Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Spolupráce → Se ZŠ a SŠ → Pro studenty ZŠ a SŠ → Středoškolská odborná činnost
iduzel: 1330
idvazba: 1638
šablona: stranka_galerie
čas: 19.6.2024 05:45:09
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 1330
idvazba: 1638
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/spoluprace/skoly/pro-zaky/soc'
iduzel: 1330
path: 1/4111/942/994/1015/1313/1318/1330
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Středoškolská odborná činnost

SOČ je soutěží talentovaných středoškoláků v řešení odborných problémů. Probíhá zpravidla ve třech kolech formou soutěžních přehlídek, ve kterých soutěžící své práce obhajují. Nejúspěšnější řešitelé jsou často vybíráni k účasti na obdobných mezinárodních soutěžích.Soutěže se mohou zúčastnit žáci denního studia střední školy.

Vyhlašovatelem soutěže je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a organizační garanci zabezpečuje Národní institut pro další vzdělávání (NIDV). Soutěž je postupová, probíhá formou školních, okresních a krajských kol. Vyvrcholením soutěže je celostátní přehlídka. 

Středoškolská odborná činnost (SOČ) je dobrovolná zájmová činnost studentů všech typů středních škol, kterou uskutečňují ve svých školách, mimoškolních zařízeních, klubech. Výsledkem je samostatně vypracovaná práce nebo učební pomůcka, která je předkládána k odbornému posouzení a následně je obhajována před odbornou porotou. Cílem soutěže je pomáhat vyhledávat talentované žáky, vést je k samostatnému a tvořivému přístupu, podporovat je a odborně rozvíjet jejich růst. Studenti mají možnost zapojit se do odborné činnosti, která zajímavým a praktickým způsobem prohloubí a zkvalitní jejich znalosti.

Poslání Středoškolské odborné činnosti: 

  • všestranně rozvíjet a podporovat odborné zájmy žáků
  • prohlubovat a rozšiřovat u žáků odborné vědomosti a zkušenosti, individuální schopnosti, pomáhat při rozvoji jejich studijní a odborné aktivity a osobnosti
  • vést žáky k samostatnému tvořivému myšlení a aktivnímu řešení úloh
  • napomáhat k vyhledávání talentovaných žáků a podporovat jejich další odborný růst

 

Formulář - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) - Studenti, kteří dochází na odborná pracoviště (práce v laboratořích) musí být řádně a včas pojištěni (zdravotní pojištění a pojištění odpovědnosti za škody).

Kontaktní osoba:


Jana Krátká
e-mail: Jana.Kratka@vscht.cz
tel.: (+420) 22044 - 2055

Další informace jak řešit SOČ naleznete na webových stránkách www.soc.cz.

Aktualizováno: 12.11.2021 21:24, Autor: Jan Kříž

KONTAKT

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace

Mapa webu
Sociální sítě
zobrazit plnou verzi