Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Věda a výzkum → Ceny a soutěže → Ceny a ocenění udělené školou → Medaile Emila Votočka → prof. Ing. Zdeněk Bělohlav, CSc.
iduzel: 60276
idvazba: 71165
šablona: stranka_obrazek
čas: 22.7.2024 17:05:22
verze: 5474
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 60276
idvazba: 71165
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/veda-a-vyzkum/ceny-a-souteze/ceny-udelene/medaile-emila-votocka/belohlav'
iduzel: 60276
path: 1/4111/942/994/1014/2302/5278/5687/60274/60276
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

prof. Ing. Zdeněk Bělohlav, CSc.

profesor Zdeněk Bělohlav

Profesor Zdeněk Bělohlav je absolventem Fakulty technologie ochrany prostředí naší Vysoké školy, svou profesní kariéru však spojil se sesterskou Fakultou chemické technologie VŠCHT Praha. Profesorem pro obor organická technologie byl jmenován v roce 2007. Svou bohatou vědeckou a pedagogické práci rozvíjel na Ústavu organické technologie, kde působil až do roku 2020 a který také od roku 2009 také vedl. V průběhu své kariery vychoval několik desítek bakalářů, diplomantů a doktorandů. V devadesátých letech pracoval jako předseda Hospodářského výboru Akademického senátu VŠCHT Praha. Od roku 2006 zastával funkci proděkana pro pedagogiku a v letech 2012 až 2020 působil velmi významně ve vedení VŠCHT Praha jako prorektor pro pedagogiku. Ve svém druhém funkčním období prorektora sehrál klíčovou roli při úspěšné transformací studijních programů v souvislosti s novelou vysokoškolského zákona a završil jej i získáním Institucionální akreditace, která je projevem velké důvěry MŠMT v kvalitu vzdělávacího a s ním souvisejícího vědecko-výzkumného prostředí na celé VŠCHT Praha.

V rámci svého působení v aplikovaném výzkumu se věnoval zejména matematickému modelování a simulacím technologických procesů, především v oblasti petrochemie a výroby léčiv. Velmi úzkou výzkumnou spolupráci navázal zejména s Chemopetrolem v Litvínově, dnes Unipetrol RPA, v oblasti modelování provozu pecí ethylenové pyrolýzy a následně s firmou Chempex Brno při jejich konstrukci. Pro VŠCHT Praha mimořádně přínosná odborná spolupráce s firmou Unipetrol později přerostla i do oblasti pedagogické a prof. Bělohlav tak stál u zrodu výukového centra v Mostě, které se transformovalo v Univerzitní centrum VŠCHT Praha – Unipetrol v Litvínově. Prof. Bělohlav je také místopředsedou Dozorčí rady Unipetrol výzkumně vzdělávacího centra UniCRE.

V oblasti farmaceutických výrob vedl dlouhodobou spolupráci se společností Léčiva, dnes Zentiva a jako člen výboru česko-slovenské afilace International Society for Pharmaceutical Engineering působil jako odborný posuzovatel Českého institutu pro akreditaci. Spojení prof. Bělohlava a jeho blízkých spolupracovníků s farmaceutickým průmyslem mělo opět významný přesah pedagogický, který kulminoval vznikem studijních programů Syntéza a výroba léčiv v bakalářském i magisterském stupni. Prof. Bělohlav je i jedním z nositelů široké mezinárodní univerzitní spolupráce VŠCHT Praha, dovolte mi zmínit například jeho mimořádný příspěvek ke spolupráci s Polytechnickou univerzitou v Tomsku.

Na mezinárodním poli prof. Bělohlav spolupracoval např. s OECD, ale zejména, byl aktivním členem European Chemistry Thematic Network (ECTN) a díky jeho úsilí získaly mnohé bakalářské programy VŠCHT Praha evropskou známku kvality Chemistry Eurobachelor. Podílel se na rozvoji odborné náplně studijních programů v oblasti chemie ve spolupráci s ostatními veřejnými vysokými školami České republiky i ze Slovenska. Významně se zabýval i kvalitou středoškolského vzdělávání v oblasti chemie a dnes již tradiční Letní školy pro středoškolské učitele a studenty středních škol. Jeho prioritním cílem byla maximální kvalita vzdělávacích programů VŠCHT Praha nutná pro renomé absolventů školy u zaměstnavatelů.

V závěru nelze opomenout ani jeho činnost redaktorskou – je dlouholetým členem redakčního kruhu časopisu Chemické listy, kde se stará zejména o příspěvky z oblasti ochrany životního prostředí a chemické technologie. Mezi osobní zájmy prof. Bělohlava patří vedle zájmů odborných také umění a sport.

Aktualizováno: 23.6.2021 20:57, Autor: Jan Kříž

KONTAKT

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace

Mapa webu
Sociální sítě
zobrazit plnou verzi