Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Škola → Vedení a orgány školy → Akademický senát → Volby do AS VŠCHT Praha → Volby 2017 → Volby do akademických senátů 2017 → Volby studentů na FCHI
iduzel: 41523
idvazba: 44837
šablona: stranka
čas: 16.4.2024 00:36:26
verze: 5351
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 41523
idvazba: 44837
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/skola/vedeni-skoly/akademicky-senat/volby-as-vscht/volby-2017/volby-portal/fchi'
iduzel: 41523
path: 76353/76358/76380/41523
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Volby studentů na FCHI

V roce 2017 se volí pouze ve studentských částech akademických senátů.

Termín a způsob voleb

Volby probíhají od pondělí 4. 12. do čtvrtka 7. 12 elektronicky na volby.vscht.cz.


Volí se 1 mandát v univerzitním senátu a 3 mandáty ve fakulntím senátu (1 za pregraduální studenty a 2 za doktorandy)

jsem bakalářský nebo magisterský student

jsem doktorand

 


Univerzitní senát

Volí všichni studenti FCHI, obsazuje se 1 mandát, jsou 3 kandidáti

Kandidáti

 PokornyVaclav_FCHI_vscht (šířka 215px)

Pokorný Václav

kandidát do univerzitního senátu

 

Co Tě motivuje k tomu, stát se senátorem?

Zajímám se o fungování školy a chtěl bych se na něm aktivně podílet.

 

Jaké jsou podle Tebe největší síly VŠCHT?

VŠCHT je jednou z nejkvalitnějších škol v České Republice, co se týče technického vzdělání a nabízí široké spektrum perspektivních oborů. Jak personál školy, tak technické vybavení jsou na velmi vysoké úrovni. Škole také velmi prospívá široká spolupráce, jak mezi obory, tak se zahraničními univerzitami.

 

Jaké jsou podle Tebe největší slabiny VŠCHT?

I přes své nesporné kvality má VŠCHT na mnoha úrovních nedostatky. Studenti bakalářských programů se cítí nedostatečně informovaní. Stipendia pro doktorandy jsou velmi nízká a nepravidelná, což odrazuje potenciální schopné uchazeče. Přílišná byrokracie brání vědeckým pracovníkům plně se soustředit na svou práci. Pravidla na různých fakultách jsou nejednotná, což způsobuje zbytečné zmatky.

What do you consider the biggest weaknesses of UCT Prague?

Despite its undeniable qualities, UCT Prague has problems on many levels. Students of bachelor programs feel inadequately informed. Scholarships for PhD students are very low and irregular, which discourages potential capable candidates. Excessive bureaucracy prevents scientists from fully concentrating on their work. The rules are inconsistent between faculties, causing unnecessary confusion.

 

Máš zkušenosti se samosprávou či vedoucí funkcí? Jaké? Co jsi prosazoval?

Zkušenosti s vedením zatím nemám a rád bych tímto nějaké získal. Pevně věřím, že do fungování akademického senátu velmi rychle proniknu.

 

Máš zkušenosti či inspiraci z jiné školy/instituce? Jaké?

Inspiraci mohu sbírat například na ČVUT, nebo na Univerzitě Karlově, které navštěvuje několik mých blízkých přátel a o fungování jejich školy se rovněž zajímají.

 

Čím můžeš přispět studentské společnosti? Jak se na jejím chodu můžeš aktivně podílet?

Přispět mohu především svým časem a energií. Budu aktivně naslouchat problémům, se kterými se studenti potýkají a snažit se hledat co nejlepší řešení. Nad přednesenými návrhy budu kriticky přemýšlet a vznášet případné připomínky.

 

O jakých svých vlastnostech si myslíš, že je budeš jako senátor využívat/potřebovat nejvíce?

Zodpovědnost, spolehlivost, schopnost kriticky uvažovat, ochota pomáhat druhým.

 SchatzMartin_FCHI_vscht (šířka 215px)

Schätz Martin

kandidát do univerzitního senátu

 

3. ročník DSP, Ústav počítačové a řídicí techniky, Technická kybernetika

 

Co Tě motivuje k tomu, stát se senátorem?

To že jím již jsem. Práce a možností, jak školu dále posunout kupředu, je stále dost, a tentokrát se mohu zapojit již bez počáteční doby, která je nutná k zorientování se v systému školy.

 

Jaké jsou podle Tebe největší síly VŠCHT?

Jsme malá škola s rodinným zázemím a je mnohdy jednodušší s nimi jednat a prosazovat co je potřeba. Pak zbývá ještě více času na získávání nových podnětů od studentů.

 

Jaké jsou podle Tebe největší slabiny VŠCHT?

Znova to rodinné zázemí, někdy je složité prosadit radikálnější změny. Náš věčný problému s prostory ani není třeba zmiňovat…

 

Máš zkušenosti se samosprávou či vedoucí funkcí? Jaké? Co jsi prosazoval?

AS VŠCHT, prosazoval jsem otevřenější sdílení studijních materiálů, víc sportovního a sociálního vyžití (Šípkův pohár) a větší vliv studentů na akreditace. Dále působím v NAÚ a v rámci Erasmu jsem na NTNU byl jeden z hodnotitelů kvality průběhu magisterského kurzu.

 

Máš zkušenosti či inspiraci z jiné školy/instituce? Jaké?

Hodně studijních z Norska (NTNU), pár z ČVUT a AV ČR. Zprostředkovaně z Erasmu a kurzu ATHENS na kterém se pravidelně podílím.

 

Čím můžeš přispět studentské společnosti? Jak se na jejím chodu můžeš aktivně podílet?

Už vím, do čeho jdu. Svými zkušenostmi, a volným časem – kterého pro senátory nikdy není dost.

What qualities do you think you will use / need most as a senator?

Comunications skills and critical thinking. Teamplay, we are stronger united and it did miracles so far. Self-relaince and patience – real change takes time.

 ZuzaDavid_FCHI_vscht (šířka 215px)

Zůza David

kandidát do univerzitního senátu

 

Co Tě motivuje k tomu, stát se senátorem?                                                           

Chci se aktivně podílet na utváření nového společného základu Bc. studia.

What motivates you to become a Senator?
I want to take an active part in shaping a new united basic of bachelor study.

 

Jaké jsou podle Tebe největší síly VŠCHT?

Největší silou je vysoká úroveň výzkumných laboratoří a výuka laboratoří na Bc. studiu oproti světovému trendu, kde bývá bakalář jen teoretický.

 

Jaké jsou podle Tebe největší slabiny VŠCHT?

VŠCHT nemá slabiny, jen prostor ke zlepšení, v přednáškách, dostupnosti materiálů a výuky v angličtině. 

 

Máš zkušenosti se samosprávou či vedoucí funkcí? Jaké? Co jsi prosazoval?

Nějaké drobnosti, ale já mandát studentského senátora nechápu jako vedoucí funkci, vlastně jde o tu nejmíň vedoucí funkci vůbec, protože takový zvolený senátor je zavázán prosazovat názor svých voličů a vedoucí funkci má tedy názor mediánu voličů. 

 

Máš zkušenosti či inspiraci z jiné školy/instituce? Jaké?

Mám docela dobré povědomí o tom jak to funguje na ČVUT, ale spíš bych se tím neinspiroval.

 

Čím můžeš přispět studentské společnosti? Jak se na jejím chodu můžeš aktivně podílet?

Jako studentský senátor musí mít člověk na paměti, že občas hájí názor/požadavek studentů i proti vedení školy a nesmí se toho bát. Já se aktivně nebudu bát obhájit svůj názor.

 

O jakých svých vlastnostech si myslíš, že je budeš jako senátor využívat/potřebovat nejvíce?

Rád a nahlas vyjadřuji svůj názor a jako senátor nehodlám mlčet ;).

 

 

Fakultní senát FCHI - skupina bakalářských a magisterských studentů

Volí pouze bakalářští a magisterští studenti FCHI, obsazuje se 1 mandát, jsou 3 kandidáti

Kandidáti

 KovarPetr_FCHI_fakultni (šířka 215px)

Kovář Petr

kandidát do senátu FCHI ve skupině Bc. a NMgr. studentů

 

Co Tě motivuje k tomu, stát se senátorem?

Jsem členem Kolegia studentských senátů a spolků na VŠCHT, takže už o chodu senátů něco málo vím a rád bych se do něj zapojil aktivněji.

 

Jaké jsou podle Tebe největší síly VŠCHT?

Rodinná atmosféra, která zde panuje jak mezi studenty, tak i pedagogy.

 

Jaké jsou podle Tebe největší slabiny VŠCHT?

Asi jediným nedostatkem, co mě napadá, je nedostatek účelových zařízení školy, ať už se jedná o sportoviště, sály, zkušebny nebo ubytovací zařízení blíže školy.

 

Máš zkušenosti se samosprávou či vedoucí funkcí? Jaké? Co jsi prosazoval?

V současné době jsem se ocitl ve vedení Ústavu deskových a karetních her.

 

Máš zkušenosti či inspiraci z jiné školy/instituce? Jaké?

Pracuji již pár let jako lektor týmové spolupráce a zážitkových aktivit pro firmy či školy pro jednu vzdělávací agenturu.

 

Čím můžeš přispět studentské společnosti? Jak se na jejím chodu můžeš aktivně podílet?

Již teď se snažím aktivně zpestřit společenský život na škole pořádáním hraní deskových her v respiriu a podílím se na organizaci Šípkova poháru a aktivit spolku UNI-ART.

 

O jakých svých vlastnostech myslíš, že je budeš jako senátor využívat/potřebovat nejvíce?

Myslím si, že jsem schopný jednat s lidmi a rozjet a prosadit projekty, pro které se nadchnu.

 MarešováAneta_FCHI_fakultni (šířka 215px)

Marešová Aneta

kandidátka do senátu FCHI ve skupině Bc. a NMgr. studentů

 

Co Tě motivuje k tomu, stát se senátorem?

To, že u nás na škole vidím reálné změny, ke kterým přispěli samotní senátoři.

 

Jaké jsou podle Tebe největší síly VŠCHT?

Paradoxně velikost naší školy. To, že jsme spíše menší škola, nám dává mnohem větší možnosti vzájemné diskuze a ovlivnění dění na škole.

 

Jaké jsou podle Tebe největší slabiny VŠCHT?

Ač jsme malá škola, tak naše informační prostředky ne vždy fungují tak, jak by měly a spousta informací se ke studentům vůbec nedostane.

 

Máš zkušenosti se samosprávou či vedoucí funkcí? Jaké? Co jsi prosazoval?

Letošní rok jsem vedla tým VŠCHT na Majáles, kde jsem měla možnost poznat, jaké to je jednat s lidmi i mimo naší školu a snažit se přitom co nejvíce prosazovat zájmy VŠCHT navenek.

 

Máš zkušenosti či inspiraci z jiné školy/instituce? Jaké?

Vím, jaké to je jednat s lidmi, kteří jednat nechtějí a jaké jsou v tomto případě možnosti prosazení vlastního názoru.

 

Čím můžeš přispět studentské společnosti? Jak se na jejím chodu můžeš aktivně podílet?

Mohu ve velké míře nabídnout svůj čas k prosazování zájmů ostatních studentů, k rozšiřování povědomí o fungování senátu a o probíraných tématech.

How can you support student life and organizations? How can you actively participate?

I can offer my time to promote the interests of other students, and to inform them about the functioning of the senate and issues that are discussed there.

 

O jakých svých vlastnostech myslíš, že je budeš jako senátor využívat/potřebovat nejvíce?

Rozhodně schopnost komunikace. Soustředit se na podstatné otázky a neřešit plevelné věci okolo, ke kterým se často uchylují jiní, když se jim nechce řešit podstatu věci.

 mraziklukas_FCHI_fakultni (šířka 215px)

Mrazík Lukáš

kandidát do senátu FCHI ve skupině Bc. a NMgr. studentů

 

Co Tě motivuje k tomu, stát se senátorem?

Průběžně sleduji debaty na téma reakreditace oborů, zejména pak otázku změn ve výuce matematiky. Po osobním seznámení s některými senátory jsem se rozhodnul, že bych rád zastával aktivní roli, zároveň bych rád byl součástí kolektivu ochotného věnovat svůj čas budoucímu směřování fakulty.

What motivates you to become Senator?

I am continuously following up the fields of study re-accreditations debates, especially when it comes to changes in Mathematics courses. After personal acquaintance with some senators I decided it's time to play an active role. I would also love to be a part of collective, who is willing to devote to the future direction of the faculty.

 

Jaké jsou podle Tebe největší síly VŠCHT?

VŠCHT nabízí studentům velmi tutorský přístup, tedy kde je vůle, je i řešení. Dále oceňuji kontakt s praxí skrze řadu firem, které o studenty mají zájem.

 

Jaké jsou podle Tebe největší slabiny VŠCHT?

Mezery vidím zejména v komunikaci, jak mezi jednotlivými ústavy, tak zpětnou vazbu a reflexi mezi studenty a vyučujícími. 

 

Máš zkušenosti se samosprávou či vedoucí funkcí? Jaké? Co jsi prosazoval?

Nic, co by stálo za zmínku, ale když bylo potřeba, nikdy jsem se nebránil vzít iniciativu do vlastních rukou.

 

Máš zkušenosti či inspiraci z jiné školy/instituce? Jaké?

Pouze VŠCHT.

 

Čím můžeš přispět studentské společnosti? Jak se na jejím chodu můžeš aktivně podílet?

Chci pracovat na sjednocení přístupu materiálů k předmětům v rámci moodle, dále bych rád zavedl šablony protokolů u některých laboratoří. Chtěl bych také umožnit studentům zpětně se podílet na podobě výukových materiálů.

 

O jakých svých vlastnostech myslíš, že je budeš jako senátor využívat/potřebovat nejvíce?

Potrpím si na chladnou logiku, nedělám neinformovaná rozhodnutí a nebojím se paragrafů.

  

Fakultní senát FCHI - skupina doktorandů

Volí pouze doktorandi, obsazují se 2 mandáty, jsou 3 kandidáti

Kandidáti

 Fagan-Patrik (šířka 215px)

Fagan Patrik

kandidát do senátu FCHI ve skupině doktorských studentů

 

Co Tě motivuje k tomu, stát se senátorem?

Velmi často slýchávám různé stížnosti studentů, které velmi často končí pouze u slov. Hlavní motivací tedy je, že bych to chtěl změnit a prosadit i názory nás studentů. K tomu je senát tím nejvhodnějším místem.

 

Jaké jsou podle Tebe největší síly VŠCHT?

Myslím si, že VŠCHT je velmi dobrou školou s vynikající pověstí a propagací, díky které nemají absolventi problém s následným uplatněním v oboru.

 

Jaké jsou podle Tebe největší slabiny VŠCHT?

V případě některých oborů je velmi málo laboratorních úloh a samozřejmě vzdálenost kolejí od školy :D.

 

Máš zkušenosti se samosprávou či vedoucí funkcí? Jaké? Co jsi prosazoval?

Prozatím nemám, ale doufám, že to tyto volby změní.

 

Máš zkušenosti či inspiraci z jiné školy/instituce? Jaké?

Z mých zkušeností vím, že na jiných školách bývá zájem o senát a jeho dění větší, než u nás. Právě to bych chtěl změnit, chtěl bych, aby se studenti více zajímali o chod a dění na naší škole.

 

Čím můžeš přispět studentské společnosti? Jak se na jejím chodu můžeš aktivně podílet?

V případě různých námětů či nápadů ze strany studentů zrealizuji jejich prodiskutování i s dalšími studenty. Pokud se nápad ukáže jako dobrý a bude s ním souhlasit více studentů, rád budu prosazovat jeho přijetí v akademickém senátu. Dále bych chtěl prosadit zlepšení podmínek a zvýšení doktorských stipendií.

How can you support student life and organizations? How can you actively participate?

In case of various ideas from the students, I will discuss them with other students. If the idea will  be good and more students will agree with it, I would like to promote its acceptance to the Academic Senate. Furthermore, I would like to improve the conditions and increase the doctoral scholarships.

 

O jakých svých vlastnostech si myslíš, že je budeš jako senátor využívat/potřebovat nejvíce?

Budu se snažit, aby se studenti cítili více zapojení do chodu školy. Rozhodně si jdu za tím, čeho chci dosáhnout a cíle chci dosáhnout až k úspěšnému konci. Myslím si, že jsem typ člověka, který bude reprodukovat dění v akademickém senátu studentům zajímavou a nenudnou formou a zároveň předkládat senátu nápady a názory studentů školy. Dle mého názoru zde platí přísloví „líná huba, holý neštěstí“ :D :D.

 LadislavovaNikola_FCHI_maly (šířka 215px)

Ladislavová Nikola

kandidátka do senátu FCHI ve skupině doktorských studentů

 

Co Tě motivuje k tomu, stát se senátorem?

Problémy se u piva v Carbonu nevyřeší. Jak říká moje maminka, občas si člověk musí zašpinit ruce, aby měl čistý stůl.

 

Jaké jsou podle Tebe největší síly VŠCHT?

Největší síla VŠCHT je v atmosféře a lidech... možná i velikosti, tedy naopak, že to není, když to přirovnám, masová hala na výrobu kuřat, ale hezká biofarmička u babičky na chalupě. Jak říká moje babička: co je malý, to je hezký.

 

Jaké jsou podle Tebe největší slabiny VŠCHT?

VŠCHT přece nemá slabiny. Jak říkávala naše kočka: mňau

 

Máš zkušenosti se samosprávou či vedoucí funkcí? Jaké? Co jsi prosazoval?

Na vedoucí pozice musí člověk vyzrát. Někomu to trvá déle, ale teď už přišel můj čas! Jak říká můj strejda: nic neuspěchej a bude ti hej!

 

Máš zkušenosti či inspiraci z jiné školy/instituce? Jaké?

Ani ne, teprve začínám pronikat do tajů akademické politiky… a bohužel o tomto pronikání mi v rodině nikdo moudra nedával

 

Čím můžeš přispět studentské společnosti? Jak se na jejím chodu můžeš aktivně podílet?

Jednoznačně positivní energií a jasnou představou, žádné blábolení, to už není in. Jak říká Andrej: sorry jako.

 

O jakých svých vlastnostech si myslíš, že je budeš jako senátor využívat/potřebovat nejvíce?

Trpělivost!  

What qualities do you think you will use / need most as a senator?

Patience!

 SoltysMarek_FCHI_fakultni (šířka 215px)

Šoltys Marek

kandidát do senátu FCHI ve skupině doktorských studentů

 

Co Tě motivuje k tomu, stát se senátorem?

Snaha a chuť posouvat věci k lepšímu. Baví mě řešit nové výzvy a společně s ostatními senátory v K3S se je snažit na fakultní i celoškolní úrovni řešit. A především mě motivuje vůle dotáhnout do konce projekty, se kterými jsem byl zvolen do tohoto funkčního období.

 

Jaké jsou podle Tebe největší síly VŠCHT?

Naše škola je velmi respektovanou institucí a naši absolventi jsou zváni na pohovory jen proto, že jsou z VŠCHT. Je to díky solidnímu vzdělávacímu základu a důrazu na praktickou i teoretickou výuku. To se může ještě zlepšit realizací dobrého společného studijního základu bakalářského studia. A k tomu velmi napomáhají názory od vás, studentů, které zprostředkováváme vedení školy. Silné stránky FCHI jsou poté dobrý přístup k výuce některých předmětů v angličtině a celkově velmi dobrá úroveň výuky. Zároveň to, že svým studentům umožňujeme podílet se na kvalitních výzkumných projektech (a i je v tom velmi podporujeme).

 

Jaké jsou podle Tebe největší slabiny VŠCHT?

Momentálně je to zcela nepochybně velmi nízká úroveň angličtiny jak některých absolventů, tak bohužel i spousty akademických pracovníků. Je třeba vyvíjet konstantní tlak na zlepšování výuky angličtiny pro studenty, ale i pro akademické pracovníky.

 

Máš zkušenosti se samosprávou či vedoucí funkcí? Jaké? Co jsi prosazoval?

Mám zkušenosti ze dvou volebních období v akademickém senátu FCHI. Aktivně jsem prosazoval zájmy studentů naší fakulty a zároveň jsem se snažil konstruktivně přispívat k běhu fakulty jako celku, například při schvalování rozpočtu, přípravě nového volebního a jednacího řádu senátu, přípravě nových akreditací, apod. V rámci spolupráce v K3S jsem otevřel diskuzi na téma uvolňování přeplněných chodeb, zavedení větších benefitů pro doktorandy (obědy v Zikovce a BLOXu. Rovněž jsem u vedení fakulty intenzivně prosazoval zavádění další výuky v angličtině.

 

Máš zkušenosti či inspiraci z jiné školy/instituce? Jaké?

Zprostředkovaně (ne osobně) mám inspirace především z ČVUT a z VUT.

 

Čím můžeš přispět studentské společnosti? Jak se na jejím chodu můžeš aktivně podílet?

Tak jako jsem se podílel dosud, prosazováním studentských zájmů v senátu FCHI a u vedení fakulty a účastí v diskuzích pléna K3S a v dalších debatách.

 

O jakých svých vlastnostech si myslíš, že je budeš jako senátor využívat/potřebovat nejvíce?

umění diplomaticky komunikovat a rouzmně vést diskuzi s ohledem na zájmy a rovněž si myslím, že sem tam přijdu s dobrým nápadem, který stojí za to realizovat J

 

I realize that the selection of courses being tought in English and often also the quality of the ones we have is a serious issue at our university. I will strongly push for increasing the number of available English tought courses and also in making sure the quality of the ones available meets certain minimum standards. 

Aktualizováno: 3.12.2017 17:06, Autor: Jan Kříž

KONTAKT

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace

Mapa webu
Sociální sítě
zobrazit plnou verzi