Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 5719
idvazba: 6474
šablona: stranka_obrazek
čas: 22.4.2024 12:55:28
verze: 5351
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 5719
idvazba: 6474
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/veda-a-vyzkum/ceny-a-souteze/ceny-udelene/medaile-emila-votocka/illnerova'
iduzel: 5719
path: 1/4111/942/994/1014/2302/5278/5687/5719
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc.

helena_illnerova
V roce 1961 ukončila studium chemie, specializace biochemie na Přírodovědecké fakultě UK a v roce 1967 získala titul RNDr. V roce 1961 nastoupila interní vědeckou aspiranturu ve Fyziologickém ústavu ČSAV (nyní AV ČR), kde pracuje jako vědecký pracovník dosud. Kandidátskou disertační práci na téma "Tvorba močoviny v játrech krys za vývoje" obhájila v roce 1966, doktorskou práci (DrSc.) na téma "Řízení cirkadiánních rytmů v epifýze potkana" v roce 1990. Přednáší také chronobiologii na Přírodovědecké fakultě UK, kde se v roce 1995 habilitovala na katedře vývojové biologie a srovnávací fyziologie. V roce 1989 byla zvolena do Komory volených zástupců ČSAV, v roce 1993 do Akademického sněmu AV ČR. Od roku 1993 pracovala v Akademické radě AV ČR ve funkci místopředsedkyně Akademie. V březnu 2001 byla zvolena předsedkyní AV ČR, tuto funkci vykonávala úspěšně až do konce volebního období v březnu 2005.

Hlavním oborem jejího odborného zájmu je časový program savců včetně člověka, tj. řízení a molekulární mechanismy cirkadiánních, tj. zhruba denních rytmů a rytmů sezónních a jejich synchronizace s vnějším dnem. Publikovala přes 100 článků v impaktovaných časopisech, jednu monografii a více kapitol v knihách a dle databáze ISI je od r. 1981 veškerý ohlas na tyto práce vyšší než 2000. Je členkou Poradního výboru Společnosti pro výzkum biologických rytmů se sídlem v USA, výboru Klubu melatoninu se sídlem ve Francii, členkou Učené společnosti České republiky apod. Je zvána jako přednášející nebo předsedající sekcí na četné mezinárodní konference a sympozia, např. od r. 1989 4x na Gordon konference, 2x na Evropský endokrinologický kongres, na NIH a Cold Spring Harbour konferenci apod.

V současnosti je Helena Illnerová členkou vědecké rady UK a 3 jejích fakult, vědecké rady Masarykovy univerzity a FGÚ AV ČR a členkou Rady Národního muzea. Je též členkou Evropského poradního výboru pro výzkum a Velké poroty pro Descartovu cenu EU za výzkum.

Aktualizováno: 11.9.2014 16:00, Autor:

KONTAKT

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace

Mapa webu
Sociální sítě
zobrazit plnou verzi