Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 5722
idvazba: 6477
šablona: stranka_ikona
čas: 29.11.2021 10:04:48
verze: 5002
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

prof. Ing. Jan Káš, DrSc.

Prof. Ing. Jan Káš, DrSc. spojil více než 40 let svého života s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze, a to, když se v roce 1964 stal odborným asistentem na Katedře biologických věd. Kandidátskou disertační práci obhájil v roce 1972 a doktorskou disertační práci v roce 1987. Habilitační práci podal v roce 1978, ovšem habilitace mu byla umožněna až v roce 1990, kdy byl současně jmenován profesorem pro obor biochemie. V letech 1992 – 2000 působil jako vedoucí Ústavu biochemie a mikrobiologie, v letech 1990 - 1997 byl proděkanem pro vědu a výzkum FPBT. Je hlavně jeho zásluhou, že Ústav se pod jeho vedením stal předním evropským pracovištěm, a to jednak díky nové orientaci výuky i výzkumu na aplikovanou enzymologii, jednak zapojením do evropských projektů TEMPUS, což umožnilo získat špičkové přístrojové vybavení.

Prof. Káš je autorem více než sta vědeckých prací publikovaných v prestižních mezinárodních vědeckých časopisech a aktivně působí v zahraničních i tuzemských organizacích, například je titulárním členem IUPAKU, členem Americké chemické společnosti, zástupcem naší republiky v Evropské biotechnologické federaci a je členem redakčních rad mezinárodních časopisů.
Medaile Emila Votočka je udělována za mimořádný přínos k rozvoji VŠCHT Praha.

Aktualizováno: 11.9.2014 16:02, Autor:

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi