Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Studium → Doktorské studium
iduzel: 1564
idvazba: 1885
šablona: stranka
čas: 6.4.2020 16:04:05
verze: 4653
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Doktorské studium

Informace pro uchazeče o studium doktorských studijních programů:

uchazeč

Informace pro studenty doktorských studijních programů:

 

Zápisy 

→ konají se dle pokynů děkanátů

Elektronické vyplnění Individuálního studijního plánu (ISP) proveďte v aplikaci e-doktorand. Formulář vstupního hodnocení studentů a Studijní plán budete mít k dispozici po splnění podmínek pro přijetí ke studiu. Během přijímacího řízení vám přijde informační e-mail s odkazem. V případě problémů pište na edoktorand@vscht.cz

Informace k vyplňování vstupního hodnocení studentů naleznete níže v sekci Výroční hodnocení studentů DSP.

Děkujeme za spolupráci.

Žádosti

Žádost o převedení z prezenční na kombinovanou formu studia
Žádost o přerušení/zanechání studia 
Souhlas s nakládáním s osobními údaji 

Výroční hodnocení studentů doktorských studijních programů :

Způsob a termíny pro odevzdávání výročního hodnocení stanovuje platný Výnos rektora - viz dokumenty dole na stránce.

Studenti všech ročníků použijí webovou aplikaci e-doktorand. 

Harmonogram:

i) Konec vyplňování a odevzdání – nastupující doktorandi

do 30 dnů od zápisu do studia

ii) Konec vyplňování a odevzdání – ostatní doktorandi

nejpozději 30 dnů před koncem aktuálního ročníku studia

iii) Konec vyplňování a odevzdání - školitelé nastupujících doktorandů

do 30 dnů od zápisu doktoranda do studia

 

iv) Konec vyplňování a odevzdání – školitelé ostatních doktorandů

nejpozději 15 dnů před koncem aktuálního ročníku studia doktoranda

Uživatelský návod aplikace e-doktorand pro vyplňování výročního hodnocení 

 Obecné pokyny k vyplnění výročního hodnocení

Přehled bodového hodnocení výsledků studentů DSP na VŠCHT Praha

Point values allocated to particular results of PhD students of UCT Prague


→ Bodové hodnocení článků v impaktovaných časopisech probíhá automaticky ve formuláři       systému edoktorand.vscht.cz

> Bodové hodnocení časopisů (odkaz na intranet)

> Seznam recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik) vydávaných v ČR (poslední aktualizace 2015, novější není k dispozici)

Databáze Conference Proceedings Citation Index Thomson Reuters 1990 - I. část   
Databáze Conference Proceedings Citation Index Thomson Reuters 1990 - II. část  (pouze pro verze excel 2007 a vyšší)

Vědecká konference v anglickém jazyce

Přihláška na vědeckou konferenci v angličtině 

Státní doktorská zkouška

Přihláška k základní části SDZ 

> Okruhy ke státním doktorským zkouškám

Dizertační práce a Obhajoba

Žádost o povolení obhajoby dizertační práce 
→ Pokyny pro vypracování dizertační práce

Při vypracování a odevzdání dizertační práce se student závazně řídí platnou směrnicí Pravidla pro předkládání a zveřejňování dizertačních prací na VŠCHT Praha (viz dokument dole na stránce).

Odevzdávání, obhajoba a uchovávání dizertací s odloženým zveřejněním (s utajovanými údaji) se řídí platnou směrnicí Obhajoba a uchovávání závěrečných prací s odloženým zveřejněním (viz dokument dole na stránce).

Promoce 

Promoce nových doktorů a docentů se konají jedenkrát ročně, obvykle v termínu okolo 20. června. Pozvánky na promoce jsou spolu s informacemi k průběhu promocí rozesílány elektronicky a poštou koncem měsíce května.

Aktualizováno: 25.7.2019 12:34, Autor: Veronika Popová


Kód ASCDESC NázevASCDESC Platné odASCDESC Platné doASCDESC
A/V/961/10/2019Způsob a termíny pro odevzdání podkladů pro výroční hodnocení a zprávy o výsledcích odborné činnosti studenta DSP13.03.2019
A/S/961/3/2018Pravidla pro předkládání a zveřejňování dizertačních prací na VŠCHT Praha01.02.2018
A/S/961/6/2018Obhajoba a uchovávání závěrečných prací s odloženým zveřejněním01.10.2018
60.50/14Postup při uzavírání smlouvy o doktorském studiu v programu pod dvojím vedením uskutečňovaném ve spolupráci se zahraniční univerzitou14.11.2014
Okruhy ke státním doktorským zkouškám (2018-2019)04.10.2018
Přihláška ke státní doktorské zkoušce10.01.2017
Přihláška na vědeckou konferenci v angličtině29.08.2014
Žádost o povolení obhajoby dizertační práce11.12.2015
Žádost o přerušení/zanechání studia 09.09.2014
Žádost o převedení z prezenční na kombinovanou formu studia29.08.2014
Souhlas s nakládáním s osobními údaji07.08.2018

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi