Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 5699
idvazba: 6452
šablona: stranka_obrazek
čas: 24.5.2024 19:30:09
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 5699
idvazba: 6452
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/veda-a-vyzkum/ceny-a-souteze/ceny-udelene/doctor-honoris-causa/holy'
iduzel: 5699
path: 1/4111/942/994/1014/2302/5278/5686/5699
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Antonín Holý

Holy

Prof. RNDr. Antonín Holý, DrSc, Dr.h.c. se déle než 35 let se zabývá synthesou antimetabolitů jako léčiv proti leukémii, rakovině a virovým onemocněním včetně hepatitidy a AIDS.

Jeho práce byla oceněna m.j. členstvím v Učené společnosti České republiky, titulem "Dr. honoris causa" na Palackého universitě v Olomouci, Descartesovou cenou Evropské unie za vědecký výzkum, čestnou medailí National Cancer Institute Tokyo, Státní cenou za chemii (ČSSR), cenou PRAEMIUM BOHEMIAE 2004 za vědu, čestnou plaketou za zásluhy o mezinárodní časopis Nucleic Acids Chemistry, členstvím v redakčních radách (Nucleic Acids Chemistry, Nucleosides and Nucleotides, Antiviral Research, International Journal of Purine and Pyrimidine Research, Antiviral Chemistry and Chemotherapy). Je členem Učené společnosti ČR, místopředsedou Vědecké rady AV ČR, předsedou Grémia pro udělování vědeckého titulu DSc. Je autorem a spoluautorem více než 420 publikací a 60 patentů, několika knih a organizátorem řady mezinárodních konferencí. Počet citací na jeho práce přesahuje 7500, což ho řadí k nejúspěšnějším světovým chemikům. V rámci své odborné aktivity vychoval řadu aspirantů a stážistů, přednášel a přednáší na universitách a vysokých školách a na řadě zahraničních pracovišť. Přednesl dlouhou řadu plenárních a vyžádaných přednášek po celém světě, včetně Gordon Conferences, FEBS/NATO Summer School atd. K jeho příspěvkům k rozvoji české chemie patří i jeho dlouhodobá péče o časopis Collection of Czechoslovak Chemical Communications a osmileté obětavé působení ve funkci ředitele ÚOCHB AV ČR. Prof. Holý je nejen špičkový světový odborník v oboru chemie složek nukleových kyselin, ale jeho práce má i mimořádné praktické aspekty v oboru medicinální chemie. K nejvýznamnějším úspěchům práce Prof. Holého v aplikované chemii patří původní antiherpetikum DUVIRAGEL (Léčiva Praha), originální postup přípravy azidothymidinu (AZT) (Lachema Brno) a zejména antivirové preparáty VISTIDETM, VIREADTM a HEPSERATM (kalifornská firma Gilead). Vistide (cidofovir) schválený pro klinické použití v USA v r. 1996 se používá proti virovému zánětu oční sítnice a je účinný i proti herpetickým a papilomavirovým infekcím. Hepsera (adefovir dipivoxil) byla schválena v USA na podzim r. 2002 jako lék proti virové hepatitidě typu B. Hepatitidou B trpí na celém světě zhruba 300 milionů pacientů. Inhibitor reversní transkriptasy viru HIV Viread (tenofovir, disoproxil) schválený v USA v r. 2001 je v současnosti jedním z neúčinnějších léků proti AIDS, významně zvyšuje kvalitu života pacientů a stal se nadějí milionů HIV positivních pacientů na celém světě. Používání preparátu Viread je schváleno v mnoha státech světa včetně Evropské unie a Japonska. V letošním roce oslavil životní jubileum a stále je vědecky činný. Americká firma Gilead (čti gilijed) mu letos udělila čestnou profesuru („distinguished chair“), v rámci které bude financovat další výzkum týmu prof. Holého. Prof. Antonín Holý je chemikem světového významu, který navíc dokázal dotáhnout výsledky základního výzkumu do praktické realizace; jeho léky pomáhají stovkám milionů lidí na celém světě. Světového věhlasu dosáhl ve vědním oboru, který se pěstuje i na VŠCHT Praha, a proto Vědecká rada VŠCHT Praha rozhodla na návrh rektora, prof. Ing. Vlastimila Růžičky, CSc., o udělení čestné hodnosti VŠCHT Praha „doctor honoris causa“.Aktualizováno: 11.9.2014 12:44, Autor: Zdeněk Havlas

KONTAKT

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace

Mapa webu
Sociální sítě
zobrazit plnou verzi