Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 5722
idvazba: 6477
šablona: stranka_ikona
čas: 22.4.2024 12:37:38
verze: 5351
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 5722
idvazba: 6477
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/veda-a-vyzkum/ceny-a-souteze/ceny-udelene/medaile-emila-votocka/kas'
iduzel: 5722
path: 1/4111/942/994/1014/2302/5278/5687/5722
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

prof. Ing. Jan Káš, DrSc.

Prof. Ing. Jan Káš, DrSc. spojil více než 40 let svého života s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze, a to, když se v roce 1964 stal odborným asistentem na Katedře biologických věd. Kandidátskou disertační práci obhájil v roce 1972 a doktorskou disertační práci v roce 1987. Habilitační práci podal v roce 1978, ovšem habilitace mu byla umožněna až v roce 1990, kdy byl současně jmenován profesorem pro obor biochemie. V letech 1992 – 2000 působil jako vedoucí Ústavu biochemie a mikrobiologie, v letech 1990 - 1997 byl proděkanem pro vědu a výzkum FPBT. Je hlavně jeho zásluhou, že Ústav se pod jeho vedením stal předním evropským pracovištěm, a to jednak díky nové orientaci výuky i výzkumu na aplikovanou enzymologii, jednak zapojením do evropských projektů TEMPUS, což umožnilo získat špičkové přístrojové vybavení.

Prof. Káš je autorem více než sta vědeckých prací publikovaných v prestižních mezinárodních vědeckých časopisech a aktivně působí v zahraničních i tuzemských organizacích, například je titulárním členem IUPAKU, členem Americké chemické společnosti, zástupcem naší republiky v Evropské biotechnologické federaci a je členem redakčních rad mezinárodních časopisů.
Medaile Emila Votočka je udělována za mimořádný přínos k rozvoji VŠCHT Praha.

Aktualizováno: 11.9.2014 16:02, Autor:

KONTAKT

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace

Mapa webu
Sociální sítě
zobrazit plnou verzi