3 / - / -
P320007 Pokročilé zobrazovací techniky 3 / - / -
P320008 Trendy v biochemickém a mikrobiologickém výzkumu 3 / - / -
P320009 Biochemické metody 3 / - / -
P320010 Potravinářská mikrobiologie 3 / - / -
P320012 Virologie 3 / - / -
P320013 Průmyslová mikrobiologie 3 / - / -
P320014 Klinická mikrobiologie 3 / - / -
P320018 Odborný seminář z biochemie a mikrobiologie 3 / - / -
Povinně volitelné předměty programu 2
Minimální počet zapisovaných předmětů: 1
Kód Název předmětu P/C/L
P143001 Pokročilá chemoinformatika 3 / - / -
P143002 Systémová biologie 3 / - / -
P217003 Biologické čištění odpadních vod a jejich opětovné použití 3 / - / -
P240001 Environmentální toxikologie a ekotoxikologie 3 / - / -
P240005 Moderní analytické metody složek životního prostředí 3 / - / -
P319003 Mikroorganismy v biotechnologii 3 / - / -
P319006 Environmentální biotechnologie 3 / - / -
P320005 Biofyzikální chemie 3 / - / -
P320011 Experimentální techniky strukturní biologie 3 / - / -
P323001 Plynová chromatografie v analýze potravin a přírodních produktů 3 / - / -
P323002 Kapalinová chromatografie v analýze potravin a přírodních produktů 3 / - / -
P323006 Strategie zpracování chromatografických a spektrometrických dat 3 / - / -
P323008 Moderní trendy v izolačních a separačních metodách 3 / - / -
P323010 Speciální analýza potravin a přírodních produktů 3 / - / -
P342005 Moderní separační metody s hmotnostní detekcí 3 / - / -

Další informace

Předměty přenositelných kompetencí (modul C) a další kurzy a semináře

Nepovinné předměty, semináře a kurzy vyučované na celoškolní úrovni zajišťující dovednosti mimo úzké odborné zaměření. Více informací na phd.vscht.cz


KONTAKT

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace

Mapa webu
Sociální sítě
zobrazit plnou verzi