Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 64995
idvazba: 77746
šablona: stranka_obrazek
čas: 20.4.2024 09:03:02
verze: 5378
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 64995
idvazba: 77746
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/veda-a-vyzkum/ceny-a-souteze/ceny-udelene/medaile-emila-votocka/kocourek'
iduzel: 64995
path: 1/4111/942/994/1014/2302/5278/5687/64989/64995
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

prof. Ing. Vladimír Kocourek, CSc.

Vladimír Kocourek

Profesor Vladimír Kocourek absolvoval VŠCHT Praha v roce 1975 v oboru Technologie mléka a tuků. Svou profesní dráhu začal jako výzkumný pracovník ve Výzkumném ústavu antibiotik v Roztokách u Prahy a v letech 1978–1992 pracoval postupně ve Státní potravinářské inspekci a ve Výzkumném ústavu potravinářském v Praze, kde se věnoval analýze cizorodých látek, zejména stanovení reziduí pesticidů a environmentálních kontaminantů. V létech 1982-1986 absolvoval aspiranturu na tehdejší Katedře zkoušení potravin VŠCHT Praha pod vedením prof. Davídka. Předtím, než nastoupil jako odborný asistent v roce 1994 na VŠCHT, pracoval krátce v Českém ekologickém ústavu jako vedoucí národního monitoringu cizorodých látek v potravních řetězcích. Na uvedených pracovištích tak získal obrovské množství zkušeností v různých oborech, které následně zhodnotil po návratu na svou alma mater.

V roce 1998 se habilitoval v oboru chemie a analýza potravin (habilitační práce „Chemické kontaminanty v potravinách: kvalita analytických dat“) a ve stejném oboru byl v roce 2011 jmenován profesorem. Zcela nezastupitelnou roli v rámci působení na Ústavu analýzy potravin a výživy sehrál při založení a následně vedení akreditované Metrologické a zkušební laboratoře VŠCHT Praha, ve které dodnes působí jako manažer kvality.

Také pedagogická činnost profesora Kocourka přinesla řadu zcela originálních inovací ve výuce potravinářských oborů. Kromě jiného, již v 90. letech zavedl na Fakultě potravinářské a biochemické technologie VŠCHT Praha dva zcela nové předměty Úvod do potravinářské legislativy a Jakost v laboratorní a výrobní praxi. Do současné doby velmi důsledně garantuje aktuálnost přednášené látky a na výuce se stále aktivně podílí.

V rámci vědecko-výzkumné činnosti má prof. Vladimír Kocourek nezastupitelnou pozici především ve vývoji a validaci nových analytických metod pro analýzu reziduí pesticidů a organických kontaminantů v potravinách a složkách životního prostředí. Významných úspěchů dosáhl také ve výzkum vlivu znečištění životního prostředí na plodiny a potraviny. Prof. Kocourek je uznávaným odborníkem pro systémy managementu kvality a bezpečnosti v produkci potravin a systémy managementu v chemických laboratořích a zajištění kvality analytických dat.

Ve výše uvedených oblastech prof. Kocourek na Ústavu analýzy potravin a výživy participuje na celé řadě národních i evropských výzkumných projektů a podílí se na organizaci mezinárodních konferencí.

Aktualizováno: 27.6.2022 17:00, Autor: Jan Kříž

KONTAKT

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace

Mapa webu
Sociální sítě
zobrazit plnou verzi