Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
Nacházíte se: VŠCHT Praha  → Věda a výzkum → Ceny a soutěže → Ceny a ocenění udělené školou → Medaile Emila Votočka → prof. Ing. Pavel Hasal, CSc.
iduzel: 39659
idvazba: 42204
šablona: stranka_obrazek
čas: 22.7.2024 16:04:42
verze: 5474
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 39659
idvazba: 42204
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/veda-a-vyzkum/ceny-a-souteze/ceny-udelene/medaile-emila-votocka/hasal'
iduzel: 39659
path: 1/4111/942/994/1014/2302/5278/5687/39659
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

prof. Ing. Pavel Hasal, CSc.

prof. Ing. Pavel Hasal, CSc.

Prof. Pavel Hasal absolvoval inženýrské studium na Fakultě chemicko-inženýrské VŠCHT Praha v roce 1979 a na téže fakultě roce 1984 obhájil kandidátskou disertační práci. Po devítiletém působení na pozici vědeckého pracovníka v Mikrobiologickém ústavu ČSAV v Praze, kde byl též členem vědecké rady ústavu, pak od roku 1992 působí na Ústavu chemického inženýrství VŠCHT Praha, od roku 1996 jako docent a od roku 2008 jako profesor pro obor Chemické inženýrství.

Za svého působení v MBÚ ČSAV byl za výsledky svého výzkumu v oblasti biokatalyzátorů a jejich praktických technologických aplikací oceněn Mezinárodní organizací pro duševní vlastnictví a Cenou ČSAV.

Později jeho odborné zájmy zahrnuly studium nelineární dynamiky chemicko-inženýrských a biologických systémů, analýzu časových řad v oblasti proudění kapalin, dále pak bioinženýrství a reaktorové inženýrství a bioinženýrské aplikace mikroorganismů při čištění průmyslových odpadních vod. Těmto problematikám se věnoval při řešení vědeckých projektů s mezinárodním přesahem, zejména ve spolupráci s univerzitami v Německu a Velké Británii, a řady národních projektů. Profesor Hasal je autorem či spoluautorem 55 článků v mezinárodních časopisech a 15 patentů, včetně mezinárodních.

Nelze pominout také přínos profesora Hasala k výuce a výchově mladých odborníků na VŠCHT Praha. Jeho bohatá pedagogická činnost je, resp. byla, zaměřena především na výuku chemického a procesního inženýrství, potravinářského a biochemického inženýrství, mechaniky tekutin a bioinženýrství. Vychoval několik generací studentů a mezi nimi řadu úspěšných diplomantů a doktorandů.

Prof. Hasal se velmi aktivně zapojoval do práce ve prospěch rozvoje Fakulty chemicko-inženýrské a VŠCHT Praha. V letech 2003 až 2009 působil jako proděkan pro pedagogické záležitosti FCHI, poté do roku 2012 jako prorektor pro pedagogické záležitosti a následně do roku 2016 jako prorektor pro vnější vztahy a komunikaci VŠCHT Praha. Je členem vědecké rady Fakulty chemicko-inženýrské a v době, kdy byl prorektorem, byl též členem vědecké rady VŠCHT Praha. V roce 2017 by akademickým sněmem AV ČR zvolen za člena Vědecké rady Akademie věd ČR.

Akademická obec Vysoké školy chemicko-technologické v Praze si velmi váží toho, že má osobnost prof. Hasala ve svých řadách.

Aktualizováno: 22.6.2017 17:50, Autor: Jan Kříž

KONTAKT

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace

Mapa webu
Sociální sítě
zobrazit plnou verzi