Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 5700
idvazba: 6453
šablona: stranka_obrazek
čas: 22.4.2024 12:26:23
verze: 5378
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 5700
idvazba: 6453
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/veda-a-vyzkum/ceny-a-souteze/ceny-udelene/doctor-honoris-causa/bellus'
iduzel: 5700
path: 1/4111/942/994/1014/2302/5278/5686/5700
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Prof. Dr. Daniel Belluš

prof_belus

Profesor Belluš se narodil a vystudoval na Slovensku, absolvoval Slovenskou technickou univerzitu v Bratislavě v roce 1960 a po krátkém působení v Ústavu pro Petrochemii v Novákách nastoupil do Ústavu polymerů Slovenské AV v Bratislavě, kde od roku 1965 vedl výzkumný tým zabývající se fotoreaktivními polymery. V letech 1967 - 9 byl na postdoktorandském pobytu na ETH v Curychu, kde se zabýval chemií a fotochemií steroidů. V roce 1969 nastupuje do firmy Ciba-Geigy, kde se stává postupně vedoucím skupiny chemie karbocyklických sloučenin (1974), vedoucím oddělení organické chemie (1979) a od roku 1981 je ředitelem centrálních výzkumných laboratoří firmy v Basileji. Ty se v následujících šesti letech stávají věhlasným vědecko-výzkumným centrem, což se mimo jiné projevuje tím, že přitahují mimořádně nadané absolventy univerzit. Výsledkem výzkumných aktivit jsou zvláště syntetické pyrethroidy, fotoiniciátory a fotoresisty. V této době byly také položeny základy pro zavedení produktů, které přinesly firmě Ciba/Novartis multimilionové zisky – zde nelze nezmínit práce v oblasti homogenních katalyzátorů na bázi tranzitních kovů.
Roku 1985 se profesor Belluš stává vedoucím výzkumu a vývoje agrochemické divize  Ciba-Geigy s celosvětovou působností a členem vedení agrochemické divize koncernu.  Během následujících 6 let tak řídí profesionální činnost 1600 výzkumníků a zaměstnanců v 14 zemích světa uvádí na trh 11 nových přípravků na ochranu rostlin, dohlíží na výstavbu nových výrobních kapacit, přijímá více než 120 vědeckých sil a uzavírá řadu licenčních smluv i vědeckých kooperací. Výsledky tohoto období ilustruje rozhodnutí založit a všestranně podporovat program „Chiralita“, který přinesl revoluční změnu názorů na produkty pro ochranu rostlin. Tato aktivita vyústila v zavedení přípravků pro ochranu rostlin, které dosáhly brzy obratu v řádu miliard švýcarských franků.
Roku 1991 se profesor Belluš stává vedoucím centrální výzkumné jednotky koncernu. Vede výzkumné týmy ve Švýcarsku, Anglii a Japonsku, uzavírá strategické výzkumné smlouvy s firmami v USA. Znamená to konkrétní zodpovědnost za program základního výzkumu v rámci koncernu zvláště ve vybraných oblastech bioorganické chemie sloučenin pro farmacii, ochranu rostlin i nových oblastí materiálových a bioanalytických věd. Do hesel shrnuté výsledky tohoto  období zahrnují: therapeuticky využitelnou koncepci antisens technologie vedoucí  k vůbec prvému farmaceutickému produktu na base antisens. výzkum a uvedení na trh optických imunosensorů, nových materiálů pro optické uchovávání dat, nových materiálů pro výrobu kontaktních čoček i latentních pigmentů.
V roce 1996 se firma Ciba-Geigy spojuje s firmou Sandoz, vznikají nové firmy Novartis a Ciba-Specialty Chemicals přičemž jsou odbory základního výzkumu obou spojujících se firem zrušeny.
V současné době působí profesor Belluš jako profesor organické chemie na Univerzitě ve  Fribourgu ve Švýcarsku

 Odborná činnost profesora Belluše je shrnuta v 48 patentech, 87 původních vědeckých sděleních a 5-ti kapitolách odborných knižních publikací. Prof. Belluš proslovil více než 150 zvaných přednášek na sympoziích a odborných seminářích, obdržel řadu cen a je členem redakčních rad několika vědeckých časopisů včetně Helvetiva Chimica Acta, Angewandte Chemie, Synthesis, Chemical Papers, Collection i kompedia Progress in Heterocyclic Chemistry. Je členem několika chemických společností (švýcarské, americké, anglické, slovenské i dalších odborných společností jako např. American Assoc. for Advancement of Science (AAAS).

Všechna shora uvedená fakta dokládají mimořádnou odbornou úroveň profesora Belluše. Říkají však velmi málo o jeho rozměru lidském. Profesor Belluš je však stejně uznávaný pro své kvality lidské i společenské. Ve stejných superlativech o jeho schopnostech hovoří nestor organické chemie Prof. Vlado Prelog, přímí podřízení prof. Belluše ale i jeho dlouholetí kolegové.
Stejně mimořádné jsou zásluhy profesora Belluše o kvalitu chemie v naší republice. Inicioval, prosadil a s pečlivostí i taktem sobě vlastním podporoval seriál přednášek VIP z různých oblastí chemie nazvaný Ciba Lectures v rámci kterých měla chemická obec Maďarska, Slovenska i České republiky možnost vidět i slyšet skutečně špičkové representanty Evropské chemie. Tento seriál přednášek pokračuje nyní jako Novartis Lectures. Není nejmenší pochybnosti o tom, že bez trpělivého a důsledného úsilí Prof. Belluše by se tato zcela ojedinělá akce nikdy neuskutečnila.

Aktualizováno: 11.9.2014 12:47, Autor:

KONTAKT

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace

Mapa webu
Sociální sítě
zobrazit plnou verzi