Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Věda a výzkum → Ceny a soutěže → Ceny a ocenění udělené školou → Medaile Emila Votočka → prof. Ing. Jiří Hanika, DrSc., Dr. h. c.
iduzel: 60277
idvazba: 71166
šablona: stranka_obrazek
čas: 22.7.2024 17:04:43
verze: 5471
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 60277
idvazba: 71166
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/veda-a-vyzkum/ceny-a-souteze/ceny-udelene/medaile-emila-votocka/hanika'
iduzel: 60277
path: 1/4111/942/994/1014/2302/5278/5687/60274/60277
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

prof. Ing. Jiří Hanika, DrSc., Dr. h. c.

profesor Jiří Hanika

Profesor Hanika je absolventem VŠCHT Praha, kde také na Katedře, dnes Ústavu, organické technologie Fakulty chemické technologie v roce 1972 úspěšně dokončil svou kandidátskou disertační práci. Na Ústavu organické technologie také dlouhá léta působil, po habilitaci v roce 1990 pak jako docent a po jmenování v roce 1996 jako profesor. Titul doktora věd (DrSc.) mu byl udělen již v roce 1987. Profesor Hanika zastával na Fakultě chemické technologie i významné funkce proděkana (1985–1990) a v letech 1990–1991 děkan fakultu vedl.

Do programu výuky na mateřském Ústavu organické technologie naší vysoké školy se profesor Hanika významně zapsal zavedením předmětů Speciální separační procesy, Vícefázové reaktory a Farmaceutické inženýrství, které zde přednášel. Za svého působení na VŠCHT Praha vychoval několik desítek bakalářů, diplomantů a doktorandů. Aktivně pedagogicky působil i na Univerzitě Pardubice, kde přednášel Katalýzu průmyslových organických syntéz.

V pedagogickém zaměření prof. Haniky se odrážejí jeho vědecké zájmy, kterými jsou především vícefázové reaktory, heterogenní katalýza, aplikovaná chemická kinetika, organická technologie a petrochemie a matematické modelování. Jeho jméno se objevovalo a stále objevuje v předních světových časopisech oboru.

V roce 2004 byl profesor Hanika zvolen ředitelem Ústavu chemických procesů, AV ČR, v.v.i., a v této funkci setrval až do roku 2012. Profesor Hanika jako odborník na průmyslovou chemii či heterogenní katalytické procesy na ÚCHP přinesl i nové vědní podněty a aplikační zkušenosti, které velmi pozitivně ovlivnily další směrování ústavu, zejména orientaci na nastupující celosvětový trend chemického inženýrství, vycházející z odezvy na děje na molekulární úrovni ve vícefázových soustavách, i orientaci směrem k bioinženýrství a environmentálnímu inženýrství. Bez nadsázky lze říci, že pod jeho vedením ústav získal vysoké mezinárodní renomé.

Za mimořádné zásluhy o rozvoj vědy a výzkumu v oblasti chemické technologie a reaktorového inženýrství mu byl v roce 2016 udělen titul „doctor honoris causa“ Univerzity Pardubice.

Je třeba zdůraznit, že působení ve funkci ředitele ústavu akademie věd činnost prof. Haniky na Vysoké škole chemicko-technologické neukončila, pedagogicky i jako vědecký spolupracovník a člen vědeckých rad a nejrůznějších komisí působí na VŠCHT v podstatě dodnes.

Profesor Hanika byl zvolen do vědeckých a oborových rad a vrcholových orgánů různých institucí. A v mnohých z nich působí dosud. Z dlouhého výčtu uveďme některé z nich: vědecké rady všech čtyř fakult Praha i celé VŠCHT Praha, na Univerzitě Pardubice pak VR univerzity i její FCHT, kde je i členem oborové rady Doktorského studijního oboru Organická technologie; dále vědeckou radu ÚCHP AV ČR; Českou komisi pro udělování titulu DrSc., stálou pracovní skupinu pro chemii Atestační komise MŠMT a hodnotitelskou komisi AVČR. V aplikační sféře pak Výboru pro výzkum skupiny Unipetrol, Výboru Svazu chemického průmyslu ČR pro výzkum a vývoj, Výboru České společnosti chemické, pracovní skupiny Chemické reaktorové inženýrství Evropské federace chemického inženýrství. Prof. Hanika je i členem Správní rady Nadačního fondu Česká hlava a člen jeho poroty pro udělování prestižních cen „Česká hlava“.

K osobním zálibám profesora Haniky patří klasická hudba, sport (turistika, lyžování), cestování a astronomie.

Aktualizováno: 23.6.2021 20:58, Autor: Jan Kříž

KONTAKT

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace

Mapa webu
Sociální sítě
zobrazit plnou verzi