Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Věda a výzkum → Ceny a soutěže → Ceny a ocenění udělené školou → Medaile Emila Votočka → prof. Ing. Mojmír Rychtera, CSc.
iduzel: 41742
idvazba: 45121
šablona: stranka_ikona
čas: 22.7.2024 17:03:47
verze: 5474
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 41742
idvazba: 45121
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/veda-a-vyzkum/ceny-a-souteze/ceny-udelene/medaile-emila-votocka/41742'
iduzel: 41742
path: 1/4111/942/994/1014/2302/5278/5687/41742
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

prof. Ing. Mojmír Rychtera, CSc.

Mojmír Rychtera dokončil inženýrské studium VŠCHT Praha na tehdejší Katedře kvasné technologie v roce 1960. Po kratším působení ve funkci pedagogického asistenta (1960-1964) nastoupil na interní aspiranturu (doktorské studium), kterou dokončil a získal titul CSc. v roce 1968, nyní již na Katedře kvasné chemie a technologie.

Mojmír Rychtera se habilitoval v roce 1980 a profesorský titul v oboru kvasná chemie a bioinženýrství získal v roce 1992. V roce 1972 a dále v roce 1993 působil jako „research fellow“ na Univerzitě v Birminghamu, v roce 1992 přednášel v rámci projektu TEMPUS na Technické Univerzitě v Lyngby v Dánsku, v letech 1995 a 2005 vyučoval jako „hostující profesor“ na Tianjin University of Light Industry v Číně.

Mojmír Rychtera pracoval na FPBT VŠCHT Praha nejen jako pedagogický a vědecko-výzkumných pracovník v různých funkcích, ale také jako proděkan pro zahraniční styky a styk s průmyslem. V letech 1998-2005 byl externím vyučujícím na Fakultě chemické, VUT Brno. V současnosti je členem ediční rady Czech Journal of Food Sciences a kurátorem Dobrovických muzeí cukrovarnictví, lihovarství, řepařství a města Dobrovice.

Odborným zájmem Mojmíra Rychtery jsou celoživotně operace fermentačního průmyslu, kultivační techniky, optimalizace a řízení bioprocesů; zejména se zaměřením na lihovarství, produkci kyseliny mléčné a dalších organických kyselin, výrobu krmné biomasy včetně drožďařství a zpracování odpadů z různých potravinářských výrob. V těchto oborech byl Mojmír Rychtera řešitelem nebo spoluřešitelem řady výzkumných projektů jak českých, tak zahraničních (např. projekt EUREKA na optimalizaci biosyntézy ergosterolu kvasinkami Saccharomyces cerevisiae nebo evropský projekt 6. rámcového programu zaměřený na aplikaci termofilních mikroorganismů při biodegradaci vybraných odpadů). V uvedených oborech se také podílel na koncepci výuky a je spoluautorem řady významných učebnic, jako jsou dnes již kultovní skripta, Lihovarství, drožďařství a vinařství, na ně navazující Potravinářské technologie a Optimalizace a řízení procesů v chemickém a potravinářském průmyslu.

Mojmír Rychtera vždy aktivně spolupracoval na řešení praktických technologických problémů v lihovarech, drožďárnách a v dalších fermentačních provozech, je v oboru fermentačních technologií uznávaným odborníkem s širokým přehledem. Jeho snem vždy bylo podílet se na zavádění nové nebo inovované technologie do průmyslového měřítka; několikrát se to téměř podařilo- při zavádění výroby kyseliny mléčné nebo při produkci ergosterolu drožďářskými kvasinkami apod. Ke skutečnému průlomu však došlo až v letošním roce, kdy je postaven menší provoz na produkci krmných kvasinek z kasavy, jako lokálně dostupné suroviny, ve Vietnamu.

Mojmír Rychtera jednoznačně patří mezi osobnosti VŠCHT Praha, které přispívají dobrému jménu školy jako respektovaný odborník, oblíbený u svých bývalých kolegů, diplomantů a doktorandů, kteří se na něj často obracejí s žádostí o radu. Jako školitel řady zahraničních studentů z nejrůznějších koutů světa, šíří dobrou pověst školy nejen v ČR, ale doslova na celém světě. Za svou celoživotní pedagogickou a vědecko-výzkumnou práci si Medaili Emila Votočka nesporně zaslouží.

Aktualizováno: 19.12.2017 11:39, Autor: Jan Kříž

KONTAKT

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace

Mapa webu
Sociální sítě
zobrazit plnou verzi