Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Škola → Vedení a orgány školy → Akademický senát → Volby do AS VŠCHT Praha → Volby 2017 → Volby do akademických senátů 2017 → Volby studentů na FPBT
iduzel: 41522
idvazba: 44836
šablona: stranka
čas: 25.6.2024 04:16:51
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 41522
idvazba: 44836
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/skola/vedeni-skoly/akademicky-senat/volby-as-vscht/volby-2017/volby-portal/fpbt'
iduzel: 41522
path: 8547/4160/1399/1900/7378/7386/42088/41527/41522
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Volby studentů na FPBT

V roce 2017 se volí pouze ve studentských částech akademických senátů.

Termín a způsob voleb

Volby probíhají od pondělí 4. 12. do čtvrtka 7. 12 elektronicky na volby.vscht.cz.


Volí se 4 mandáty ve fakulntím senátu (2 za pregraduální studenty a 2 za doktorandy)

jsem bakalářský nebo magisterský student

jsem doktorand

  • volím 2 mandáty do fakultního senátu z řad doktorandů

 


Fakultní senát FPBT - skupina bakalářských a magisterských studentů

Volí pouze bakalářští a magisterští studenti FPBT, obsazují se 2 mandáty, je 6 kandidátů.

Kandidáti

 BurkovaVeronika_FPBT_fakultni (šířka 215px)

Burková Veronika

kandidátka do senátu FPBT ve skupině Bc. a NMgr. studentů

 

1. ročník magisterského studia, Ústav biotechnologie , Obor Biotechnologie

 

Co Tě motivuje k tomu, stát se senátorem?

Možnost nahlédnout do vnitřní struktury školy a podílet se na zlepšení podmínek studia pro současné a budoucí studenty.

 

Jaké jsou podle Tebe největší síly VŠCHT?

Největší síla je určitě pospolitost a schopnost studentů se nadchnout pro jakoukoliv věc spojenou s VŠCHT.

 

Jaké jsou podle Tebe největší slabiny VŠCHT?

Já považuji za slabinu malé povědomí právě o senátu. I když se jej současní senátoři snaží propagovat na seznamovacích, stále je tady více než polovina prvních ročníků, kteří nemají ani tušení, že senát existuje a k čemu slouží.

 

Máš zkušenosti se samosprávou či vedoucí funkcí? Jaké? Co jsi prosazoval?

Něco málo. Byla jsem koordinátorka týmu VŠCHT na Majáles pro rok 2017, kde jsme připravovali zónu, která měla mít různé aktivity a celkově prezentovat školu.

 

Máš zkušenosti či inspiraci z jiné školy/instituce? Jaké?

To bohužel nemám.

 

Čím můžeš přispět studentské společnosti? Jak se na jejím chodu můžeš aktivně podílet?

Studentské společnosti už přispívám jako jeden z Tutorů a taky jsem aktivním členem 4Students, takže o tuhle část bych se zrovna nebála.

 

O jakých svých vlastnostech si myslíš, že je budeš jako senátor využívat/potřebovat nejvíce?

Jedna z nich je určitě schopnost komunikovat s lidmi, protože bez toho se v senátu nebo celkově ve společnosti obejít nedá.

What qualities do you think you will use / need most as a senator?

Firstly, it would be my ability to communicate with people, as I believe this is an essential skill to have when being a part of a senate or society in general.

 DohnalekJan_FPBT (šířka 215px)

Dohnálek Jan

kandidát do senátu FPBT ve skupině Bc. a NMgr. studentů

 

1. ročník magisterského studia, Ústav biochemie a mikrobiologie, Obor Obecná a aplikovaná biochemie

 

Co Tě motivuje k tomu, stát se senátorem?

Mít možnost podílet se na rozhodnutích o chodu naší fakulty v rámci zastoupení studentů, kteří se mohou prostřednictvím svých senátorů podílet na chodu fakulty.

 

Jaké jsou podle Tebe největší síly VŠCHT?

Tím, že je naše škola poměrně malá, vytváří v podstatě rodinné prostředí, kde se lidé snaží pomoci navzájem. A také výborná připravenost absolventů do praktického pracovního života.

What are the strengths of the UCT in your opinion?

The advantage of our school is that it is rather a small school with family environment where people are willing to help each other. Moreover, our school produces highly qualified alumni.

 

Jaké jsou podle Tebe největší slabiny VŠCHT?

Nedostatečné zapojení angličtiny, jakožto mezinárodního jazyka, do výuky.

 

Máš zkušenosti se samosprávou či vedoucí funkcí? Jaké? Co jsi prosazoval?

Kralování celé VŠCHT.

 

Máš zkušenosti či inspiraci z jiné školy/instituce? Jaké?

Podílení se na každoročních debatách ohledně fungovaní Gymnázia Hejčín (moje domovská střední škola) v rámci Asociace absolventů

 

Čím můžeš přispět studentské společnosti? Jak se na jejím chodu můžeš aktivně podílet?

Zkušenostmi z předchozího studia. Iniciativnost ve zlepšení chodu školy.

 

O jakých svých vlastnostech si myslíš, že je budeš jako senátor využívat/potřebovat nejvíce?

Komunikativnost a bezprostřednost, protože je potřeba bavit se s ostatními ohledně jejich podnětů.

 Kratochvil-Michal_FPBT (šířka 215px)

Kratochvíl Michal

kandidát do senátu FPBT ve skupině Bc. a NMgr. studentů

 

1. ročník magisterského studia, Ústav chemie přírodních látek, Obor Chemie přírodních látek

 

Co Tě motivuje k tomu, stát se senátorem?

Především je to možnost aktivně se podílet na fungování univerzity. Myslím tím přicházet s názory a připomínkami, které jsou mezi studenty slyšet a hledat smysluplné postupy vedoucí k jejich co nejlepšímu řešení z pohledu studentů i vedení.

 

Jaké jsou podle Tebe největší síly VŠCHT?

Jako největší pozitivum vidím atraktivitu oborů ve všech stupních vysokoškolského studia. Je tedy větší šance si studenty udržet i po získání titulu.

 

Jaké jsou podle Tebe největší slabiny VŠCHT?

Za největší problém považuji komunikaci a přístup studijního oddělení FPBT vůči studentům.

 

Máš zkušenosti se samosprávou či vedoucí funkcí? Jaké? Co jsi prosazoval?

Při brigádě jsem vedl menší skupinu lidí. Získávali jsme různá interní data a ta jsou nyní využívána pro optimalizaci výroby a snížení provozních nákladů.

 

Máš zkušenosti či inspiraci z jiné školy/instituce? Jaké?

Bakalářské studium jsem absolvoval na Univerzitě Pardubice. Mám tedy možnost porovnávat, vyzdvihovat pozitiva a samozřejmě upozorňovat na věci, které jinde fungují lépe a nechat se tak jimi inspirovat.

Do you have any experience or inspiration from another school / institution? What are they?

I graduated the University of Pardubice. I can compare this university with VŠCHT now. I see some positive things on both of them and the better things from the previous university can be the inspiration for VŠCHT.

 

Čím můžeš přispět studentské společnosti? Jak se na jejím chodu můžeš aktivně podílet?

Nejvíce mohu přispět právě znalostí konkurenčního prostředí a snahou prosadit změny, které budou prospěšné nejen studentům, ale celé akademické obci. Toho lze docílit pouze komunikací se studenty a zaměstnanci, aktivní účastí na schůzích senátu a pevným postojem v názorech.

 

O jakých svých vlastnostech si myslíš, že je budeš jako senátor využívat/potřebovat nejvíce?

Odhodlání, vytrvalost, logické uvažování a potřeba znát problematiku co nejvíce.

 LoupancovaKaterina_FPBT (šířka 215px)

Loupancová Kateřina

kandidátka do senátu FPBT ve skupině Bc. a NMgr. studentů

 

1. ročník magisterského studia, Ústav konzervace potravin, Obor Technologie potravin

 

Co Tě motivuje k tomu, stát se senátorem?

V senátu jsou si učitelé a studenti rovni. Je to prostor pro sdílení nápadů, myšlenek, rozhodnutí. Je to příležitost, jak prosadit změny, které si sami studenti žádají. Přesto, že jsme jako studenti v početní převaze, zdá se mi, že ne vždy jsou naše prosby vyslyšeny. Volby jsou nejlepší příležitostí, jak ukázat, že nám naše studium není lhostejné, že se chceme podílet na utváření naší budoucnosti. Na utváření školy, kampusu, společnosti kolem nás.

Právě možnost podílet se na změnách, být v jejich jádru, snažit se motivovat studenty, aby se nebáli komunikovat a sdíleli své nápady, je mou hlavní motivací, proč bych se chtěla stát senátorkou. Protože věřím, že škola by měla být především o studentech.

„If you don´t like how things are, change it! You´re not a tree.“ Jim Rohn

 Niemcova_patricie_foto (šířka 215px)

Niemcová Patricie

kandidátka do senátu FPBT ve skupině Bc. a NMgr. studentů

 

1. ročník magisterského studia, Ústav biochemie a mikrobiologie, Obor Obecná a aplikovaná biochemie

 

Co Tě motivuje k tomu, stát se senátorem?

Od prvního ročníku proplouvám spolky na VŠCHT, získala jsem spoustu zkušeností a výborných přátel. Zapojovat se do dění na univerzitě mě naplňuje, ale s postupem času mám chuť ovlivňovat i jiné věci než akci na Jägera.

 

Jaké jsou podle Tebe největší síly VŠCHT? /

Jsme malá univerzita s velkým srdíčkem. Atmosféra a spolupráce mezi studenty a zaměstnanci univerzity je unikátní a je skvělé kolik výborných projektů díky tomu v poslední době vzniká.

What are the strengths of the UCT in your opinion?

We are a small university with big heart. Cooperation between students and employees is unique and plenty of spectacular projects are made because of that.

 

Jaké jsou podle Tebe největší slabiny VŠCHT?

Nízká podpora zahraničních výjezdů, které jsou vzhledem k našemu zaměření poměrně klíčové. V minimální nabídce předmětů v angličtině, nemají čeští studenti ani možnost navázat kontakty se zahraničními studenty na naší půdě, pokud se nezapojují do mimoškolních aktivit.

 

Máš zkušenosti se samosprávou či vedoucí funkcí? Jaké? Co jsi prosazoval?

Zapojovala jsem se do VŠCHT na Majáles a nyní působím v DI(V)Chovi, 4Students, seznamováky aj. Vypisovat detaily by bylo příliš obsáhlé, ale pokud má někdo dotazy, tak se mě samozřejmě neváhejte kontaktovat.

 

Máš zkušenosti či inspiraci z jiné školy/instituce? Jaké?

Osobně ne, ale mám jisté představy od studentů českých i zahraničních univerzit, se kterými se často stýkám, i když je to samozřejmě na bázi „Jedna tetka povídala“.

 

Čím můžeš přispět studentské společnosti? Jak se na jejím chodu můžeš aktivně podílet?

Aktivně se zajímám o dění na naší univerzitě a znám se se studenty napříč fakultami i věkovými skupinami.

 

O jakých svých vlastnostech si myslíš, že je budeš jako senátor využívat/potřebovat nejvíce?

Prosadit společný názor, umět přijímat konstruktivní kritiku a samozřejmě dávku trpělivosti.

 ProuzaVit_FPBT_fakultni (šířka 215px)

Prouza Vít

kandidát do senátu FPBT ve skupině Bc. a NMgr. studentů

 

2. ročník magisterského studia, Ústav chemie přírodních látek, Obor Chemie přírodních látek

 

Co Tě motivuje k tomu, stát se senátorem?

Jako senátor funguji již jeden rok a během tohoto období jsem pochopil co mohu pro svou školu udělat. Proto bych rád znovu do senátu, abych mohl zastupovat studenty a realizovat to, co si naši studenti přejí a co by chtěli změnit.

What motivates you to become Senator?

I have been senator for one year and during this period I understood what I can do for my school. Therefore, I would like to be in senate again so that I can represent students and implement what our students want and what they want to change.

 

Jaké jsou podle Tebe největší síly VŠCHT?

Největší sílu VŠCHT vidím v její odbornosti a v tom, že vychováváme studenty, kteří nás dále reprezentují, jak na úrovni vědecké, tak i v soukromém sektoru.

 

Jaké jsou podle Tebe největší slabiny VŠCHT?

Za jednu z největších slabin naší školy považuji to, že přednášky nejsou dostupné v multimediální formě na stránkách školy. Dále by se měl zvýšit počet e-learningových kurzů pro studenty jak bakalářských, tak magisterských studijních programů.

 

Máš zkušenosti se samosprávou či vedoucí funkcí? Jaké? Co jsi prosazoval?

Již rok zastupuji studentskou obec jako senátor na fakultě FPBT. Snažím se prosazovat to, co nám jako studentům zpříjemní pobyt v naší škole. Společně s dalšími senátory jsme zavedli mikrovlnky a snažíme se o pozvednutí výuky cizích jazyků na území naší školy.

 

Máš zkušenosti či inspiraci z jiné školy/instituce? Jaké?

Z jiné školy inspiraci nemám, avšak studenti a senátoři se kterými přicházím do styku mě zásobují mnohými podněty, které považuji za značnou inspiraci pro mou budoucí činnost.

 

Čím můžeš přispět studentské společnosti? Jak se na jejím chodu můžeš aktivně podílet?

Připravuji přednést návrh, aby byly vytvořeny laboratorní deníky (s jasnou osnovou), které by si mohl každý student koupit a využívat jej pro svou vědeckou činnost (bakalářská a diplomová práce).

 

O jakých svých vlastnostech si myslíš, že je budeš jako senátor využívat/potřebovat nejvíce?

To, co využiji asi nejvíce bude moje přirozená „ukecanost“ a nebojácnost. Nepatřím mezi lidi, co by si nechali namluvit každou hloupost a chlubili se cizím peřím. Umím spolupracovat a věřím, že ve skupině s ostatními senátory budeme mluvit za vás studenty tak, aby vy jste už nemuseli řešit nic než jen to, co vás baví.

 

  

Fakultní senát FPBT - skupina doktorandů

Volí pouze doktorandi FPBT, obsazují se 2 mandáty, je 6 kandidátů

Kandidáti

 Bialiasova_kristina_FPBT_fakultni (šířka 215px)

Bialasová Kristina

kandidátka do senátu FPBT ve skupině doktorských studentů

 

2.ročník doktorského studia, Ústav mléka, tuků a kosmetiky, obor Chemie a technologie potravin

 

Co Tě motivuje k tomu, stát se senátorem?

Je to možnost, jak něco změnit. Svou činností v senátu se mohu aspoň částečně podílet na chodu školy. Také je to příležitost řešit problémy/otázky ostatních studentů.

 

Jaké jsou podle Tebe největší síly VŠCHT?

VŠCHT  má velmi dobré technické zázemí a kontakty se zahraničím. Nelze nezmínit také kvalitu absolventů a účast na mezinárodních projektech.

 

Jaké jsou podle Tebe největší slabiny VŠCHT?

VŠCHT je poměrně malá škola a v některých případech na to doplácí. Jedná se například o další volné prostory pro nové laboratoře a přístrojové vybavení. Také si myslím, že se na škole málo dbá na výuku cizích jazyků, které jsou stále nezbytnou schopností absolventa.

 

Máš zkušenosti se samosprávou či vedoucí funkcí? Jaké? Co jsi prosazoval/a?

Několik let jsem vedla skautský oddíl a s tím souvisela určitá zodpovědnost a organizační schopnosti. Každý rok jsem také plánovala letní tábory a měla pod sebou tým několika lidí.

 

Máš zkušenosti či inspiraci z jiné školy/instituce? Jaké?

Akademický senát je často nedílnou součástí jak tuzemských, tak zahraničních vysokých škol. Byla bych ráda, aby studenti VŠCHT měli o činnosti a existenci našeho senátu větší přehled a věděli, že své podněty a názory mohou touto formou prezentovat.

 

Čím můžeš přispět studentské společnosti? Jak se na jejím chodu můžeš aktivně podílet?

Jsem poměrně aktivní a sem tam mám i dobrý nápad. Ráda diskutuji se studenty o dění na VŠCHT. Pokud dostanu dobrý podnět, ráda se ho pokusím prosadit popřípadě o tomto názoru diskutovat.

 

O jakých svých vlastnostech myslíš, že je budeš jako senátor využívat/potřebovat nejvíce?

Správný senátor by se neměl bát říct svůj názor a být průbojný, aby prosadil svůj návrh. Jsem poměrně přímý člověk a ráda řeknu co si myslím. Celkem ráda komunikuji a mám i organizační schopnosti.

 HankovaMariana_FPBT_fakultni (šířka 215px)

Hanková Mariana

kandidátka do senátu FPBT ve skupině doktorských studentů

 

1. ročník doktorského studia, Ústav konzervace potravin, Obor Technologie potravin

 

Co Tě motivuje k tomu, stát se senátorem?

Baví mě to a stále je co zlepšovat.

 

Jaké jsou podle Tebe největší síly VŠCHT?

Propojení s praxí, kvalita studentů a paradoxně to, že jsme malá škola.

 

Jaké jsou podle Tebe největší slabiny VŠCHT?

Podmínky pro kariéru v zahraničí a všeobecně nedostatek prostor.

Conditions for a career abroad and a lack of space in general.

 

Máš zkušenosti se samosprávou či vedoucí funkcí? Jaké? Co jsi prosazovala?

Jsem druhým rokem v Akademickém senátu FPBT. Řešila jsem a řeším například mikrovlnky v respiriu, zlepšení situace doktorandů, organizaci seznamovacích kurzů prváků a komunikaci s ostatními senáty, spolky a studenty.

 

Máš zkušenosti či inspiraci z jiné školy/instituce? Jaké?

První ročník magisterského studia jsem strávila na Erasmu ve Vídni. Poznala jsem, jak funguje jejich univerzita a studentský život. To byla zkušenost, která stála za to ;)

 

Čím můžeš přispět studentské společnosti? Jak se na jejím chodu můžeš aktivně podílet?

Chtěla bych se aktivně podílet jako senátor, případně člen kolegia nebo studentské rady. Můžu nabídnout dosavadní zkušenosti a chuť posouvat naši školu dál.

 

O jakých svých vlastnostech myslíš, že je budeš jako senátor využívat/potřebovat nejvíce?

Zatím se mi hodily komunikační dovednosti, svědomitost a pozitivní přístup :)

 MichailiduJana_FPBT_fakultni (šířka 215px)

Michailidu Jana

kandidátka do senátu FPBT ve skupině doktorských studentů

 

1. ročník doktorského studia, Ústav biotechnologie, Obor Biotechnologie

 

Co Tě motivuje k tomu, stát se senátorem?

Snaha o zlepšení a zefektivnění systémů, v rámci nichž jako členové společnosti fungujeme - zapojení do demokraticky voleného tělesa spolurozhodujícího o chodu fakulty/školy mi přijde logické.

What motivates you to become Senator?

One of my fundamental ambitions in life is trying to make the systems we have to function in better for everyone. Joining a democratically elected academic senate, which can influence the direction of our faculty/university, seems like a logical step forward.

 

Jaké jsou podle Tebe největší síly VŠCHT?

Na takto komplexní a absolutní otázku si na základě mně dostupných informací netroufám odpovědět.

 

Jaké jsou podle Tebe největší slabiny VŠCHT?

Stejně jako výše.

 

Máš zkušenosti se samosprávou či vedoucí funkcí? Jaké? Co jsi prosazoval?

V rámci Pirátské strany jsem byla místopředsedkyní pražského krajského sdružení a následně místopředsedkyní strany. Ve svých funkcích i v životě většinou prosazuji a vyžaduji podobné hodnoty – svobodu, transparenci, kooperaci.

 

Máš zkušenosti či inspiraci z jiné školy/instituce? Jaké?

Ne.

 

Čím můžeš přispět studentské společnosti? Jak se na jejím chodu můžeš aktivně podílet?

Chtěla bych svou aktivitou přispět ke ztransparentnění VŠCHT, většímu zapojení studentů do rozhodování o směřování VŠCHT a mimo jiné také k prozkoumávání otevřených alternativ technických systémů, jež ve škole používáme.

 

O jakých svých vlastnostech si myslíš, že je budeš jako senátor využívat/potřebovat nejvíce?

Snaha vidět systémové chyby či prostor pro zlepšení. Nechci však tento svůj pohled nikomu tlačit – dávám jej většinou k diskuzi, případně se snažím opozici přesvědčit argumenty. Konsenzualita je pro mě stejně důležitá jako “správný” úsudek.

 Novakova_marketa (šířka 215px)

Nováková Markéta

kandidátka do senátu FPBT ve skupině doktorských studentů

 

1. ročník doktorského studia, Ústav biochemie a mikrobiologie, Obor Biochemie

 

Co tě motivuje k tomu stát se senátorem?

Se senátem jsem se blíže seznámila minulý akademický rok prostřednictvím K3S, na jehož schůzích jsme diskutovali aktuální problematiku školy. Přímo jsem se tak ujistila, že stojím o to se podílet na chodu naší alma mater coby aktivní činitel. Má to smysl!

 

Jaké jsou podle Tebe největší síly VŠCHT?

Renomé VŠCHT vychází z vysoké míry uplatnění studentů. To vychází z obecného přístupu k výuce, který je založen na logickém uvažování a bilanci praktického a teoretického vzdělání. Dalším gros je zde vědecko-výzkumná činnost, která je i přes zatížení pedagogikou velmi plodná.

 

Jaké jsou podle Tebe největší slabiny VŠCHT?

Naše škola má jednu obrovskou potenciální výhodu, svou velikost. Jsme malinkatí, což by mělo činit komunikaci o mnoho snazší. Ne vždy tomu tak je. Z toho částečně vyplývá poněkud zkostnatělý systém, který na měnící se okolí reaguje pomaleji, než by mohl. Chtělo by to trochu pročistit komunikační kanály.

 

Máš zkušenosti se samosprávou či vedoucí funkcí? Jaké? Co jsi prosazoval?

Ano. Od nového roku jsem po Martinu Jandovi převzala funkci principála našeho akademického divadla DI(v)OCH.

 

Máš zkušenosti či inspiraci z jiné školy/instituce? Jaké?

Ano. Již třetím rokem jsem zaměstnána na ÚOCHB, AV ČR. Jednou ze zkušeností/inspirací je např. skvělá komunikace mezi laboratořemi a přístup k pozici studenta a doktoranda.

 

Čím můžeš přispět studentské společnosti? Jak se na jejím chodu můžeš aktivně podílet? /

Můj čas a vůle něco změnit. Chci podporovat snazší komunikaci, kroky vedoucí ke zkvalitnění studia a zasazovat se o ulehčení života doktorandů. Jako principálka a obdivovatelka umění chci povzbuzovat renesančnost našich studentů a zaměstnanců.

How can you support student life and organizations? How can you actively participate?

My will to change things and my time I devote to it are the most essential values I can offer. I want to support steps to improve the quality of education and help to streamline channels of communication. I hope this should increase student’s interest in the academic self-government. Another important issue I want to deal with is improvement of the life of graduate students. As the ringmaster of our theatre and an art admirer I want to support those interested to become more of renaissance men :-).

 

O jakých svých vlastnostech si myslíš, že je budeš jako senátor využívat/potřebovat nejvíce?

Zodpovědnost, umění naslouchat, konstruktivnost, trpělivost a s ní se pojící silná vůle.

 Stupák_FPBT_fakultni (šířka 215px)

Stupák Michal

kandidátka do senátu FPBT ve skupině doktorských studentů

 

6. ročník doktorského studia, Ústav analýzy potravin a výživy, obor Chemie a analýza potravin

 

Co Tě motivuje k tomu, stát se senátorem?

Motivuje mě především možnost navrhovat a řešit změny týkající se VŠCHT.

 

Jaké jsou podle Tebe největší síly VŠCHT?

Největší síly VŠCHT vidím samozřejmě v kvalitě studia. Studenti získávají během studia nejen odborné teoretické znalosti na vysoké úrovni, ale také velmi ceněné zkušenosti z laboratoří.

What are the strengths of the UCT in your opinion?

One of the biggest benefit of UCT Prague is quality of a study and research. Students get not only excellent knowledge but they also gain extensive experiences in our laboratories.

 

Jaké jsou podle Tebe největší slabiny VŠCHT?

Jednou z největších slabin VŠCHT je to, že je brána jako „záchranná škola“ cestou na jinou univerzitu. Toto se musí definitivně změnit.

 

Máš zkušenosti se samosprávou či vedoucí funkcí? Jaké? Co jsi prosazoval/a?

Jsem členem senátu FPBT a prosazoval jsem například zpřísnění přijímacího řízení pro cizince, kteří chtějí studovat v českém jazyce zadarmo. Dále jsme připomínkovali Jednací a Volební řád a schvalovali rozpočet fakulty.

 

Máš zkušenosti či inspiraci z jiné školy/instituce? Jaké?

Ze zkušeností ze zahraničí (Dánsko a Holandsko) vím, že studenti VŠCHT mají odborné znalosti na vysoké úrovni. Nicméně je nutné zlepšit schopnosti studentů lépe prezentovat své výsledky a sami sebe.

 

Čím můžeš přispět studentské společnosti? Jak se na jejím chodu můžeš aktivně podílet?

Na VŠCHT studuji již dlouhá léta. Díky tomu mohu přispět studentské společnosti zejména praktickými návrhy týkajících se chodu školy.

 

O jakých svých vlastnostech myslíš, že je budeš jako senátor využívat/potřebovat nejvíce?

Dle mého názoru, je třeba, abych jako senátor uměl prosadit svůj názor. Dále musím prosazovat praktické nápady, které povedou k pozitivním změnám v oblasti výuky, prezentace VŠCHT společnosti i samotného chodu školy.

 VodičkováPatricie_FPBT_fakultni (šířka 215px)

Vodičková Patricie

kandidátka do senátu FPBT ve skupině doktorských studentů

 

2. ročník doktorského studia, Ústav biochemie a mikrobiologie, Obor Biochemie

 

Co Tě motivuje k tomu, stát se senátorem?

Ráda bych se aktivně zapojila do rozhodování o aktuálních záležitostech na naší fakultě. Chci mít možnost vyjádřit názory a připomínky své i ostatních studentů doktorského studia, týkající se třeba našeho financování.

 

Jaké jsou podle Tebe největší síly VŠCHT?

Předností naší školy je pestrá nabídka společností vysoce ceněných chemických oborů. VŠCHT přináší svým absolventům možnost zúročit nejen své teoretické vzdělání, ale i bohaté praktické zkušenosti v mnoha vědeckých institucích nebo soukromých firmách.

 

Jaké jsou podle Tebe největší slabiny VŠCHT?

Velkou slabinu vidím v limitaci prostor naší školy, zároveň také ve studijních plánech, které nejsou mnohdy vytvořeny kompaktně, nemluvě o překrývajících se náplních některých předmětů…

 

Máš zkušenosti se samosprávou či vedoucí funkcí? Jaké? Co jsi prosazoval?

Zkušenosti se samosprávnou funkcí bohužel zatím nemám, ráda bych je získala právě následující rok jako člen fakultního senátu ☺

 

Máš zkušenosti či inspiraci z jiné školy/instituce? Jaké?

Inspirací jsou mi zkušenosti mé a mých přátel z českých i zahraničních univerzit. Myslím, že by bylo dobré zaměřit se například na rozšíření a modernizaci zázemí školy pro studenty i zaměstnance.

 

Čím můžeš přispět studentské společnosti? Jak se na jejím chodu můžeš aktivně podílet?

Přála bych si zprostředkovat komunikaci mezi „obyčejnými“ studenty a vedoucími pracovníky, rozšířit možnosti studentského vyžití na škole i v celém kampusu. Co se týká výuky, kladla bych větší důraz na kvalitu výuky cizích jazyků a motivovala studenty k účasti na mezinárodních studijních pobytech.

How can you support student life and organizations? How can you actively participate?

I would like to mediate communication between students and the leading members, to expand the possibilities of student activities at school and whole campus. As for the education, I want to put more emphasis on the quality of teaching foreign languages and to motivate students to participate in international study visits and internships.

 

O jakých svých vlastnostech si myslíš, že je budeš jako senátor využívat/potřebovat nejvíce?

Myslím, že je třeba mít odvahu postavit se za své názory, prokázat míru trpělivosti a vytrvalosti při prosazování změn, ale i respekt vůči ostatním členům, často zkušenějším.

Aktualizováno: 3.12.2017 13:59, Autor: Jan Kříž

KONTAKT

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace

Mapa webu
Sociální sítě
zobrazit plnou verzi