Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Spolupráce → Spolupráce se ZŠ a SŠ → Pro studenty ZŠ a SŠ → Středoškolská odborná činnost
iduzel: 1330
idvazba: 1638
šablona: stranka_galerie
čas: 6.6.2020 18:33:26
verze: 4671
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Středoškolská odborná činnost

SOČ je soutěží talentovaných středoškoláků v řešení odborných problémů. Probíhá zpravidla ve třech kolech formou soutěžních přehlídek, ve kterých soutěžící své práce obhajují. Nejúspěšnější řešitelé jsou často vybíráni k účasti na obdobných mezinárodních soutěžích.Soutěže se mohou zúčastnit žáci denního studia střední školy.

Vyhlašovatelem soutěže je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a organizační garanci zabezpečuje Národní institut pro další vzdělávání (NIDV). Soutěž je postupová, probíhá formou školních, okresních a krajských kol. Vyvrcholením soutěže je celostátní přehlídka.                                   

Středoškolská odborná činnost (SOČ) je dobrovolná zájmová činnost studentů všech typů středních škol, kterou uskutečňují ve svých školách, mimoškolních zařízeních, klubech. Výsledkem je samostatně vypracovaná práce nebo učební pomůcka, která je předkládána k odbornému posouzení a následně je obhajována před odbornou porotou.                                                                                     
Cílem soutěže je pomáhat vyhledávat talentované žáky, vést je k samostatnému a tvořivému přístupu, podporovat je a odborně rozvíjet jejich růst. Studenti mají možnost zapojit se do odborné činnosti, která zajímavým a praktickým způsobem prohloubí a zkvalitní jejich znalosti.Poslání Středoškolské odborné činnosti: 

                                                                                  
- všestranně rozvíjet a podporovat odborné zájmy žáků
- prohlubovat a rozšiřovat u žáků odborné vědomosti a zkušenosti, individuální schopnosti, pomáhat při rozvoji jejich studijní a odborné aktivity a osobnosti
- vést žáky k samostatnému tvořivému myšlení a aktivnímu řešení úloh
- napomáhat k vyhledávání talentovaných žáků a podporovat jejich další odborný růst

- Nabídka témat Středoškolské odborné činnosti (SOČ) pro rok 2014
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)1
- Fotogalerie

Kontaktní osoba:


Petra Linhartová
e-mail: Petra1.Linhartova@vscht.cz
tel.: (+420) 22044 - 3062

Další informace jak řešit SOČ naleznete zde (základní informace) popř. na webových stránkách www.soc.cz.


Rámcový harmonogram 37. ročníku SOČ:   

     
Školní přehlídky SOČ                          únor – březen 2015 
Okresní přehlídky SOČ                        březen – duben 2015
Krajské přehlídky SOČ                        duben – do 15. května 2015 
Celostátní přehlídka SOČ                   19. až 21. června 2015, Praha 
_________________

1 Studenti, kteří dochází na odborná pracoviště (práce v laboratořích) musí být řádně a včas pojištěni (zdravotní pojištění a pojištění odpovědnosti za škody).

Aktualizováno: 28.6.2016 10:52, Autor: Petra Linhartová

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi