Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 72213
idvazba: 88257
šablona: stranka_obrazek
čas: 17.4.2024 07:58:38
verze: 5378
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 72213
idvazba: 88257
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/veda-a-vyzkum/ceny-a-souteze/ceny-udelene/medaile-emila-votocka/cejkova'
iduzel: 72213
path: 1/4111/942/994/1014/2302/5278/5687/72212/72213
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

prof. Ing. Alena Čejková, CSc.

Alena Čejková

Prof. Alena Čejková, spojila většinu své profesní kariéry s VŠCHT Praha. Inženýrské studium absolvovala na Ústavu kvasné chemie a technologie a v roce 1980 jí byl udělen titul CSc. Na 10 let pak musela z politických důvodů VŠCHT Praha opustit, a pracovala jako samostatný vědecký pracovník na Oddělení technické mikrobiologie v Mikrobiologickém ústavu ČSAV Praha.

V roce 1991 se vrátila na VŠCHT Praha na Ústav kvasné chemie a bioinženýrství, kde se aktivně zapojila do pedagogické a vědecké práce. Biotechnologické znalosti z předchozího pracoviště zhodnotila při vývoji bioremediačních procesů. Jako příklad je možné uvést in situ biodegradaci ropných uhlovodíků ve spodních vodách na ploše více než 30 ha, která byla v té době jednou největších v Evropě nebo průmyslovou bioreaktorovou dekontaminaci odpadních vod znečištěných organickými rozpouštědly a kyanidy.

V aplikovaném výzkumu se řadu let věnovala fyziologii biofilmových mikrobních populací a jejich průmyslovému potenciálu. V současnosti studuje produkci a charakteristiku nanočástic s využitím biologických katalyzátorů. V průběhu své odborné kariéry byla spoluřešitelkou více než 20 výzkumných projektů a je autorkou/spoluautorkou více než 80 publikací v impaktovaných časopisech.

 Prof. Čejková se po návratu na VŠCHT aktivně zapojila i do pedagogické činnosti. V roce 2002 se habilitovala v oboru Biotechnologie, a v roce 2008 byla ve stejném oboru jmenována profesorkou. V současnosti se podílí na výuce předmětu Fyziologie průmyslových mikroorganismů, v plném rozsahu přednáší magisterský předmět Biotechnologické aplikace mikroorganismů, a pro doktorské studenty zajišťuje předmět Mikroorganismy v biotechnologii. Studenti mají její předměty rádi, a to z důvodu jak jejich obsahu, ale rovněž z hlediska jejího osobního přístupu. Pod jejím vedením absolvovalo 29 studentů bakalářského, 38 studentů magisterského a 7 studentů doktorského studia.

V oblasti odborně-společenských aktivit profesorky Čejkové je třeba zmínit její členství v Akademickém senátu VŠCHT Praha v letech 1999 až 2007 a členství ve vědecké radě FPBT od roku 2006 až dosud.

Tento výčet aktivit je značně neúplný, ale dobře charakterizuje všestrannost práce prof. Čejkové v oblasti pedagogické, vědecko-výzkumné a realizační, kterou přispěla k dobrému jménu VŠCHT Praha.

Aktualizováno: 28.6.2023 14:38, Autor: Jan Kříž

KONTAKT

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace

Mapa webu
Sociální sítě
zobrazit plnou verzi