Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Spolupráce → Se ZŠ a SŠ → Projekty → POPUCH
iduzel: 18061
idvazba: 22385
šablona: stranka_obrazek
čas: 16.6.2024 23:51:36
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 18061
idvazba: 22385
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/spoluprace/skoly/projekty/popuch'
iduzel: 18061
path: 1/4111/942/994/1015/1313/1321/18061
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

POPUCH

popuch

Cílem projektu je popularizace vědy a techniky na pražských středních školách, motivace žáků středních škol studovat technikcé či přírodovědné obory. Konkrétně se jedná o popularizaci chemie a chemických oborů, o přiblížení vědy srozumitelným způsobem žákům středních škol a o rozvoj spolupráce VŠCHT Praha s pražskými středními školami.

Cíle dosáhneme tím, že umožníme po dobu 28 měsíců žákům nahlédnout na chemii způsobem, který je atraktivní, zábavný a přitom vysoce účinný.

 Středním školám nabízíme účast ve 3 aktivitách:

  • Hodiny moderní chemie -  Hodina je interaktivní, probíhá formou dialogu s velkým množstvím pokusů, kterých se přímo zúčastní i studenti. Velký ohlas mívají experimenty s kapalným dusíkem. Z hodiny si žáci odnesou nejen informace o VŠCHT, ale i mnoho překvapivých poznatků, které by se při běžné výuce chemie nedozvěděli.
    Scénáře k Hodinám moderní chemie - Hodina moderní chemie obecná HMCH I , zaměření na energii HMCH II, aktualizovaný scénář Hodina moderní chemie obecná HMCH Ia, aktualizovaný scénář k HMCH II .
  • Chemie pro středoškolské chemiky - aktivita je nabízena ponejvíce žákům 3 ročníků. Cílem je iniciace spolupráce se studenty se zájmem o chemii v rámci středoškolské odborné činnosti. Program trvá 8 hodin a je rozdělen na přednáškový cyklus a laboratorní praktika. Žáci pod vedením lektorů z VŠCHT Praha absolvují laboratorní praktika na 4 fakultách v délce 90 minut. Každý žák během jednoho dne navštíví všechny 4 fakulty. 
  • Středoškolští žáci v roli výzkumníků - cílem této aktivity je seznámit žáky s pokročilejšími měřícími a analytickými metodami a prohloubit jejich zájem o vědu. Kurz je konpcipován jako 2 denní blok přednášek a laboratorních cvičení. První den je zahájen blokem přednášek. Po skončení přednáškového cyklu si studenti dle svého zájmu vyberou fakultu, kde se seznámí s laboratorní prací. V prním dnu svoji prácí zahájí a druhý den praktikum dokončí.

Spolupracujeme s těmito pražskými středními  školami:
Masarykova střední škola chemická
PORG Libeň
Gymnázium, Nad Alejí
SPŠST Panská
Gymnázium - Prosek 
Gymnázium, Nad Štolou
Gymnázium, Arabská
Gymnázium, Voděradská
Gymnázium, Nad Vodovodem
Gymnázium Jana Keplera 
Gymnázium Na Zatlance
Gymnázium Jana Nerudy (GJN) 
Gymnázium J. Seiferta o.p.s. 
VOŠ zdravotnická a SZŠ Alšovo nábřeží
Gymnázium U Libeňského zámku 
Gymnázium Vybíralova
Gymnázium Přípotoční
VOŠ a SPŠ elektrotechnická F.Křižíka 
DINO High School 
Gymnázium Jižní Město 
EDUCAnet - gym. a SOŠ Praha s.r.o. 
Gymnázium Oty Pavla Radotín 
Anglicko -české Gym. AMAZON
Gymnázium mezinárodních a veřejných vztahů

..a mnoha dalšími navazujeme kontakty

K 31. březnu 2011 od zahájení projektu bylo seznámeno s cíli projektu již 2298 osob.
Během 16 měsíců absolvovalo laboratorní práce na VŠCHT Praha 189 žáků středních pražských škol.

Popuch nově na Facebooku


Propagační leták projektu ke stažení.

Propagace projektu:

Tisková zpráva: 05/2010

Inovační podnikání a transfer technologií: 03/2010

Chemické listy: 104,955-990

Projekt CIAAU: report, webový portál

Představení projektu Popuch na Dni vědy 29. 11. 2010.


Propagace projektu na Bambiriádě 2011 v Praze
Letní škola SPICE 27.-28.8. 2011 NTK
Chemický jarmark 23. 9. 2011
Popuch na Dni vědy 2011 - 2. 12. VŠE
Propagace projektu na Bambiriádě 2012 v Praze
Vědci na Sychrově 2012
Popuch na Muzejní noci 2012 v NTK v Praze - červen 2012


Kontaktní osoby:

Ing. Zdeněk Hrdlička, Ph.D., zdenek.hrdlicka@vscht.cz, +420 220 444 046, 731 450 583

Ing. Hana Bartková, Ph.D., hana.bartkova@vscht.cz, +420 220 444 459

Mgr. Helena Doležalová, helena.matejekova@vscht.cz, +420 220 444 231

Složení realizačního týmu:

RNDr. Petr Holzhauser, Ph.D.

Doc. RNDr. Petr Slavíček, Ph.D.

Ing. Martin Kronďák, Ph.D.

Ing. Drahomír Čadek


Zápisy ze zasedání Řídícího výboru:

1. zasedání 23.06.2010: zápis

2. zasedání 19.10.2010: zápis 

3. zasedání 28.4.2011: zápis


POPUCH

Popuch_01
Popuch_02
Popuch_03
Popuch_04
Popuch_05
Popuch_06
Popuch_07

Aktualizováno: 28.5.2015 15:05, Autor:

KONTAKT

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace

Mapa webu
Sociální sítě
zobrazit plnou verzi